Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Buğra Henden

  • Yönetici
  • "Together we stand, divided we fall."
  • İleti: 15.667

Bu ba?l?kta yer alan ?ablona uymayan ilanlar yöneticiler taraf?ndan silinecektir.

Sevgili forum üyeleri,

   ?lan verirken lütfen a?a??daki metni kopyalay?p ilan metninize yap??t?r?n?z. Ard?ndan gerekli düzenlemeleri yapmay? unutmay?n?z. Eksik bilgileri daha sonra da mesaj? düzenleyerek ekleyebilirsini z.

   Bu bilgileri nereden bulaca??n?z? bilmiyorsan?z ?u ad?mlar? izleyin:
Elma menüsünden About this mac ö?esini t?klay?n ve aç?lan pencereden More Info yazan yere t?klay?n. Türkçe sistem kullan?yorsan?z "Bu Macintosh Hakk?nda" benzeri bir ifade göreceksiniz. Akabinde "Daha fazla bilgi"ye basman?z yeterli olacakt?r. Aç?lan pencerede ise soldaki ba?l?klara t?klayarak hangi bilgileri doldurman?z gerekti?ini görebilirsiniz.

   ?lan?n?za mutlaka bir resim koyman?z tavsiye edilir. Dijital foto?raf makinan?zla veya cep telefonunuzla çekti?iniz resmi foruma koyabilirsiniz. Nas?l resim ekleyece?inizi bilmiyorsan?z Foruma resim nas?l eklenir linkine t?klayarak okuyabilirsiniz .

   Formu ne kadar eksiksiz doldurursan?z size gelecek sorular da o kadar az olacakt?r, böylece ciddi al?c?lar ile ileti?im kurman?z daha da kolayla?acak.

   Sat?l?k ilanlar?n?n alt?na yorum yazmak devre d???d?r.

   ?lan?n?z sat?ld?ktan sonra moderatöre bildir dü?mesini t?klayarak bizi uyarabilirsiniz . ?lanlar periyodik olarak belli bir süre sonra toplu halde silinirler. ?lan?n?z silinirse tekrar ilan verebilirsiniz. Bu sebeple ?ablonunuzu yedeklemenizi öneririz.

   Ba?l?k konusunda isterseniz a?a??daki ?ablona uyabilirsiniz, ancak büyük harf kullanmaktan kaç?n?n. Belli bir karakter s?n?r? oldu?undan çok uzun ba?l?klar ilan?n?z?n okunulabilirli?ini azaltabilir.

Ba?l?k ?ablonu:

Bilgisayar  - ??lemci Türü ve H?z? - Ekran Büyüklü?ü - RAM miktar? - HD Büyüklü?ü - Optik Sürücü - Klavye Türü - Durumu

Yani satt???n?z bilgisayar PowerBook ise,

PowerBook G4 1.33 - 12" - 768 MB - 80 GB - Combo - F - 4 Ya??nda Temiz

veya

MacBook Pro Core 2 Duo 2.2 - 4 GB - 250 GB - SuperDrive - Q Amerikan - S?f?r/Kutusunda

Forumda sadece Apple ürünlerinin veya uyumlu çevre birimlerinin ilan? verilebilir. Lütfen bu kurala uyunuz.

Foruma resim ekleme için buray? t?klayabilirsiniz .
« Son Düzenleme: 29 Nisan 2010, 21:16 Gönderen: Bu?ra Henden »
Kayıtlı
15" MacBook Pro (Late 2011) & iPhone 6+ & iPad 3
mac mini (Late 2011) (Media Center)

Buğra Henden

  • Yönetici
  • "Together we stand, divided we fall."
  • İleti: 15.667
Ynt: !! Sat?l?k ?lan? Vermeden Önce Mutlaka Okuyun !!
Cevap #1 - 25 Ağustos 2008, 21:07

E?er içi dolu ?ablonu kullanmak istemiyorsan?z a?a??daki bo? ?ablonu da kullanabilirsin iz:

Bu ?ablonda sadece ?çerik yazan yerleri de?i?tirmeniz yeterlidir.

Kod: [Seç]
[table]
[tr]
[td][color=#1656a4][b][u]Bilgisayar?n modeli[/u][/b][/color]: [/td][td]?çerik[/td]
[/tr]
[tr]
[td][color=#1656a4][b][u]??lemcisi[/u][/b][/color]: [/td][td]?çerik[/td]
[/tr]
[tr]
[td][color=#1656a4][b][u]Ekran Türü/Büyüklü?ü[/u][/b][/color]:[/td][td]?çerik[/td]
[/tr]
[tr]
[td][color=#1656a4][b][u]Ekran Karti/Cözünürlügü[/u][/b][/color]:[/td][td]?çerik[/td]
[/tr]
[tr]
[td][color=#1656a4][b][u]RAM miktar?[/u][/b][/color]:[/td][td]?çerik[/td]
[/tr]
[tr]
[td][color=#1656a4][b][u]Hard Disk Büyüklü?ü[/u][/b][/color]: [/td][td]?çerik[/td]
[/tr]
[tr]
[td][color=#1656a4][b][u]Optik Sürücü[/u][/b][/color]: [/td][td]?çerik[/td]
[/tr]
[tr]
[td][color=#1656a4][b][u]Klavye Çe?idi[/u][/b][/color]: [/td][td]?çerik[/td]
[/tr]
[tr]
[td][color=#1656a4][b][u]Ya?? ve Durumu[/u][/b][/color]: [/td][td]?çerik[/td]
[/tr]
[tr]
[td][color=#1656a4][b][u]Yaz?l?m[/u][/b][/color]: [/td][td]?çerik[/td]
[/tr]
[tr]
[td][color=#1656a4][b][u]Ek aç?klama[/u][/b][/color]: [/td][td]?çerik[/td]
[/tr]
[tr]
[td][color=#1656a4][b][u]?ehir[/u][/b][/color]: [/td][td]?çerik[/td]
[/tr]
[tr]
[td][color=#1656a4][b][u]Fiyat[/u][/b][/color]:  [/td][td]?çerik[/td]
[/tr]
[tr]
[td][color=#1656a4][b][u]Ödeme ?ekli[/u][/b][/color]: [/td][td]?çerik[/td]
[/tr]
[tr]
[td][color=#1656a4][b][u]?leti?im Bilgileri[/u][/b][/color]: [/td][td]?çerik[/td]
[/tr]
[/table]
« Son Düzenleme: 07 Haziran 2012, 12:51 Gönderen: sy »
Kayıtlı
15" MacBook Pro (Late 2011) & iPhone 6+ & iPad 3
mac mini (Late 2011) (Media Center)

Buğra Henden

  • Yönetici
  • "Together we stand, divided we fall."
  • İleti: 15.667

Yukar?daki kod böyle gözüküyor:

Bilgisayar?n modeli: ?çerik
??lemcisi: ?çerik
Ekran Türü/Büyüklü?ü:?çerik
Ekran Karti/Cözünürlügü:?çerik
RAM miktar?:?çerik
Hard Disk Büyüklü?ü: ?çerik
Optik Sürücü: ?çerik
Klavye Çe?idi: ?çerik
Ya?? ve Durumu: ?çerik
Yaz?l?m: ?çerik
Ek aç?klama: ?çerik
?ehir: ?çerik
Fiyat?çerik
Ödeme ?ekli: ?çerik
?leti?im Bilgileri: ?çerik
« Son Düzenleme: 07 Haziran 2012, 12:50 Gönderen: sy »
Kayıtlı
15" MacBook Pro (Late 2011) & iPhone 6+ & iPad 3
mac mini (Late 2011) (Media Center)
 

Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri