Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

icmimar

  • Sarı Kart
  • İleti: 649

MacBook Pro durup dururken ciddi bir donma sorunu ya?amaya ba?lad?. Ok sürekli dönen simgeye dönü?üyor, i?lem yapmak imkans?zla?t?.

El Capitan kurunca belki düzelir diye umuyorum fakat FileVault aç?k oldu?u için san?r?m HDD üzerine kuruluma izin vermiyor. Gizlilikten FileVault'u kapatmak için giriyorum ama "?ifre çözülüyor..." diyor ve günlerdir "kalan süre hesaplan?yor..." yaz?yor. Kapat seçene?i bu yüzden etkin de?il. Sorunu nas?l çözebilirim?

Kayıtlı
Autodesk Maya+AutoCAD mimarl?kvetasar?m/içmimarl?k
iMac 27" 2.8GHz/i5/4GB/ATI Radeon HD 5750 1GB (2011) (10.8.2)
iPod Nano 8 gb Silver+LunaTik[/url] . iPhone 5 16GB
MacBook Pro 13.3" C2D 4GB Ram (10.8.2)
https://twitter.com/olgunsenel

mustafa öksüz

  • İleti: 407
Ynt: FileVault kapat?lam?yor, El Capitan? kuram?yorum!
Cevap #1 - 14 Aralık 2015, 10:14

Filevault HDD'deki tüm dosyalar? ?ifreleyerek kaydeder; gün içinde HDD'ye kaydedilen tüm dosyalar kapat?l?rken ?ifrelenir. Dosyalar?n boyutuna göre bu i?lem bazen çok vakit al?r. Kapanma süresinin uzun olmas? i?lemin devam etmesinden kaynaklan?r.

Siz ?imdi tersini yapmak istiyorsunuz ;) Dolay?s? ile HDDnizdeki tüm dosyalar ?ifresiz hale gelmesi laz?m. HDD'nizin büyüklü?üne göre bu i?lem çok çok uzun zamanlar alabilir.

Dosyalara elveda demek sizin için sorun de?ilse, Harddiski silip temiz kurulum yap?n derim.
Kayıtlı

icmimar

  • Sarı Kart
  • İleti: 649
Ynt: FileVault kapat?lam?yor, El Capitan? kuram?yorum!
Cevap #2 - 14 Aralık 2015, 12:36

Peki bilgisayar?n sürekli donmas?n?n ve i? yapamaz halde olmas?n?n sebebi de bu olabilir mi?

Dosyalar? bir harici hdd'ye al?p silebilirim san?r?m de?il mi, bu ?ifre çözümlemesi buna izin verirse tabi.
Kayıtlı
Autodesk Maya+AutoCAD mimarl?kvetasar?m/içmimarl?k
iMac 27" 2.8GHz/i5/4GB/ATI Radeon HD 5750 1GB (2011) (10.8.2)
iPod Nano 8 gb Silver+LunaTik[/url] . iPhone 5 16GB
MacBook Pro 13.3" C2D 4GB Ram (10.8.2)
https://twitter.com/olgunsenel

mustafa öksüz

  • İleti: 407
Ynt: FileVault kapat?lam?yor, El Capitan? kuram?yorum!
Cevap #3 - 14 Aralık 2015, 13:17

Evet Filevault yava?lamaya sebep oluyor, büyük dosyalar üzerinde çal???rken sistemi yava?lat?yor.

Ba?ka bir bilgisayara da almak isterseniz, dosyalar?n?z?n yine ?ifresinin çözülmesi gerekiyor (Filevault'un amac? bu zaten dosyalar?n ba?ka bilgisayarlarda aç?lmamas?).

Sadece copy/paste yapacaksan?z, önce denemekte fayda var. Kopyalad???n?z dosya ba?ka bir bilgisayarda aç?labiliyorsa sadece gerekli dosyalar? ay?klayabilirsiniz .
Kayıtlı
 

Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri