Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri0 Üye ve 4 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

zoom

 • İleti: 979

Sonunda ö?rendim ki benim bu firefox da ki türkçe karakter problemim bu office denilen canavar?n fontlar?m?n içine etmesinden oluyormu?.

Firefox ayarlar?ndan gösterilen fontlar? de?i?tirince sorun çözüldü.Ancak ben hala da firefox un ilk halinde ki fontlar? istiyorum.

Bu durumda fontlar? temizlemem gerekli.

Bunun için applications > office 2004 > office > fonts klasörü içindeki fontlar? silin diyorlar.

Ancak bu yöntem office kurduktan sonra hiç bir office yaz?l?m? açmadan yap?lmal?ym?? ki ben açt?m.

Bu durumda nas?l çözebilirim bu sorunu ?

TigerTUSupport_ Intel.pkg adl? paketi kurdum olmad?.

Yine bu forumda birisi bir dizindeki fontlar? silin demi?ti san?rsam library > fonts içerisindeki fontlar? silin demi?ti.Ama bu fontlar sistemin fontlar? bunlar? silersek tümden sorun ç?kmaz m? .

Biraz aç?klayabilir misiniz bu konuyu ve çözüm önerileri getirebilir misiniz ?
« Son Düzenleme: 07 Aralık 2009, 21:25 Gönderen: Bu?ra Henden »
Kayıtlı
iMac C2D 2.0 Ghz - 2 GB Ram

kazimtaskin

 • Her seçi?, bir vazgeçi?tir.
  • MacCafé Gold
 • İleti: 1.498
Ynt: Firefox ve microsoft office
Cevap #1 - 05 Nisan 2007, 15:53

Library > Fonts dizinindeki fontlar? silin diyen arkada?a buradan selam ederim.
Silmeniz gereken (MS Office ile birlikte yüklenen fontlar?n gitti?i yer) User > Library> Fonts dizinine eklenen abidik gubidik sistem fontlar?d?r.
Kayıtlı
K.T.
iMac Core2Duo 3.06GHz 21,5" l 8 GB RAM l Mac OS X 10.9 l WD 1 TB External HD l Working forever
Twitter: @kazimtaskin

Buğra Henden

 • Yönetici
 • "Together we stand, divided we fall."
 • İleti: 15.667
Ynt: Firefox ve microsoft office
Cevap #2 - 05 Nisan 2007, 15:54

library fonts de?il, user/library/fonts
orada da fontlar mevcut, zaten sorun ayn? fontlardan birden fazla kere bulunmas?ndan kaynaklan?yor.
os x home klasörünüzdeki librarynin içine bakacaks?n?z.
Kayıtlı
15" MacBook Pro (Late 2011) & iPhone 6+ & iPad 3
mac mini (Late 2011) (Media Center)

zoom

 • İleti: 979
Ynt: Firefox ve microsoft office
Cevap #3 - 05 Nisan 2007, 15:58

yani user > library > fonts ile library > fonts farkl? yerler.

bu durumda user > library > fonts içerisindekileri silersem hiç bir sorun ya?amam de?il mi bundan emin olmak istiyorum.Çünkü daha yeniyim mac 'de çökerse felan yükleyemem geri  :)

Kayıtlı
iMac C2D 2.0 Ghz - 2 GB Ram

kazimtaskin

 • Her seçi?, bir vazgeçi?tir.
  • MacCafé Gold
 • İleti: 1.498
Ynt: Firefox ve microsoft office
Cevap #4 - 05 Nisan 2007, 16:00

yani user > library > fonts ile library > fonts farkl? yerler.

bu durumda user > library > fonts içerisindekileri silersem hiç bir sorun ya?amam de?il mi bundan emin olmak istiyorum.Çünkü daha yeniyim mac 'de çökerse felan yükleyemem geri  :)G?na geldi ha  :)
Library>Fonts dizininde sistem fontlar? yer al?yor de?il mi?
User > Library > Fonts içinde MS Office'in yükledi?i sistem fontlar? varsa silin gitsin, hiçbir?ey olmaz.
Kayıtlı
K.T.
iMac Core2Duo 3.06GHz 21,5" l 8 GB RAM l Mac OS X 10.9 l WD 1 TB External HD l Working forever
Twitter: @kazimtaskin

zoom

 • İleti: 979
Ynt: Firefox ve microsoft office
Cevap #5 - 05 Nisan 2007, 16:03

?imdi son bir ?ey soracam daha yok   :)

User > Library > Font içerisinde bir sürü font var bunlar?n hepsini mi silecem yoksa office e ait olanlar? m? e?er office e ait olanlar? ise onlar? nas?l ay?rt edece?im?
Kayıtlı
iMac C2D 2.0 Ghz - 2 GB Ram

kazimtaskin

 • Her seçi?, bir vazgeçi?tir.
  • MacCafé Gold
 • İleti: 1.498
Ynt: Firefox ve microsoft office
Cevap #6 - 05 Nisan 2007, 16:13

?imdi son bir ?ey soracam daha yok   :)

User > Library > Font içerisinde bir sürü font var bunlar?n hepsini mi silecem yoksa office e ait olanlar? m? e?er office e ait olanlar? ise onlar? nas?l ay?rt edece?im?

Bu dizine özellikle font yüklemediyseniz hepsini silin. Bilinçli bir ?ekilde ta??d???n?z fontlar varsa zaten bilirsiniz, muhtemelen grafik fontlar?d?r. E?er ?üpheye dü?üyorsan?z fontlar? silmeyin, sadece Desktop'ta bir klasörde tutun.
Kayıtlı
K.T.
iMac Core2Duo 3.06GHz 21,5" l 8 GB RAM l Mac OS X 10.9 l WD 1 TB External HD l Working forever
Twitter: @kazimtaskin

zoom

 • İleti: 979
Ynt: Firefox ve microsoft office
Cevap #7 - 05 Nisan 2007, 16:39

hiç yüklemedim önceden.

Dedi?iniz gibi hepsini sil dedim ama çöp kutusundan bo?alt?rken bir hata verdi

"verdana" ald? ö?e kullan?mda i?lem tamamlanam?yor.

?eklinde.


Ne yapmal?y?m ?imdi ?
Kayıtlı
iMac C2D 2.0 Ghz - 2 GB Ram

kazimtaskin

 • Her seçi?, bir vazgeçi?tir.
  • MacCafé Gold
 • İleti: 1.498
Ynt: Firefox ve microsoft office
Cevap #8 - 05 Nisan 2007, 16:42

hiç yüklemedim önceden.

Dedi?iniz gibi hepsini sil dedim ama çöp kutusundan bo?alt?rken bir hata verdi

"verdana" ald? ö?e kullan?mda i?lem tamamlanam?yor.

?eklinde.


Ne yapmal?y?m ?imdi ?

Öncelikle, Library > Fonts içinde de Verdana mevcutsa silmelisin.
Kullan?mda olu?u normaldir, zira user dizininde oldu?undan log-in sonras? da aktif oluyor ve muhtemelen aç?k olan bir yaz?l?m taraf?ndan kullan?l?yordur. Log-out yap, tekrar Log-in oldu?unda silinebilir.
Silmeden önce Library>Fonts dizininde Verdana'n?n mevcut oldu?undan emin ol, Verdanas?z kalma sonra (ikaz 2).
Kayıtlı
K.T.
iMac Core2Duo 3.06GHz 21,5" l 8 GB RAM l Mac OS X 10.9 l WD 1 TB External HD l Working forever
Twitter: @kazimtaskin

Buğra Henden

 • Yönetici
 • "Together we stand, divided we fall."
 • İleti: 15.667
Ynt: Firefox ve microsoft office
Cevap #9 - 05 Nisan 2007, 21:19

Evet art?k bu konuyu sabitliyorum. Kaz?m emeklerin için te?ekkür ederim

Eme?e sayg? :) repleri görelim  :P
Kayıtlı
15" MacBook Pro (Late 2011) & iPhone 6+ & iPad 3
mac mini (Late 2011) (Media Center)

ozgur

 • Lümpen Proleter!!
  • http://absurd.org/
 • İleti: 5.319
Ynt: Firefox ve microsoft office
Cevap #10 - 05 Nisan 2007, 21:46

Eme?e sayg? :) repleri görelim  :P

Burada da m?? BAN BAN BAN


:P
Kayıtlı
Umutsuz kitlelerin iLLuminati'si olaca??z![/url]

zoom

 • İleti: 979

Bence de sabitlenmeli bu konu.

Ço?u ki?i problem ya??yor bu konuda.
Kayıtlı
iMac C2D 2.0 Ghz - 2 GB Ram

daylight

 • İleti: 699

Peki Library/Fonts dizinindeki fontlar?,  Türkçe olanlar?yla [Kaz?m Ta?k?n'dan Ald???m?z] de?i?tirsek noolur?
Yani ben de?i?tiririm mesele de?il, çökerse yeniden yüklerim sistemi, maksat yeni arkada?lar ö?rensinler :P
Kayıtlı
MBP 17 2.4 i7 | 10.9.5 | 16 GB 1333 | 512 SSD

kazimtaskin

 • Her seçi?, bir vazgeçi?tir.
  • MacCafé Gold
 • İleti: 1.498

Peki Library/Fonts dizinindeki fontlar?,  Türkçe olanlar?yla [Kaz?m Ta?k?n'dan Ald???m?z] de?i?tirsek noolur?
Yani ben de?i?tiririm mesele de?il, çökerse yeniden yüklerim sistemi, maksat yeni arkada?lar ö?rensinler :P

Bildi?iniz gibi sistemde, "Fonts" klasörü bar?nd?ran 3 adet Library (kütüphane) mevcut.
System > Library > Fonts dizinindeki fontlar, web taray?c?lar?n?n muhatab? de?il. Burada konu?lanan fontlar, sistem taraf?ndan kullan?l?r. Müdahale edilmemesi gereken mahrem bir dizindir.

Library > Fonts dizininde yer alan fontlar, sistem üzerinde aç?lm?? tüm kullan?c? hesaplar?nda aktif (geçerli) olur. Hal böyleyken, düzgün (Türkçe karakterleri bar?nd?ran) sistem fontlar?n?n bu dizinde yer almas? gerekiyor. Böylece siz ve di?er kullan?c?lar da gerek finder, gerekse internet uygulamalar?nda Türkçe karakter s?k?nt?s? ya?amazs?n?z.

User > Library > Fonts dizini ise tamamen kullan?c?ya özeldir. Sadece ilgili kullan?c? hesab?nda aktif olur, di?er kullan?c?lar bu fontlara eri?emez ve uygulamalar?nda da devreye girmez.

Safari, Library>Fonts dizinini muhatap al?r. Bu dizinde yer alan sistem fontlar?n?n sorunsuz oldu?u durumlarda Safari'de problem ç?kmaz.

FireFox, User > Library > Fonts dizinine öncelik verir. Bu dizinde font yoksa, genel kütüphaneye bakar.

Safari, User > Library > Fonts dizininde bozuk olan Türkçe sistem fontlar?na ra?men düzgün görüntüleme yapabilir. (Bkz. Safari, Library>Fonts dizinini muhatap al?r.)

Library > Fonts dizinindeki Türkçe karakterler sorunlu ise, kulland???n?z Mac OS X sürümüne ait Türkçe Yama'y? (www.apple.com.t r adresinden indirilebilir) sisteme yeniden uygulaman?z gerekir. Böylece, hem bozuk sistem fontlar? üzerine düzgün fontlar yeniden yaz?l?r, hem de sistem fontlar?na alternatif karde?ler gelir.

Library > Fonts dizinindeki sistem fontlar sorunsuz, User > Library > Fonts dizinindeki sistem fontlar? da imha edilmesine ra?men, FireFox görüntüleme sorunsal? devam ediyorsa:

- Sistem dili English ise, Türkçe yapman?z gerekebilir.
- Font Cache problemi ya??yor olabilirsiniz. OnyX veya Linotype FontExplorerX gibi ücretsiz yaz?l?mlar? kullanarak font cache temizli?i i?lemi yapmal?s?n?z. Sonras?nda Restart. Budur.
Kayıtlı
K.T.
iMac Core2Duo 3.06GHz 21,5" l 8 GB RAM l Mac OS X 10.9 l WD 1 TB External HD l Working forever
Twitter: @kazimtaskin

Bektas

  • Alfisti Yuvas?
 • İleti: 237

Bu konu bu kadar basit, bu kadar temiz ve net anlat?lamazd?. :) Te?ekkürler.
Kayıtlı
MacBookPro 2.33 C2D 10.6.6
Compaq 6710ET+WD750gb+HPOfficejetPro7580
 

Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri