Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

brkn

  • Lütfen imza k?sm?na bilgisayar?n?z?n özelliklerini yaz?n?z.
  • İleti: 4

Arkada?lar detayl? aç?klanm?? her?ey ama ekstra dikkat gerektiren yapmam?z gereken bir?ey daha varm?d?r ssd ye geri yükleme yaparken trim gibi mesela ?
Kayıtlı

Genco89

  • Lütfen imza k?sm?na bilgisayar?n?z?n özelliklerini yaz?n?z.
  • İleti: 67

bende diskimi 256gb ssd ile de?i?tirdim yakla??k 9 10 ay önce trim için trim enabler adl? uygulmay? indirdikten sonra trim'i etkinl?tir diyip bilgisayar? yeniden ba?latman?z yeterli olucak e?er sorucak olursan?z bende hiç sorun ç?kmad? bu kadar zaman boyunca lakin kimileri trim enabler gibi bir programa gerek olmad???n? kimilerinin ise olmazsa olmaz olaca??n? söylüyor ssd nin ömrü özellikle yava?lamamas? için (?u dosya sildi silmedi muhabbetleri).Ben kullan?yorum ama bir yandan bugüne kadar 3. parti uygulamalara olan güvensizli?imden ötürü bir?ey diyemiyorum (gerçi bu durum yazl?m kurslar?ndan sonra  fazla güvenlik korkular?mdan ötürü olu?an bir durum...) asl?nda cidden i?in ehli olanlar cevaplayacak olursa çok iyi olur veri güvenli?i yada arkada bizden habersiz ne gibi kodlar i?leniyor bunlar? sorgulamadan edemiyorum tamam belki bir windowsdaki gibi admin onay? olmadan arkada kolay kolay bir i?lem yapamaz ama i?te dedi?im gibi dü?ünmeden edemiyorum.
Kayıtlı
Macbook Pro retina (13 inch,2015 ba??)

khelrun

  • Lütfen imza k?sm?na Mac'inizin özelliklerini yaz?n?z.
  • İleti: 1

Merhabalar,

verilen bilgileri okudum. fakat cevab?n? bulamad???m bir soru var.
yeni hdd ile eski hdd klonlan?rken eski hdd yap?lan çal??malar?n geçmi?i, web taray?c?s?ndaki geçmi? vb. her türlü bilgi klonlanm?? oluyor de?ilmi?

ben md104tu model macbook pro sahibiyim. harddisk de?i?tirmek istiyorum. ama eski hdd imha edicem. dolay?s?yla sadece i?letim sistemimi yeni hddye kopyalamak. hiçbir verimi istemiyorum. amaç güvenlik anlatabildim umar?m. bu konuda ne yapabilirim?

yada  yeni hddye yeni bir sistem kurabilirmiyim.
Kayıtlı

erenkar

  • İleti: 40

Merhaba,

2008 y?l?nda konuyu açarken bunca y?l donan?m bölümünde y?llar sonra bile hala ilk s?ralarda kalaca??n? dü?ünmemi?tim, o günleri hat?rlad?m, garip hissettim.

Neyse, buras? duygusal payla??mlar platformu de?il, h?zla konuya gireyim.

Yakla??k 7 y?l sonra ayn? i?lemi tekrarlad?m, bu sefer imzamdaki Early 2011 MacBook Pro da ayn? i?lemleri yapt?m. Yeni deneyimlere gelince;

1.CC Cloner hala ayn? i?i görüyor, hiç sorun ç?karmadan harici kutuya koydu?um yeni diske eskiyi klonlad?m (320 gb >>> 500 GB SSD- Samsung Evo)

2. Diskleri de?i?tirdim - 1. püf noktas? arka kapa?? açt?ktan sonra önce pil ba?lant?s?n? ay?rmak, daha önce böyle bir?ey yapmam??t?m, Apple DIY sayfas?nda da bahsetmiyor ama bir arkada??m bu i?lem s?ras?nda ana kart? yakm??, zaten i fixit sayfalar?nda da mutlaka yap?lmas? öneriliyor, soketi ay?r?rken plastik kartlardan yararlanabilirs iniz, metal kullanmamak gerekiyormu?.

3. Torx tornavidalar?n? unutmay?n, gene Apple DIY da sadece Philips (y?ld?z) tornavida yeter deniyor ama öyle olmuyor. Diskin uzun kenarlar?nda ( iki taraftada) 2'?er adet vida var, san?r?m bunlar diskin sallanmamas? için ek bir önlem ve SSD de ne kadar gerekli bilemiyorum, ama gene de parça artt?rmadan kapatmak istiyorsan?z bu dört viday? da Torxla ( numaras?n? tam bilemiyorum, ucuz bir set alm??t?m, san?r?m 5 veya 6 olmal?) söküp takmal?s?n?z.

4. Dü?meye bas?n ve çal??s?n,- panik yok-  ilk aç?l?? biraz uzun sürünce, paray? bo?una m? verdim diye akl?n?zdan geçmiyor de?il ama birkaç aç?l??tan sonra fark kendini net olarak gösteriyor.   

5. Merak edenlere beraberinde RAMi de 4'ten 16'ya ç?kard?m- gene Apple support ta max 8 diyor ama forumda da yaz?ld??? gibi gayet güzel çal???yor sorun yok.

6. Reklama girsin istemiyorum ama tüm parçalar? bilendenal.com 'dan ald?m, önce benden al vb gibi uyduruk bir yer sand?m ama de?il, Kingston'un sitesinde resmi Türkiye sat?? noktalar?ndan biri olarak link veriliyor, ayr?ca sipari? sonras?nda sizi telefonla aray?p sipari? etti?iniz ürünleri hangi sistemde kullanaca??n?z? soruyorlar ve uygunlu?unu kendileri de teyit ettikten sonra sipari?iniz kargoya veriliyor. Benim gibi amatörler için iyi bir hizmet diye dü?ündü?üm için payla?mak istedim.

7. RAMlerle ilgili olarak Kingston'?n  KTA serisi ( Mac için optimize edilmi?) olanlar?n? önerdiler, slot ba??na 10 USD gibi bir fark verdim ama risk almam?? oldum diye dü?ünüyorum - Geçen upgrade de KTA serisi bulamad???m için normal serilerden alm??t?m, o da i?e yaram??t?- hatta hala yar?yor, 2005 MacBook'um hala çal???yor-.

https://www.ifixit.com/Guide/MacBook+Pro+13-Inch+Unibody+Early+2011+RAM+Replacement/5117

https://www.ifixit.com/Guide/MacBook+Pro+13-Inch+Unibody+Early+2011+Hard+Drive+Replacement/5119

Umar?m bu da yararl? olur

Kayıtlı
macbook pro early 2011 i5 4>>16  / 320>>500 SSD gb Mac OS X 10.9.5
macbook core duo 2.0, 2 gb 250 GB WD Mac OS x 10.4.11
 

Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri