Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

makdag

    • http://www.mustafaakdag.net
  • İleti: 5.513
Mac Os X - Sistem Dili De?i?ikli?i
- 21 Temmuz 2011, 12:48

1. System Preferences > Language & Text bölümüne girilir.


2. Sistemi çevirmek istedi?imiz dil, fare yard?m? ile listenin en üstüne ta??n?r (Örnekte sistem dili ?ngilizce oldu?undan dolay? English en üstte, Türkçe ise yard?mc? dil olarak görünmektedir. Türkçe üste al?nd???nda sistem dili Türkçe, ?ngilizce ise yard?mc? dil olacakt?r.) ?kinci s?radaki dil (yard?mc? dil), e?er ilk s?radaki dil çevirisinde eksiklik varsa, yerine ikame edilecek dili i?aret etmektedir.Örne?in, ilk dil Türkçe, ikinci dil almanca seçildi?inde, Türkçe çevirisindeki olas? bir eksiklik durumunda bu eksik çeviri Almanca görüntülenecektir.
Kayıtlı
Mustafa Akda? - Mustafa Akda? - Günce

- MBP 2.5 Ghz. (Mid 2012) - Os X 10.10.1, ing.
- iPhone 4s.
 

Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri