Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

efecanozveren

  • İleti: 2
GarageBand yükleme sorunu.
- 09 Kasım 2013, 02:55

OS X Mavericks'e geçtikten sonra GarageBand uygulamas?n? App Store'dan indirdim. Program yüklendi ve Launchpad'de gözüktü. Oradan açt???mda Temel içerikleri indirme sayfas?n? açt?. Program?n inmesi belli bir süre ilerledi. Yükleme çubu?u 4te 3ünü geçtikten sonra durdu ve hiç ilerlemedi. Uyuyup uyand???mda hala ayn? yerdeydi. Bende kapatt?m ve tekrar denedim ve kar??ma gelen pencere

http://s1311.hizliresim.com/1h/9/uc53g.png

Silip tekrar denedim 2 kere fakat durum hep ayn?. Yükleniyor diyor ve hiçbir ilerleme olmuyor. Sozce sorun neyden kaynaklan?yor ve nas?l çözebilirim ?
Kayıtlı
Macbook pro 15.4 inch Core 2 Duo 3 GB Ram mid-2007

mazandarani

  • Lütfen imza k?sm?na bilgisayar?n?z?n özelliklerini yaz?n?z.
  • İleti: 2
Ynt: GarageBand yükleme sorunu.
Cevap #1 - 19 Kasım 2013, 12:57

merhaba dostum , bende uzun zaman snow leopard macbookpro kullan?c?s?yd?m ... o zamanlar Macbook sahibi olmak gerçekten bir lüks sahibi olmak demekti çünkü Apple do?ru bir firmayd? ama nezaman ki kapitalistle?ip dinlerini imanlar?n? parayla satmaya ba?lad?lar , i?ler de?i?ti .  Bende eski macbookpro mu sat?p yeni nesil i7 ve 8gb ramli bir Macbook Pro ald?m.  Mountain Lion standard?nda geldi , Garageband yükleyemedim çünkü yeni GarageBand , Mavericks istiyormu?.  Bende denileni yap?p Mavericks'e yükselttim .  ?uan Garageband yeni indi Appstore dan ve 3 saattir halen senin yüzle?ti?in ekran ile yüzle?iyorum.  Normal pc ile reason 7 , presonus ve ableton live platformlar?n? son derece ba?ar?l? kulland???m için Macbook bana  Logic d???nda bir?ey ifade etmiyor zira stüdyomdaki di?er bilgisayar?m Samsung ve i5 i?lemcisine ra?men ?uan 4000 tl ye ald???m Macbook tan binlerce kat ba?ar?l? her yapt??? i?le.  En sonunda macbook proyu pencereden a?a??ya ataca??m muhtemelen sana yazd???m son mesaj  bu Apple ile.  Beni dinlersen Macbook u sat ve PC krall???na geri dön çünkü bu adamlara para yeti?miyor.  Benim sinirlerim çok bozuk çünkü 1 haftad?r dünyan?n en iyi bilgisayarlar?ndan olan macbook a 2 program yükleyemedim. Linux bile bu lanet makinadan daha verimlidir. Steve jobs denen mahlu?un Apple ile nas?l o ba?ar?y? yakalad???n? bilmiyorum ama ben art?k ASSLE diyece?im bu makinelere ...  Yumru?u bas?p monitörü ikiye ay?raca??m ama elime ac?yorum : ) en iyi çözüm pencereden a?a?? at?p parçalan???n? izleyerek bir keyif sigaras? tüttürmek ard?na ... sende çok u?ra?ma yabanc? siteleri ara?t?rd?m bu ba??m?za gelen genel bir ar?za sorunu ve çok çok çok çok u?ra?mak , terminalle saatler harcamak gerekiyor bu sorunu halletmek için ... 4000 tl lik sinir bozuklu?una lüzum yok ya sat ya at :)  ba?ka yolu yok yani
Kayıtlı

mazandarani

  • Lütfen imza k?sm?na bilgisayar?n?z?n özelliklerini yaz?n?z.
  • İleti: 2
Ynt: GarageBand yükleme sorunu.
Cevap #2 - 19 Kasım 2013, 13:30

Bu arada çözüm buldum kullanmak istersen . öncelikle macini tamamen kapat.  sonra  shift tu?una ve power ( güç tu?una ) basarak bilgisayar? yeniden ba?lat ve elini shiftten çekmeden bekle.   Güvenli mod a giri? yapacaks?n.  Sonra garageband ? yeniden çal??t?r ve inmesini bekle.Sonra senden harrdiskine yükleme yapmak için onay penceresi isteyecek  Macbook kullan?c? ad?n ve ?ifren ile onay ver . Yüklenmesi bitene dek sab?rla bekle.  Böyle yüklenme problemli yaz?l?mlar oldu?unda Güvenli modda ba?lat?p yükleyebilirsin. ben tüm yükleyemediklerimi ?uan ba?ar?yla yükledim  :)  sinirim geçti  macbook da k?r?lmaktan ?imdilik kurtuldu
Kayıtlı

efecanozveren

  • İleti: 2
Ynt: GarageBand yükleme sorunu.
Cevap #3 - 03 Aralık 2013, 01:32

Bu arada çözüm buldum kullanmak istersen . öncelikle macini tamamen kapat.  sonra  shift tu?una ve power ( güç tu?una ) basarak bilgisayar? yeniden ba?lat ve elini shiftten çekmeden bekle.   Güvenli mod a giri? yapacaks?n.  Sonra garageband ? yeniden çal??t?r ve inmesini bekle.Sonra senden harrdiskine yükleme yapmak için onay penceresi isteyecek  Macbook kullan?c? ad?n ve ?ifren ile onay ver . Yüklenmesi bitene dek sab?rla bekle.  Böyle yüklenme problemli yaz?l?mlar oldu?unda Güvenli modda ba?lat?p yükleyebilirsin. ben tüm yükleyemediklerimi ?uan ba?ar?yla yükledim  :)  sinirim geçti  macbook da k?r?lmaktan ?imdilik kurtuldu


Ilginize te?ekkürler  hocam. Sorunu bende temiz yükleme yöntemiyle çözdüm. Bütün verileri sistemi s?f?rlad?m ama olsun. En az?ndan yüklemeyi yapabilmi? oldum. Ama bir ara ?u k?r?p parçalama fikri benimde akl?mdan ciddi ciddi geçti :)
Kayıtlı
Macbook pro 15.4 inch Core 2 Duo 3 GB Ram mid-2007

akduman

  • İleti: 133
Ynt: GarageBand yükleme sorunu.
Cevap #4 - 12 Aralık 2013, 11:16

hocam bende de benzer bir sorun ç?kt?. maveriksi güncelledikten sonra temiz kurulum yapmadan önce time machine ile yedeklerini alm??t?m. temiz kurulumdan sonra time machine yi açt?m istedi?im uygulamalar? maverikse yükledim. di?er uygulamalarda sorun ç?kmad? sadece cs6 ve garagebandda sorun ç?kt?. her ikiside aç?l?r gibi yap?p yükleme ekran?ndayken hata verdi. cs 6 y? kald?r?p tekrardan kurdum ama garageband? yapamad?m. time machine ile yedek ald???m halde neden sorun ç?kt?. acaba geri yüklemeyi disk yükleme yard?mc?s?yla yap?p belgelerimi de geri yüklemem laz?md? böyle bir ?eyi ilk defa yapt???m için ne yapaca??m? tam bilemedim.
Kayıtlı

June8

  • MacBook Pro 13", Yosemite
  • İleti: 1.036
Ynt: GarageBand yükleme sorunu.
Cevap #5 - 12 Aralık 2013, 15:02

Baz? ugulamalar?n farkl? klasörlerde uzant?lar? vard?r (Örne?in, Application Support gibi) bu nedenle sadece uygulaman?n kendisini geri yüklemek yeterli olmayabilir.
Kayıtlı
 

Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri