Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Gokay

 • İleti: 259
Ynt: WWDC MMXIII
Cevap #45 - 12 Haziran 2013, 00:28

Nereden nereye Aqua ve brushed metalden uyduruk style arayüzüne.
Kayıtlı

ozgur

 • Lümpen Proleter!!
  • http://absurd.org/
 • İleti: 5.319
Ynt: WWDC MMXIII
Cevap #46 - 12 Haziran 2013, 00:35

MacBook Air'ler de güzel olmu? ha : D
Kayıtlı
Umutsuz kitlelerin iLLuminati'si olaca??z![/url]

deatpawk

 • Macbook Pro 13.3 2.3 GHz i5 320 GB HD 8 GB DDR3
 • İleti: 274
Ynt: WWDC MMXIII
Cevap #47 - 12 Haziran 2013, 00:47

Bence gayet ferah olmu?. Kullanmak için sab?rs?zlan?yorum.
Kayıtlı
Ya?amak ?stemem Aran?zda

spider

 • Wing Chun
 • İleti: 1.793
WWDC MMXIII
Cevap #48 - 12 Haziran 2013, 03:07

Genel tasar?m konusunda çok iyi olmasada, Apple kimseden bir ?ey çalmad?. Android ile ios k?yaslanmaz. Zaten iOS'dan çal?nan bir sistem tekrar neden ios ile k?yaslans?n.

Kimse Cydia'dan kopyalanan özelliklerden bahsetmiyor. Android de?il fakat jailbreak araçlar?n?n co?u ios 7'ye entegre edilmi? durumda. Fakat gene söyleyim, entegre edilen tweak'lar gene Apple'a has duruyor.
« Son Düzenleme: 12 Haziran 2013, 03:58 Gönderen: spider »
Kayıtlı
- Mac Pro 2.8GHz Quad-Core Intel Xeon (Mid 2010) Mac OS 10.12 TR
- Apple Aluminium Wireless Keyboard + Numeric Keypad & Magic Mouse
- Apple 27'' Cinema Display
- iPhone 8 Plus 64GB Uzay Grisi iOS 11 TR & iPad 5th 32GB Uzay Grisi iOS 11 TR

SY

 • Ziyaretçi
 • İleti:
Ynt: WWDC MMXIII
Cevap #49 - 12 Haziran 2013, 11:32

?öyle dü?ünün; yukar?da payla?t???m notlar uygulamas? ekran foto?raf? iOS7 tan?t?lmadan önce önünüze gelseydi bunun hangi platformun ekran fotosu oldu?unu söylerdiniz?

iOS7 tasar?m?nda yap?lan en büyük hata birilerine benzemi? olmakt?r. Hava durumu, ça?r? ekran?, mail/mesajlar ekranlar?, notification ekran? birilerinin ekranlar?yla neredeyse birebir ayn?...

Düne kadar Apple'?n kopyas?n? yapanlar?n i?i rahat, art?k Apple kopyalam??...

Yar?n bir makalede veya bir yerde ekran foto?raflar? payla??ld???nda bu iPhone bu winphone bu android falan diyemeyece?iz... Eskiden olsa ??p diye söylerdik... Buna tasar?msal i?aretler deniyor i?te... Notlar ekran fotosuna bakt?kça vallahi içim ac?yor... Sanki uygulama yaparken yar?da kalm?? gibi... Dengesiz bir üst taraf, büyükçe ama ince bir ikon, yan?ndaki yaz? ortal? ve dengeli de?il... Buton mu de?il mi belli de?il... Bitti yaz?s? keza ayn?... Gitmi? ekran?n dibine yap??m??... Vallahi çin mal? iPhone'lar? bile ay?ramayaca??z böyle olursa...

Umar?m bilinçli tasar?mc?lar bu saçmal??a dur diyecek ve bu ?ekilde tasarlamayacakl ard?r uygulamalar?...

Özellik olarak konu?muyorum hiç ama 2 ayd?r Xperia kulland???m için beni cezbeden herhangi extra bir özellik te göremedim, sizleri özellik olarak cezbeden nedir acaba? Fener mi? :P
« Son Düzenleme: 12 Haziran 2013, 11:33 Gönderen: sy »
Kayıtlı

SY

 • Ziyaretçi
 • İleti:
Ynt: WWDC MMXIII
Cevap #50 - 12 Haziran 2013, 11:50

Ayr?ca gazete bayisi, ayarlar ve safari ikonlar? kadar kötü tasarlanm?? ikon görmedim ben... Hay?r ikonlar?n tarz? bile birbirini tutmuyor ki! Biri flat biri ???kl?, biri a?a?? gradient biri yukar?, oranlar? dengesiz, biri ikonu kapl?yor biri ortas?nda duruyor... Nerede Apple minimalistli?i? Hani Think Different? Hani zeka kokan hareketler? Anlatmaktan keyif ald???m?z tasar?mlar? ?imdi saklamaya çal??acak veya jailbreak yap?p farkl? ikon setleriyle örtmeye çal??aca??z... Çok acayip ?eyler oluyor...

E?er temelleri at?lm?? olan halo etkisi  (Bütün cihazlardaki ayn? kullan?m ?ekilleri ve birbirine çok benzeyen ikonlar, arayüzler) üzerine gidilirse ki gördü?üm kadar?yla gidiliyor Mac'lerdeki ikon/arayüz de?i?ikli?ine de haz?r olun... Mavericks'te Hat?rlat?c? uygulamas?n?n arayüzü eski haliyle dururken Notlar uygulamas?n?n arayüzü de?i?mi?, iOS7 gibi olmu? (rezil olmu? oras? ayr? bildi?n dümdüz bi sayfa) Bugün bu saçmal??a hay?r demezsek yar?n hepsi birbirine benzeyecek ekranlar?m?zda Macindows 8 olacak...
Kayıtlı

SY

 • Ziyaretçi
 • İleti:
Ynt: WWDC MMXIII
Cevap #51 - 12 Haziran 2013, 12:13

Kayıtlı

onurçal??kan

 • I was so confused when I was a little child
 • İleti: 575
Ynt: WWDC MMXIII
Cevap #52 - 12 Haziran 2013, 12:24

Bana öyle geliyor ki mavericks'den sonra mac os'de de böyle büyük de?i?iklikler ya?anacak zaten apple ?u ?ekilde dü?ünüyordur 10.. sürümü bitti art?k mac os 11'e geçiyoruz bu yüzden bir iki ufak de?i?iklik de?il de köklü de?i?iklikler yapmal?y?z... bu tabikide ta?ar?ma etki edecek.. san?r?m son bir y?l?m?z kald? bu ?ekilde bir mac os tasar?m? ile birlikte, sonras?nda ios 7'de oldu?u gibi bir tasar?m büyük ihtimalle gelecek zaten apple son iki y?ld?r ios ve mac os'i birbirine entegre etme çabas?nda. O güzelim cihazlarda böyle bir i?letim sistemi kullanmak biraz so?utur san?r?m beni apple'dan.
Kayıtlı
Mac mini mid 2011 2.3ghz Dual Core i5 8Gb Ram 500Gb Hdd-OS X Mavericks 10.9.1
iMac 21,5'' mid 2011 2.7GHz Quad Core i5 16Gb Ram 256GB SSD-OS X Mavericks 10.9.1

ichsun

 • Macbookpro 13" Mid 2010
 • İleti: 49
Ynt: WWDC MMXIII
Cevap #53 - 12 Haziran 2013, 14:13

Ayr?ca gazete bayisi, ayarlar ve safari ikonlar? kadar kötü tasarlanm?? ikon görmedim ben... Hay?r ikonlar?n tarz? bile birbirini tutmuyor ki! Biri flat biri ???kl?, biri a?a?? gradient biri yukar?, oranlar? dengesiz, biri ikonu kapl?yor biri ortas?nda duruyor... Nerede Apple minimalistli?i? Hani Think Different? Hani zeka kokan hareketler? Anlatmaktan keyif ald???m?z tasar?mlar? ?imdi saklamaya çal??acak veya jailbreak yap?p farkl? ikon setleriyle örtmeye çal??aca??z... Çok acayip ?eyler oluyor...

E?er temelleri at?lm?? olan halo etkisi  (Bütün cihazlardaki ayn? kullan?m ?ekilleri ve birbirine çok benzeyen ikonlar, arayüzler) üzerine gidilirse ki gördü?üm kadar?yla gidiliyor Mac'lerdeki ikon/arayüz de?i?ikli?ine de haz?r olun... Mavericks'te Hat?rlat?c? uygulamas?n?n arayüzü eski haliyle dururken Notlar uygulamas?n?n arayüzü de?i?mi?, iOS7 gibi olmu? (rezil olmu? oras? ayr? bildi?n dümdüz bi sayfa) Bugün bu saçmal??a hay?r demezsek yar?n hepsi birbirine benzeyecek ekranlar?m?zda Macindows 8 olacak...

Apple ürün ve yaz?l?m yelpazesindeki ele?tirilere verdi?iniz kar?? cevaplar? keskin ve fanatik bulmu?umdur. Taa ki ?OS7 diye bir tasar?m rezaleti ç?kana kadar. ?imdi anl?yorum ki sizin bak?? aç?n?z? pek anlamam???m. Birden cihazlar?mdan so?udum… feci hayal k?r?kl??? ya??yorum.
Kayıtlı

Lizard King

 • Gnik Drazil
 • İleti: 191
Ynt: WWDC MMXIII
Cevap #54 - 12 Haziran 2013, 14:27

Bir kendini dizayn?r zannedip , dünyada kendinden ba?ka dizayndan vs.. anlamayaca??n? dü?ünen fanatik birisi gibi hareket ediyorsunuz. ?iddetle tebrik ediyorum bu yap?n?z?...
Kayıtlı
Macbook Pro 15" Retina 16GB Ram
Macbook Pro 17" 8GB Ram SSD
27" Led Cinema Display
Iphone 5
New Ipad Retina Display

SY

 • Ziyaretçi
 • İleti:
Ynt: WWDC MMXIII
Cevap #55 - 12 Haziran 2013, 15:05

Yukar?da bir link verdim ve görsellerini ekledim. Orada kendini dizayn?r (neyse bu) zanneden baz? ba?ka insanlar? da göreceksiniz... Bu körü körüne -özellikle- bana kar?? tutumunuzu da anlamak mümkün de?il... Ayr?ca bu linkteki arkada??n yazd??? aç?k mektup da zaten yine kendini bi?ey zannetmekten...

Ortada çok ama çok kötü bir i? var ve s?rf Apple'? seviyorum diye bunu söylemezsem o zaman mesle?ime sayg?s?zl?k etmi? olurum...

Belki dizayn?rlar?n bilemedi?i ama sizin bildi?iniz ?eyler vard?r, aç?klarsan?z belki dünya huzur bulur? Ama yok öyle yapmak yerine bana sata??n siz... Çok do?ru bir hareket...
Kayıtlı

gokayeren

 • İleti: 750
Ynt: WWDC MMXIII
Cevap #56 - 12 Haziran 2013, 15:50

Bunca zamandir Apple'in her guncellemesine kotu bile olsa umitle yaklasan insanlariz ve karsiliginida aliriz ama bu kotu olmus yav.
Kayıtlı
Power Mac 11,2, Dual 2 GHz G5, 4 GB DDR2 SDRAM, 500GB WD HDD, GeForce 6600Le 128 MB
MacBook 4.1 Core 2 Duo 2.4GHz, 3 GB DDR2 SDRAM, 250GB HDD, Intel GMA X3100 144 MB
iPhone 5C 16GB, iOS 8.0.2
Logic Express 9 - Apogee Duet Fw

altug

 • İleti: 146
Ynt: WWDC MMXIII
Cevap #57 - 12 Haziran 2013, 16:09

Merhaba
Ben siradan bir Apple kullanicisiyim. Bu isin profesyoneli degilim ancak 2007 den beri ufak ve hep olumlu yonde gorunum degisiklikleri ile kullandigim ios isletim sisteminin 7.sini hic ama hic begenmedim;
siradan, kullanissiz, zor okunan, sevimsiz bir goruntusu var. bana o kadar itici geldi ki yeni sistem ozelliklerini denemek icin bile kullanmak gelmiyor icimden. Evvelki isletim sistemi guncellemelerin de ilk gunlerde iki sarj etmem gerekirken cihzlarimi simdi sarjim bile bitmedi
Kayıtlı
iMac CD 2.0 20" 2gb ram 10.6.6+MacBookAir C2D 1.4 11.6" 2gb ram 10.10.4+MacBookPro i5 2.5 13,3" 4gb ram 10.10.4+Time Capsule 1tb+iPad Mini 32gb + iPod 6g 80gb Siyah + iPod 5g 30gb Beyaz+iPhone 5 16gb Siyah + iPhone 6s 16gb Slade + iPhone 5 16gb Beyaz + Apple TV 2

spider

 • Wing Chun
 • İleti: 1.793
Ynt: WWDC MMXIII
Cevap #58 - 12 Haziran 2013, 17:56

?nan?n ben eski tasar?m? da beyenmiyordum. Bir ters bir düz Gradien efekt'i verilmi? buton'lar v.s.. Hiç güzel de?ildi. Fakat ikonlar güzeldi.

Ben kullan?labilinirlik bak?m?ndan iOS 6 ve öncesini asla iOS 7 ile yan yana koyamam. iOS 7 çok daha pratik kullan?labilinecek. En az?ndan JB yapt???mda 20 tane tweak'? hemen elemi? oldum.

@SY, hakl? ele?tiriler yap?yor ve hakl?. En az?ndan ikonlardan gölge efekt'i geri verebilirler. Bu sayede ikon'lar? zeminden ay?rm?? oluruz ve kullan?lmas? ve görülmesi daha kolay olur. Retina ekrana bu kadar güvenmemek gerek...

Ayr?ca bunu da izlemenizi öneririm... iOS 7'e entegre edilen 10 tweak yani hemen hemen öyle...

iOS 7: 10 jailbreak tweak features found in iOS 7 - YouTube
Kayıtlı
- Mac Pro 2.8GHz Quad-Core Intel Xeon (Mid 2010) Mac OS 10.12 TR
- Apple Aluminium Wireless Keyboard + Numeric Keypad & Magic Mouse
- Apple 27'' Cinema Display
- iPhone 8 Plus 64GB Uzay Grisi iOS 11 TR & iPad 5th 32GB Uzay Grisi iOS 11 TR

Gokay

 • İleti: 259
Ynt: WWDC MMXIII
Cevap #59 - 12 Haziran 2013, 23:00

Beni en çok heyecanland?ran ilk Mac OS 8 ç?kt??? zamand?r. Orada tam Apple tasar?m? hakimdi. Ne bileyim kabartma butonlar, çok renkli ikonlar, gölgeler ve üç boyut. Burada ise tam tersi her?ey çok yal?n ve bana göre Apple ?n ruhunu tamamen terk etmi? gibi. Daha çok fabrikasyon ve endüstrinin getirdi?i bir tak?m i?aretler gibi.
Kayıtlı
 

Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri