Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

sefil_muzisyen

  • 13" Macbook pro (Mid 2012) / 16 gb ram
  • İleti: 113
Ynt: Mac ve SSD Üzerine
Cevap #45 - 24 Ekim 2014, 13:25

Macbook pro 13' Mid 2010 model laptop kullan?yorum.
DVD rom un sata 2 oldu?unu ö?rendim ama mevcut HDD nin oldu?u yuva Sata 3 mü onu tam olarak bulamad?m.
128 gb haf?zal? en uygun fiyatl? bir disk önerebilirmisiniz.

Maalesef bilgisayar?n?z?n tüm sata kap?lar? sata 2. Ama sata 2'ye takaca??n?z ssd ile saniyede 260 mb civar?nda veri yaz?p okuyabilirsiniz . Yani mekanik harddisk h?z?n?n 2.5 kat? bir h?z elde edebilirsiniz.
Kayıtlı

Genco89

  • Lütfen imza k?sm?na bilgisayar?n?z?n özelliklerini yaz?n?z.
  • İleti: 67
Ynt: Mac ve SSD Üzerine
Cevap #46 - 24 Aralık 2014, 02:27

Say?n sefil-müzisyen, öncelikle verdi?iniz bilgi teorik anlamda do?ru ama pratikte e?er kulland???n?z mekanik disk 5400 rpm oldu?unu varsayarsak ve sata 3 deste?iniz oldu?unu varsayarsak o fark en az 200 kata ç?k?yor.
      Çünkü günlük kullan?mlarda en çok, verilere rastlant?sal eri?im kullanarak ula??r?z (4k). Örne?in sata 2 kap?s?na sahip bir düzüstü bilgisayarda yap?lan testte Western Digital markas?n?n performans serisi olan 7200 rpm black scorpio modeli'nin 4k okuma performans? saniyede 1.800mb  ve rastlant?sal yazma h?z? 1.679 mb iken OCZ vertex3 marka ssd  4k okuma h?z? saniyede 110.5 ve yazma h?z? ise 72.5 mb ç?km?? ki bu test sata 2 destekli bilgisayarda yap?lm?? e?er bu sata 3 destekli bir bilgisayar olsayd? bu rastlant?sal h?z okuma/yazma performans? ortalama 200mb  ila 300 mb lara kada ç?k?yor ki buda en az 200 kat l?k bir performans art??? sa?lar.
       Tabi bu fark?n esas nedenlerinden biri okuma yazma h?zlar?ndan da ziyade mekanik disklerde  okuma kafalar?n?n bilgiye eri?me süreleri vard?r ve bu süre mekanik disklerde ortalama 16 ms civarlar?nda ike ssdler de bu 0.250 milisaniyeye dü?er ve ssdlerde okumak için bir kafa ve bu kafan?n ula??lmak istenen veriye hareket etme durumu olmad???nda bu h?z sabittir.Ancak mekanik disklerde ise okuyacak olan kafan?n en uzak sektördeki veriye ula?mak zorunda kald??? için kimi zaman bu h?z 30 milisaniyeye kadar ç?kabiliyor.
  Teknik olarak anlatmaya kalk?cak olursam çok  uzun sürece?inden detay?na inemiyece?im ancak, lütfen ssd nin üzerinde yazan okuma yazma h?zlar?na bakmay?n o h?zlara pratikte ula?mak için en yüksek donan?ml? sistemin yan?n da sürekli s?ral? eri?im yapmak zorundas?n?z günlük kullan?c?lar için önemli olan 4k rastlant?sal eri?im h?zlar?d?r. Günlük kullan?mda bir günde oturup 10 saat rastlant?sal eri?im sa?larken en fazla 10-15 dakika s?ral? eri?im yapma ihtiyac? duyuyoruz.
Kayıtlı
Macbook Pro retina (13 inch,2015 ba??)
 

Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri