Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

kardelen_01

 • İleti: 476

Bu konuyu nereye yazayim bilemedim. Eger uygun gormuyorsa yoneticiler silebilir.

Alıntı
Gazeteci - yazar Ali Çolak'?n "Mavisini Yitirmi? Ya?amak" adl? kitab?, Apple'in IPAD uygulamas?yla hizmete sundu?u 'Sanal Kütüphane-IBooks'taki yerini ald?.Apple'?n sanal kütüphanesindeki ilk Türkçe kitap olan Mavisini Yitirmi? Ya?amak'a 3 milyon IPAD ve milyonlarca IPhone kullan?c?s? ula?abilecek.

Ali Çolak'?n Zaman Kitap'tan ç?kan "Mavisini Yiti?mi? Ya?amak" kitab? dünya çap?nda milyonlarca kullan?c?s? olan Apple'in sanal kütüphanesinin digital raflar?nda kitapseverlerin be?enisine sunuldu. Kitab?n sanal kütüphanede yerini almas? ise kolay olmad?. Apple'in sanal kütüphanesinde Türkçe bir kitab? sat??a sunmay? dü?ünen Zaman Kitap yetkilileri, Apple yetkilileriyle uzun bir görü?me maratonu yürüttü. Birçok Bat? dilini desteklemesine ra?men Türkçe deste?i olmayan IPAD hakk?nda Apple firmas? yetkilileriyle iki ayl?k görü?me trafi?inin ard?ndan olumlu sonuç al?nd?.

Zaman Gazetesi ad?na görü?meleri sürdüren Digital Yay?nlar Proje Yöneticisi Naciye Çelenli, Apple yetkilileriyle say?s?z görü?me yapt???n? söyledi. Apple yetkililerinin, "Türkçe dil deste?imiz olmad??? için kitab? sat??a sunam?yoruz" cevab?n?n ard?ndan çal??malar?na devam eden Çelenli, sanal kütüphanede yer alacak kitap için istenen tüm fiziki ?artlar?, "Mavisini Yitirmi? Ya?amak" kitab?na uygulad?. Uzun soluklu görü?meler olumlu netice verdi ve Ali Çolak'?n Türkiye'de deneme okurlar?n?n be?enisini kazanan kitab?, 0,99 dolardan sanal kütüphanede sat??a sunuldu.

Kitab?n?n sanal kütüphanede yay?nlanmas?n? "Hayat?n cilvesi" ?eklinde de?erlendiren yazar Ali Çolak, bu güne kadar hep digital olandan çok kâ??da bas?l? olan? yüceltti?ini ifade etti. "Elimde tuttu?um, koklad???m, sat?rlar?n?n alt?n? çizdi?im kitap, kutsala yak?n bir anlam ta??yor benim için." diyen Çolak, ?öyle dedi: "Ne yalan söyleyeyim, dijital ortamdan hiçbir kitap da okumad?m bugüne kadar. Fakat hayat?n cilvesine bak?n ki ?aka gibi bir oyun oynuyor. Sanal kütüphane IBOOKS platformunda ilk Türkçe kitap, benim ilk kitab?m 'Mavisini Yitirmi? Ya?amak' oluyor. Buna ne denir bilmiyorum. Bütünüyle Zaman'daki yönetici arkada?lar?n, BT ve yaz?l?m uzman? dostlar?m?z?n çabalar?yla gerçekle?ti, benim de?il, onlar?n eseridir." Çolak, yeni bir mecrada, yeni okurlar kazanman?n her zaman yazar? mutlu edece?ini, kitab?n sanal dünyadaki okurlar?n? kendisinin de merak etti?ini sözlerine ekledi.

Deneme türünde eserler veren Ali Çolak'?n, çe?itli yay?nevlerinden ç?km?? 10 kitab? bulunuyor. 1996'da Türkiye Yazarlar Birli?i, 2009'da ESKADER taraf?ndan y?l?n Deneme Yazar? Ödülü'ne de?er görülen Çolak, 18 y?ld?r haftal?k kö?e yaz?lar? yazd??? Zaman Gazetesi'nde 2001'den bu yana Kültür -Sanat sayfas?n? yönetiyor. "Mavisini Yitirmi? Ya?amak", "Günlük Güne?lik ?ark?lar", "Günün Ötesi", "?nce Sözler", "Periyi Uyand?rmak", "Günsar?s?", "Söz I??lda??", "Bir Bahçe Dü?ü", "Yitik Hüzün", "Bilmem Hat?rlar m?s?n?" adl? eserlere imza atan Çolak'?n 1995 y?l?nda yay?mlanan ve bugüne kadar 14 bask? yapan "Mavisini Yitirmi? Ya?amak" adl? kitab?, Kültür ve Turizm Bakanl???'n?n TEDA projesi kapsam?nda Bo?nakça'ya çevrilmi?ti.

(C?HAN)


evet haber boyle fakat ben kitabi store'da bulamadim ve yukleyemedim. Yayinevine mail attim henuz cevap gelmedi. Yardimci olabilecek biri varmi?
Kayıtlı
?Macbook Pro 10.7.5?
?Iphone 5S 16 Go?
?Ipad mini 16 Go?

mustafa

 • İleti: 1.984
Ynt: Apple'in sanal kütüphanesinde ilk Türkçe kitap
Cevap #1 - 19 Ağustos 2010, 23:04

ben o kitab? ilk türkçe kitap diye ç?kar ç?kmaz alm??t?m ve okuyorum.
belki siz bulamam??s?n?zd?r.
Kayıtlı
MacBook Pro Retina Late 2013 (2.6 i7 16GB RAM 500GB SSD)
iPhone 6S

kardelen_01

 • İleti: 476
Ynt: Apple'in sanal kütüphanesinde ilk Türkçe kitap
Cevap #2 - 20 Ağustos 2010, 01:31

nasil bulabilirim yardimci olurmusunuz? ne yazmam gerekiyor store'a?
Kayıtlı
?Macbook Pro 10.7.5?
?Iphone 5S 16 Go?
?Ipad mini 16 Go?

Mikhail Bakunin

 • fikir patlamas?
 • İleti: 2.844
Ynt: Apple'in sanal kütüphanesinde ilk Türkçe kitap
Cevap #3 - 20 Ağustos 2010, 10:38

Dar?s? Türkçe haftal?k ve ayl?k dergilerin ba??na. Türkiye'de sistem oturur, yay?n evleri ile anla??l?rsa harika olur...
Kayıtlı
Twitter: @MikhailBakunin - Blog: Meczup Güncesi
Macbook Pro 13" 2.4 Ghz - 4 GB Ram - 750 GB HDD
iPhone 3GS 32 GB (Siyah)

KURALLAR

mustafa

 • İleti: 1.984
Ynt: Apple'in sanal kütüphanesinde ilk Türkçe kitap
Cevap #4 - 20 Ağustos 2010, 11:59

nasil bulabilirim yardimci olurmusunuz? ne yazmam gerekiyor store'a?
yazar ad?n? arat?n ya da sadece mavisini yaz?p arat?n.vs.
Kayıtlı
MacBook Pro Retina Late 2013 (2.6 i7 16GB RAM 500GB SSD)
iPhone 6S

yunuzzz

 • Macbook Pro 5,3
  • ki?isel sitem
 • İleti: 172
Ynt: Apple'in sanal kütüphanesinde ilk Türkçe kitap
Cevap #5 - 20 Ağustos 2010, 13:11

Dar?s? Türkçe haftal?k ve ayl?k dergilerin ba??na. Türkiye'de sistem oturur, yay?n evleri ile anla??l?rsa harika olur...

E?er öyle bir ?ey olursa gerçekten çok sevinirim. Dergileri sat?n al?p ipad'imizde veya iphone'umuzda okuma imkan?m?z olsa.. Amerika çoktan o seviyeye geçti tabi. Art?k Türkiye'nin de geçmesi gerek..
Kayıtlı
Macbook pro 5,3 8gb ram/magic mouse/Apple wireless keyboard
wd my book studio LX 1TB
iPad white 32 gb 3g
iPhone 3gs 32 gb
iPod nano 5g 16 gb

kardelen_01

 • İleti: 476
Ynt: Apple'in sanal kütüphanesinde ilk Türkçe kitap
Cevap #6 - 20 Ağustos 2010, 13:48

yazar ad?n? arat?n ya da sadece mavisini yaz?p arat?n.vs.

çok arattim çikmadi, galiba Fransa'da yasadigim için olmuyor.

Fransa store ile alakali olabilir
Kayıtlı
?Macbook Pro 10.7.5?
?Iphone 5S 16 Go?
?Ipad mini 16 Go?

makdag

  • http://www.mustafaakdag.net
 • İleti: 5.513
Ynt: Apple'in sanal kütüphanesinde ilk Türkçe kitap
Cevap #7 - 20 Ağustos 2010, 13:57

Dar?s? Türkçe haftal?k ve ayl?k dergilerin ba??na. Türkiye'de sistem oturur, yay?n evleri ile anla??l?rsa harika olur...

Yay?n evlerinin böyle bir çal??mas? var, ancak henüz yazarlar ile ileti?im kurup, alt yap? haz?rl???ndalar... 1. el kaynak haberi :)
Kayıtlı
Mustafa Akda? - Mustafa Akda? - Günce

- MBP 2.5 Ghz. (Mid 2012) - Os X 10.10.1, ing.
- iPhone 4s.

ozgur

 • Lümpen Proleter!!
  • http://absurd.org/
 • İleti: 5.319
Ynt: Apple'in sanal kütüphanesinde ilk Türkçe kitap
Cevap #8 - 20 Ağustos 2010, 14:14

çok arattim çikmadi, galiba Fransa'da yasadigim için olmuyor.

Fransa store ile alakali olabilir

Muhtemelen sebep budur. Gift code falan bulursan?z ba?ka bir store'da da hesap açmay? deneyebilirsini z. Ya da Türkiye fatura adresli kredi kart?n?z varsa Türkiye store'u kullanabilirsin iz.
Kayıtlı
Umutsuz kitlelerin iLLuminati'si olaca??z![/url]

Mikhail Bakunin

 • fikir patlamas?
 • İleti: 2.844
Ynt: Apple'in sanal kütüphanesinde ilk Türkçe kitap
Cevap #9 - 20 Ağustos 2010, 14:17

Yay?n evlerinin böyle bir çal??mas? var, ancak henüz yazarlar ile ileti?im kurup, alt yap? haz?rl???ndalar... 1. el kaynak haberi :)

Kaynak sendense do?rudur... :)


Daha önce de forumda yazm??t?m, Apple tablet ç?kart?rsa sadece Manga, kitap, dergi okumak a??rl?kl? kullan?r?m diye. iPad'i de bu amaçla al?cam onun için bana 16GB'l?k model yeterli Nas?l olsa her sene yeni modelini ç?kartacak. ?lk ba?ta en üst modeli bir ton para yat?rma taraftar? de?ilim.

Kapasite iPhone'da önemli müzik ar?ivim için. Kitap, dergi, Manga yer kaplamaz o kadar, bu nedenle 16GB iPad yeterlidir...
Kayıtlı
Twitter: @MikhailBakunin - Blog: Meczup Güncesi
Macbook Pro 13" 2.4 Ghz - 4 GB Ram - 750 GB HDD
iPhone 3GS 32 GB (Siyah)

KURALLAR

Buğra Henden

 • Yönetici
 • "Together we stand, divided we fall."
 • İleti: 15.667
Ynt: Apple'in sanal kütüphanesinde ilk Türkçe kitap
Cevap #10 - 20 Ağustos 2010, 14:20

Okuduklarini silersin zaten.

Acikcasi sirf manga falan okumak icin benim de ilgimi cekmeye basladi. :)

ama kasinmayacagim, önce bisiklet. spor sart.
Kayıtlı
15" MacBook Pro (Late 2011) & iPhone 6+ & iPad 3
mac mini (Late 2011) (Media Center)

makdag

  • http://www.mustafaakdag.net
 • İleti: 5.513
Ynt: Apple'in sanal kütüphanesinde ilk Türkçe kitap
Cevap #11 - 20 Ağustos 2010, 14:35

Karikatür dergilerinin (Penguen'in app'i gibi) haftal?k yay?nlar?n? buradan ç?kartmalar?n? umuyorum. Her hafta alan birisi olarak, bunun için iPad bile alabilirim :)
Kayıtlı
Mustafa Akda? - Mustafa Akda? - Günce

- MBP 2.5 Ghz. (Mid 2012) - Os X 10.10.1, ing.
- iPhone 4s.

kardelen_01

 • İleti: 476

Tr adresi kredi kartimla turkiye store'a ayni mail adresimle kaydolabilirmiy im? Yoksa baska mail adresiylemi hesap  acmak zorundayim?
Kayıtlı
?Macbook Pro 10.7.5?
?Iphone 5S 16 Go?
?Ipad mini 16 Go?

Buğra Henden

 • Yönetici
 • "Together we stand, divided we fall."
 • İleti: 15.667

Mail adresinin çok mühim oldu?unu zannetmiyorum. Önemli olan kredi kart? ve ev adresinin kay?tl? oldu?u yer.
Kayıtlı
15" MacBook Pro (Late 2011) & iPhone 6+ & iPad 3
mac mini (Late 2011) (Media Center)

selinsan

 • Lütfen buraya bilgisayar?n?z?n özelliklerini yaz?n?z.
 • İleti: 1
?ndirsem okuyabilir miyim?
Cevap #14 - 01 Kasım 2011, 02:43

A?a??daki sitede bir Türk yazar?n (Ömer Sevinçgül) ?ngilizce kitaplar? var. ?ndirsem okuyabilir miyim? Hangi program gerekiyor acaba. Mac'te acemiyim, lütfen bilen biri bilgi versin.
Site adresleri:

http://translate.google.com.tr/translate?hl=tr&langpair=en%7Ctr&u=http://itunes.apple.com/us/artist/id431544383%3Fmt%3D11

http://www.smashwords.com/profile/view/OmerSevincgul

B?LG?SAYARIM:
MacBook Air
Mac OS X

Biri sorum da ?u: Pages sat?n ald?m, yaz?lar?m? onunla yaz?yorum. Tamam? küçük harf olan bir metni "Normal cümle düzeni" yapmay? beceremedim. Metni seçip tümünü küçük, büyük ya da sadece kelimelerin ba? harfleri büyük yap?yor, ama normal tümce düzeni yapm?yor. Veya ben beceremiyorum. Yard?m lütfen!
« Son Düzenleme: 02 Kasım 2011, 02:08 Gönderen: selinsan »
Kayıtlı
 

Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri