Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

pembepabuc

 • İleti: 30
iPhone 5 çal?nal? 3 ay oldu
- 23 Temmuz 2013, 23:16

Al??veri? merkezinde bebek arabas?ndan çantam? çald?lar. E?ime yan?mdayd? asl?nda ama yeni bebek sahibi olduk. O yüzden biraz dikkatim da??n?k. Kas?mda ald???m iPhone 5 gitti, cüzdan?m kimli?imle birlikte. Telefonda ?ifre yoktu :( çal??mad???m için ço?unlukla evdeyim pek gerek duymam??t?m. Ve evet iPhone'umu bul özelli?i de aktif de?ildi. Polise gittik imei nosunu verdik ancak san?r?m bulunmayacak. Savc?y? falan arayarak bulma ihtimali oluyo mu bilmiyorum ama pek de ümidim yok tabi ki. Polis telefona kim hat takarsa adresi bize gelicek bulunabilir dedi ama 3 ay oldu hâlâ yok. Belki bi tavsiye verirsiniz diye akl?ma geldi  :-\
Kayıtlı
13" MacBook Pro 2010
iPhone 5

SY

 • Ziyaretçi
 • İleti:
Ynt: iPhone 5 çal?nal? 3 ay oldu
Cevap #1 - 24 Temmuz 2013, 21:43

Geçmi? olsun, iPhone'umu bul aktif olsayd? telefonu tu?laya çevirebilirdiniz ama de?ilse yap?lacak bi?ey yok... Polisin bulma ihtimali çok zay?f diye dü?ünüyorum...
Kayıtlı

?brahiMac

 • Think Different
 • İleti: 178
Ynt: iPhone 5 çal?nal? 3 ay oldu
Cevap #2 - 25 Temmuz 2013, 12:27

Geçmi? olsun.

Polise müracaat etmi? iseniz bulundu?unuz bölgedeki adliyede dosya olu?turulmu?tur.

Benim tavsiyem adliyeye giderek dosyay? takip etmeniz ve ilgili Cumhuriyet Savc?s? ile görü?erek telefonun kullan?ma kapat?l?p kapat?lmad???n? ö?renmeniz.

Telefonun IMEI numaras?n? polise bildirmi? iseniz telefon Cumhuriyet Savc?s? taraf?ndan kullan?ma kapat?labilir ve e?er böyle olursa telefonun bulunma ihtimali bence zay?flar.

Telefon kullan?mda olmal?d?r ve birileri telefonu kullanmal?d?r ki kullanan numaralar Cumhuriyet Savc?s? taraf?ndan Telekomünikasyon ?leti?im Ba?kanl??? ile yap?lacak yaz??ma sonucu tespit edilebilsin. Bu da yakla??k en iyi ihtimalle 1 Ay kadar bir zaman demektir.

Ayr?ca bir al?veri? merkezinde çal?nm?? ise durumu adliyeye yakla??k saati ile birlikte ve tam yerini bildirmeniz gerekir çünkü güvenlik kamera kay?tlar? incelenebilir fakat bunu en k?sa sürede yapmal?s?n?z çünkü güvenlik kamera kay?tlar?n?n ar?ivleme zamanlar? vard?r ve uzun süre geçerse kay?tlar silinir ve üzerine yeni kay?t yap?l?r.
Kayıtlı
Mac Mini i5 2.6Ghz + 32" Sony KDL32V4000 TV + iPhone 5s Gold
GameCenter ID : TURKSHFORCE

S@N@Ne!!!

 • MacBook Air 13' Mid 2013
 • İleti: 42
Ynt: iPhone 5 çal?nal? 3 ay oldu
Cevap #3 - 29 Temmuz 2013, 22:58

Çal?nt? cihazlar maalesef ülke d???na ç?kart?l?yor. ?imdi bir arap ülkesinde birilerine sat?lm??t?r. O yüzden fazla umutlanmay?n.
Kayıtlı

pembepabuc

 • İleti: 30
Ynt: iPhone 5 çal?nal? 3 ay oldu
Cevap #4 - 02 Ağustos 2013, 20:52

Cevaplar?n?z için çok te?ekkür ederim. Al??veri? merkezinde farketti?imizde çal?nal? 10 dakika olmu?. Daha sonra 1 saat bizi bekletip kamera kay?tlar?ndan çalan ki?iyi buldular. 20 li ya?lar?nda bir genç k?z. Polise de vereceklerini söylediler fakat hiç bir geli?me yok.
Ben Cumhuriyet Ba?savc?l???na sormal? yada takip edilmeli mi onu merak ediyorum. E?im gerek yok bulunmaz diyerek karakola ?ikayet ettikten sonra hiç aray?p sormad?. Bana da yurtd???na satarlar gibi geliyor ama k?z? görseniz küçük saf bi?eye benziyordu ki belki içinden iPhone ç?kaca??n? tahmin bile etmemi?tir. Çünkü telefonumu çantadan ç?karmam??t?m hiç. Polisler hiç pe?ine dü?müyorlar. E?er ki Türkiye içerisinde kullan?l?yorsa bulunmas? muhtemel diye biliyorum.
Kayıtlı
13" MacBook Pro 2010
iPhone 5

?brahiMac

 • Think Different
 • İleti: 178
Ynt: iPhone 5 çal?nal? 3 ay oldu
Cevap #5 - 09 Ağustos 2013, 15:02

Cevaplar?n?z için çok te?ekkür ederim. Al??veri? merkezinde farketti?imizde çal?nal? 10 dakika olmu?. Daha sonra 1 saat bizi bekletip kamera kay?tlar?ndan çalan ki?iyi buldular. 20 li ya?lar?nda bir genç k?z. Polise de vereceklerini söylediler fakat hiç bir geli?me yok.
Ben Cumhuriyet Ba?savc?l???na sormal? yada takip edilmeli mi onu merak ediyorum. E?im gerek yok bulunmaz diyerek karakola ?ikayet ettikten sonra hiç aray?p sormad?. Bana da yurtd???na satarlar gibi geliyor ama k?z? görseniz küçük saf bi?eye benziyordu ki belki içinden iPhone ç?kaca??n? tahmin bile etmemi?tir. Çünkü telefonumu çantadan ç?karmam??t?m hiç. Polisler hiç pe?ine dü?müyorlar. E?er ki Türkiye içerisinde kullan?l?yorsa bulunmas? muhtemel diye biliyorum.

Telefonunuz kullan?ma Cumhuriyet Ba?savc?l??? taraf?ndan kapat?lm?? ise görü?me yap?lamaz hale gelir.
(En az?ndan Türkiye'de ve Türkiye'deki GSM operatörleri ile kullan?lamaz. Yurt d???na ç?karsa tabi kullan?labilir.) Telefonun kullan?mda olmas? bulunmas? aç?s?ndan önemlidir.

En az?ndan dosyan?n ak?beti hakk?nda bilgi alabilirsiniz. Örne?in X IMEI numaral? telefonun çal?nd??? tarihten itibaren x tarihine kadar kullanan hatlar?n bilgisi T?B (Telekomünikasyon ?leti?im Kurumu) istenilir. Kullananlar bu ?ekilde tespit edilebilir ve telefona el konularak teslim edilir. 

Tabi e?er kullan?ma kapat?l?rsa ve bir kö?eye telefon at?l?rsa ya da herhangi bir sim kart tak?larak henüz kullan?lmam?? ise (bazen çalan ki?iler ikinci el telefon al?p satanlara telefonu sat?yorlar ve sat?lmay? bekliyor) veya yurt d???na ç?km?? ise bulunma ihtimali genelde yoktur.

Benim tavsiyem Cumhuriyet Ba?savc?l???ndaki dosyan?z? inceleyerek T?B'e telefonun görü?me kay?tlar?n?n istenilmesi için yaz? yaz?lm?? m?? Telefon IMEI numaras? ile sistemden kapat?lm?? m?? Neler yap?lm?? ara?t?rman?zd?r.

Daha sa?l?kl? ve net bilgilere ula?mak için ara?t?rman?zda fayda var.

?yi bayramlar iyi günler.
« Son Düzenleme: 11 Ağustos 2013, 16:27 Gönderen: ?brah?Mac »
Kayıtlı
Mac Mini i5 2.6Ghz + 32" Sony KDL32V4000 TV + iPhone 5s Gold
GameCenter ID : TURKSHFORCE

pembepabuc

 • İleti: 30
Ynt: iPhone 5 çal?nal? 3 ay oldu
Cevap #6 - 13 Kasım 2013, 12:04

Hiç bulunuca??n? zannetmiyordum ama evet bulundu :) Gerçekten çok sevindim. Çünkü herkes çok zor bulunmas? diyordu ç?kmaz diyordu. Nas?l bulundu?unu anlatmad?lar sadece ça??r?p verdiler telefonu eve yollad?lar :)
Hatt?m? dün ald?m takt?m fakat hala servis yok diyor. Böyle gecikmesi normal mi bilmiyorum. Vodafoneu arad?m adam ayarlar? s?f?rlad???n? ve bir kere kapat?p açarsam düzelece?ini söylemi? ama düzelmedi. Ba?a bi sebebi olabilir mi? Telefon kilitlenmi? bloke olmu?sa falan diye akl?ma geldi ama bilemedim  :-\
Kayıtlı
13" MacBook Pro 2010
iPhone 5

Buğra Henden

 • Yönetici
 • "Together we stand, divided we fall."
 • İleti: 15.667
Ynt: iPhone 5 çal?nal? 3 ay oldu
Cevap #7 - 13 Kasım 2013, 12:38

Büyük gecmis olsun. Benim de seneler önce caldirdigim Sony telefonumu bulmuslardi...

IMEI numarasini su siteden sorgulayip durumu hakkinda bilgi edinin, ardindan ayni sitedeki yardim hattini arayip bilgi alin.

.:MCKS-Mobil Cihaz Kayt Sistemi:.
Kayıtlı
15" MacBook Pro (Late 2011) & iPhone 6+ & iPad 3
mac mini (Late 2011) (Media Center)

pembepabuc

 • İleti: 30
Ynt: iPhone 5 çal?nal? 3 ay oldu
Cevap #8 - 13 Kasım 2013, 17:07

çok te?ekkürler hakikaten çal?nt? görünüyormu? aray?p hallettik aç?l?cakm??
Kayıtlı
13" MacBook Pro 2010
iPhone 5
 

Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri