Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

adnanapayd?n

 • İleti: 175
Illustratorde tram
- 04 Ocak 2013, 14:19

Illustratorde bir kutuya (siyah bir kutu) %15 tram vermek istiyorum (opasiti den de?il) renk tram? vermek istiyorum. Nas?l verebilirim?
Kayıtlı

kazimtaskin

 • Her seçi?, bir vazgeçi?tir.
  • MacCafé Gold
 • İleti: 1.498
Ynt: Illustratorde tram
Cevap #1 - 05 Ocak 2013, 12:30

AI'de ara ton üretme yöntemi de FH'den farkl? (ho?, InDesign'dan da farkl?).

?öyle ki;
Rengi swatch paletinden seçiyoruz (yeni üretmi?sek, swatch'a ekleyip öyle seçiyoruz).

Sonraki ad?m Color Guide paneli.

Color Guide arayüzünde seçti?imiz renk, üzerinde minik bir üçgen ikonu ile belirtilir ve bu üçgenden sonra ara tonlar? listelenir. E?er daha fazla ara ton üretilmesini istiyorsan?z, Color Guide penceresinin sa? üstündeki aç?l?r menüden Color Guide Options'a girip step say?s? (ara ton say?s?) artt?r?labilir. Ara tonlar üretildi?inde hepsini (veya dilediklerinizi) seçip 'Save Colors as Swatchs' komutunun verilmesi gerekiyor. FH'ye göre daha uzun bir yol evet.
Kayıtlı
K.T.
iMac Core2Duo 3.06GHz 21,5" l 8 GB RAM l Mac OS X 10.9 l WD 1 TB External HD l Working forever
Twitter: @kazimtaskin

daylight

 • İleti: 699
Ynt: Illustratorde tram
Cevap #2 - 05 Ocak 2013, 21:26

Illustratorde bir kutuya (siyah bir kutu) %15 tram vermek istiyorum (opasiti den de?il) renk tram? vermek istiyorum. Nas?l verebilirim?

Kutuya verdi?iniz rengi Swatches panelinde sa? aç?l?r menüden Add Selected Color seçene?iyle listeye ekleyip, ekledi?iniz yeni rengi seçin. Color panelinde tram slideri aktif olur...
Kayıtlı
MBP 17 2.4 i7 | 10.9.5 | 16 GB 1333 | 512 SSD

kazimtaskin

 • Her seçi?, bir vazgeçi?tir.
  • MacCafé Gold
 • İleti: 1.498
Ynt: Illustratorde tram
Cevap #3 - 06 Ocak 2013, 21:57

De?er vererek tram üretmek -ve Tram slider'?n da aktif olmas? için- swatches paneline eklenen rengin 'Global' etiketli olmas? gerekiyor.

Kayıtlı
K.T.
iMac Core2Duo 3.06GHz 21,5" l 8 GB RAM l Mac OS X 10.9 l WD 1 TB External HD l Working forever
Twitter: @kazimtaskin

daylight

 • İleti: 699
Ynt: Illustratorde tram
Cevap #4 - 06 Ocak 2013, 23:01

De?er vererek tram üretmek -ve Tram slider'?n da aktif olmas? için- swatches paneline eklenen rengin 'Global' etiketli olmas? gerekiyor.Bunlar CS6/mac görüntüleri mi?
Henüz geçemedim CS6'ya.
Kayıtlı
MBP 17 2.4 i7 | 10.9.5 | 16 GB 1333 | 512 SSD

kazimtaskin

 • Her seçi?, bir vazgeçi?tir.
  • MacCafé Gold
 • İleti: 1.498
Ynt: Illustratorde tram
Cevap #5 - 06 Ocak 2013, 23:12

CS6 evet. Arayüz daha bir janjanl? ama as?l bomba uygulaman?n 64bit destek vermesi.
Kayıtlı
K.T.
iMac Core2Duo 3.06GHz 21,5" l 8 GB RAM l Mac OS X 10.9 l WD 1 TB External HD l Working forever
Twitter: @kazimtaskin

*Çetin

 • Grammar Lieutenant...
 • İleti: 7.465
Ynt: Illustratorde tram
Cevap #6 - 08 Ocak 2013, 16:03

CS6'da UI makyajlamas?na gittiler.

Indesign ve Illustrator'de ayn? ?ekilde de?il mi? Mavi olan Ai, ye?il olan Ind.
Kayıtlı
iMac 21.5'' (10,1) - OS X 10.8.2
MBP 15'' (3.1) - OS X 10.8 K?? Uykusunda
Nokia Lumia 920 WP8

kazimtaskin

 • Her seçi?, bir vazgeçi?tir.
  • MacCafé Gold
 • İleti: 1.498
Ynt: Illustratorde tram
Cevap #7 - 08 Ocak 2013, 16:46

InDesign'da Tint de?eri Swatches paletinde sabit. AI'de global etiketli renkler için aktif oluyor.
Kayıtlı
K.T.
iMac Core2Duo 3.06GHz 21,5" l 8 GB RAM l Mac OS X 10.9 l WD 1 TB External HD l Working forever
Twitter: @kazimtaskin

adnanapayd?n

 • İleti: 175
Ynt: Illustratorde tram
Cevap #8 - 09 Ocak 2013, 12:04

verilen derin bilgiler için te?ekkür ederim. Haz?r burada iken bir soru sorayim mesela bir yaz? yazd?k InDesign da bunu guide a nas?l çeviririz. Ayn? ?ekilde bir kutu çizdik bunu guide a nas?l çeviririz. Baya?? arad?m bulamad?m.
Kayıtlı

kazimtaskin

 • Her seçi?, bir vazgeçi?tir.
  • MacCafé Gold
 • İleti: 1.498
Ynt: Illustratorde tram
Cevap #9 - 09 Ocak 2013, 16:34

Öyle bir özellik ID'de yok çünkü.

Kutuyu biraz anlar?m da yaz?y? guide olarak kullanmak istemenin alt?nda yatan ihtiyac? pek anlamad?m. :)

Kutu için en fazla ?u yap?labilir; farkl? bir layer'a yerle?tirip bu Layer'? kilitleyin. Bir nevi guide vazifesi görür. Yaz?y? da convert edip ayn? yöntem izlenebilir lâkin ne derece faydas? olur bilemedim.
Kayıtlı
K.T.
iMac Core2Duo 3.06GHz 21,5" l 8 GB RAM l Mac OS X 10.9 l WD 1 TB External HD l Working forever
Twitter: @kazimtaskin

adnanapayd?n

 • İleti: 175
Ynt: Illustratorde tram
Cevap #10 - 10 Ocak 2013, 10:18

elimde montajl? takvimler var aylar? guide e çevirip öyle i?lem yap?yoruz, bu sebeple convert etti?im yaz?y? guide çevirmek daha i?ime gelecekti. Farkl? layer yapmak akl?ma geldi fakat i? bir kaç el de?i?tiriyor, birisi layer i kald?rmay? unutursa o aylar da ç?kar bask?da.
Biraz kar???k fakat bana laz?m olan yaz?y? convert edip onu guide çevirmek. Yoksa art?k ba?ka çözümler deneyece?im.
Kayıtlı

*Çetin

 • Grammar Lieutenant...
 • İleti: 7.465
Ynt: Illustratorde tram
Cevap #11 - 10 Ocak 2013, 10:56

Zemin beyaz de?ilse beyaz overprintli metni yazard?m direk. Bilgisayarda gözükse de bas?lsa s?k?nt? yaratmaz sonuçta.
Kayıtlı
iMac 21.5'' (10,1) - OS X 10.8.2
MBP 15'' (3.1) - OS X 10.8 K?? Uykusunda
Nokia Lumia 920 WP8

SY

 • Ziyaretçi
 • İleti:
Ynt: Illustratorde tram
Cevap #12 - 10 Ocak 2013, 11:01

Ben ?öyle bi?ey yapt?m ama istedi?iniz ?ey mi bilmiyorum;

MARCH yazd?m sonra menüden Type > Create Outlines dedim, daha sonra View > Guides > Make Guides dedim a?a??daki gibi oldu.

Edit: InDesign için sorulmu? ben Illustrator'de yapt?m... (:
Kayıtlı

adnanapayd?n

 • İleti: 175
Ynt: Illustratorde tram
Cevap #13 - 10 Ocak 2013, 11:20

o zaman tek sorun kald? :) bunu indesign a ta??mak :))
Kayıtlı

kazimtaskin

 • Her seçi?, bir vazgeçi?tir.
  • MacCafé Gold
 • İleti: 1.498
Ynt: Illustratorde tram
Cevap #14 - 10 Ocak 2013, 12:23

Guide vazifesi görecek yaz?ya Window > Output > Attributes menüsünden 'Nonprinting' komutu verirseniz bask?da ç?kmaz.

Bu guide yaz?y? master sayfada nonprinting özellikli olarak da kullanabilirsin iz, layer ?art de?il yani. Master'da yer ald??? için kafadan kilitli olacakt?r zaten.

Ama do?rusu, bunu Illustrator'de yapmak. Tabi i? ne kadar müsait onu bilemiyorum.

Kayıtlı
K.T.
iMac Core2Duo 3.06GHz 21,5" l 8 GB RAM l Mac OS X 10.9 l WD 1 TB External HD l Working forever
Twitter: @kazimtaskin
 

Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri