Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Koray C

  • Lütfen buraya bilgisayar?n?z?n özelliklerini yaz?n?z.
  • İleti: 33

Umar?m bana yard?mc? olabilirsiniz.

1 - ML i?letim sistemim var. Office 2011 for mac yüklü, fakat yüklerken hiçbir ?ekilde office fontlar?n? yüklememi?tim. Bu ?ekilde gayet memnunum fakat Tahoma fontunu hiçbir ?ekilde kullanam?yorum. Font macintosh hd>kitapl?k>fonts klasörünün içinde vard?. macintosh hd>sistem>kitapl?k>fonts klasörünün içinde ise yoktu. Bu durumdayken örne?in pages tahoma fontunu kullan?rken, office kullanam?yordu. Bu arada font izlencesi içinde de tahoma görebiliyordum.

Geçmi? zaman kullan?yorum çünkü macintosh hd>kitapl?k>fonts klasörünün içinden de tahomay? silmi? bulunuyorum. Yani art?k pages uygulamas?nda da yok.

Sistem hali haz?rda bu durumdayken officede de kullanabilece?im ?ekilde tahoma fontuna nas?l kavu?abilirim. ?nternetten indirebilece?im bir yer de var m?d?r? Bunu özellikle soruyorum çünkü tahoma fontunun ücretsiz olabilece?i yasal bir yer yok mudur? Sonuçta mac'in içinde zaten geliyor. Mountain Lion'?m da haliyle gayet lisansl? bir yaz?l?m.

2 - Bir di?er sorunum (tahoma fontundan tamamen ba??ms?z) örne?in bir e-mail ekindeki dosyay? yükledi?imde, dosya ad?ndaki türkçe karakterler gözükmüyor. Örne?in bu bir word dosyas? ise içindeki yaz?larda hiçbir sorun yok. Ancak dosya ad?nda türkçe karakterler ç?km?yor. Gmail kullan?yorum. Sorun gmailden midir yoksa benim sistemden mi bilemedim. Bu sorun sadece ve sadece e-mail ekindeki dosyay? bilgisayara download etti?imde oluyor.

Bu sorunlar için yard?mc? olabilirseniz çok sevinirim. Te?ekkürler.
Kayıtlı
 

Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri