Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Faydal? Notlar

  • Hedefler ula??lmak içindir
    • Bilgi Payla??m Noktam
  • İleti: 151

http://www.facebook.com/groups/muysempozyumgirisimi/

Masaüstü Yay?nc?l?k Sempozyum Giri?imi. Bask? öncesi a?amalar? kapsayan, Masaüstü Yay?nc?l?k alan?na giren konular? ele alarak geli?imleri do?rultusunda sektöre ivme kazand?rmay? amaçlayan bir etkinli?in giri?im insiyatifine kat?larak katk?da bulunabilirsini z. Bizler bu giri?imi ba?latt?k. Dü?ünsel olarak katk? sa?lamak, önerilerinizle geli?tirmek için bu gruba kat?labilirsiniz.

Türkiye’nin bask? öncesi sürecine yönelik “Masaüstü Yay?nc?l?k Sempozyumu” gibi bir çal??maya acil ihtiyaç oldu?unu dü?ünüyorum. Renk Yönetimi, CTP, i? yerinde verimlili?in art?r?lmas?, nitelikli kadrolar?n istihdam sorunlar?n?n çözümü, kalitenin art?r?lmas? vb. Hepsi bu sürece giriyor ve bu süreçlerle ilgili çok büyük bir gereksinim var.

Böyle bir projeyi hayata geçirmek için ilk ad?m? att?m.

Kayıtlı
Ceyhun Akgün
_______________ _______________
Masaüstü Yay?nc?l?k E?itmeni
aim: faydalinotlar
 

+ Hızlı Yanıt

Hızlı yanıt'ı kullanarak çabukça ileti gönderebilir, iletilerinizde gülümseme ve bbc kullanabilirsiniz.
Kullanıcı Adı: E-Posta:

Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri