Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

motorkiran

 • MacBook Pro Retina 2.3
  • Blog
 • İleti: 66
XCode Yard?m
- 22 Ekim 2012, 11:55

MErhaba, biraz xcode kar??t?rmaya ba?lad?m, e?itim videolar?ndan bak?p uygulamalar? yaz?p tan?maya çal???yorum. Küçük bir hatayla kar??la?t?m.

iOS Uygulama Geli?tirme 02 : MVC, Xcode, Arayüz Yap?m? ve ?lk Uygulama

linkini verdi?im videoda hesap makinesinin tu?lar?n? file's owner a ba?l?yor. daha sonra file's owner dan hesap makinesinin sonuç ekran?na bir ba?lant? yap?yor.

?imdi sorunum ?u, a?a??da ekledi?im resimdeki files owner ile izledi?iniz videodaki farkl? görünüyor. bende isimleri farkl? (xcode sürümünden dolay?)

videoda e?itmen sar? kutu ile ba?larken bende k?rm?z? kutu ile ba?lan?yor. ama hesap makinesinin sonuç ekran? ba?lanm?yor hiçbir ?ekilde.
bu ba?lant?y? nas?l yapabilirim ?« Son Düzenleme: 22 Ekim 2012, 16:43 Gönderen: Bu?ra Henden »
Kayıtlı

Zebedee

 • 2011 MacBook Pro 13" - 16GB Ram - 250 GB SSD
  • www.SanalOrtam.com
 • İleti: 872
Ynt: XCode YArd?m
Cevap #1 - 22 Ekim 2012, 12:16

o video'lar çok eski,
iOS 5 ile ARC filan eklendi?inden kodlamada da önemli de?i?iklikler oldu, InterfeBuilder, xCode'un içine eklendi.
Bu videolar? izlersen çok daha rahat çal???rs?n. Not: ?ngilizce alt yaz?l?.

iPad and iPhone Application Development (HD) - Download free content from
Kayıtlı
www.SanalOrtam.com
Twitter: @tsusamci

2011 MacBook Pro 13" 16 GB Ram 250 GB Samsung SSD  MacOS 10.9 TR
iPhone 5c 16gb - iPhone 5 16gb - iPad Mini 16 GB - iPad 1 Wifi 32 gb - iPhone 3GS 16gb

motorkiran

 • MacBook Pro Retina 2.3
  • Blog
 • İleti: 66
Ynt: XCode YArd?m
Cevap #2 - 22 Ekim 2012, 16:02

Yönlendirme için çok te?ekkür ederim. Hemen indiriyorum.

Peki yukar?daki sorunum için çözüm biliyor musunuz acaba ?
Yapamad???m ?ey butonlar? ba?lad???m halde label ? ba?layamamam.
Kayıtlı

Zebedee

 • 2011 MacBook Pro 13" - 16GB Ram - 250 GB SSD
  • www.SanalOrtam.com
 • İleti: 872
Ynt: XCode YArd?m
Cevap #3 - 22 Ekim 2012, 16:21

?u an i? yerindeyim, Mac yok.
Ak?am sana örnekleyerek, detayl? yazar?m.
Kayıtlı
www.SanalOrtam.com
Twitter: @tsusamci

2011 MacBook Pro 13" 16 GB Ram 250 GB Samsung SSD  MacOS 10.9 TR
iPhone 5c 16gb - iPhone 5 16gb - iPad Mini 16 GB - iPad 1 Wifi 32 gb - iPhone 3GS 16gb

Zebedee

 • 2011 MacBook Pro 13" - 16GB Ram - 250 GB SSD
  • www.SanalOrtam.com
 • İleti: 872
Ynt: XCode Yard?m
Cevap #4 - 22 Ekim 2012, 19:54

Tekrar Merhaba,

View olu?turduktan sonra, View'in üzerine bir tane LABEL nesnesi ekle.

Madde 1  (Resim 1):  xCode'da Sa? üst kö?ede ED?TÖR seçeneklerinden ortadakini seç.
Madde 2  (Resim 1):  Sol taraftaki Editör'de StoryBoard, Sa? taraftaki Editörde View'in H dosyas? seçili olsun.
Madde 3  (Resim 1):  Label'a sa? t?klayarak H dosyas?n?n içine sürükle b?rak.

Madde 4  (Resim 2):  Bir tane Outlet olu?turmu? olacaks?n. Ona isim ver.

Madde 5  (Resim 3):  Sa? taraftaki Editör'den View'in M dosyas?n? seç.
Madde 6  (Resim 3):  View'a bir button ekle. Ve Üstüne Sa? T?klayarak M dosyas?n? içine sürükle.

Madde 7  (Resim 4):  Type k?sm? varsay?lan ID gelir. Onu UIButton olarak de?i?tir.
Madde 8  (Resim 4):  Action'a bir isim ver. Ben myButton yazd?m. Pek uygun bir isim de?il buttonClick daha uygun olabilir. 

Madde 9: Action'un içini bu ?ekilde yazabilirsin;

Kod: [Seç]
- (IBAction)myButton:(UIButton *)sender {
    display.text = [display.text stringByAppendingString:sender.currentTitle];   
}

Madde 10: Tabii sana display tan?nm?yor diye hata verecek. implementation'un alt?nda onu synthesize et.

Kod: [Seç]
@implementation ViewController
@synthesize display;


Her?ey tamam. :)


Kayıtlı
www.SanalOrtam.com
Twitter: @tsusamci

2011 MacBook Pro 13" 16 GB Ram 250 GB Samsung SSD  MacOS 10.9 TR
iPhone 5c 16gb - iPhone 5 16gb - iPad Mini 16 GB - iPad 1 Wifi 32 gb - iPhone 3GS 16gb

motorkiran

 • MacBook Pro Retina 2.3
  • Blog
 • İleti: 66
Ynt: XCode Yard?m
Cevap #5 - 22 Ekim 2012, 20:06

Çok Güzel oldu, te?ekkür ederim :)

3. resimdeki outlet olu?turmay? ba?ka bir tutorialda görmü?tüm de henüz her ?ey havada oldu?u için dü?ünüp uygulayamad?m burada.

Xcode 4.5 ile ilgili pek video tutorial a rastlamad?m, hep eski sürümler için kayn?yor ortal?kta, öyle bildi?iniz varsa payla??rsan?z çok memnun olurum.
Kayıtlı

Zebedee

 • 2011 MacBook Pro 13" - 16GB Ram - 250 GB SSD
  • www.SanalOrtam.com
 • İleti: 872
Ynt: XCode Yard?m
Cevap #6 - 22 Ekim 2012, 20:23

Stanford'dan daha iyi bir video görmedim ben.
Çok iyi anlat?yorlar. Ama temelinde biraz C bilginiz varsa çok daha iyi.
Ben son 2 ayd?r hiç SDK çal??mad?m. sadece C ve Objective C çal??t?m.
?imdi 2012 dersleri ç?karsa, onlar? takip edece?im.

Bide internette çok fazla örnek kod var. Ama ilk ba?ta hepsi anlams?z geliyor. Objective C'yi oturttukça anlam kazan?yorlar :)
Kayıtlı
www.SanalOrtam.com
Twitter: @tsusamci

2011 MacBook Pro 13" 16 GB Ram 250 GB Samsung SSD  MacOS 10.9 TR
iPhone 5c 16gb - iPhone 5 16gb - iPad Mini 16 GB - iPad 1 Wifi 32 gb - iPhone 3GS 16gb

motorkiran

 • MacBook Pro Retina 2.3
  • Blog
 • İleti: 66
Ynt: XCode Yard?m
Cevap #7 - 22 Ekim 2012, 20:27

Evet o nedenle böyle örnekleri direk geçirmenin yan?nda objective ö?renmeye çal???yorum. Dil biraz zor gibi, bakal?m nerede çözülecek  :)  O zaman bu güzelmi? dedi?iniz örnek kodlar?n da payla??m?n? beklerim :)
Kayıtlı

momolgtm

 • İleti: 2
Ynt: XCode Yard?m
Cevap #8 - 01 Nisan 2013, 12:20

Kayıtlı
 

Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri