Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

yunusay

  • İleti: 7
Indesign El Capitan Boot Sorunu
- 06 Aralık 2015, 11:14

Merhaba,

El Capitan 10.11.1 sürümüne sahip i?letim sistemim var Adobe serisinin kurulumunu yap?yorum tüm programlar aç?l?yor fakat indesign aç?ld?ktan 3-5 saniye sonra otomatik olarak kendisini kapat?p hata raporu olu?turup gösteriyor. Ayr?ca her olsal??? denemeye çal??t?m 3 türlü farkl? adobe versiyonunu kurdum hepsinde böyle indesign aç?lm?yor. ?nternet'te biraz ara?t?rd?m anlad???m kadar?yla java ile ilgili de olabilir denilmi? farkl? java versiyonlar?n? da denedim de?i?en bir ?ey olmad? bu konuyla ilgili nas?l bir yol izleyebilirim bu konuyu ya?ayan hakim olan bir arkada? var m?? El capitan'dan sonra böyle bir?ey oldu?unu dü?ünüyorum el capitan gelmeden önce böyle bir problem yoktu en az?ndan indesign'i 1 kere açm??l???m? biliyorum..
Kayıtlı
MacBook Pro (Retina, 13")
2,6 GHz Intel Core i5
8 GB 1600 MHz DDR3
256 GB SSD

burcakayc

  • İleti: 18
Ynt: Indesign El Capitan Boot Sorunu
Cevap #1 - 06 Aralık 2015, 19:54

Users/Kullan?c? Ad?/Library/Preferences/Adobe InDesign/Kulland???n Versiyon klasörü alt?ndaki dosyalar? masaüstüne ta??yarak vanilla durumuna getirmeyi dene çözüm olmazsa

http://websolutions2.com/BlogFiles/Java_For-El_Capitan_2.zip linkindeki dosyalar? /Library/Java/ klasörü alt?ndaki dosyalarla de?i?tir.

ayn? zamanda yabanc? forumlarda iki adet güncelle?tirme önermi?ler linkleri
https://support.apple.com/en-us/HT202912
https://support.apple.com/en-us/HT201222

klasörlerdeki de?i?iklikleri yaparken mevcut klasörlerinin bir yede?ini almanda fayda var her ihtimale kar??l?k

anla??lan adobe uygulamalar?n?n el capitan ile bir al?p veremedi?i var o belli ancak donan?msal problemler için de linkteki makaleyi okumanda fayda var.
https://support.apple.com/kb/PH21879?locale=en_US
umar?m i?ini görür hata raporunu payla??rsan daha fazla yard?mc? olabiliriz
« Son Düzenleme: 06 Aralık 2015, 19:56 Gönderen: burcakayc »
Kayıtlı
Macbook Air Late 2012 + Macbook Pro Late 2011 + Mac Pro 2009 + iMac late 2006 + PowerMac G5 1,8 + PowerMac G5 DC 2.0 + PowerMac G4 AGP + PowerMac G3 B&W + iBook Clamshel 300 + iMac DV400 + Macintosh LC III + iPad 2 + iPad mini 3

yunusay

  • İleti: 7
Ynt: Indesign El Capitan Boot Sorunu
Cevap #2 - 06 Aralık 2015, 19:58

Makale için çok te?ekkürler.

Bu sorunu direk yeni bir kullan?c? açarak ve tüm dosyalar? oraya ta??yarak halettim, ayr?ca apple ile de görü?tüm sorun devam ederken sorunun adobe'den kaynakl? oldu?unu idda ettiler fakat görü?me s?ras?nda kullan?c? de?i?tirdi?imde ve sorun çözüldü?ünde telefondaki arkada??n ses tonu de?i?ti :)

Bu makale capitan düzelmedi?i sürece muhakkak ileride laz?m olucakt?r bana veya ba?ka arkada?lara tekrar te?ekkür ederim...
Kayıtlı
MacBook Pro (Retina, 13")
2,6 GHz Intel Core i5
8 GB 1600 MHz DDR3
256 GB SSD

burcakayc

  • İleti: 18
Ynt: Indesign El Capitan Boot Sorunu
Cevap #3 - 06 Aralık 2015, 20:14

sorunun esas kayna?? senin olu?turdu?un yeni kullan?c? profillerinin java taraf?ndan görülmemesi vanilla durumuna döndürmek (yeni kullan?c? olu?turmak veya mevcut kullan?c? profillerini silmek yoluyla) ço?u program hatas? için ilk gçsterdi?im reaksiyon olur %80 i?e yarar ;) ek önlem olarak linkteki java dosyalar?n? de?i?tirmeni tavsiye ederim yeni profil olu?turacak olursan büyük ihtimal bir sorun ç?kmaz ama (genede önlem almakta fayda var) eski versiyondan kalan javay? el capitan?n javas?yla de?i?tirmeni öneririm.
Kayıtlı
Macbook Air Late 2012 + Macbook Pro Late 2011 + Mac Pro 2009 + iMac late 2006 + PowerMac G5 1,8 + PowerMac G5 DC 2.0 + PowerMac G4 AGP + PowerMac G3 B&W + iBook Clamshel 300 + iMac DV400 + Macintosh LC III + iPad 2 + iPad mini 3

yunusay

  • İleti: 7
Ynt: Indesign El Capitan Boot Sorunu
Cevap #4 - 06 Aralık 2015, 20:20

eski versiyondan kalan javay? el capitan?n javas?yla de?i?tirmeni öneririm.

Bu java dosyas?n? vanilla durumuna döndürmeden önce ve döndürdükten sonra da denedim aç?kcas? ama bir i?e yaramam??t? sadece 2 güncelle?tirmeyi denemedim deneseydim nas?l bir sonuç al?rd?m bilmiyorum ama ileri ki zamanlarda temennim bu hata tekrar nüksetmez e?er ederse s?f?rdan bu yöntemi deneyece?im :)
Kayıtlı
MacBook Pro (Retina, 13")
2,6 GHz Intel Core i5
8 GB 1600 MHz DDR3
256 GB SSD
 

Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri