Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

mhmtg

 • İleti: 88
Font Arayanlar?n Dikkatine!
- 24 Ağustos 2010, 02:56

Her fontun yarat?l???, aylarca süren ara?t?rmalar, yo?un üretim süreçleri gerektirmektedi r. Örne?in, üretti?im fontlardan Modul 300 dpi isimli fontun üretimi 10-12 ay, Public Gothic isimli fontun üretimi ise 6 ay sürmü?tür. Bu fontlar?n yap?m? s?ras?nda ne tür zorluklar?n üstesinden geldi?imi, bu yo?un süreçlerden nas?l bir sab?rla ç?kt???m? anlatmama kelimeler kifayetsiz kal?r.

12 ay emek harcad???n?z bir i?e ne kadar de?er biçerdiniz bir dü?ünün? Oysa fontlar 10-20 dolardan ba?lar, en pahal?lar?, aile olarak 100-200 dolar? geçmez. Bu ücreti ödedi?inizde, aylarca süren bu çal??man?n ürününü kullan?yor, ömürboyu s?n?rs?z güncellemeye ücretsiz sahip oluyorsunuz. Üstelik daha de?erlisi, benim gibi delilerin üretimlerini desteklemi? oluyorsunuz.

Bütçeniz k?s?tl?ysa, öncelikle ücretsiz font sitelerine bakabilirsiniz. (1001freefonts.c om dafont.com ) E?er i?lerinizde daha kaliteli yani ücretli bir fonta ihtiyac?n?z varsa, fontu da giderleriniz içinde hesaba katma sorumlulu?unu göstermelisiniz. Unutmay?n, profesyonel ve medeni ya?am?n gereklilikleri, kanunlardan, yasaklardan ziyade etik ve vicdani sorumluluklarla sa?lanmaktad?r. Sat??ta olan bir ürünü, ücretini ödemeden kullanman?n "Fikir ve emek h?rs?zl???" oldu?unu, bir gün benzerinin ba??n?za gelebilece?ini unutmay?n.

Hepinizi bundan sonras? için sorumlu olmaya ve font tasar?mc?lar?na gereken özeni göstermeye davet ediyorum. Unutmay?n, insanl???n gelece?i "iyi insanlara ve onlar?n desteklenmesine" ba?l?.
« Son Düzenleme: 24 Ağustos 2010, 03:57 Gönderen: mhmtg »
Kayıtlı
MacBook Pro 13" | MacBook Pro 15" | iPhone 3GS

mhmtg

 • İleti: 88
Ynt: Çok acil font laz?m !
Cevap #1 - 24 Ağustos 2010, 03:03

Ayr?ca, Font üretimi ile ilgili ki?iler varsa, ( antrepo 4 . com ) adresinden bana ula?abilirler. ?mkanlar?m ve bilgim dahilinde katk?da bulunurum.
« Son Düzenleme: 24 Ağustos 2010, 03:11 Gönderen: mhmtg »
Kayıtlı
MacBook Pro 13" | MacBook Pro 15" | iPhone 3GS

Mikhail Bakunin

 • fikir patlamas?
 • İleti: 2.844
Ynt: Font Arayanlar?n Dikkatine!
Cevap #2 - 24 Ağustos 2010, 03:52

Bilgiler için te?ekkürler @mhmtg


Gecenin bir vakti arka arkaya 3 tane korsan font iste?i konusu kitlememden dolay? bu konu sabitlenmi?tir.
Kayıtlı
Twitter: @MikhailBakunin - Blog: Meczup Güncesi
Macbook Pro 13" 2.4 Ghz - 4 GB Ram - 750 GB HDD
iPhone 3GS 32 GB (Siyah)

KURALLAR

mustafagrafik

 • Lütfen buraya bilgisayar?n?z?n özelliklerini yaz?n?z.
 • İleti: 3
Ynt: Font Arayanlar?n Dikkatine!
Cevap #3 - 25 Eylül 2012, 22:36

Güzel aç?klama, te?ekkürler.
Kayıtlı

Zen

 • İleti: 1.092
Ynt: Font Arayanlar?n Dikkatine!
Cevap #4 - 26 Eylül 2012, 11:41

Hep merak etti?im bir konu var haz?r yeri gelmi?ken. Diyelimki bir fontu sat?n ald?k ve kulland?ktan sonra doküman? paketleyip ilgili servis büroya gönderdik. Bu durumda bizim para ödeyip ald???m?z font bir ba?kas?na ücretsiz gitmi? oluyor böyle bir durumda etik ve yasal durumlar nedir?
Kayıtlı
iMac 3,2 GHz Intel Core i5 16 Gb 1600 MHz DDR3 27"
MacPro 2x2.8 GHz Quad-Core Intel Xeon
4 Gb 800 MHz DDR2 FB-DIMM Ram 20" Cinema Display
iMac 2.5 GHz Intel Core i5 8 Gb 1333 MHz DDR3 Ram

*Çetin

 • Grammar Lieutenant...
 • İleti: 7.465
Ynt: Font Arayanlar?n Dikkatine!
Cevap #5 - 26 Eylül 2012, 13:47

PDF'lerde font embedleme var mesela ?ifreli ?ekilde. Ne bast?racaksan?z bast?r?n i?inizi görecektir.
Kayıtlı
iMac 21.5'' (10,1) - OS X 10.8.2
MBP 15'' (3.1) - OS X 10.8 K?? Uykusunda
Nokia Lumia 920 WP8

Zen

 • İleti: 1.092
Ynt: Font Arayanlar?n Dikkatine!
Cevap #6 - 26 Eylül 2012, 14:12

Yok sordu?um o de?il, böyle bir?ey oldu?unda etik ve yasal durum nedir?  Ya da ?öyle soray?m diyelimki mü?teri bir i? gönderdi ve daha sonra o i? üzerinde revize yapt? bunuda bizim yapmam?z? istedi ve bu amaçla fontu gönderdi. O fontun bundan sonra benim taraf?mdan kullan?lmas?n?n etik ve yasal durumu nedir?

Bu sadece merak gidermek amaçl? sorulan bir soru
Kayıtlı
iMac 3,2 GHz Intel Core i5 16 Gb 1600 MHz DDR3 27"
MacPro 2x2.8 GHz Quad-Core Intel Xeon
4 Gb 800 MHz DDR2 FB-DIMM Ram 20" Cinema Display
iMac 2.5 GHz Intel Core i5 8 Gb 1333 MHz DDR3 Ram

SY

 • Ziyaretçi
 • İleti:
Ynt: Font Arayanlar?n Dikkatine!
Cevap #7 - 26 Eylül 2012, 14:44

Etik olarak o fontu ticari i?lerinde kullanman yanl?? olur. Yasal olarak zaten kullanamazs?n. Sana düzeltme için gönderilmi? olmas? senin oldu?u anlam?na gelmez.
Kayıtlı

kazimtaskin

 • Her seçi?, bir vazgeçi?tir.
  • MacCafé Gold
 • İleti: 1.498
Ynt: Font Arayanlar?n Dikkatine!
Cevap #8 - 29 Eylül 2012, 19:50

InDesign'dan packet komutu verdi?inde font ile ilgili uyar?y? yap?yor zaten.
Kayıtlı
K.T.
iMac Core2Duo 3.06GHz 21,5" l 8 GB RAM l Mac OS X 10.9 l WD 1 TB External HD l Working forever
Twitter: @kazimtaskin

kazimtaskin

 • Her seçi?, bir vazgeçi?tir.
  • MacCafé Gold
 • İleti: 1.498
Ynt: Font Arayanlar?n Dikkatine!
Cevap #9 - 29 Eylül 2012, 19:57

@mhmtg
Legal kullan?m konusunda sonuna kadar hakl?s?n?z. Lâkin fiyatlar o kadar da ucuz de?il. Özellikle Pro fontlarda rakamlar 1000 Euro'ya kadar ç?k?yor. InDesign'?n OpenType deste?ini ve bu fontlar?n sundu?u glyph zenginli?inin yaratt??? i?tah? dü?ündü?ümüzde durum hakikaten zor. Tabi bu illegal kullan?m? hakl? göstermiyor o ayr?.


Kayıtlı
K.T.
iMac Core2Duo 3.06GHz 21,5" l 8 GB RAM l Mac OS X 10.9 l WD 1 TB External HD l Working forever
Twitter: @kazimtaskin
 

Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri