Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

zoom

 • İleti: 979

Grafik tasar?m ve 3D modelleme i?leri için neden ço?u ki?i mac kullan?yor ben bunu anlam?? de?ilim mac kullanan bir arkada??m vard? ona da sordum bende bilmiyorum dedi.Yani bu i?ler için ne gibi bir avantaj? var normal bir Windows yüklü PC de olmay?pta mac'de olan ne var bu Grafik ve 3D Tasar?m i?leri için ?
Kayıtlı
iMac C2D 2.0 Ghz - 2 GB Ram

kazimtaskin

 • Her seçi?, bir vazgeçi?tir.
  • MacCafé Gold
 • İleti: 1.498
Ynt: Grafik tasar?m ve 3D modellemede neden MAC ?
Cevap #1 - 01 Mart 2007, 21:48

Bu sorunun cevab? çok.
Bir tanesi, Mac OS X kullan?c?s? olmam?z ve win.'den itinayla uzak durmam?z.
Yani önce Mac kullan?c?s?y?z. Kulland???m?z yaz?l?mlar? da belirliyor bu do?al olarak.
Kayıtlı
K.T.
iMac Core2Duo 3.06GHz 21,5" l 8 GB RAM l Mac OS X 10.9 l WD 1 TB External HD l Working forever
Twitter: @kazimtaskin

daylight

 • İleti: 699
Ynt: Grafik tasar?m ve 3D modellemede neden MAC ?
Cevap #2 - 01 Mart 2007, 23:03

Asl?nda bu soruya, imkan?n olacak da en iyi sen cevap vereceksin.
?öyle ki, bir gün bir mac alacaks?n.
Windows ba??nda geçirdi?in y?llara, PC'lere, her türlü uygulamas?na ve de donan?m?na "nas?l dayanm???m bunca y?l" gözüyle bakacaks?n...
Mac'te ne mi bulacaks?n?
Mac kullanmak asl?nda a??k olmaya benzer, neresini seviyorsun denirse net bir cevap verilemeyebilir . Ama mac ba?kad?r. Ancak kullan?nca anlars?n.
Net ve berrak bir sistemdir. Arkaplanda kafas?na göre bir?eyler yapmaz, her?ey gözünün önünde "gibidir".
Düzgün, nizaml? ve itinal? bir tasar?ma sahiptir. Elektrik kablosunu takaca??n yere göre milimetrik olarak giri? yap?lm??t?r. Rengi, görünümü, masan?n üstünde duru?u, her?eyiyle bir ba?kad?r mac.
Virüs program? kullanman?za gerek yoktur.
Türkçe deste?i sorunlu, baz? programlar?n mac versiyonu yoktur, baz? programlama dilleri sorunlu çal???r, baz? internet uygulamalar? macte görünmez, baz? siteler düzgün görüntüleyemezsiniz vs. vs. Bütün bunlara ra?men mac kendine ba?lar kullan?c?s?n?. Bir de bu destekler tamamlanm?? olsa, gerisini siz dü?ünün...

Fakat ?u bilgiyi vermekte de fayda var bence, 3D çal??anlar?n ço?unlu?u halen PC kullanmakta. Nedenini 3D max program?n?n mac versiyonunun olmamas? diye tahmin ediyorum. Nedenlerinden biri de, 3D kullananlar genelde kendi isteklerine göre bilgisayar toplamaktalar. Mac toplama i?ine pek uygun de?ildir. Haz?r paketlerden birini al?rs?n?z ve en çok ekran kart?, ram gibi donan?mlar?n? de?i?tirirsiniz.  Yani demek istedi?im 3D çal??anlar aras?nda PC daha çok tercih edilmekte...
Kayıtlı
MBP 17 2.4 i7 | 10.9.5 | 16 GB 1333 | 512 SSD

kazimtaskin

 • Her seçi?, bir vazgeçi?tir.
  • MacCafé Gold
 • İleti: 1.498
Ynt: Grafik tasar?m ve 3D modellemede neden MAC ?
Cevap #3 - 01 Mart 2007, 23:43

Asl?nda konuya toplam kalite çerçevesinde bakmak gerekir. Konu sadece kullan?lan program de?il. Üzerinde çal??t??? i?letim sistemi ve sistemin üzerinde çal??t??? konfigürasyon ile uyumlulu?u vs. Halkalardan birisi s?k?nt?l? ise, çal??malar?n?za ve eme?inize aynen yans?r.
F1 pilotlar?n?n gözü neden Ferrari'de? Çok h?zl? diye mi san?yorsunuz :) Yar??may? genelde son s?ralarda tamamlayan di?er markalardan çok da h?zl? de?il. Avantaj?, yar?? s?ras?nda hemen hemen hiç mekanik ar?za ç?karmadan finish görmesi. Kendine güvenen bir F1 pilotunun tek korkusu da mekanik ar?za yüzünden yar?? d??? kalmas?. Ferrari'nin karizmas?n? tamamlayan en büyük etken i?te bu toplam kalitedir.
Kayıtlı
K.T.
iMac Core2Duo 3.06GHz 21,5" l 8 GB RAM l Mac OS X 10.9 l WD 1 TB External HD l Working forever
Twitter: @kazimtaskin

daylight

 • İleti: 699
Ynt: Grafik tasar?m ve 3D modellemede neden MAC ?
Cevap #4 - 01 Mart 2007, 23:45

Üstelik motorunu Fiat firmas?n?n yapmas? bu sonucu etkilemez:)
Kayıtlı
MBP 17 2.4 i7 | 10.9.5 | 16 GB 1333 | 512 SSD

kazimtaskin

 • Her seçi?, bir vazgeçi?tir.
  • MacCafé Gold
 • İleti: 1.498
Ynt: Grafik tasar?m ve 3D modellemede neden MAC ?
Cevap #5 - 01 Mart 2007, 23:49

He, arada pasla??yorlar. Ferrari designer'lar? da Fiat Coupe'u tasarlam??t?. Ne araba ama de?il mi :)
Kayıtlı
K.T.
iMac Core2Duo 3.06GHz 21,5" l 8 GB RAM l Mac OS X 10.9 l WD 1 TB External HD l Working forever
Twitter: @kazimtaskin

daylight

 • İleti: 699
Ynt: Grafik tasar?m ve 3D modellemede neden MAC ?
Cevap #6 - 01 Mart 2007, 23:55

Konu da??lacak da, sevmem ben fiat?:)
Coupe'u gördüm, hiç fiata benzemiyo ama, olsun fiat i?te.
Bilgisayar m? alacaks?n Mac,
Araba m? alacaks?n, Audi.
Kayıtlı
MBP 17 2.4 i7 | 10.9.5 | 16 GB 1333 | 512 SSD

zoom

 • İleti: 979
Ynt: Grafik tasar?m ve 3D modellemede neden MAC ?
Cevap #7 - 02 Mart 2007, 19:45

siz kopup gitmi?siniz konudan ;D

daylight,öyle bir anlatm??s?n ki insan?n gidip alas? geliyor.Dedi?in eksiklerde bootcamp ile XP yüklerek çözülür.

17" 2.0Ghz Core2Duo imac san?r?m 3D tasar?m için uygun.Zaten profesyonel de?ilim daha hiç bir     ?ey bilmiyorum hatta zaten ben iyi bir düzeye gelene kadar imac eskir  :)
Kayıtlı
iMac C2D 2.0 Ghz - 2 GB Ram

daylight

 • İleti: 699
Ynt: Grafik tasar?m ve 3D modellemede neden MAC ?
Cevap #8 - 02 Mart 2007, 19:52

Tasar?m için, özellikle de 3D için 20 den a?a??s? kurtarmaz.
24 al?rsan?z, yapaca??n?z i?in h?z?n? bile etkileyecek kadar faydal? olur size...
17" bence tasar?m için eh i?te, ama 3D için kesinlikle yetersiz...
Kayıtlı
MBP 17 2.4 i7 | 10.9.5 | 16 GB 1333 | 512 SSD

zoom

 • İleti: 979
Ynt: Grafik tasar?m ve 3D modellemede neden MAC ?
Cevap #9 - 03 Mart 2007, 12:19

ne aç?dan yetersiz ?

Donan?m bak?m?ndan diyorsan?z 17" ile 20" aras?nda ki tek fark benim bildi?im birisi 2.0Ghz di?eri 2.16Ghz bu da okadar büyük bir fark yaratmaz bence

Ekran boyutu bak?m?ndan diyorsan?z 20" ben de isterim ancak aradaki fark çok fazla birisi 3.300 di?eri 2.650 civar?nda
Kayıtlı
iMac C2D 2.0 Ghz - 2 GB Ram

daylight

 • İleti: 699
Ynt: Grafik tasar?m ve 3D modellemede neden MAC ?
Cevap #10 - 03 Mart 2007, 19:00

??te o fiyat fark? çok zor ?artta da olsa de?er bence.
Ekran?n küçüklü?ü, 3D ya da video edit gibi programlarda sorun ç?kar?yor. -?ahsi Fikir-
3D çal???rken 2 ya da 3 farkl? cepheden çal??maya bakarak takip etmek büyük kolayl?k...
Flash ya da benzeri grafik uygulamalarda çal???rken alan?n geni? olmas? yine çok önemli...
Aradaki fiyat fark? sizin için gerçekten çok büyükse o zaman tabi ki diyebilecek bir?ey yok..
2 ile 2.16 aras?ndaki farka ?ahsen pek önem vermiyorum.
Kayıtlı
MBP 17 2.4 i7 | 10.9.5 | 16 GB 1333 | 512 SSD

zoom

 • İleti: 979
Ynt: Grafik tasar?m ve 3D modellemede neden MAC ?
Cevap #11 - 03 Mart 2007, 19:41

17" bana yeterli zaten ?uan ki monitörüm de 17" ve 15" uzun süre kulland???m için bana 17" yeterli geliyor.iMac'in ki bir de widescreen m?? buda büyük gibi say?l?r benim kulland???m kare ekrana göre

Alıntı
Ekran?n küçüklü?ü, 3D ya da video edit gibi programlarda sorun ç?kar?yor

Burdaki sorundan kast?n?z yerin darl??? m? yoksa programlar çal???rken tam ekran sorunu vs. gibi bir ?ey mi oluyor ?
Kayıtlı
iMac C2D 2.0 Ghz - 2 GB Ram

daylight

 • İleti: 699
Ynt: Grafik tasar?m ve 3D modellemede neden MAC ?
Cevap #12 - 03 Mart 2007, 19:47

Tamamen yerin darl???ndan bahsediyorum.
Yoksa program?n ekrana göre sorun ç?karan? (varsa da ben duymad?m) yok diye biliyorum.
Kayıtlı
MBP 17 2.4 i7 | 10.9.5 | 16 GB 1333 | 512 SSD

Buğra Henden

 • Yönetici
 • "Together we stand, divided we fall."
 • İleti: 15.667
Ynt: Grafik tasar?m ve 3D modellemede neden MAC ?
Cevap #13 - 03 Mart 2007, 19:53

Asl?nda 17" al?n?p, yan?na da bir 19" LCD ekran koysan?z, çift ekran çok güzel çal???rs?n?z..
Apple ?öyle orta derece bir masaüstü bilgisayar? ç?kartmad? ki istedi?imiz monitörü takal?m. Mini almak da anlams?z böyle amaçlar için.
Kayıtlı
15" MacBook Pro (Late 2011) & iPhone 6+ & iPad 3
mac mini (Late 2011) (Media Center)

Mehmet Tozlutepe

 • Graphic Designer
  • http://
 • İleti: 47
Ynt: Grafik tasar?m ve 3D modellemede neden MAC ?
Cevap #14 - 05 Mart 2007, 11:54

Photosohp uzerinde bir resmi acip uzerinde islem yapiyorsunuz bu resmi matbaanin baski sonucuna mumkun oldugunca gormeniz lazim. boyle bir durumda pcden yanisira macler yazilimlari ile daha buyuk bir kolaylik sagliyor. Bunun disinda makinenin gücü vs yapilan ise gore etkendir.
gelelim iin 3d olayina bir is yapiyorsunuz animasyon, modelleme vs, ciddi anlamda hizli bir donanim ve yuklu miktanrda ram ister. boyle bir durumda bir macpro yada powermac isinizi bir hayli goruyor
kullanici bazinda olayin mumkun oldugunca para ve karsiligi onemli
bir macproya 16 gb ram yuklmese iile ciddi bir performans aliyorsunuz.
Kayıtlı
umaxmac
 

Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri