Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

ozgur

  • Lümpen Proleter!!
    • http://absurd.org/
  • İleti: 5.319
Ram Hakk?nda Merak Ettikleriniz
- 16 Mart 2008, 05:16

Genel Bilgi

RAM (Random Access Memory - Rastgele Eri?imli Bellek) bilgisayar?n?z?n i?lem yaparken verileri tutmak için kulland??? ortamd?r. RAM'in bütün haf?za noktalar? neredeyse ayn? h?zda eri?ilebilir oldu?undan sabit disk gibi di?er depolama ortamlar?na göre çok daha h?zl?d?r. Bilgisayar kapat?ld???nda içerdi?i veriler yok olur. Mac OS X ve uygulamalar?n h?zl? çal??abilmesi için sisteminizde mümkün oldu?unca fazla RAM bulunmas? önerilir.


RAM Türleri

Öncelikle RAM'ler Masaüstü ve Dizüstü bilgisayarlar için ikiye ayr?l?r. Bilgisayar?n?za RAM al?rken ilk göz önünde bulundurman?z gereken nokta budur. Masaüstü bilgisayar RAM modülleri genellikle daha uzun ve daha ucuzdur. Dizüstü RAM modelleri ise genelde SO-DIMM olarak geçer. Daha k?sa, kompakt ve nispeten pahal?d?r.

Güncel Mac'lerde DDR3 olarak adland?r?lan RAM modülleri kullan?lmaktad?r. Fakat piyasada daha eski DDR2, DDR ve SD RAM'leri de kullanan Mac'ler mevcuttur.

SD RAM'ler MHz h?zlar?na göre PC-66, PC-100 ve PC-133 olarak mevcuttur. iMac DV gibi popüler ama eski bilgisayarlar?n kulland??? RAM'dir.

DDR (Double Data Rate - Çifte Veri Oran?) RAM'ler  266, 333 ve 400 MHz h?zlar?nda bulunabilir. RAM türleri PC 2100, PC 2700 gibi formlarda da yaz?labilir, görürseniz ?a??rmay?n.

DDR 2 RAM'ler ise ?u an yayg?n olarak kullan?lan ve DDR'dan daha h?zl? teknolojidir. 533, 667, 800 MHz gibi h?zlarda mevcuttur.

DDR 3 ise en yeni Mac'lerle birlikte art?k standart olmaya ba?lad?. 1066, 1333, 1600MHz gibi h?zlarda bulunabilirler.

Özellikle DDR s?n?f?ndaki RAM'ler iki farkl? formda yaz?labildi?i için i?inizi kolayla?t?racak bir listeyi burada sunuyoruz:

DDR   266 - PC   2100
DDR   333 - PC   2700
DDR   400 - PC   3200

DDR2 533 - PC2 4200
DDR2 677 - PC2 5300
DDR2 800 - PC2 6400
   
DDR3 800 - PC3 6400
DDR3 1066 - PC3 8500
DDR3 1300 - PC3 10600
DDR3 1600 - PC3 12800
 
Mac'imde Ne Kadar RAM Var?

Mac'inizdeki RAM miktar?n? bulman?n en kolay yolu Elma menüsünden About This Mac - Bu Mac Hakk?nda seçene?ini seçmektir. Kar??n?za ç?kacak pencerede RAM miktar?n? ve türünü görebilirsiniz. Mac OS X Tiger ve Mac OS X Leopard'da bu pencereler farkl?l?k göstermektedir. E?er Leopard kullan?c?s?ysan?z sa?daki gibi biraz daha detayl? bilgi veren bir pencere göreceksiniz.Peki Türü Nedir?

Yukar?daki pencerede RAM'inizin türünü görebilirsiniz ama Tiger kullan?c?s? iseniz çal??ma h?z?n? göremezsiniz. Bu durumda yine ayn? resimdeki More Info... - Daha Fazla Bilgi... dü?mesine t?klayarak System Profiler - Sistem Bilgisi Verici uygulamas?n? aç?n (Alternatif Yol: Applications/Utilities/System Profiler).Soldaki sütundan Memory'yi seçin. Bilgisayar?n?zda tak?l? olan modülü PCxxxx format?nda göreceksiniz. Yukar?daki listeyle kar??la?t?rarak kaç MHz oldu?unu anlayabilirsini z.Mac OS X 10.5 Leopard'da Sistem Bilgisi Verici uygulamas?na ait bu pencereler de de?i?iklik gösteriyor. PCxxxx ?eklindeki format yerini MHz'e b?rakm??.


 


Ba?ka Bir Yol Var M??

Apple'?n ilgili ürüne ait sayfas?na bakabilirsiniz. Fakat burada sadece piyasadaki modeller listelenmektedi r. Eski modeller için Apple'?n Donan?m Destek sayfalar?na bakabilirsiniz.

Daha kullan??l? ve pratik bir yol da ücretsiz MacTracker yaz?l?m?n? kullanmakt?r. Bütün Mac modellerinin RAM bilgileri bu programda mevcuttur. ?lgili Mac'in sayfas?n? açt?ktan sonra Memory/Graphics sekmesinde RAM bilgisine ula?abilirsiniz.


Bir di?er yöntem de RAM modüllerini sökerek üzerlerindeki etiketlere bakmakt?r. Etiketlerde de genellikle PC-xxxx format?nda yaz?l?r. Yukar?daki kar??la?t?rma tablosundan kaç MHz'e denk geldi?ini anlayabilirsini z.Mac'im DDR2-667MHz RAM kullan?yor. 533/800 MHz taksam olur mu?

Bir RAM yuvas?na kendisinden daha h?zl? bir modül tak?labilir, fakat yuvan?n h?z?nda çal??acakt?r. Yani 667MHz destekleyen bir RAM yuvas?na 800MHz modül takarsan?z 667MHz h?z?nda çal???r. Fakat 533MHz h?z?nda modül takamazs?n?z.


Mac'im DDR-333MHz RAM kullan?yor. DDR-RAM'ler çok pahal? DDR2/DDR3 taksam olur mu?

Olmaz. Giri?leri ayn? bile olsa bir yuvaya sadece destekledi?i türde ve uygun MHz'de RAM tak?labilir.


Nereden Alabilirim

DDR3, DDR2, DDR ve SD-RAM'ler PC ve Mac aras?nda bir farkl?l?k göstermezler bu yüzden herhangi bir bilgisayar dükkan?ndan alabilirsiniz. Kingston RAM konusunda en güvenilen markalardan biridir. Bunun d???nda Crucial, Geil, Corsair, Samsung, OCZ gibi pekçok eli yüzü düzgün marka vard?r. Herhangi bir bilgisayar ma?azas?ndan ya da online siteden alabilece?iniz gibi alisveris.com adresindeki RAM Modülünü de kullanabilirsin iz.


Nas?l Takar?m

E?er bir teknik servise gitmek yerine bilgisayar?n?za RAM'i kendiniz takmak istiyorsan?z bilgisayar?n?zla birlikte gelen kullan?m kitapç??? veya ifixit.com sitesinin yönergeleri kullan??l? olabilir. Apple, RAM'i kullan?c?n?n de?i?tirebilece?i bir parça olarak tan?mlad???ndan bilgisayar?n?zdaki RAM yuvalar?na eri?mek için genelde uygun boyda y?ld?z tornavidadan ba?ka bir ?eye ihtiyac?n?z olmayacakt?r. Fakat RAM'i yuvaya s?k?ca oturttu?unuzdan emin olun yoksa bilgisayar?n?z aç?lmayabilir veya RAM'i alg?layamayabilir.


Mac OS X Leopard resimleri için Macrix'e te?ekkürler

« Son Düzenleme: 22 Eylül 2009, 00:01 Gönderen: ozgur »
Kayıtlı
Umutsuz kitlelerin iLLuminati'si olaca??z![/url]

pasa

  • Lütfen imza k?sm?na bilgisayar?n?z?n özelliklerini yaz?n?z.
  • İleti: 14
Ynt: Ram Hakk?nda Merak Ettikleriniz
Cevap #1 - 16 Mayıs 2014, 18:40

mac mini late 2012 ye bir adet 8 ve bir adet 2 gb ram takt?m. apple ram yükseltme klavuzunda iki slotada ayn? miktarda tak?n uyar?s? var. herhangi bir sorunla kar??la?mad?m. 10 gb olarak görüyor. ilerde bir s?k?nt? yarat?rm? acaba
Kayıtlı
macbook pro 2015 i5 2.7 ghz 8 gb ram 128 ssd
iphone 5s,iphone 4s,iphone3g
airport extreme
ipad 4 ipod 7.apple tv
 

Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri