Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

demirlilith

  • Lütfen buraya bilgisayar?n?z?n özelliklerini yaz?n?z.
  • İleti: 2
Word X Türkçe Karakter Sorunu
- 14 Şubat 2013, 00:44

Merhaba,
buraya sorunuma uçsuz internet aramalar?m sonucunda ula?t?m, bugün üyeli?im onayland? :)

Mac OS X 10.4.9 (ingiliz) ve Word X kullan?yorum; ya da kullanmaya çal???yorum diyelim. Bilgisayar?m eski ama yenileme ?ans?m yok. Bir çok program desteklemeyi b?raksa da ?u anda bu i?letim sistemine sahibim.
Bugüne kadar Libre Office program?n? kullan?yordum.
Yeni bir çeviri program? kullanmam gerekiyor ve ne yaz?k ki program sadece microsoft word ile çal???yor.
Türkçeye ne yaz?k ki microsoft word kullanarak çeviri yapam?yorum çünkü ? ve ? harfleri ç?km?yor. ?nternetteki aramalar?mda kar??la?t???m bu karakterlerle birlikte ? harfinin ç?kmay??? ben de olmuyor. ? harfi dahil di?er tüm karakterleri yazabiliyor olsam da ? ve ? yerine bir parantez ç?k?yor. Worde kopyalay?p yap??t?rd???mda g ve s yaz?p yanlar?nda ayr? bir karakter olarak ?apka ve ?'nin alt çizgisi olarak ç?k?yor.
Ba?ka programlarda (photoshopta ya??yorum asl?nda, türkçe yazam?yorum ama o kadar önemli de?il, noktalar? kendim ekliyorum) ya da libre office'te karakter sorunu ya?am?yorum. Libre office'te baz? fontlarda karakterler fonta uyumlu olmasa da ç?k?yor baz? fontlarda ise düzgün görüntüleniyor (ör: calibri)
Düzeltmek için bir kaç denemem oldu ama bir çok çözüm önerisinde verilen talimatlar? ya bulamad?m ya da sonuç vermedi.

Dolay?s?yla sizden yard?m istiyorum.
Mesela library-Fonts'da microsoft font dosyas?n? silin diye bir çok yerde okudum ama hangi library emin de?ilim. microsofta ait tek bulabildi?im font dosyas? applications alt?ndaki microsoft klasörü alt?nda. dosyay? silmedim, emin olamad???m için.

Sonuç olarak sevmesem de bu wordu kullanmak zorunday?m ve kullanam?yorum..

Ne yapmal?y?m?

?imdiden te?ekkürler
Kayıtlı

kazimtaskin

  • Her seçi?, bir vazgeçi?tir.
    • MacCafé Gold
  • İleti: 1.498
Ynt: Word X Türkçe Karakter Sorunu
Cevap #1 - 04 Mart 2013, 19:36

Bahsetti?iniz dizinde (Library > Fonts) yer alan Office font klasörünü silin. Zira, içerisinde yer alan fontlar?n hiçbiri Türkçe karakter deste?i vermez. Bu fontlar?n düzgün olan alternatifleri sistemde aktif olsa bile, office fontlar?n? silmedi?iniz sürece devreye girmez. Silme i?leminden sonra Unicode Türkçe deste?e sahip fontlarla sorun ya?amaman?z gerekiyor.
Kayıtlı
K.T.
iMac Core2Duo 3.06GHz 21,5" l 8 GB RAM l Mac OS X 10.9 l WD 1 TB External HD l Working forever
Twitter: @kazimtaskin

demirlilith

  • Lütfen buraya bilgisayar?n?z?n özelliklerini yaz?n?z.
  • İleti: 2
Ynt: Word X Türkçe Karakter Sorunu
Cevap #2 - 27 Temmuz 2013, 01:07

dosyay? sildim, sorun devam ediyor  :(

ama sistemde di?er destekli fontlar?n aktif olup olmad???n? bilmiyorum. acaba zahmet olmayacaksa ad?m ad?m nerelere bakmam ve neler yapmam gerekti?ini özetleyebilir misiniz?

çok te?ekkür ederim
Kayıtlı

rozdemir333

  • Lütfen imza k?sm?na bilgisayar?n?z?n özelliklerini yaz?n?z.
  • İleti: 1
Ynt: Word X Türkçe Karakter Sorunu
Cevap #3 - 27 Ocak 2014, 14:07

Arkada?lar selam,

ayn? dertten muzdaribim  tavsiyelerin hepsini yapt?m ama kik den gelen idari ?artnameler halen türkçe karakter bozuk gösteriyor.  ba?ka çözümü olan var m?d?r?
Kayıtlı
 

Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri