Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

mvltkmkl

 • İleti: 25

Yeni bir kullan?cy?m bundan sonra mac kullanmaya karar verdim ve power pc ald?m
"MAC OS X 10.4.3 T?GER kullan?yorum , update etmek içi nerdeyse tüm updatelerin indirdim fakat kurmak istedi?imde hardisk seçemiyorum C: ve D: sürücülerim var ve üzerine k?rm?z? ünlem isareti var yard?mc? olurmusunuz ?"

Ba?l?ktaki yaz?m hatas? düzeltilmi?tir - ozgur
« Son Düzenleme: 16 Şubat 2010, 11:48 Gönderen: Bu?ra Henden »
Kayıtlı
:=)

ufuk

 • İleti: 1.300
Ynt: MAC OS X 10.4.3 VERYON UPDATE OLMAMA SORUNU
Cevap #1 - 20 Nisan 2009, 09:36

Sorunu bilmiyorum fakat bir bilgimi payla?ay?m, 10.4.3'den 10.4.8 combo indirerek direk 10.4.8'e ç?kabilirsiniz, ondanda 10.4.11 combo yükseltme paketiyle son sürüme  ç?karabilirsiniz sisteminizi.
Kayıtlı

mvltkmkl

 • İleti: 25
Ynt: MAC OS X 10.4.3 VERYON UPDATE OLMAMA SORUNU
Cevap #2 - 20 Nisan 2009, 09:52

te?ekkürler ederim deneyecegim.
Kayıtlı
:=)

mvltkmkl

 • İleti: 25
Ynt: MAC OS X 10.4.3 VERYON UPDATE OLMAMA SORUNU
Cevap #3 - 20 Nisan 2009, 11:10

denedim fakat olmad? gene ayn? hata mesaj?n? al?yorum kurma penceres?nde setup program? nereye kuracag?m? soruyor normal olsa yes?l asag? ok ?saret? c?k?yor bende k?rm?z? unlem ?saret? kald?m burda .!..
Kayıtlı
:=)

Aktepe

 • İleti: 3.343
Ynt: MAC OS X 10.4.3 VERYON UPDATE OLMAMA SORUNU
Cevap #4 - 20 Nisan 2009, 11:21

Kulland???n?z sistem Türkçe, güncelleme dosyalar?n?z ?ngilizce sistem için olmas?n? E?er öyle ise Bilkom'un destek sitesinden indirmeniz gerekir güncelleme dosyas?n?.
Kayıtlı
Mac mini Intel Core2Duo 2,4 GHz 4 GB OS X 10.6.8
iMac Intel i3 3,06 GHz 21,5" 4 GB OS X 10.9.4
iPod Classic 5G 30 GB Siyah

Ercan Eras

 • PowerMac G5 Quad 2.5 23" Apple Cinema HD MacOS X 1
 • İleti: 4.359
Ynt: MAC OS X 10.4.3 VERS?YON UPDATE OLMAMA SORUNU
Cevap #5 - 20 Nisan 2009, 11:32

Alıntı
C: ve D: sürücülerim var ve üzerine k?rm?z? ünlem isareti var
Nas?l yani????
Mac OS sistem C: D: sürücüleri yaratmaz...
Mac'inize bootcamp ile windows kurdunuz sürücüleri o yaratt? diyece?im ama bu sefer de mesaj?n?zdaki
Alıntı
Yeni bir kullan?c?y?m bundan sonra mac kullanmaya karar verdim ve power pc ald?m
sat?rlar? kafam? kurcal?yor... Windows sadece Intel i?lemcili Mac'lere native olarak kurulabilir...P owerPC i?lemcili Mac'lerde C: D: sürücüsü olu?turmas? imkans?zd?r..

Yeni bir kullan?c? oldu?unuzu gözönünde bulundurarak bunlar? normal kar??l?yorum tabii..
Ama bir çözüm getirebilmek için önce sorununuzun nedeni anlayabilmeliyi z.. Bunun için de sizin bilgisayar ve sistem bilgilerinizi olabildi?ince do?ru vermeniz gerekiyor...

PowerPC ile kastetti?iniz bilgisayar?n marka/model i?lemcisi ve sistem hakk?nda daha sa?l?kl? bilgiler veriniz.
« Son Düzenleme: 20 Nisan 2009, 11:52 Gönderen: ozgur »
Kayıtlı
PowerMac G5 Quad 2.5
23" Apple Cinema HD
MacOS X 10.5.8

mvltkmkl

 • İleti: 25
Ynt: MAC OS X 10.4.3 VERS?YON UPDATE OLMAMA SORUNU
Cevap #6 - 20 Nisan 2009, 12:44

power pc g4 notbook kullan?yorum c: d : den kast?m kurulum esnas?nda program? hang? surucuye kuracag?m? soruyor "han? masa ustunde varya hard?sk ?konlar?"  onlardan b?r?m? sececeg?m fakat unlem ?saret? g?tm?yor baska programlar kurdugumda kend?mce c: ded?g?m 1 nc? hdd uzer?nde yes?l asag? ok ?saret? var t?kl?yorum ve kurulumu yap?yor fakat updateler? kuram?yorum  b?rde s?stem ?ng?l?zce ve kurdugum yamada ?ng?l?zce tak?ld?m kald?m..! mac yen? kullan?yorum fakat normal pc de ?y?y?md?r
Kayıtlı
:=)

mvltkmkl

 • İleti: 25
Ynt: MAC OS X 10.4.3 VERS?YON UPDATE OLMAMA SORUNU
Cevap #7 - 20 Nisan 2009, 12:48

s?stem ozell?kler?m
Processor : 400 mhz PowerPC G4
Memory : 512 Mb SCRAM

Kayıtlı
:=)

ozgur

 • Lümpen Proleter!!
  • http://absurd.org/
 • İleti: 5.319
Ynt: MAC OS X 10.4.3 VERS?YON UPDATE OLMAMA SORUNU
Cevap #8 - 20 Nisan 2009, 13:01

Sorununuz Türkçe Sistem kullanman?zdan kaynakl? gibi duruyor. Türkçe arayüz deste?i yüklendikten sonra arayüzü tekrar ?ngilizce'ye çevirseniz bile bu tarz sorunlar ortaya ç?kmaktad?r.

PPC sistemler için olan OS X 10.4.11 güncelle?tirmesini Bilkom'un destek sayfalar?ndan ya da a?a??daki linkten indirebilirsini z.

Mac OS X 10.4.11 Combo Yükleyici - Türkçe
« Son Düzenleme: 20 Nisan 2009, 13:03 Gönderen: ozgur »
Kayıtlı
Umutsuz kitlelerin iLLuminati'si olaca??z![/url]

mvltkmkl

 • İleti: 25
Ynt: MAC OS X 10.4.3 VERS?YON UPDATE OLMAMA SORUNU
Cevap #9 - 20 Nisan 2009, 13:06

s?stem ?ng?l?zce ama ?
Kayıtlı
:=)

ozgur

 • Lümpen Proleter!!
  • http://absurd.org/
 • İleti: 5.319
Ynt: MAC OS X 10.4.3 VERS?YON UPDATE OLMAMA SORUNU
Cevap #10 - 20 Nisan 2009, 13:13

s?stem ?ng?l?zce ama ?

Bunu ?öyle test edebiliriz. Elma menüsünden System Preferences'? aç?n. International paneline t?klay?n. Language sekmesinde Türkçe dilini en üste ald?ktan sonra oturumu kapat?p tekrar aç?n (ya da yeniden ba?lat?n). Bunu yapt?ktan sonra menüler Türkçe'ye dönüyorsa, sisteminize Türkçe Arayüz Deste?i yüklenmi? demektir.

Mac OS X'in dil deste?i Windows'tan farkl?d?r. Her dilin yükleyicisi ayr? CD'de bulunmaz, aksine i?letim sistemi pekçok dil paketini içinde bar?nd?r?r. Sistemi kullan?rken diller aras?nda geçi? yap?labilir. Türkçe henüz, orijinal yükleyici DVDsiyle gelen dillerden biri olmad??? için böyle s?k?nt?lar ya??yoruz. Leopard'da bu s?k?nt?lar biraz da olsa a??ld? fakat Tiger'da yükleyicileri Bilkom'dan indirmek gerekiyor.
Kayıtlı
Umutsuz kitlelerin iLLuminati'si olaca??z![/url]

mvltkmkl

 • İleti: 25
Ynt: MAC OS X 10.4.3 VERS?YON UPDATE OLMAMA SORUNU
Cevap #11 - 20 Nisan 2009, 13:21

yazd???n?z bölümden dil türkçe en üste tek ba??na kald? restart ettim fakat menüler ingilizce bu normal mi ?
Kayıtlı
:=)

Ercan Eras

 • PowerMac G5 Quad 2.5 23" Apple Cinema HD MacOS X 1
 • İleti: 4.359
Ynt: MAC OS X 10.4.3 VERS?YON UPDATE OLMAMA SORUNU
Cevap #12 - 20 Nisan 2009, 13:55

=> Akl?mda yanl?? kalmad?ysa 10.4 sistem güncellemeleri PPC ve Intel i?lemcili Mac'ler için ayr? ayr? dosyalar olarak yeral?yordu.. Do?ru güncelleme dosyas?n? indirdi?inizden emin olun...

=> MacOS için ?ki farkl? güncelleme dosyas? mevcuttur...
Bu dosyalardan biri, bir önceki güncellemeyi gerektirir...
Nas?l açabilirim bilmiyorum ama bu tür dosyalardan
10.4.4 güncelemesini yapabilmek için bilgisayar?nzda 10.4.3,
10.4.8 güncellemesini yapabilmek için 10.4.7
104.4.11 için 10.4.10 sürümü kullan?yor olman?z gerek...

Bir de bütün güncellemeleri bar?nd?ran, Combo update olarak isimlendirilen güncelleme dosyalar? vard?r... Sizin Tiger sistem için ihtiyac?n?z olan ise 10.4.11 COMBO update dosyas?... Apple kurumsal sitesinde OS X destek sayfalar?ndan bulup indirebilirsini z...

=> Türkçe arayüz deste?i yamanm?? OS X 10.4.x sistemler için güncelleme dosyas? için ba?vurman?z gereken adres Apple IMC Türkiye'nin kurumsal sitesidir...

Bütün bunlara dikkat etmeniz ve emin olman?za ra?men update edemiyorsn?z bir ?ekilde sistemde tutulan güncellemeye ait silinmi? demektir.. Genel de OnyX gibi üçüncü parti yaz?l?mlarala bak?m yap?l?rken loglar?n silinmesi seçene?i i?aretliyse silinirler. Bu durumda temiz bir sistem kurmak güncelleme için en sa?l?kl?s?d?r.
Kayıtlı
PowerMac G5 Quad 2.5
23" Apple Cinema HD
MacOS X 10.5.8

Deniz Dalk?ran

 • Söz sessizlikte!
 • İleti: 1.253
Ynt: MAC OS X 10.4.3 VERS?YON UPDATE OLMAMA SORUNU
Cevap #13 - 20 Nisan 2009, 13:59

Bilkom'un ilgili sayfas?.
Kayıtlı

mvltkmkl

 • İleti: 25
Ynt: MAC OS X 10.4.3 VERS?YON UPDATE OLMAMA SORUNU
Cevap #14 - 20 Nisan 2009, 14:57

?imdi MAC OS X 10.4.11 COMBO TÜRKÇE indirdim kurulum olmad?.
pc dilini türkçe yap?p restart etti?imde pc ingilizce kal?yor türkçe olmuyor bunula alakas? olabilirmi yukar?dak? kurulumu ingilizce ve tükçe olarak denedim olmad? 10.4.3 den direk  10.4.11 COMBO update oluyor dogru yanl?s b?r sey yapm?yorum gal?ba ?
Kayıtlı
:=)
 

Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri