Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Mustafa ESEN

 • MBP 13'' i5 2,4 Ghz Late 2011 8Gb - 500Gb SSD
 • İleti: 236

Merhaba Dostlar

Epeydir yapmak istedi?im ancak f?rsat bulamad???m eski foto?raflar? Scan edip Digital ortama aktarmak istiyorum (tabi as?l de?erli olan orjinalleri sakl?yorum ancak sürekli el alt?nda iPad'de yüklü olup bakman?n keyfi de ba?ka oluyor hatta bazen Apple TV ile slayt bile oluyor :)) ).
K?z?m?n do?umundan bu yana bir hayli foto?raf? ve tabi yine ailenin birçok (Eskiden digital makinemiz yok iken ) fotograf? var.

Elimde imzamda olan Mac'im (Pek gerek olmaz diye dü?ünüyorum ancak belirteyim Win 7 yüklü HP Notebook) ve HP 5510 Photosmart All in One yaz?c? ve taray?c? var.

Yakla??k bir 50 adet foto taray?p Mac'e att?m ancak tarama esnas?nda kar??ma ç?kan  Çözünürlük: dpi seçeneklerinden hangisini kullanmal?y?m. Foto?raflar genelde 10x15cm ebad?nda ve tarama esnas?nda otomatik boyut al?yor ve gerekirse ben kenarlar?nda kötü görüntü kalmamas? için biraz daha k?rp?yorum.
Ancak 600, 1200, 2400 dpi seçeneklerini denedi?imde ekranda gözle görülür çok büyük bir fark göremedim, ancak bilgi k?sm?nda çözünürlük boyutu ve mb cinsinden ebat büyüyor.
?lk 50 foto?raf?n ço?unu 600 dpi ile bir k?sm?n? 1200 dpi ile tarad?m, 2400 ile tarad?klar?mda makine önizlemede açarken bile foto?rafta bozukluklar olu?uyor bu da galiba makinenin ekran kart?n?n zay?f kalmas?ndan kaynakl?.

Önümde tarayaca??m epey bir foto?raf var i?e ba?tan do?ru ba?lay?p gitmek istiyorum ki eme?im bo?a gitmesin, bu arada tarad???m foto?raflar? hem Mac'de iPhoto da hemde harici HDD'me yedekleyece?im.

Bu konuda tecrübesi olan dostlar?m, fikir ve önerilerinizi bekliyorum.
Sayg?lar

Kayıtlı
iPhone 5s 32 gb
iPad Air 2       64 gb
Apple TV 3

June8

 • MacBook Pro 13", Yosemite
 • İleti: 1.036

300 dpi yeterlidir.
Kayıtlı

Mustafa ESEN

 • MBP 13'' i5 2,4 Ghz Late 2011 8Gb - 500Gb SSD
 • İleti: 236

300 dpi yeterlidir.

H?zl? cevab?n?z için te?ekkür ederim Sn.June

Ben bo?una yüksek dpi'ler ile u?ra??p zaman kaybediyor mu?um demek ki.

Digital makine veya iPhone ile çekilmi? foto?raflar?n bilgi k?sm?ndaki foto?raflar?n büyüklükleri (mb-gb cinsinden ) yüksek olunca scan etti?im foto?raf?n boyutunu yüksek tutup yani e?itlemek için yüksel dpi'leri deniyordum.

Bu durumda 300dpi ile taratsam dahi görsel bir kay?p ya?amayaca??m de?il mi ?  (Görsel olarak )

Sayg?lar
Kayıtlı
iPhone 5s 32 gb
iPad Air 2       64 gb
Apple TV 3

June8

 • MacBook Pro 13", Yosemite
 • İleti: 1.036

Ekranda zaten 72-96 dpi olarak görürsünüz. 300 dpi, olur da bir gün o foto?raf? karta bast?rmak isterseniz diye bask? için yeterli bir de?er.
Kayıtlı

Mustafa ESEN

 • MBP 13'' i5 2,4 Ghz Late 2011 8Gb - 500Gb SSD
 • İleti: 236

Ekranda zaten 72-96 dpi olarak görürsünüz. 300 dpi, olur da bir gün o foto?raf? karta bast?rmak isterseniz diye bask? için yeterli bir de?er.

Çok iyi anlad?m üstad?m, peki ?imdiye kadar 600 dpi ile (1200 leri söylemiyorum :) ) taratt?klar?m? bir gün karta bast?rtmak istersem ebad? m? büyük olur ? Örne?in 10x15 yerine 15x20 mi olur veya nas?l bir sak?ncayla kar??la??r?m ?

Üstad?m ne olur kusura bakmay?n çok soruyorum , bu forum okul gibi sizler de ö?retmen , sayenizde bilgimiz art?yor.

Sayg?lar
Kayıtlı
iPhone 5s 32 gb
iPad Air 2       64 gb
Apple TV 3

SY

 • Ziyaretçi
 • İleti:

iPhone 4/4s/5x, retina iPad ailesi ve retina MacBook Pro'larda ve yeni yeni yay?lmaya ba?layan UHD TV'lerde küçük veya pikselli görünmemesi için tavsiyem haz?r taran?yorken en az 600ppi taranmas?d?r.
Kayıtlı

June8

 • MacBook Pro 13", Yosemite
 • İleti: 1.036

Çok iyi anlad?m üstad?m, peki ?imdiye kadar 600 dpi ile (1200 leri söylemiyorum :) ) taratt?klar?m? bir gün karta bast?rtmak istersem ebad? m? büyük olur ? Örne?in 10x15 yerine 15x20 mi olur veya nas?l bir sak?ncayla kar??la??r?m ?

Üstad?m ne olur kusura bakmay?n çok soruyorum , bu forum okul gibi sizler de ö?retmen , sayenizde bilgimiz art?yor.

Sayg?lar

10*15 boyutlar?nda bir foto?raf? 300 dpi ile taratt???n?zda 10*15 boyutlar?nda orjinali kalitesinde bask? alabilirsiniz. 600 dpi ile tarat?rsan?z 20*30 boyutlar?nda kaliteli bask? alabilirsiniz.

Ama boyutu siz belirledi?iniz için 600 dpi ile taratt???n?z foto?raftan yine 10*15 boyutlar?nda bask? da alabilirsiniz, yüksek dpi ile taratman?n bu konuda bir sak?ncas? olmayacakt?r. Sadece diskte fazla yer kaplar.

Yeni teknoloji içinse sy'nin tavsiyesi faydal? olacakt?r.
« Son Düzenleme: 05 Mart 2014, 14:26 Gönderen: June8 »
Kayıtlı

Mustafa ESEN

 • MBP 13'' i5 2,4 Ghz Late 2011 8Gb - 500Gb SSD
 • İleti: 236

10*15 boyutlar?nda bir foto?raf? 300 dpi ile taratt???n?zda 10*15 boyutlar?nda orjinali kalitesinde bask? alabilirsiniz. 600 dpi ile tarat?rsan?z 20*30 boyutlar?nda kaliteli bask? alabilirsiniz.

Ama boyutu siz belirledi?iniz için 600 dpi ile taratt???n?z foto?raftan yine 10*15 boyutlar?nda bask? da alabilirsiniz, yüksek dpi ile taratman?n bu konuda bir sak?ncas? olmayacakt?r. Sadece diskte fazla yer kaplar.

Yeni teknoloji içinse sy'nin tavsiyesi faydal? olacakt?r.

Evet , teknoloji h?zla ilerliyor ve Mac'im henüz retina de?il ancak iPad olsun veya Selçuk beyin dedi?i gibi ileriyi dü?ünürsek ortak görü? olan 600 dpi ile taratmam mant?kl? olacak gibi.

Selçuk beyin teknik aç?klamas?na istinaden ,ve sizin yorumunuz üzerine ?u da geliyor akl?ma, (ama sak?n k?zmay?n) 1200 dpi ile taratmak ilerisi için çok daha yarl? olmaz m? ? Kaplad??? yeri kabul ediyorum, çünkü iPhone 5s ile çekilen ortalama bir foto?raf yakla??k 4-5mb yer kapl?yorken, 600 dpi ile taratt???m bir foto?raf 0,9-1,1 mb, 1200 dpi ile taratt???mda ise 4-5 mb yer kapl?yor.

Bilgi için payla??yorum ayn? foto?raf? 2400 dpi ile tarat?nca 18 mb yer kapl?yor :)

Sn. Selçuk bey Ve Sn. June bey ilgi  ve alakan?z için tekrar te?ekkür ederim.

Sayg?lar
Kayıtlı
iPhone 5s 32 gb
iPad Air 2       64 gb
Apple TV 3

June8

 • MacBook Pro 13", Yosemite
 • İleti: 1.036

Yaln?z bir konuyu gözden kaç?r?yorsunuz. iPhone 5'in çekti?i foto?raf?n boyutu 8 megapiksel, sizin 10*15 karttan taratt???n?z foto?raf?n boyutu ise yakla??k 2 megapikseldir. Megabyte olarak boyutlar? kar??la?t?rd???n?zda bunu da göz önünde bulundurun.
Kayıtlı

Mustafa ESEN

 • MBP 13'' i5 2,4 Ghz Late 2011 8Gb - 500Gb SSD
 • İleti: 236

Yaln?z bir konuyu gözden kaç?r?yorsunuz. iPhone 5'in çekti?i foto?raf?n boyutu 8 megapiksel, sizin 10*15 karttan taratt???n?z foto?raf?n boyutu ise yakla??k 2 megapikseldir. Megabyte olarak boyutlar? kar??la?t?rd???n?zda bunu da göz önünde bulundurun.

?öyle anl?yorum Üstad?m do?ru mudur?

8mp ile çekilen foto?raf 4-5 mb yer tutuyorsa , 2mp (yani foto?raf?n 600 dpi ile taranm?? olmas? ) foto?raf?n ortalama 1 mb yer tutmas? e?te?er say?l?r.
Kayıtlı
iPhone 5s 32 gb
iPad Air 2       64 gb
Apple TV 3

June8

 • MacBook Pro 13", Yosemite
 • İleti: 1.036

Foto?raf?n diskte kaplad??? boyutu etkileyen çok faktör var. Foto?raf?n en * boy piksel adedi, foto?raftaki renkler, bu renklerin tonlar?, JPG dosyas?na dönü?türülürken kullan?lan s?k??t?rma oran? gibi...
Kayıtlı

Mustafa ESEN

 • MBP 13'' i5 2,4 Ghz Late 2011 8Gb - 500Gb SSD
 • İleti: 236

Foto?raf?n diskte kaplad??? boyutu etkileyen çok faktör var. Foto?raf?n en * boy piksel adedi, foto?raftaki renkler, bu renklerin tonlar?, JPG dosyas?na dönü?türülürken kullan?lan s?k??t?rma oran? gibi...

Üstad?m kitap gibisiniz okudukça ö?reniyoruz, benim bildi?im piksel adedi ve boyutu idi demek renk tonlar? dahi boyutu etkiliyor.
JPG dosyas? demi?ken benim taray?c?da .jpg harici birde .jpg2000 format? var bu format?n olumlu bir yönü varm? bizim için ?

Son olarak 600 dpi mi ? yoksa 1200 dpi mi ? kullanay?m Üstad?m. Yani 1200'e gerek var m??

Sayg?lar
Kayıtlı
iPhone 5s 32 gb
iPad Air 2       64 gb
Apple TV 3

June8

 • MacBook Pro 13", Yosemite
 • İleti: 1.036

JPG2000 JPG'den sonra ç?kan yeni bir s?k??t?rma algoritmas?yd? ama fazla tutulmad?, hatta yok oldu gibi.

DPI olarak ben ba?ta 300 dedim, sy'nin tavsiyesini de gözününe al?rsak 600 de anla?al?m derim. :) Daha fazlas?n?n pek bir gere?i olmayacak diye dü?ünüyorum.

Ama bazen, bir foto?raf?n bir bölümünden krop yapmak isteyebilirsini z, bu durumda yüksek DPI ile taranm?? bir foto?raftan daha yüksek boyutta krop yapma imkan?n?z olur. Ama bu i?lemi kaç foto?rafta yapars?n?z veya yapar m?s?n?z ba?tan tahmin etmek zordur. Bence, böyle bir ihtimal için, hepsini yüksek DPI ile taratmaktansa, orjinalini saklay?p sadece o foto?raf? yüksek DPI ile taratmak daha mant?kl? olabilir.
Kayıtlı

Mustafa ESEN

 • MBP 13'' i5 2,4 Ghz Late 2011 8Gb - 500Gb SSD
 • İleti: 236

JPG2000 JPG'den sonra ç?kan yeni bir s?k??t?rma algoritmas?yd? ama fazla tutulmad?, hatta yok oldu gibi.

DPI olarak ben ba?ta 300 dedim, sy'nin tavsiyesini de gözününe al?rsak 600 de anla?al?m derim. :) Daha fazlas?n?n pek bir gere?i olmayacak diye dü?ünüyorum.

Ama bazen, bir foto?raf?n bir bölümünden krop yapmak isteyebilirsini z, bu durumda yüksek DPI ile taranm?? bir foto?raftan daha yüksek boyutta krop yapma imkan?n?z olur. Ama bu i?lemi kaç foto?rafta yapars?n?z veya yapar m?s?n?z ba?tan tahmin etmek zordur. Bence, böyle bir ihtimal için, hepsini yüksek DPI ile taratmaktansa, orjinalini saklay?p sadece o foto?raf? yüksek DPI ile taratmak daha mant?kl? olabilir.

Anla?te?ekkürler Üstad?m 600dpi ile devam ediyorum, krop (crop) olay?n? da Google amcadan ara?t?r?nca ne oldu?unu ö?renmi? oldum ki pek s?k kullanaca??m bir ?ey de?il. Bazen yeni çekti?im foto?raflarda yapt???m k?rpma veya kesme i?lemi.Dedi?iniz gibi eski fotoda ihtiyaç olursa tekrardan yüksek dpi ile tarat?r?m.

Hem size hemde Selçuk beye tekrar te?ekkür ederim,forum mükemmel sizler de gerçekten ö?retmen gibi e?iticisiniz.

Te?ekkürler, sayg?lar
Görü?mek üzere
Kayıtlı
iPhone 5s 32 gb
iPad Air 2       64 gb
Apple TV 3

Mustafa ESEN

 • MBP 13'' i5 2,4 Ghz Late 2011 8Gb - 500Gb SSD
 • İleti: 236

Tekrardan iyi ak?amlar Dostlar

Sn.June ve Sn. Selçuk beyin önerileriyle foto?raflar?m?n epey bir k?sm?n? 600 dpi'da scan ettim, bekleyen bir k?s?m da var.
?imdilik da??lmadan öncelikle guruplamalar yapt???mdan Finder >Resimler içine klasörler aç?p scan ettiklerimi buralara kaydediyorum ve tamam? bitti?inde bu klasörleri iPhotoya kopyalad?ktan sonra orjinal yani scan ettiklerimi harici HDD'ye kopyalay?p Mac'den silip ar?iv olarak saklayaca??m.

Buraya kadar her?ey tamam , ancak bu i?lere kalk???nca daha önceki Digital Foto?raf makinesi ve iPhone'lar ile çekilen foto?raflar? direk iPhoto'ya aktard???mdan kopyalar?n? almam gerekti (Bunlar? da ayn? HDD'de saklamak istiyorum).

Ancak ne varki iPhoto kendi menüsünden Dosya > D??a Aktar yapmak istedi?imde (En kolay? bu ancak !) JPEG kalitesi seçeneklerinde Dü?ük,Orta,Yüksek ve Maksimum seçenekleriyle yapt???m denemelerde (ki s?f?rdan denemek için çekip yükledi?im bir fotonun) foto?raf?n orjinalinin bilgi k?sm?ndaki büyüklü?ü ile hiç bir benzerlik ta??m?yor.
Örne?in : Nikon Digital ile çekilen bir foto?raf?n orjinal boyutu 1.7mb
 iPhoto ile D??a Aktar yap?nca Dü?ük: 0.926 mb, Orta : 1.9 mb, Yüksek: 2.9 mb, Maksimum : 7.2 mb
Burdaki Ortan?n orjinale yak?nl??? sizi aldatmas? farkl? foto?raflarda alakas?z boyutlar ç?k?yor.

 Yani iPhoto d??a aktar?mda niye böyle yap?yor anlamad?m, Daha öncelerde Onur arkada??m?z?n önerisi ile Finder>Resimler>iPhoto>Paket içeri?ini göster>Masters seçene?i ile foto?raflar? bulmak istedim , o da o kadar parçal? dosyalar olu?turmu? ki insana kafay? fenal?k getirir ve bundan da vaz geçtim.

 Tesadüfen yine iPhoto>Dosya>Finder'da Göster>Özgün Dosya seçene?i ile iPhoto da gösterdi?im fotonun orjinalini gösteriyor, burdan kopyalay?p ald???mda da herhangi bir sorun ya?am?yorum.

 ?imdi diyeceksiniz ki madem buldun burdan niye soruyorsun :) ancak en do?ru yol yani iPhoto'daki foto?raflar?n orjinallerini (mb baz?nda Tam boyutlar?nda) bu ?ekilde almak do?ru bir yol mu?

?imdikten Te?ekkürler ve Sayg?lar

?lave ; ?imdi farkettim ki iPhoto'dan foto?raflar? özgün boyutuyla kopyala yap??t?r ile alabiliyoruz :)
 
« Son Düzenleme: 15 Mart 2014, 20:38 Gönderen: Mustafa ESEN »
Kayıtlı
iPhone 5s 32 gb
iPad Air 2       64 gb
Apple TV 3
 

Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri