Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

madlycee

 • İleti: 81
Ynt: Grafiker Arkada?lar?n Bilgisine
Cevap #30 - 08 Mart 2007, 13:43

Burda anlam karma?as? ya?anmamas? için, bir eklemede bulunmak isterim.

Tire bask?; tek renk bask?dan ziyade, filmin trams?z sek renklerden olu?mas? durumudur. Bu ?ekilde bir veya bir çok renkten olu?an materyaller elde edilebilir. Promosyon malzemeleri üzerine yap?lan bask?lar gibi...

Tire rengin %100'ünü, Tram ise %1 ile %100 aras?nda kalan ton de?erlerini anlat?r, diyerek bitirim. Tram bask?lar ise, spot bas?lan Pantoneler örnektir.Aç?klaman için te?ekkür ederim. Konuyla ilgili ba?ka bilgilerin varsa bizimle payla?man? isterim.  ;)
Kayıtlı
G4 1 GHZ / Mac OS X 10.3.9 / 768 MB RAM / Klavye / Mouse :) hehee birde monitör.

madlycee

 • İleti: 81
Ynt: Grafiker Arkada?lar?n Bilgisine
Cevap #31 - 12 Mart 2007, 14:09

T?FDRUK BASKI (ÇUKUR BASKI)

Tifdruk bask?, gravür bask?d?r. Metal silindir kal?p, lazer ile oyularak olu?turulur. S?v? olan mürekkep kal?b?n oyuk k?s?mlar?na dolar, di?er mürekkepler s?y?raç ile s?y?r?l?r. Oyun k?s?mlardaki mürekkebin ka??d? boyamas?yla bask? gerçekle?ir. Tifdruk bask?da bobin ka??t kullan?ld??? için bask? h?z? yüksektir. Tiraj? yüksek olan bask?lar için kullan?l?r. Kal?p maliyeti yüksektir. Ancak, bir kal?p ile milyonlarca bask? yap?ld??? dü?ünüld?ünde sürat ve adede göre kal?p maliyeti gözard? edilebilir.
Kayıtlı
G4 1 GHZ / Mac OS X 10.3.9 / 768 MB RAM / Klavye / Mouse :) hehee birde monitör.

madlycee

 • İleti: 81
Ynt: Grafiker Arkada?lar?n Bilgisine
Cevap #32 - 12 Mart 2007, 14:11

SER?GRAF BASKI (ELEK BASKI)

Serigraf bask?, elek bask?d?r. Bir çerçeveye gerilmi? ipek üzerine emisyon dökülür ve ????a hassas duruma getirilir. Film ????a hassas tabaka ile vakumlanarak pozland?r?l?r. Banyo edilen emisyonda, ???k gören yerler sertle?ir ve boyay? alta geçirmez, ???k görmeyen yerler ise üzerine dökülen boyay? alta s?zd?rarak bask?y? gerçekle?tirir. Serigraf bask?y? her türlü materyal üzerine yapabilirsiniz. (Kalem, ?i?e, bez, ?apka, ka??t vs.)
Kayıtlı
G4 1 GHZ / Mac OS X 10.3.9 / 768 MB RAM / Klavye / Mouse :) hehee birde monitör.

hazeyin

 • Ziyaretçi
 • İleti:
Ynt: Grafiker Arkada?lar?n Bilgisine
Cevap #33 - 04 Nisan 2007, 15:37

Grafikerli?in yan?nda Matbaac?l???da bilirsen senden iyisi yok
Kayıtlı

hazeyin

 • Ziyaretçi
 • İleti:
Ynt: Grafiker Arkada?lar?n Bilgisine
Cevap #34 - 07 Nisan 2007, 17:07

Serigraf a?a??daki oluyor de?il mi?

resim:google
« Son Düzenleme: 07 Nisan 2007, 18:29 Gönderen: beyat »
Kayıtlı

Aktepe

 • İleti: 3.343
Ynt: Grafiker Arkada?lar?n Bilgisine
Cevap #35 - 07 Nisan 2007, 18:18

Evet serigrafi (ipek bask?) budur.
Kayıtlı
Mac mini Intel Core2Duo 2,4 GHz 4 GB OS X 10.6.8
iMac Intel i3 3,06 GHz 21,5" 4 GB OS X 10.9.4
iPod Classic 5G 30 GB Siyah

barsahin

 • İleti: 2.998
Ynt: Grafiker Arkada?lar?n Bilgisine
Cevap #36 - 08 Nisan 2007, 02:16

Serigraf a?a??daki oluyor de?il mi?

resim:google
Baba mesle?i  :) 
Resimden anlad???m kadar?yla eleman kal?ba "lak" (ipek kal?b?n deliklerini dolduran ye?il renkli bir s?v?) sürüyor. Daha sonra bu kal?b?n iç yüzeyine istenen bask? için haz?rlanm?? film veya ayd?ngerin tek rengi koyulup, kaymas?n diye de üstüne a??rl?k verilip, alttan yüksek watt'l? lambalar taraf?ndan ayd?nlat?lm?? üstü cam bir tezgaha yat?r?lacak. Belli bir süre bekletildikten sonra kal?p y?kanacak. Y?kamadan sonra sadece film veya ayd?ngerin bulundu?u yerdeki gözenekler aç?lacak, di?er lak'l? yerler tamamen kapal? kalacak.

Kurutulduktan sonra kal?p bask? yap?lacak tezgaha ba?lanacak, boya dökülecek, rakle  yard?m?yla bu kal?b?n üstündeki boya kal?b?n alt?na koyulmu? mala geçirilecek i? bas?lm?? olacak.
Kayıtlı
i? = MBP mid 2014
ev = MBP Pro mid 2009, mac mini mid 2011

hazeyin

 • Ziyaretçi
 • İleti:
Ynt: Grafiker Arkada?lar?n Bilgisine
Cevap #37 - 08 Nisan 2007, 11:35

Geçen bir saate serigraf bask? yapt?rm??t?m. Ordan biliyorum bu serigraf? daha önce de biliyordum fakat bu kadar incelemedim :-*
« Son Düzenleme: 08 Nisan 2007, 11:55 Gönderen: beyat »
Kayıtlı

madlycee

 • İleti: 81
Ynt: Grafiker Arkada?lar?n Bilgisine
Cevap #38 - 11 Nisan 2007, 11:55

Baba mesle?i  :) 
Resimden anlad???m kadar?yla eleman kal?ba "lak" (ipek kal?b?n deliklerini dolduran ye?il renkli bir s?v?) sürüyor. Daha sonra bu kal?b?n iç yüzeyine istenen bask? için haz?rlanm?? film veya ayd?ngerin tek rengi koyulup, kaymas?n diye de üstüne a??rl?k verilip, alttan yüksek watt'l? lambalar taraf?ndan ayd?nlat?lm?? üstü cam bir tezgaha yat?r?lacak. Belli bir süre bekletildikten sonra kal?p y?kanacak. Y?kamadan sonra sadece film veya ayd?ngerin bulundu?u yerdeki gözenekler aç?lacak, di?er lak'l? yerler tamamen kapal? kalacak.

Kurutulduktan sonra kal?p bask? yap?lacak tezgaha ba?lanacak, boya dökülecek, rakle  yard?m?yla bu kal?b?n üstündeki boya kal?b?n alt?na koyulmu? mala geçirilecek i? bas?lm?? olacak.

 :) aynen anlatt???n?z gibi oluyor serigraf bask?.. normal bask?ya göre çok daha a??r bir çal??ma ortam?, içerideki hava bazen dayan?lmaz duruma geliyor, boya ve lak kokusu yüzünden genelde çal???rken kafay? buluyor insan. Havaland?rman?n iyi yap?lmas? gereken bir sektör  :-[
Kayıtlı
G4 1 GHZ / Mac OS X 10.3.9 / 768 MB RAM / Klavye / Mouse :) hehee birde monitör.

barsahin

 • İleti: 2.998
Ynt: Grafiker Arkada?lar?n Bilgisine
Cevap #39 - 11 Nisan 2007, 12:18

içerideki hava bazen dayan?lmaz duruma geliyor, boya ve lak kokusu yüzünden genelde çal???rken kafay? buluyor insan. Havaland?rman?n iyi yap?lmas? gereken bir sektör  :-[

Tiner ve boya kurumas?n diye kullan?lan geciktirici'ler var. Bunlarda biraz paraya k?y?l?p kalitelilerini almakta fayda var. E?er ucuza kaç?l?rsa, yayd?klar? kosu sayesinde içerdeki ortam extacy partilerinden bile daha uçurucu olur.  :P
Kayıtlı
i? = MBP mid 2014
ev = MBP Pro mid 2009, mac mini mid 2011

Yalç?n Eren

 • Welcome back
  • web sitem
 • İleti: 1.969
Ynt: Grafiker Arkada?lar?n Bilgisine
Cevap #40 - 11 Nisan 2007, 13:21

Üniversitedeki serigraf atölyesinde s?rf kafay? bulmak için vakit geçirirdik :D
Kayıtlı

madlycee

 • İleti: 81
Ynt: Grafiker Arkada?lar?n Bilgisine
Cevap #41 - 11 Nisan 2007, 16:00

Üniversitedeki serigraf atölyesinde s?rf kafay? bulmak için vakit geçirirdik :D

 :D :D
Kayıtlı
G4 1 GHZ / Mac OS X 10.3.9 / 768 MB RAM / Klavye / Mouse :) hehee birde monitör.

madlycee

 • İleti: 81
Ynt: Grafiker Arkada?lar?n Bilgisine
Cevap #42 - 11 Nisan 2007, 16:05

Tiner ve boya kurumas?n diye kullan?lan geciktirici'ler var. Bunlarda biraz paraya k?y?l?p kalitelilerini almakta fayda var. E?er ucuza kaç?l?rsa, yayd?klar? kosu sayesinde içerdeki ortam extacy partilerinden bile daha uçurucu olur.  :P

Birde "LAK" bask?s? yapan yerlerde çok zehirli bir hava oluyor, bu sektörde çal??anlar?n ço?unlu?u çe?itli a??r hastal?klar nedeniyle i?lerini b?rakmak zorunda kal?yor. Al?nacak baz? tedbirlerle bu durumu biraz a?mak mümkün fakat "i?yerine fazla yat?r?m yapmama" veya "bana bir?ey olmaz" zihniyeti yüzünden çok kötü sonuçlar ortaya ç?kabiliyor..  :(
Kayıtlı
G4 1 GHZ / Mac OS X 10.3.9 / 768 MB RAM / Klavye / Mouse :) hehee birde monitör.

Mare?al

 • "Her seçi?, bir vazgeçi?tir."
 • İleti: 3.258
Ynt: Grafiker Arkada?lar?n Bilgisine
Cevap #43 - 11 Nisan 2007, 16:14

Birde "LAK" bask?s? yapan yerlerde çok zehirli bir hava oluyor, bu sektörde çal??anlar?n ço?unlu?u çe?itli a??r hastal?klar nedeniyle i?lerini b?rakmak zorunda kal?yor. Al?nacak baz? tedbirlerle bu durumu biraz a?mak mümkün fakat "i?yerine fazla yat?r?m yapmama" veya "bana bir?ey olmaz" zihniyeti yüzünden çok kötü sonuçlar ortaya ç?kabiliyor..  :(

Çal??t???m yerde (?ükür ki bana uzak bir mesafede) digital bask? da yap?l?yor. A??r bir solvent kokusu mevcut. Devasa bir alanda bask? yap?lmas?na ve havaland?rmaya ra?men koku çok rahats?z edici. Hay?r, sigara kullan?yorum kanser olaca??m kesin de, solvent ile ömrüm daha da k?sal?yor yahu. Az daha ya?ayay?m, fazlas?nda gözümüz yok  8)
Kayıtlı

barsahin

 • İleti: 2.998
Ynt: Grafiker Arkada?lar?n Bilgisine
Cevap #44 - 11 Nisan 2007, 16:21

Geçmi? y?llarda, çal??anlar?n konu ile ilgili daha bilinçsiz oldu?u senelerde Serigrafi ile u?ra?anlarda maalesef de?i?ik kanser hastal?klar?na ve dolay?s?yla ölümlere ?ahit oldum.
Bir gün bi doktor tan?d?k bu tarz i?lerle u?ra?lar?n bol bol yo?urt tüketmelerini söylemi?ti. O dedikten sonra dü?ündüm de rahmetlilerden iyi tan?d?klar?m vard?, fazla yo?urt tüketmezlerdi.

Tesadüf te olabilir ama bu tarz kokulara maruz kalanlara bolca yo?urt tüketmelerini tavsiye edece?im.
Kayıtlı
i? = MBP mid 2014
ev = MBP Pro mid 2009, mac mini mid 2011
 

Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri