Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik HizmetleriSayfa: 1 ... 3 4 5 6 7 [8]   Aşağı git
0 Üye ve 2 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Zen

 • İleti: 1.092
Ynt: 3'Ü 1 ARADA, EKSTRA ?EKERL?
Cevap #105 - 12 Mayıs 2009, 10:57

Kat?lmay? çok istememe ra?men kat?lamad?m ve sorumlu bir kat?l?mc? olarak sebeplerimi Ceyhun Akgün'e ilettim.

?imdiye kadar yap?lan seminerlerin ço?una kat?ld?m ve gördüm ki her kat?ld???m seminer beni bir di?eri için daha haz?r ve bilinçli hale getiriyor, ne kadar çok ?eyi bilmedi?imi veya eksik bildi?imi görüp ö?renme zevkini tekrar tekrar ya?amam? sa?l?yor bu aç?dan bu seminerleri çok gerekli ve ba?ar?l? buluyorum. Ke?ke ki?isel çaba tad?nda yap?lan bu seminerler kat?lan kitlenin potansiyeli göz önüne al?nd???nda sektörel firmalar?n sponsorlu?unda daha geni? bir zaman ve daha büyük alanlarda yap?lsa, hayat bayram olsa ama elele tutu?ma k?sm?na s?cak bakm?yorum söyleyeyim.

Uzun laf?n k?sas? biraz yüzsüzlük gibi dursada bu tip seminerlerin daha ço?almas? hepimiz için çok faydal? olacakt?r diye dü?ünüyorum. Birde bu forumda oldukca kalabal???z hal böyleyken bizim forum olarak sponsor olmak gibi bir durumumuz olsa nas?l olur? Art?k 3-5 neyse... Maksat seminerleri düzenleyen arkada?lar? yaln?z b?rakmamak.
Kayıtlı
iMac 3,2 GHz Intel Core i5 16 Gb 1600 MHz DDR3 27"
MacPro 2x2.8 GHz Quad-Core Intel Xeon
4 Gb 800 MHz DDR2 FB-DIMM Ram 20" Cinema Display
iMac 2.5 GHz Intel Core i5 8 Gb 1333 MHz DDR3 Ram

Deniz Dalk?ran

 • Söz sessizlikte!
 • İleti: 1.253
Ynt: 3'Ü 1 ARADA, EKSTRA ?EKERL?
Cevap #106 - 12 Mayıs 2009, 11:48

Alıntı
Uzun laf?n k?sas? biraz yüzsüzlük gibi dursada bu tip seminerlerin daha ço?almas? hepimiz için çok faydal? olacakt?r diye dü?ünüyorum. Birde bu forumda oldukca kalabal???z hal böyleyken bizim forum olarak sponsor olmak gibi bir durumumuz olsa nas?l olur? Art?k 3-5 neyse... Maksat seminerleri düzenleyen arkada?lar? yaln?z b?rakmamak.
Fikir iyi olsa da, uygulamada ciddi s?k?nt?lar ç?karabilir...
En mant?kl?s? gene Ceyhun'un Ankara semineri için dü?ündü?ü yol... 5-10 lira kar??l???nda kat?l?m... ?kramlar ve hediyeler...
Ayr?ca zaten ücretli olmasa bile verilebilecek en iyi destek bu tip etkinliklere kat?lmak... Zira olas? sponsorlar? cezbeden bir numaral? ?ey kat?l?mc? say?s?d?r...
Kayıtlı

Faydal? Notlar

 • Hedefler ula??lmak içindir
  • Bilgi Payla??m Noktam
 • İleti: 151
Ynt: 3'Ü 1 ARADA, EKSTRA ?EKERL?
Cevap #107 - 12 Mayıs 2009, 12:29

Yurt d???nda, bu i?ler profesyonelce yap?l?yor.
Türkiye bu i?i oturtmaya çal??samda kendi çap?mda insanlar?n bak??? çok farkl?.

Bizim dalda, yan?lm?yorsam ilk ücretli seminerleri ba?latan benim. Ankarada'da bir ba?kas?n? uygulayaca??m.

Bu seminerler için sponsor pe?inde ko?turmaktan nefret eder hale geldim. Öbür taraftan kaç?n?lmaz masraflar da? gibi...

Ücretli oldugunda kuru kalab?l?k birden da??l?yor. Ama NAPP'cilari örnek alarak bir yol haritas? belirlemeye çal???yorum, bakal?m ne kadar ba?ar?l? olaca??z.

Kayıtlı
Ceyhun Akgün
_______________ _______________
Masaüstü Yay?nc?l?k E?itmeni
aim: faydalinotlar

osmanasm

 • İleti: 10
Ynt: 3'Ü 1 ARADA, EKSTRA ?EKERL?
Cevap #108 - 26 Ekim 2009, 23:50

merhaba arkada?lar konunun tamam?n? okumad?m yatmaya yak?n denk geldi :'( olaya direk dalay?m gene böyle bir seminer olacak m? yak?n tarihlerde?gerçi adobebilgi sitesine bakt?m ama belki bu site d???nda ba?ka bir yerde sizin bildi?iniz yada sizin organize etti?iniz bir seminer olabilir diye soruyorum.
Kayıtlı

Faydal? Notlar

 • Hedefler ula??lmak içindir
  • Bilgi Payla??m Noktam
 • İleti: 151
Ynt: 3'Ü 1 ARADA, EKSTRA ?EKERL?
Cevap #109 - 05 Mart 2010, 10:38

Yak?nda
3'ü 1 arada
ekstra ?ekerlisininin
2. bölümünü
I?IK Üniversitesinde Gerçekle?tirece?iz....
haberiniz ola...
Kayıtlı
Ceyhun Akgün
_______________ _______________
Masaüstü Yay?nc?l?k E?itmeni
aim: faydalinotlar

osmanasm

 • İleti: 10
Ynt: 3'Ü 1 ARADA, EKSTRA ?EKERL?
Cevap #110 - 05 Mart 2010, 19:12

kesin tarih belli oldu?unda haberdar edersiniz umar?m. sevinirim :)
Kayıtlı

Faydal? Notlar

 • Hedefler ula??lmak içindir
  • Bilgi Payla??m Noktam
 • İleti: 151
Ynt: 5'Ü 1 ARADA, cs5 SEMINERI
Cevap #111 - 24 Nisan 2010, 11:555'i 1arada Ekstra ?ekerli CS5 Semineri

Adobe CS5 Nisan 15 itibariyle lansman? yap?laca??ndan, bizde seminerimizi CS5 üzerinden anlataca??z ve bunu ilk bilen siz olacaks?n?z.

I?IK Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölüm Ba?kan? Prof. Hasip Pekta? ile Ceyhun Akgün i?birli?inde haz?rlanan seminer 1 May?s 2010 Cumartesi 12:00-18:30,
Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonu’nda yap?lacakt?r.

Panelistler: Melih Sancar, Kaz?m Ta?k?n, Ceyhun Akgün, Hakan Çamo?lu, Erhan Meydan.

Konular:
Seminerde, Masaüstü Yay?nc?l???n en önemli yaz?l?mlar?n?n incelikleri, kullan?m püfleri sektör çal??anlar?n?n ihtiyaçlar? do?rultusunda örneklerle anlat?lacakt?r. Özellikle InDesign yaz?l?m?n?n e?siz Style özelliklerinin tümü bir bölüm alt?nda i?lenerek izleyecilerle payla??lacakt?r.

Giri? 5TL dir. Seminer, sosyal sorumluluk anlay??? do?rultusunda giri? ücretlerinin tümü TEGV vakf?na ba???lanacakt?r.

Seminere tüm grafik tasar?mc?lar davetlidir.

Ceyhun Akgün
Kayıtlı
Ceyhun Akgün
_______________ _______________
Masaüstü Yay?nc?l?k E?itmeni
aim: faydalinotlar
Sayfa: 1 ... 3 4 5 6 7 [8]   Yukarı git
 

Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri