Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Lithos

  • İleti: 155
Ynt: MAC'te web tasar?m? yap?lmaz m??
Cevap #15 - 15 Mart 2013, 19:36

Gene bir konu daha hortlatim. :)

Uzun zamandan beri web i?ine girmek istiyorum. Ba?lang?ç için ne tavsiye edersiniz ? CSS lerle mi ba?l?yay?m yoksa kodlar? m? ö?renim ? CSS tam olarak nedir, photoshop gibi bir program? olup sadece o programlarla web sitesi yap?l?r m? yoksa dreamviewer m? ö?renmeliyim ? Yada wordpress, joomla vs ? Text edit, Coda vs tarz? programlarla da web sitesi yap?labilir mi ?

Not: Kod bilgim s?f?r. Sadece bir yerden ba?lamam gerekti?ine inan?yorum ve o ba?layaca??m yer konusunda da kendimi geli?tirmek istiyorum.

Yard?mc? olacaklara ?imdiden te?ekkürler
Kayıtlı
Macbook Pro 10.8.2 Mountain Lion
iPhone 4  5.1

makdag

    • http://www.mustafaakdag.net
  • İleti: 5.513
Ynt: MAC'te web tasar?m? yap?lmaz m??
Cevap #16 - 16 Mart 2013, 14:23

Öncelikle HTML kodlar?, ard?ndan CSS, ard?ndan PHP ve nihayetinde de MySql ve Java Script, Ajax...vb. ?eklinde ilerleyebilirsi niz. Bu kodlar? bilmeden Dreamwaver tarz? programlar ile pek bir yere gelemezsiniz, Wordpress, Joomla gibi haz?r kütüphaneler ile ise bir noktadan sonra t?kan?rs?n?z muhtemelen.
Kayıtlı
Mustafa Akda? - Mustafa Akda? - Günce

- MBP 2.5 Ghz. (Mid 2012) - Os X 10.10.1, ing.
- iPhone 4s.

omerismail

  • macbook air 11.6" 1.3 ghz
  • İleti: 362
Ynt: MAC'te web tasar?m? yap?lmaz m??
Cevap #17 - 29 Mart 2013, 08:35

macflux4 isimli bir program var;
?öyle : windows' ta dreamveawer isimli bir program var. kod bilmen gerekiyor. kodlar? yaz?yorsun. alt k?s?mda da yazd???n kodlar?n görüntüsünü görebiliyorsun. ayr?ca haz?r kodlar? yaz?lm?? siteler var. onlar?n öngördükleri kadar siteni olu?turabiliyorsun.
            mac'ta iweb var. biraz daha ileri rapidweaver var. sürükle b?rak çal??mal?. bunlarda da haz?r ?ablonlardan i?lem yapabiliyorsun.

macflux4 ise (lakab? dreamweaver katili) hem sürükle b?rak ve de?i?tir hemde istersen kodla yaz. içine sürükledi?in veya seçti?in bir objeyi de?i?tiriken bile kodlar de?i?ikli?e göre yeniden düzenleniyor. ben kullanmas?n? ö?renemedi?imden öylecene duruyor. asl?nda deneme yan?lma yap boz takti?i ö?renmem gerekirdi. en az?ndan nerede tak?ld???m? bilirdim.

istersen bir dene.
ekran görüntüsü ekte             The Escapers - Flux 4 burada 
Kayıtlı

hasancanozyigit

  • Lütfen imza k?sm?na bilgisayar?n?z?n özelliklerini yaz?n?z.
  • İleti: 1
Ynt: MAC'te web tasar?m? yap?lmaz m??
Cevap #18 - 26 Ocak 2014, 08:46

Mac kötüleme ekibindendir o arkada? kesin :)
Kayıtlı
 

Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri