Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

free

  • MacBook Pro 15" El Captain
  • İleti: 27
iphoto'dan hiç bir?ey anlamad?m
- 17 Eylül 2015, 16:47

?ahsi kullan?mlar?m için genelde windows bölümünü kulland???m için os x ?uan çok kar???k geliyor. Ö?renmem gereken yanlar var çok g?c?k oldum çünkü windowsu yosemiteye yükleyemedim mac kullan?m dedim ondada iphoto karit?rd? i?i
.1-resimleri iphotoya att???mda orjinallerini yedeklemese olmuyormu?
2-madem yedeklior masters bölümüne girdi?imde 2015>9>15 gibi kafas?na göre klasörlere koyuyor resimler karmakar???k oluyor mecburen bi yedekde kendim tutmak zorunda kal?yorum.
3-En önemlisi; masters klasorinden bir resmi photoshopta aç?p oynay?p geri ayn? yere kaydetti?imde resim iphotoda neden  de?i?miyor :S kaç tane yede?ini ç?kart?yor resmin anlamad?m ? Bilen varsa lütfen anlats?n
Kayıtlı

SY

  • Ziyaretçi
  • İleti:
Ynt: iphoto'dan hiç bir?ey anlamad?m
Cevap #1 - 17 Eylül 2015, 19:21

Art?k iPhoto uygulamas? Foto?raflar olarak de?i?ti?i için onun üzerinden anlataca??m.

1- Olur tabi ama önerilmez. Tercihler >  ?çeri aktarma k?sm?ndan bunu ayarlayabilirsi niz.

2- Kendi ar?ivine kopyalad??? foto?raflar? gizli bir library içinde tutar. Yapaca??n?z düzenlemeleri uygulama üzerinden yapman?z do?ru olur. (Kafas?na göre dedi?iniz düzen tarih s?ras?d?r 2015 y?l?n?n 9. ay?n?n 15. günü) Foto?raflar uygulamas?n?n ar?ivi klasör klasör ar?iv tutmaya göre daha düzenli ve çe?itlidir. Tarihe göre, içeri aktar?rken verdi?iniz event isimlerine göre, ki?ilerin yüzlerine göre ve foto?raflar?n çekildikleri lokasyona göre foto?raflar?n?z? diledi?iniz ?ekillerde görüntüleyebilirsiniz.

3- Uygulaman?n masters klasörü uygulaman?n ula?mas? gereken bir klasör oldu?u için siz ona d??ardan eri?ip içindeki foto?raflar? kar??t?rman?z uygulamada kar???kl??a sebep olur. Uygulaman?n yeterli bir düzenleme menüsü var oradan k?rpma, rötu? yapma, ???k/pozlama vs. ayarlar?n? de?i?tirme gibi düzenlemeleri buradan rahatl?kla yapabilirsiniz. E?er illa Photoshop kullanmak istiyorsan?z foto?raf? masaüstünüze kopyalay?p düzenlemeyi yapt?ktan sonra uygulamaya tekrar içe aktar?m yapman?z gerekir. (Ki tahmin edece?iniz gibi uzun ve çift foto?raf olu?umuna yol açacak bir yöntemdir ve bunu da önermiyoruz tabii ki, siz sordunuz diye yazd?m.)

4- En önemlisi; Bir uygulama kullanacaksan?z onun kurallar?yla kullanman?z sizin yarar?n?za olur. Windows al??kanl?klar?yla Mac kullanmaya çal???rsan?z çok bocalars?n?z ve keyif alamazs?n?z.
Kayıtlı

free

  • MacBook Pro 15" El Captain
  • İleti: 27
Ynt: iphoto'dan hiç bir?ey anlamad?m
Cevap #2 - 18 Eylül 2015, 10:57

Öncelikle cevab?n?z için te?ekkür ederim.
Dedi?iniz gibi bir windows al??kanl??? var birde ar?ivi kaybetme korkusu.
Mesela benim ar?ivimde resimler>otomobil>opel>... ?eklinde resimlerimm ar?ivli.
?photoda tek tek klasör olu?trup bu ar?ivi yeniden bu hale getirdim sonra masters'a bir girdim ne göreyim :) tarihe göre klasörlemi? benim için karma kar???k bir durum oldu.

?kinciside indesign kullan?yorum resimleri önce at?yorum tasar?m bittikten sonra resimlerle klasöründe photoshopla düzenlemerini yap?yorum ama iphotoda yapt???m de?i?iklik  gözükmüyor. Bu büyük bir sorun ve bütün kullan???n? kaybediyor ve ben? windowstaki gibi kalsör klasör resim saklamaya mahkum eiyor yine :(

Bunlarla ilgili bilmedi?im bir çözüm bir ayar vs. vard?r diye umutlanm??t?m çünkü iphotoda resimler aras? gezinmek çok keyifli ama ar?iv çoksa i?ler çok kar???yor çünkü ayn? resimleri harici diskle tv ye ba?lad???n?zda karma?a ortaya ç?k?yor hadi bul bakal?m o resimleri yada videolar? o ar?ivlemede :)
Kayıtlı

SY

  • Ziyaretçi
  • İleti:
Ynt: iphoto'dan hiç bir?ey anlamad?m
Cevap #3 - 18 Eylül 2015, 13:24

Ben size iPhoto yerine Adobe Bridge kullanman?z? öneririm. Sizin kullan?m ?eklinize daha uygun görünüyor.
Kayıtlı

Omer

  • İleti: 55
iphoto'dan hiç bir?ey anlamad?m
Cevap #4 - 18 Eylül 2015, 14:09

iphoto nun onceki versiyonun da klasorle me vardi , fakat son surumde yok. bence cok pratiklestirior du. son surum daha basitlestirilmi s. tarihe gore siralama bile yok. daha cok genel kullaniciya hitap ediyor, ben de iphoto yh birakacagim sanirim mcbk pro da. tavsiyeler acigim :)


Sent from my iPhone using Tapatalk
Kayıtlı
 

Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri