Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Ercan Eras

  • PowerMac G5 Quad 2.5 23" Apple Cinema HD MacOS X 1
  • İleti: 4.359
Mac OS X bak?m rutinleri
- 31 Mart 2010, 14:49

Mac'inize yeni bir program (veya mevcut bir program?n yeni sürümünü) kurdu?unuzda, kald?rd???n?zda, her türlü sistem/program güncellemeleri sonras? ve tercihen belirleyece?iniz periyodlarla a?a??daki i?lemleri uygulamak, sistem performans? ve stabilitesini olumlu etkilemekle kalmaz, ileride kar??la??lmas? muhtemel potansiyel sorunlara da büyük ölçüde tedbir olur.

System File Check
NOT: Belirtilen komutlar? F Klavye ile yazabilmek için kullan?lacak tu?lar parantez içinde belirtilmi?tir.

1) Mac'iniz ba?larken Cmmnd/elma + s (cmmnd + i) tu?lar?n? bas?l? tutun.  PC'deki DOS benzeri bir arayüz kar??layacak. (Single User Mode)
2) En altta root ile ba?layan sat?r görüntülendi?inde; (tireden önce bir bo?lu?a dikkat ederek)
/sbin/fsck -fy (/içnz/aivm -ad) yaz?p enter'a bas?n.
3) Denetlemeler bitti?inde en alttaki sat?rda “....to be OK“ ile biten cümleyi gördü?ünüzde reboot (??çhho) yaz?p enter'a basarak bilgisayar?n?z?n normal modda yeniden ba?lamas?n? sa?lay?n.
4) En alt sat?rdaki cümle “was succesfull“ ile bitiyorsa, to be OK ile biten cümleyi görene kadar 2. ve 3. ad?mlar? tekrarlay?n.

Repair Disk Permissions (Disk ?zinlerini Onar)
Macintosh HD > Applications (Uygulamalar) > Utilities (?zlenceler) klasöründeki Disk Utility (Disk ?zlencesi) uygulamas? çal??t?r?l?r.
Arayüzün sol taraf?ndan, üzerinde sistemin bulundu?u harddisk seçilir. Ana pencerenin sol alt?ndaki Repair Disk Permissions (Disk ?zinlerini Onar) butonu t?klan?r. ??lem sonlanana kadar beklenir.

Repair Disk (Diski Onar)
Öncelikle bilmeniz gereken, bu komut üzerinde sistemin aktif oldu?u diskler için kullan?lamaz, bu sebeple bu komuta ait buton pasiftir ve soluk renkte görünür. Repair Disk komutunu uygulamak için önünüzde üç seçene?iniz var.
a) Mac'inizi sistem DVD'si ile ba?lat?p, ekran?n üstündeki menübardan Disk Utility uygulamas?na eri?mek.
b) Mac'inizi üzerinde i?letim sistemi bulunan harici disk ile ba?latarak buradaki Disk Utility uygulamas?n? kullanmak
c) Mac'inizi FireWire ile farkl? bir Mac'e ba?lay?p Target Disk modunda ba?latmak. Bunun için bilgisayar?n?z ba?larken T (F klavyede O) tu?unu bas?l? tutabilece?iniz gibi, Mac OS 10.5 nam-? di?er Leopard ve sonras? sistemlerde System Preferences > Startup Disk denetim masas?ndaki butonu da kullanabilirsin iz.
Mac'iniz aç?ld???nda ekran?nda Firewire simgesi görüntülenecek ve harici disk gibi davranacakt?r. Ba?l? oldu?u di?er Mac'i aç?p bilgisayar?n?z?n diskine ula?abilirsiniz.
(NOT: Kendi bilgisayar?n?z da ba?l? bulundu?u Mac üzerinde görüntülenece?inden kar???kl??a mahal vermemek için masaüstlerinin olabildi?ince düzenli ve sade olmas?na azami özeni göstermeniz önerilir)

Ayr?ca sistem bak?m? için sisteminize ait OnyX sürümünü indiririp kullanmay? da tercih edebilirsiniz. Her ne kadar türkçe menülere sahip olsa da, ne i?e yarad???n? bilmedi?iniz ya da tam emin olmad???n?z komutlar? kullanmay?n. Özellikle System Log'lar? seçiliyken temizlik uygulanm??sa sistem güncellemelerini yapamayabilir ya da  sorun ya?ayabilirsiniz.. .
« Son Düzenleme: 29 Eylül 2010, 00:55 Gönderen: ozgur »
Kayıtlı
PowerMac G5 Quad 2.5
23" Apple Cinema HD
MacOS X 10.5.8

Buğra Henden

  • Yönetici
  • "Together we stand, divided we fall."
  • İleti: 15.667
Ynt: Mac OS X bak?m rutinleri
Cevap #1 - 31 Mart 2010, 15:25

Kazim Taskin'in bu konudaki ayrintili yazisini da okumanizi tavsiye ederim.

http://turkmac.com/forum/index.php/topic,10357.0.html
Kayıtlı
15" MacBook Pro (Late 2011) & iPhone 6+ & iPad 3
mac mini (Late 2011) (Media Center)
 

Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri