Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Buğra Henden

  • Yönetici
  • "Together we stand, divided we fall."
  • İleti: 15.667
Kural #3 - Payla??m S?n?rlar?
- 29 Ekim 2008, 04:48

Forum dahilinde yasal olmayan seri numara al??veri?i, program al??veri?i, bittorrent, edonkey vs. linki payla??m? yasakt?r.

Ayn? ?ekilde yasad??? program kullan?m?na yönelik aç?klamalara da izin verilmeyecektir .


Bu kural çe?itli zamanlarda üyelerimiz taraf?ndan yanl?? anla??ld??? için ek bir aç?klama yapmay? uygun görüyoruz. Turkmacforum kimsenin korsan yaz?l?m kullanmas?na kar??mamakta, etik ve ahlak bekçili?i yapmamaktad?r. Korsan yaz?l?m kullan?m?, korsan? kullanan ki?iyi ba?lar. Bize dü?en mümkün oldu?unca yasal yaz?l?m kullan?m?n? özendirmek ve desteklemektir.

Foruma korsan i?letim sistemiyle, korsan yaz?l?m yüklü bilgisayarla girmek kurallara ayk?r? de?ildir!

Bizim kurallar?m?z, korsan kullan?m? yayg?nla?t?racak ?ekilde aç?klamalar yapmay?, korsan kullan?m? tavsiye etmeyi, ücret kar??l???nda sat?lan bir ürüne crack/warez linki vermeyi ve/veya forumu korsan yaz?l?m cennetine çevirecek her türlü davran??? engelleyecek ?ekildedir. Bunun sebebi, forumu korsan yaz?l?mdan tamamen uzak bir yerde konumlamak, ve olas? yasal davalarla kar??la?mamakt?r.

K?saca, korsan yaz?l?m kullan?yorsan?z sizin bilece?iniz i?tir; ama bunu savunup, korsan yazilim linkleri verdi?iniz/istedi?iniz taktirde konu kilitlenebilir ve uyar?/ceza alabilirsiniz.
« Son Düzenleme: 28 Kasım 2010, 20:37 Gönderen: ozgur »
Kayıtlı
15" MacBook Pro (Late 2011) & iPhone 6+ & iPad 3
mac mini (Late 2011) (Media Center)
 

Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri