Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

canan

 • İleti: 20
imac'in, windows'u bozulmu?
- 14 Şubat 2008, 17:14

Bugün ilk defa imac ismini verdikleri, bilgisayar ile tan??t?m. ??yerinde, güzelim fujitsumu al?p, yerine bu kasas? olmayan aleti verdiler.  :'( Özelliklerine yönelik her hangi bir bilgim bulunmuyor. Ekran?n üst kö?esinde  mavi renkli ?s?r?lm?? bir elma var. Google ile türkçe bilgi ararken, bu siteyi buldum. ?nan?lmaz derecede zor ve kar???k bir bilgisayar ve Microsoft i?letim sistemi, windows'u kesinlikle bozulmu?. Hiç bir yerde, Ba?lat menüsü yok. Bir çok windows özelli?i de kaybolmu?. Acaba, diski silip, yeniden windows kurulur ise sorunlar? düzelir mi? Bu bilgisayar?, ö?renmek zor mudur? Neler yapmam gerekiyor? Yard?m için Türkiye Microsoft destek hatt?n? m? telefon ile aramal?y?m? Yoksa ba?ka bir yard?m merkezi bulunuyor mu?   :'(
???
Kayıtlı
iMac G5, 20", 2.1 GHz, 250GB, 1GB, Mac OS X 10.5.4 ingilizce.
Mac OS X 10.5.4 ile 10.4.11 yüklü 700MHz,200GB HDD,Nec DL DVD 16x Writer'l? PowerPC G4 eMac ve iMac400 PPCG3 ile Dell Notebook ve Exper Bilgisayar.

Serkan Sepil

 • iOs - Android
  • Sepil.Net
 • İleti: 1.075
Ynt: imac'in, windows'u bozulmu?
Cevap #1 - 14 Şubat 2008, 17:18

:) Mesaj?n?z? gülerek okudum , allah ta sizi güldürsün.

iMac te Mac OS X bulunuyor , windows ta kurabilirsiniz (bir kaç gün sonra kurmak istemeyeceksini z )

Tam olarak neler kullan?yorsunuz ne gibi programlar kullan?yordunuz windowsta , bunlar?n ço?unun mac versiyonlar? bulunmaktad?r .

Mac OS X te ba?lat menüsü bulunmaz , HDD nize t?klars?n?z ve applicationsta tüm programlar?n?z .
Music te müzikleriniz .
Videos ta videolar?n?z vs..

Çökmez , format gerektirmez , dosya kayb?na yol açmaz . Kedi gibidir ne isterseniz onu yapar . Windows gibi sorun ç?karmaz . Windows ile ortak ta çal??t?rabilirsiniz , isterseniz bootcamp ile windows xp kurars?n?z .

Yukar?daki Elma ya t?klayarak About This Mac (bu mac hakk?nda ) butonuna t?klayarak Ordaki yaz?lanlar? buraya yaz?n lütfen . Ona göre sorular?n?za cevap verebilelim.

Hay?rl? Olsun.


-Erdener abi Mac'in ba?lat menüsü nerede ?
-Seni bi ba?lat?r?m ....
« Son Düzenleme: 14 Şubat 2008, 17:22 Gönderen: Serkan Sepil »
Kayıtlı
Macbook Pro 13.3
Mac Mini

barsahin

 • İleti: 2.998
Ynt: imac'in, windows'u bozulmu?
Cevap #2 - 14 Şubat 2008, 17:21

Ekran?n sol üst kö?esinde ?s?r?lm?? elma görmeniz, ?u an windows i?letim sisteminde de?il Mac os X i?letimin sisteminde oldu?unuzun göstergesidir.
Yani windows ile alakas? olmayan bir platformdas?n?z. iMac intel i?lemcili ise buna windows yüklenebiliyor. Belki de sisteminize yüklüdür.

Sorular?n?za verece?imiz cevaplar? daha iyi alg?layabilmeniz için.

Mac os X i?letim sistemi nedir?
Boot Camp nedir?

sorular?n?z?n cevab?n? net olarak ö?renmenizde fayda var. Google'da ve sitede yapaca??n?z aramalarla daha fazlas?n? bulabilirsiniz.
Kayıtlı
i? = MBP mid 2014
ev = MBP Pro mid 2009, mac mini mid 2011

Selçuk YILMAZ

 • Ziyaretçi
 • İleti:
Ynt: imac'in, windows'u bozulmu?
Cevap #3 - 14 Şubat 2008, 17:28

eyvah eyvah!
Kayıtlı

Tankut Bozo?lu

 • Expert
 • İleti: 309
Ynt: imac'in, windows'u bozulmu?
Cevap #4 - 14 Şubat 2008, 18:05

Sizin için durum oldukça vahim gözüküyor. Ama sakin olal?m. Heyecanlanmayal?m, mant?kl?ca dü?ünelim; hemen bir kitapevine do?ru yola koyulmal?s?n?z. Macintosh i?letim sistemi ile ilgili e?itim kitaplar? alman?z gerekiyor. Bu sayede temel e?itiminize ba?lamal?s?n?z. Belirli tarihlerde gerçekle?tirilen, e?itim seminerlerine kat?lmal?s?n?z. Hiç üzülmeye gerek yok. Bir kaç hafta sonra; pc'den kurtuldu?unuz için sevineceksiniz.  ;)

http://tr.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
http://www.apple.com.tr/tur/apple/

Bu arada mesaj?n?z? okurken, resmen koptum. :D Süper yazm??s?n?z. Art?k, Ba?lat menüsünü unutmal?s?n?z. Is?r?lm?? Elma'y? gördü?ünüze göre; sizde Apple Macintosh i?letim sistemi çal???yor.  Ama, o kadar de?erli bir bilgisayar sahibisiniz ki istiyorsan?z, windows'da çal??t?rabilirsiniz. Bill Gates ile ile hiç bir i?iniz olmayacak. Apple'in CEO'su Steve Jobs ile alakal? bir makinan?z var. Türkiye Microsoft destek hatt?n? sak?n aramay?n. Apple IMC, Bilkom bilgisayar?n?z ile ilgili yetkili apple distribütorüdür.

Hiç kusuruma bakmay?n; ama gülme krizine tutuldum. Avrupa Yakas?n'da, Burhan'? seyretmeme gerek kalmad?.

 
Alıntı
Erdener abi Mac'in ba?lat menüsü nerede ?
Zavall? Erdener abi, kolaysa cevap ver.   :D


En güzel yan?t? ise SY vermi?;
Alıntı
eyvah eyvah!


« Son Düzenleme: 14 Şubat 2008, 18:08 Gönderen: Tankut Bozo?lu »
Kayıtlı

Ercan Eras

 • PowerMac G5 Quad 2.5 23" Apple Cinema HD MacOS X 1
 • İleti: 4.359
Ynt: imac'in, windows'u bozulmu?
Cevap #5 - 14 Şubat 2008, 18:27

Asl?na bakarsan?z ben daha pratik bir yöntem sunay?m...

Bilgisayar?n?z? aç?n...
Macintosh HD (ya da ismi her ne ise) HD simgesine çift t?klay?n...
Applications klasörü içerisinde programlar?n?z mevcut...
Monitörün en alt?nda da Dock ad? verilmi? uygulamalara h?zl? eri?im alan? mevcut... Diledi?iniz program? buraya sürükleyebilirsiniz... Elinizi korkak al??t?rmay?n...
Programa t?klay?n, çal??t?r?n ve bol bol kurcalay?n... Apple men?eili uygulamalar?n ne kadar sade, kullan??l? ve sezgisel arayüze sahip oldu?unu farketmeniz uzun zaman almayacakt?r...
Yerle?ik gelen yaz?l?mlar MP3'lerinizi dinlemeye (iTunes), Foto?raflar?n?z? (iPhoto), Filmlerinizi (QuickTime), DVD'lerinizi (DVD Player) izlemeye yeterli.. Bununla da kalmay?p kendi dijital kameran?zla çekti?iniz görüntülerden Foto Albüm (iPhoto), Film(iMovie), DVD (iDVD) hatta kendi müziklerinizi (Garage Band)  kolayca olu?turabilirsiniz. ..

Windows taraf?ndaki al??kanl?klar?n?z? unutun... Özellikle de Virüs'leri..
Gönül rahatl??? ile Internette Surf (Safari) yapabilir, e-maillerinizi (Mail) takip edebilir... Chat (iChat ya da 3. parti yaz?l?mlarla Adium, aMSN, Mercury Messenger) yapabilirsiniz. ..

En kötü senaryoda o an üzerinde çal??t???n?z uygulama donar... ??letim sistemi ve di?er aktif programlar hayatlar?na devam eder... Sistemi çökertmeyi becerebilirseni z tela?a kap?lmay?n... Sistem CD/DVD'sinden Archive adnd Install seçene?i ile yüklersiniz ve bütün dökümanlar?n?z yerli yerinde oldu?unu görürsünüz...
Kayıtlı
PowerMac G5 Quad 2.5
23" Apple Cinema HD
MacOS X 10.5.8

Batu

 • İleti: 1.715
Ynt: imac'in, windows'u bozulmu?
Cevap #6 - 14 Şubat 2008, 19:08

bkz.
Alıntı
Bi bassan?z Ba?lat'a olacak da..

Alıntı
?nat ediyorsunuz ba?lat'a t?klamamakta. Bir t?klasan?z olacak da..

 ;D ;D

Kayıtlı
Apple Certified Support Professional

Serkan Sepil

 • iOs - Android
  • Sepil.Net
 • İleti: 1.075
Ynt: imac'in, windows'u bozulmu?
Cevap #7 - 14 Şubat 2008, 19:12

Sorumu mazur görün , Antalyan?n neresindensiniz , bende antalyaday?mda , imac verdiklerine göre grafikermisiniz ?

Sadece Meraktan yanl?? anlamay?n.
Kayıtlı
Macbook Pro 13.3
Mac Mini

Magnat_HiFi

 • İleti: 165
Ynt: imac'in, windows'u bozulmu?
Cevap #8 - 14 Şubat 2008, 21:30

Yard?m için Türkiye Microsoft destek hatt?n? m? telefon ile aramal?y?m? Yoksa ba?ka bir yard?m merkezi bulunuyor mu?   :'(
???


uheuheue e?er yard?m için microsoft destek hatt?n? ararsan?z hiç ho? ?eyler olmayabilir.

neyse sorular?n?za geçeyim,kulland???n?z bilgisayardaki i?letim sisteminin microsoft ile uzaktan yak?ndan alakas? yoktur. ya tiger yada leopard i?letim sistemini kullan?yorsunuz büyük ihtimalle.e?er macintosh bilgisayarlar hakk?nda hiç deneyiminiz yoksa bir bilenden bire bir yard?m alabilirsiniz yada ara?t?rmay? seviyorsan?z www.apple.com  'a girip ordaki e?itici video lar? izleyebilirsini z.
biz burda size ne kadar anlatsakta fazla yard?m?m?z?n dokunaca??n? sanm?yorum.ama yinede bir kaç önemli noktaya de?inmekte fayda var.

windowsdaki terimler ile anlataca??m,
my computer'?n kar??l??? finder'd?r.
finderi ?u ?ekilde aç?yoruz.a?a??da bulunan dock ad? verilen yerdeki en soldaki simgeye t?kl?yoruz.
?ekil 1A 'da gözüktü?ü gibi :)


finder'dan bilgisayar?n içindeki her türlü dosyaya ula?abiliriz, ?imdi bilgisayarda yüklü olan programlar? görece?iz.
bunun için finder'?n içinde applications yazan yere t?kl?yoruz.


-bilgisayar?m?z?n özelliklerine bu menuden ula??yoruz.


Kayıtlı
24inch alu imac, 4 gb corsair ram
leopard 10.5.3
After effects

Alan

 • İleti: 568
Ynt: imac'in, windows'u bozulmu?
Cevap #9 - 14 Şubat 2008, 21:32

bence canan hanima tiger içerikli resimlerle anlatim yapilirsa daha iyi olur

bkz. ust kösedeki isirilmis mavi elma
Kayıtlı
+ Lenovo Y530: C2D / 2.0 Ghz / 3072MB / 250GB / 9600M GS
+ iBook: G4 / 1.2 Ghz / 768MB / 30GB
+ iMac: C2D / 2.0 Ghz / 1024MB / 250GB
+ Macintosh Classic
+ Seagate HD: 500GB / 7200RPM + iPod Touch: 8GB

macrix

 • İleti: 592
Ynt: imac'in, windows'u bozulmu?
Cevap #10 - 15 Şubat 2008, 01:35

arkadaslar nasil atladik bu konuyu, ayip oldu,
bu aralar bir suru yeni kullanicilarimi z var,
ve daha da fazla insan mace gececek gibi gozukuyor,
bence bir baslik acsak ve hayatinda hic mace dokunmamis kisilere
basit bir sekilde bilgiler sunsak, diye dusunuyorum.

bu arada canan hosgeldin demek istiyorum,
foruma bol bol sorular yagdir ama
ama once arama butonunu kullan lutfen,
forumumuzda bircok bilgi mevcut,
sistemin hangi dilde bilmiyorum ama Help dosyalarini okumani tavsiye ederim,
gozunuzu korkutmak istemem ama yaninizda bir mac kullanicisi olsaydi hersey iki gunluk is bence, en azindan baslangic icin.

tekrar hosgeldiniz, yalan yok benide guldurdunuz,
nasilsa bir ay kadar sonra kendi yazdiginiza sizde guleceksiniz,
kalin saglicakla

Kayıtlı
Windows PC - Windows 8.1

Ohannesburgerki ngkingsizewhoop ermenuyanindali monluiceteave12 lisoganhalkalar ikredikartiileo deyecegim

korsan

 • Ki?isel mesaj Yazma kutucukLar?n? Sevmiyorum!
  • MuSTaFa'n?n BLogu
 • İleti: 14
Ynt: imac'in, windows'u bozulmu?
Cevap #11 - 15 Şubat 2008, 01:53

Eski bir madagaskar ata sözü der ki :

Rüya'da ?s?r?lm?? bir elma görmek pek hayra alamet olmasada ekran?n sol üst kö?esinde ?s?r?lm?? mavi bir elma görmek sonunda do?ru yolu buldu?unuz anlam?na gelir.

Yeni Maciniz hay?rl? olsun Canan han?m. Art?k Ba?lat menüsüne ihtiyac?n?z yok :).

Bu arada kulland???n o mouse da sa? te?ekkürler yok zorlama art?k o kadar. ;)
« Son Düzenleme: 15 Şubat 2008, 02:04 Gönderen: korsan »
Kayıtlı

canan

 • İleti: 20
Ynt: imac'in, windows'u bozulmu?
Cevap #12 - 15 Şubat 2008, 13:20

Herkese çok te?ekkür ederim. Çok ince insanlars?n?z. Gönderdi?iniz yan?tlar? büyük bir dikkat ile okudum ve google ile ara?t?rd?m. Bilmemek de?il, ö?renmemek ay?pt?r. Bugün kablosuz interneti ayarlan?r iken bana ö?retilenler ile mac hakk?nda da bilgilerim artt?. Makineyi ayarlayan?n, anlatt?klar?na göre; sistem tercihlerinde, uluslararas? dili; birinci türkçe, ikinci ingilizce yap?lm??. Art?k bilgisayar?n baz? özelliklerini biliyorum ki; 20 Ekran, iMac G5, 2.1 GHz ve 250 gigabyte disk, 1gb, Mac OS X 10.4.11 ingilizce. Applications isimli klasörde bir sürü program bulunuyor. Gölerime inanamad?m; Microsoft Office 2008 bunda da varm??. Virtual PC'y? t?klay?nca, WindowsXP çal??t?. ?nan?lmaz bir ?ey. Dock yerini çok sevdim. Oradakilere bas?nca, ilginç bir ?ekilde z?play?p duruyorlar. Hepsine teker teker basarak, z?play???n? seyrediyorum. Ke?ke daha uzun z?plasa, hemencecik duruyorlar. Fakat dock içindeki program resimlerini mouse ile tutup, çekince "plofff" diye bir ses ç?k?yor ve dock'tan kayboluyor. Dock'un yar?s?n? böyle çekip, b?rakarak kaybettim. Nas?l geri alabilirim? Neleri dock'tan kaybetti?imi de bilmiyorum. Forumdan gelen yaz?larda belirtti?iniz gibi, her ?eyi kurcal?yorum. Umar?m, bozmam. Yard?m belgeleri ve apple sitesi'ni inceliyorum. Verilen bilgiler ve resimler çok e?itici oldu.

Bu finder'deki sütunlara bölünmü? pencerenin içinden gezinmekte güzel. Applications içerisinde bulunan Textedit isimli yaz? yazma program?n? kullanmaya ba?lad?m. Yaz? yazmak için epey u?ra?mam gerekti. Fakat yazd???m yaz?lar?n içinde ne zaman arama yapsam; TextEdit an?nda kendini kapat?yor ve yazd?klar?mda kayboluyor. Yaz? bile yazmak sorun, devaml? çöküyor! Her bir yapt???m arama s?ras?nda, textedit kendini kapat?p; sorun oldu diye de, bir uyar? yaz?s?yla haber veriyor. Textedit'in tercihlerini açt?m. Ama burada neyi de?i?tirmem gerekti?ini bilemiyorum. Yaz? yazabilmek için özel bir ayar m? gerekiyor?   
???

Merak ettim; Serkan Bey, iMac grafikerler için ise neden bizlere verildi? Ben turizmciyim. ?sim vermeden, merkezimiz Anafartalar'da diyeyim. Ama turizm i?leri yüzünden genelde ilçelerinde bulunuyorum. Tüm personelin bilgisayarlar? de?i?tirildi?i için imac verildi. Siz, Antalya'da, ne i? ile i?tigal ediyorsunuz?
Kayıtlı
iMac G5, 20", 2.1 GHz, 250GB, 1GB, Mac OS X 10.5.4 ingilizce.
Mac OS X 10.5.4 ile 10.4.11 yüklü 700MHz,200GB HDD,Nec DL DVD 16x Writer'l? PowerPC G4 eMac ve iMac400 PPCG3 ile Dell Notebook ve Exper Bilgisayar.

Ercan Eras

 • PowerMac G5 Quad 2.5 23" Apple Cinema HD MacOS X 1
 • İleti: 4.359
Ynt: imac'in, windows'u bozulmu?
Cevap #13 - 15 Şubat 2008, 13:48

Dock'tan kaybetti?iniz ikonlar programlara aittir...
Applications klasörü içinden s?k kullanaca??n?z programlar? tek tek Dock alan?na sürükleyebilirsiniz... Z?playan ikonlar ho?unuza gittiyse, aç?k olan herhangi bir uygulama/pencere'nin sol üstündeki üç butondan ortadaki (sar?) butona Shift tu?u bas?l?yken t?klad???n?zda bay?lacaks?n?z san?r?m...

Text Edit'in beklenmedik kapanmalar?na gelince yolunda gitmeyen bi?eyler var san?r?m... Birden fazla sebebi olabilir...
Applications > Utilities > Disk Utility uygulamas?n? çal??t?r?n...
Arayüzün sol taraf?ndan HD'i seçin ve sa?daki Repair Disk Permissions butonuna t?klay?n... ??lemin sonlanmas?n? bekleyin... Bu dosyalara ait izinleri düzenleyip sistem tabanl? pek çok stabilite sorununu ortadan kald?racakt?r...
Kayıtlı
PowerMac G5 Quad 2.5
23" Apple Cinema HD
MacOS X 10.5.8

Serkan Sepil

 • iOs - Android
  • Sepil.Net
 • İleti: 1.075
Ynt: imac'in, windows'u bozulmu?
Cevap #14 - 15 Şubat 2008, 13:52

Alıntı
Merak ettim; Serkan Bey, iMac grafikerler için ise neden bizlere verildi? Ben turizmciyim. ?sim vermeden, merkezimiz Anafartalar'da diyeyim. Ama turizm i?leri yüzünden genelde ilçelerinde bulunuyorum. Tüm personelin bilgisayarlar? de?i?tirildi?i için imac verildi. Siz, Antalya'da, ne i? ile i?tigal ediyorsunuz?

Mac i?letim sistemi daha çok grafik üzerine kullan?r , yaln?z bu demek de?ildir ki sadece  grafikerler içindir . Müdürleriniz , turizm sektöründe hangi amaçla imac g5 verdi onu onlara sorabilirsiniz .

yaln?z buradan size kötü bir haber vereyim , g5 yani ppc i?lemcili mac lere windows yükleyemezsiniz . Bootcamp ile , ?u anda kulland???n?z virtual pc o kadar performans vermeyecektir ama genede hiç yoktan iyidir.

?lk mesaj?mdada belirtti?im gibi hangi programlar? kulland???n?z? yazarsan?z windows 'ta size daha rahat yard?mc? olabiliriz. (Turizm sektöründe hangi programlar kullan?l?r?)

Applications klasöründeki , uygulamalar? tekrar dock a sürüklerseniz geri alabilirsiniz.

Sorununuza gelince , muhtemelen texteditte bir sorun var , utilities > disk utility > repair disk permissionsu bir deneyin .
Ayr?ca office 2008 kullanabilirsin iz textedit yerine.

Ben antalyada ya??yorum , ö?renciyim.
Kayıtlı
Macbook Pro 13.3
Mac Mini
 

Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri