Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

noname

  • Lütfen imza k?sm?na bilgisayar?n?z?n özelliklerini yaz?n?z.
  • İleti: 1

Merhaba arkada?lar,

Çok uzun süredir Debian, Ubuntu gibi linux sistemleri kulland?ktan sonra Osx sistemine 2014 y?l?nda geçmi? bulunuyorum. Çok fazla yabanc?l?k çekti?im söylenemez fakat deneyimli Osx kullan?c?lar?ndan baz? tavsiyeler almak istiyorum.

Temel olarak Ruby, Python, Nodejs, MongoDB, php, mysql, nginx, apache gibi geli?tirme ortamlar?nda kullanmak üzere baz? ayarlamalar yapmak istiyorum. Bu konularla ilgili firik veren arkada?lar?m oldu xcode kurmam gerekti?i macport homebrew gibi uygulamalara ihtiyaç duyaca??m gibi ?eyler söylendi. Eminim bu i?ler için çok güzel uygulamalar vard?r fakat ben mümkün oldu?unca ve linux sistemlerinden al??k?n oldu?um ?ekilde terminal ve source code derleyerek kullanmak istiyorum ve gereksiz yere sistem kaynaklar?n? harcamak istemiyorum. Geli?tirme ortam?n? kurmak istedi?im makina, Macbook pro 15 retina 8GB 256GB.

Yant?k almak istedi?im sorular:
xcode kurulumuna  ihtiyac?m var m?? 4GB üzerinde yer i?gal ediyor...
macport mu homebrew 'mi yoksa hiç biri mi?

Bunlar?n d???nda problem olacak konularda da uyar? ve önerilerinizi bekliyorum.

Te?ekkürler.
Kayıtlı

mustafa öksüz

  • İleti: 407

xcode daha çok yaz?l?m geli?tirmek için kullan?l?yor. Siz anlad???m kadar? ile web app. geli?tirmek istiyorsunuz. Bence hiç Xcode girmeden NetBean download edip kullan?n. Arad???n?z her ?ey orda vard?r, diye tahmin ediyorum  ;)
Kayıtlı

hsnyildiz

  • Lütfen imza k?sm?na bilgisayar?n?z?n özelliklerini yaz?n?z.
  • İleti: 3

Merhaba,

Yakla??k 10 y?ll?k programc?y?m ubuntu dan mac'e 1 y?l önce geçtim, nacizane kendi deneyimlerim do?rultusunda yard?mc? olmaya çal??ay?m.

Xcode kur programc?l?kla ilgili bir çok ?eyde laz?m oluyor, mac için temel baz? geli?tirme kütüphaneleri vs. onun arac?l??? ile halledebilirsin . Çok yer kaplar ama bir kenarda dursun.

-Ruby
Zaten sistemde kurulu geliyor test etmek için terminal'e irb yazman yeterli, mant?k linux taki ile ayn?, ruby ve rubyonrails kullananlar genelde gem paket yönetim sistemini kullan?yorlar, gittikçe yayg?nla??yor, ba?ka yaz?l?mlar?nda gem paketleri ç?k?yor.

-Python
Nedense :) halen mac'te tek sat?r python yazmad???m? fark ettim ?imdi. Ama Download Python | Python.org adresinden mac için kurulumunu indirip kurup kullanabilirsin s?k?nt? ç?kartmaz.

-Node.js kendi kurulumu mevcut zaten, serveri vs. de içinde geldi?i için genel anlamda kurulum yada kullan?mda bir s?k?nt? ç?kartmaz.

-MongoDB node.js ile ayn? kafada ilerliyor, mac te sorunsuz kullan?rs?n.

-Php, Mysql, Nginx, Apache    i?te danan?n kuyru?u burada kopuyor :) bende özellikle bu k?s?mda çal???yorum. Bunun aç?klamas? epey geni? olacak a?a??da yaz?yorum.


Apache, Php, Mysql için tek paket halinde bir?ey arasan MAMP var, genelde temel kullan?m vs. aç?s?ndan s?k?nt? olmaz. Baz? ileri ayarlamalarda saç ba? yoldurabiliyor. Genelde dosyalar? hep kendi dizininde tuttu?undan php vs. ilgili kütüphane yüklemeleri falan onun iste?ine göre yapmak gerekiyor.(Oracle için oci8 kurmak istedi?imde epey yordu.)

Nginx, Php, Mysql için MNPP var ama tam ömür törpüsü, olmuyor olmuyor kuruluyor ama sonras? dert.
Bu yüzden nginx kuracaksan homebrew ile kur te?ekkürler?r te?ekkürler?r kullan.

Apache ve nginx i beraber kullancaksan ayr? portlarda çal??aca??n? biliyorsundur zaten.

Macport ve homebrew e gelince, macport art?k ölmeye yüz tuttu. Uzun bir zamand?r homebrew yükseli?te. Terminal üzerinden tek sat?r kod ile bir çok ?eyi kurman? sa?lar, i? görür.


Nacizane kendi deneyimlerimden yola ç?karak yazd?m umar?m yard?m? olur, i?lemler esnas?nda tak?ld???n nokta olursa yard?mc? olmaya çal???r?m.

Kayıtlı

Fatih Toprak

  • Software Developer
    • WordPress Programlama Blogu
  • İleti: 2
Ynt: Problemsiz Geli?tirme ortam? için gerekenler?
Cevap #3 - 16 Şubat 2015, 05:23

Merhaba,

Yakla??k 10 y?ll?k programc?y?m ubuntu dan mac'e 1 y?l önce geçtim, nacizane kendi deneyimlerim do?rultusunda yard?mc? olmaya çal??ay?m.

Xcode kur programc?l?kla ilgili bir çok ?eyde laz?m oluyor, mac için temel baz? geli?tirme kütüphaneleri vs. onun arac?l??? ile halledebilirsin . Çok yer kaplar ama bir kenarda dursun.

-Ruby
Zaten sistemde kurulu geliyor test etmek için terminal'e irb yazman yeterli, mant?k linux taki ile ayn?, ruby ve rubyonrails kullananlar genelde gem paket yönetim sistemini kullan?yorlar, gittikçe yayg?nla??yor, ba?ka yaz?l?mlar?nda gem paketleri ç?k?yor.

-Python
Nedense :) halen mac'te tek sat?r python yazmad???m? fark ettim ?imdi. Ama Download Python | Python.org adresinden mac için kurulumunu indirip kurup kullanabilirsin s?k?nt? ç?kartmaz.

-Node.js kendi kurulumu mevcut zaten, serveri vs. de içinde geldi?i için genel anlamda kurulum yada kullan?mda bir s?k?nt? ç?kartmaz.

-MongoDB node.js ile ayn? kafada ilerliyor, mac te sorunsuz kullan?rs?n.

-Php, Mysql, Nginx, Apache    i?te danan?n kuyru?u burada kopuyor :) bende özellikle bu k?s?mda çal???yorum. Bunun aç?klamas? epey geni? olacak a?a??da yaz?yorum.


Apache, Php, Mysql için tek paket halinde bir?ey arasan MAMP var, genelde temel kullan?m vs. aç?s?ndan s?k?nt? olmaz. Baz? ileri ayarlamalarda saç ba? yoldurabiliyor. Genelde dosyalar? hep kendi dizininde tuttu?undan php vs. ilgili kütüphane yüklemeleri falan onun iste?ine göre yapmak gerekiyor.(Oracle için oci8 kurmak istedi?imde epey yordu.)

Nginx, Php, Mysql için MNPP var ama tam ömür törpüsü, olmuyor olmuyor kuruluyor ama sonras? dert.
Bu yüzden nginx kuracaksan homebrew ile kur te?ekkürler?r te?ekkürler?r kullan.

Apache ve nginx i beraber kullancaksan ayr? portlarda çal??aca??n? biliyorsundur zaten.

Macport ve homebrew e gelince, macport art?k ölmeye yüz tuttu. Uzun bir zamand?r homebrew yükseli?te. Terminal üzerinden tek sat?r kod ile bir çok ?eyi kurman? sa?lar, i? görür.


Nacizane kendi deneyimlerimden yola ç?karak yazd?m umar?m yard?m? olur, i?lemler esnas?nda tak?ld???n nokta olursa yard?mc? olmaya çal???r?m.

@hsnyildiz, nefis detaylar var ço?u sorunun cevab?n? yazd?klar?n?zla ald?m diyebilirim.

Mavericks 'den Yosemite geçi?i yapt?m ancak, MAMP gibi Application'lar?n saçma sapan yük oldu?unu dü?ünmekteyim.

Php mysql phpmyadmin kurulumu için etrafl?ca bir blog yaz?s? varm?d?r durumla alakal? ö?renmek isterim. Te?ekkürler.
Kayıtlı
MacBookPro8,2
Intel Core i7 - 2,2 GHz (4 Core)
L2 Cache (per Core): 256 KB  L3 Cache: 6 MB
8 GB Ram 15''.

nsa

  • İleti: 34
Ynt: Problemsiz Geli?tirme ortam? için gerekenler?
Cevap #4 - 16 Şubat 2015, 17:22

Yosemite de web-sharing k?sm?n? gizleseler de (user dan sharing yapmay? da zorla?t?rd?lar) o basama?? geçtikten sonra yine eski i?letim sistemlerindeki gibi devam edebilirsiniz. Ad?m ad?m takip etmek için linkteki makaleyi inceleyebilirsi niz. http://coolestguidesontheplanet.com/get-apache-mysql-php-phpmyadmin-working-osx-10-10-yosemite/
Kayıtlı
PowerMac G5 1.8 Dp  10.4.11 :)
PowerBook G4 1.67    10.5.8
Macbook Pro i5 2.6     10.10.3
 

Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri