Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Zebedee

 • 2011 MacBook Pro 13" - 16GB Ram - 250 GB SSD
  • www.SanalOrtam.com
 • İleti: 872
Ynt: Son Sistem Güncellemeleri
Cevap #30 - 11 Ekim 2011, 23:41


iTunes Hakk?nda

iTunes; Mac’inizde, iPhone’unuzda, iPad’inizde veya iPod’unuzda favori müziklerinizin, filmlerinizin, TV ?ovlar?n?z?n ve daha fazlas?n?n keyfini ç?karman?z? kolayla?t?r?r.

iTunes; gündüz veya gece, e?lenmeniz için gereken her ?eyi indirebilece?iniz bir yer olan iTunes Store’u da içerir.

iTunes art?k sat?n ald?klar?n?z? iCloud’da saklar ve onlar? herhangi bir yerde ve zamanda ek bir ücret ödemeden ayg?tlar?n?zda kullanabilmeniz i sa?lar.

iTunes 10.5’teki yenilikler neler?

• Buluttaki iTunes. iTunes art?k sat?n ald???n?z müzikleri ve TV’de oynat?labilen ö?eleri iCloud’da saklar ve onlar? herhangi bir yerde ve zamanda ek bir ücret ödemeden ayg?tlar?n?zda kullanabilmeniz i sa?lar.

• Otomatik ?ndirmeler. Herhangi bir ayg?tta veya bilgisayarda müzik sat?n al?n, bir kopyas? Mac’inize ve iOS ayg?tlar?n?za otomatik olarak indirilsin.

• Daha Önce Sat?n Al?nanlar? ?ndirme. Daha önce sat?n ald???n?z müzikleri, TV’de oynat?labilen ö?eleri, uygulamalar? ve kitaplar? ek bir ücret ödemeden yeniden indirin. Daha önce sat?n al?nanlar art?k iTunes Store’da yoksa kullan?lamayabilirler.

• iOS 5 yaz?l?m?na sahip iPhone’unuzla, iPad’inizle veya iPod touch’?n?zla e?zamanlay?n.

• Wi-Fi E?zamanlama. iPhone’unuz, iPad’iniz veya iPod touch’?n?z ile iTunes ayn? Wi-Fi a??nda olduklar? zaman onlar? otomatik olarak e?zamanlay?n.

Bu güncellemenin güvenlik içeri?iyle ilgili bilgi için, lütfen ?u adresi ziyaret edin: support.apple.c om/kb/HT1222
Kayıtlı
www.SanalOrtam.com
Twitter: @tsusamci

2011 MacBook Pro 13" 16 GB Ram 250 GB Samsung SSD  MacOS 10.9 TR
iPhone 5c 16gb - iPhone 5 16gb - iPad Mini 16 GB - iPad 1 Wifi 32 gb - iPhone 3GS 16gb

makdag

  • http://www.mustafaakdag.net
 • İleti: 5.513
Ynt: Son Sistem Güncellemeleri
Cevap #31 - 12 Ekim 2011, 23:58

Mac Os X Lion - 10.7.2 Güncellemesi

iOS 5 ile birlikte ç?km?? ve genellikle iCloud -Mac Os X entegrasyonu amaçl?, ancak bunun yan?nda da Lion için düzeltmeler içeren, ayr?ca Safari 5.1.1 paketi içeren bir güncelleme.

Boyutu: 435,5 MB

Alıntı yapılan: Mac Os X Lion - 10.7.2 Güncellemesi
The 10.7.2 update is recommended for all OS X Lion users and includes general operating system fixes that improve the stability, compatibility, and security of your Mac. It also includes support for iCloud, a breakthrough set of free cloud services that automatically and wirelessly store your content on iCloud and push it to all of your devices. iCloud on OS X Lion includes the following features:
 • iCloud stores your email, calendars, contacts, Safari bookmarks, and Safari Reading List and automatically pushes them to all your devices.
 • Back to My Mac provides remote access to your Mac from another Mac anywhere on the Internet.
  Find My Mac helps find a missing Mac by locating it on a map and allows you to remotely lock the Mac or wipe all its data.
 • Getting started with iCloud is easy. After installing the update, OS X will automatically present an iCloud setup panel. Simply enter an existing Apple ID or create a new one and then follow the on screen instructions. To learn more about iCloud visit http://www.apple.com/icloud.

The 10.7.2 update also includes Safari 5.1.1 as well as fixes that:
 • Allow reordering of desktop spaces and full screen apps in Mission Control.
 • Enable dragging files between desktop spaces and full screen apps.
 • Address an issue that causes the menu bar to not appear in full screen apps.
 • Improve the compatibility of Google contact syncing in Address Book.
 • Address an issue that causes Keynote to become temporarily unresponsive.
 • Improve VoiceOver compatibility with Launchpad.
 • Address an issue that causes a delay in accessing the network after waking from sleep.
 • Enable booting in to Lion Recovery from a locally attached Time Machine backup drive.
 • Resolve an issue that causes screen zoom to stop working.
 • Improve Active Directory integration.

For detailed information about Safari 5.1.1, please visit this website: http://support.apple.com/kb/HT4922.
For detailed information on this update, please visit this website: http://support.apple.com/kb/HT4767.
For information on the security content of this update, please visit: http://support.apple.com/kb/HT1222.
Kayıtlı
Mustafa Akda? - Mustafa Akda? - Günce

- MBP 2.5 Ghz. (Mid 2012) - Os X 10.10.1, ing.
- iPhone 4s.

makdag

  • http://www.mustafaakdag.net
 • İleti: 5.513
Ynt: Son Sistem Güncellemeleri
Cevap #32 - 15 Ekim 2011, 14:12

Arkada?lar, bu ba?l?k alt?na gördü?ünüz güncellemeleri siz de yazabilirsiniz. Yaln?z, format? yukar?da yazd???m gibi olursa ve forum kurallar?na uyarak yazarsan?z seviniriz...

Tek önemli nokta Mac Os güncellemesi olmalar? ve "Software Update" ile gelen güncellemeler olmalar?d?r.

Örne?in, iLife 11'in ç?kmas? bu ba?l?k alt?na yaz?lmamal?, ancak örne?in iLife 10.9 güncellemesinin ç?kmas? bu ba?l?k alt?na eklenebilir.

Bunun d???nda bu ba?l?k alt?nda yaln?zca (bir ar?iv ?eklinde) güncellemelerin bulunmas?n? tasarl?yoruz.

Güncellemeler hakk?nda soru, sorun ve görü?leriniz için yeni ba?l?k açman?z? rica ederiz...

Te?ekkür ederiz :)

Not: Bu ba?l?k alt?nda, yukar?daki kurallara uymayan mesajlar silinecektir.
Kayıtlı
Mustafa Akda? - Mustafa Akda? - Günce

- MBP 2.5 Ghz. (Mid 2012) - Os X 10.10.1, ing.
- iPhone 4s.

spider

 • Wing Chun
 • İleti: 1.793
Ynt: Son Sistem Güncellemeleri
Cevap #33 - 09 Kasım 2011, 19:37

Mac OS X 10.7 ?çin Java Güncelleme - 1

Alıntı yapılan: Mac OS X 10.7 ?çin Java Güncelleme 1
Mac OS X 10.7 ?çin Java Güncelleme 1; Java SE 6'y? 1.6.0_29 sürümüne güncelleyerek geli?tirilmi? güvenlik, uyumluluk ve güvenilirlik sunar.

Lütfen bu güncellemeyi yüklemeden önce web taray?c?lardan ve Java uygulamalar?ndan ç?k?n.

Bu güncelleme hakk?nda daha fazla ayr?nt? için http://support.apple.com/kb/HT4883 adresine bak?n.

Bu güncellemenin güvenlik içeri?iyle ilgili bilgi için http://support.apple.com/kb/HT1222 adresine bak?n.
« Son Düzenleme: 12 Mayıs 2012, 23:05 Gönderen: makdag »
Kayıtlı
- Mac Pro 2.8GHz Quad-Core Intel Xeon (Mid 2010) Mac OS 10.12 TR
- Apple Aluminium Wireless Keyboard + Numeric Keypad & Magic Mouse
- Apple 27'' Cinema Display
- iPhone 8 Plus 64GB Uzay Grisi iOS 11 TR & iPad 5th 32GB Uzay Grisi iOS 11 TR

spider

 • Wing Chun
 • İleti: 1.793
Ynt: Son Sistem Güncellemeleri
Cevap #34 - 13 Aralık 2011, 22:36

iTunes 10.5.2 Güncellemesi

iTunes'a güncelleme geldi!

Alıntı yapılan: iTunes 10.5.2
iTunes 10.5.2'deki yenilikler neler?

iTunes 10.5.2, iTunes Match için birçok iyile?tirme içerir ve baz? CD'leri çalarken veya içe aktar?rken olu?an bir ses bozulmas? sorununu düzeltir.

iTunes 10.5.1 ?unlar? içerir:

• iTunes Match. CD'lerden içe aktard???n?z müzikler de dahil olmak üzere müzik ar?ivinizin tamam?n? iCloud'da saklay?n ve iPhone'unuz, iPad'iniz, iPod touch'?n?z, bilgisayar?n?z veya Apple TV'niz ile istedi?iniz yerde ve zamanda koleksiyonunuzu n keyfini ç?kar?n.

• Buluttaki iTunes. iTunes art?k sat?n ald???n?z müzikleri ve TV'de oynat?labilen ö?eleri iCloud'da saklar ve onlar? herhangi bir yerde ve zamanda ek bir ücret ödemeden ayg?tlar?n?zda kullanabilmeniz i sa?lar.

   • Otomatik ?ndirmeler. Herhangi bir ayg?tta veya bilgisayarda müzik sat?n al?n, bir kopyas? Mac'inize, PC'nize ve iOS ayg?tlar?n?za otomatik olarak indirilsin.

   • Daha Önce Sat?n Al?nanlar? ?ndirme. Daha önce sat?n ald???n?z müzikleri, TV'de oynat?labilen ö?eleri, uygulamalar? ve kitaplar? ek bir ücret ödemeden yeniden indirin. Daha önce sat?n al?nanlar art?k iTunes Store'da yoksa kullan?lamayabilirler.

• iOS 5 yaz?l?m?na sahip iPhone'unuzla, iPad'inizle veya iPod touch'?n?zla e?zamanlay?n.

• Wi-Fi E?zamanlama. iPhone'unuz, iPad'iniz veya iPod touch'?n?z ile iTunes ayn? Wi-Fi a??nda olduklar? zaman onlar? otomatik olarak e?zamanlay?n.

Bu güncellemenin güvenlik içeri?iyle ilgili bilgi için, lütfen ?u adresi ziyaret edin: http://support.apple.com/kb/HT1222
« Son Düzenleme: 12 Mayıs 2012, 23:05 Gönderen: makdag »
Kayıtlı
- Mac Pro 2.8GHz Quad-Core Intel Xeon (Mid 2010) Mac OS 10.12 TR
- Apple Aluminium Wireless Keyboard + Numeric Keypad & Magic Mouse
- Apple 27'' Cinema Display
- iPhone 8 Plus 64GB Uzay Grisi iOS 11 TR & iPad 5th 32GB Uzay Grisi iOS 11 TR

makdag

  • http://www.mustafaakdag.net
 • İleti: 5.513
Ynt: Son Sistem Güncellemeleri
Cevap #35 - 23 Aralık 2011, 14:47

Safari 5.1.2 Güncellemesi

Alıntı yapılan: safari 5.1.2 güncellemesi

Safari'nin genel çal??ma ?eklinde bir tak?m düzeltmeler (tak?lma ve yüksek haf?za tüketme sorunu, web sayfalar?n?n beyaz bir ?ekilde tak?lmalar? konular?nda) içeren bir güncelleme. (49,2 Mb)
Kayıtlı
Mustafa Akda? - Mustafa Akda? - Günce

- MBP 2.5 Ghz. (Mid 2012) - Os X 10.10.1, ing.
- iPhone 4s.

Atasay?

 • iReplaced to Pc
 • İleti: 870
Ynt: Son Sistem Güncellemeleri
Cevap #36 - 01 Şubat 2012, 23:39

Mac Os X 10.7.3 Güncellemesi ç?kt? sonunda.

http://support.apple.com/kb/DL1485
« Son Düzenleme: 12 Mayıs 2012, 23:04 Gönderen: makdag »
Kayıtlı
MacBook Pro 7.1 13' Corsair Force GT 120 GB SSD & Hitachi 250GB HDD & 8GB DDR3 
             ???
iPhone 5 16 GB (Black) JB
             ???
iPod Shuffle 2 GB (Green)

Zebedee

 • 2011 MacBook Pro 13" - 16GB Ram - 250 GB SSD
  • www.SanalOrtam.com
 • İleti: 872
Ynt: Son Sistem Güncellemeleri
Cevap #37 - 01 Şubat 2012, 23:58

Mac Os X 10.7.3 Güncellemesi

Link'ten DMG dosyas?n? indirmek istersek 997 MB
2011 MacPro Sistem güncellemelerinde 750 MB ;)

Bu arada Türkçesi;

Alıntı
10.7.3 güncelleme tüm OS X Lion kullan?c?lar? için önerilir ve a?a??daki düzeltmeler de dahil olmak üzere Mac'inizin kararl?l???n?, uyumlulu?unu ve güvenli?ini art?ran genel i?letim sistemi düzeltmelerini içerir:

- Katalanca, H?rvatça, Yunanca, ?branice, Romence, Slovakça, Tayca ve Ukraynaca dil deste?i eklenir
- OS X'de oturum açmak için ak?ll? kartlar? kullan?rken kar??la??lan sorunlar giderilir
- Dizin servisleriyle kimlik do?rulama s?ras?nda kar??la??lan sorunlar giderilir
- Windows dosya payla?ma ile ilgili uyumluluk sorunlar? giderilir

Bu güncelleme hakk?nda ayr?nt?l? bilgiler için, lütfen ?u web sitesini ziyaret edin: http://support.apple.com/kb/HT5048.
Bu güncellemenin güvenlik içeri?iyle ilgili bilgi için lütfen ?u adresi ziyaret edin: http://support.apple.com/kb/HT1222.
« Son Düzenleme: 12 Mayıs 2012, 23:04 Gönderen: makdag »
Kayıtlı
www.SanalOrtam.com
Twitter: @tsusamci

2011 MacBook Pro 13" 16 GB Ram 250 GB Samsung SSD  MacOS 10.9 TR
iPhone 5c 16gb - iPhone 5 16gb - iPad Mini 16 GB - iPad 1 Wifi 32 gb - iPhone 3GS 16gb

makdag

  • http://www.mustafaakdag.net
 • İleti: 5.513
Ynt: Son Sistem Güncellemeleri
Cevap #38 - 12 Mart 2012, 21:13

Safari 5.1.4 Güncellemesi indirilebilir durumda.Alıntı yapılan: safari 5.1.4

Safari 5.1.4 a?a??daki de?i?iklikler de dahil olmak üzere performans, kararl?l?k, uyumluluk ve güvenlik iyile?tirmeleri içerir:


   •   JavaScript performans? art?r?lm??t?r
   •   A? konfigürasyonlar? de?i?tirildikten sonra veya kesintili a? ba?lant?lar?nda arama alan?na yazarken yan?t verme yetene?i geli?tirilmi?tir
   •   Safari pencereleri aras?nda geçi? yaparken web sayfalar?n?n beyaz yan?p sönmesine neden olan bir sorun giderilmi?tir
   •   ABD Posta Servisi sevkiyat etiketlerinin ve gömülü PDF’lerin yazd?r?lmas?n? engelleyen sorunlar giderilmi?tir
   •   Web sayfalar?ndan kaydedilen PDF’lerdeki ba?lant?lar korunur
   •   Hareketleri kullanarak büyütüldü?ünde veya küçültüldü?ünde Flash içeri?inin eksik görünmesine neden olan bir sorun düzeltilmi?tir
   •   HTML5 video izlerken ekran?n solukla?mas?na neden olan bir sorun düzeltilmi?tir
   •   Geni?letmelerin kullan?m? s?ras?ndaki kararl?l?k, uyumluluk ve ba?lang?ç süresi iyile?tirilmi?tir
   •   Normal tarama s?ras?nda ayarlanan çerezlerin Özel Dola?ma kullan?ld?ktan sonra da kullan?lmas?na izin verilir
   •   “Tüm Web Sitesi Verilerini Sil” dü?mesine bast?ktan sonra baz? verilerin geride b?rak?lmas?na neden olan bir sorun giderilmi?tir


Bu güncellemeyle ilgili ayr?nt?l? bilgiler için, lütfen ?u siteyi ziyaret edin:
http://support.apple.com/kb/HT5142


Bu güncellemenin güvenlik içeri?iyle ilgili ayr?nt?l? bilgiler için, lütfen ?u siteyi ziyaret edin:
http://support.apple.com/kb/HT1222

Alıntı yapılan: safari 5.1.4
- Improve javascript performance,
- Improve responsiveness when typing into the search field after changing network configurations or with an intermittent network connection,
- Address an issue that could cause webpages to flash white when switching between safari windows,
-Address issues that prevented printing u.s. postal service shipping labels and embedded pdfs,
- Preserve links in pdfs saved from webpages,
- Fix an issue that could make flash content appear incomplete after using gesture zooming,
- Fix an issue that could cause the screen to dim while watching html5 video,
- Improve stability, compatibility and startup time when using extensions,
- Allow cookies set during regular browsing to be available after using private browsing,
- Fix an issue that could cause some data to be left behind after pressing the “remove all website data” button".
http://support.apple.com/kb/HT5142« Son Düzenleme: 12 Mayıs 2012, 23:03 Gönderen: makdag »
Kayıtlı
Mustafa Akda? - Mustafa Akda? - Günce

- MBP 2.5 Ghz. (Mid 2012) - Os X 10.10.1, ing.
- iPhone 4s.

Bu?ra Henden

 • Yönetici
 • "Together we stand, divided we fall."
 • İleti: 15.665
Mac OS X 10.7.4 Güncellemesi Ç?kt?
Cevap #39 - 10 Mayıs 2012, 00:18

Mac OS X 10.7.4 Güncellemesi

Alıntı
10.7.4 güncelleme tüm OS X Lion kullan?c?lar? için önerilir ve a?a??daki düzeltmeler de dahil olmak üzere Mac'inizin kararl?l???n?, uyumlulu?unu ve güvenli?ini art?ran genel i?letim sistemi düzeltmelerini içerir:
-“Tekrar oturum aç?ld???nda pencereleri yeniden aç” ayar?n?n her zaman etkin olmas?yla ilgili bir sorunu giderir
-Baz? üçüncü parti ?ngilizce USB klavyelerle uyumlulu?u art?r?r
-Dosyalar?n sunucuya kaydedilmesini engelleyen bir sorunu giderir
-Dosyalar?n SMB sunucuya kopyalanma güvenilirli?ini art?r?r
Bu güncelleme hakk?nda ayr?nt?l? bilgiler için, lütfen ?u web sitesini ziyaret edin: http://support.apple.com/kb/HT5167.
Bu güncellemenin güvenlik içeri?iyle ilgili bilgi için lütfen ?u adresi ziyaret edin: http://support.apple.com/kb/HT1222.

?lgili konu ba?l???: Mac OS X 10.7.4 Güncellemesi Ç?kt?.
« Son Düzenleme: 12 Mayıs 2012, 23:06 Gönderen: makdag »
Kayıtlı
15" MacBook Pro (Late 2011) & iPhone 6+ & iPad 3
mac mini (Late 2011) (Media Center)

makdag

  • http://www.mustafaakdag.net
 • İleti: 5.513
Ynt: Son Sistem Güncellemeleri
Cevap #40 - 12 Mayıs 2012, 23:01

Safari 5.1.7 Güncellemesi*

Alıntı yapılan: Safari 5.1.7 Güncellemesi
Improve the browser's responsiveness when the system is low on memory
   •   Fix an issue that could prevent webpages from responding after using a pinch to zoom gesture
   •   Fix an issue that could affect websites using forms to authenticate users
   •   Disable versions of Adobe Flash Player that do not include the latest security updates and provide the option to get the current version from Adobe's website. For more information, please visit: http://support.apple.com/kb/HT5271.
For detailed information on the security content of this update, please visit: http://support.apple.com/kb/HT1222

* Safari 5.1.6 Güncellemesi, Lion 10.7.4 ile gelmi? ve ertesi gün ise bu güncelleme yay?nlanm??t?r.
« Son Düzenleme: 12 Mayıs 2012, 23:07 Gönderen: makdag »
Kayıtlı
Mustafa Akda? - Mustafa Akda? - Günce

- MBP 2.5 Ghz. (Mid 2012) - Os X 10.10.1, ing.
- iPhone 4s.

makdag

  • http://www.mustafaakdag.net
 • İleti: 5.513
Ynt: Son Sistem Güncellemeleri
Cevap #41 - 09 Haziran 2012, 16:11

Application Loader 2.5.1

xCode kullan?c?lar? için bir güncelleme.

Alıntı yapılan: Application Loader 2.5.1
The 2.5.1 update is recommended for all Application Loader users and contains enhancements and general fixes including:

- Improved error messaging,
- Creating and sending In-App Purchase details for apps directly from Application Loader,
- Send to Apple command now creates logs for troubleshooting delivery issues,
- Updated system requirements and newly supported formats,
- Updated server IP addresses and port information.

More detailed information on this update can be found in the Application Loader guide available at itunesconnect.a pple.com.

- 21.06.12 tarihi itibariyle program-içi sat??larda bir dizi yenilikler getiren 2.7 versiyonu da "Software update" arac?l??? ile indirilebilir.
« Son Düzenleme: 21 Haziran 2012, 20:40 Gönderen: makdag »
Kayıtlı
Mustafa Akda? - Mustafa Akda? - Günce

- MBP 2.5 Ghz. (Mid 2012) - Os X 10.10.1, ing.
- iPhone 4s.

makdag

  • http://www.mustafaakdag.net
 • İleti: 5.513
Ynt: Son Sistem Güncellemeleri
Cevap #42 - 12 Haziran 2012, 12:23

iTunes 10.6.3 Güncellemesi

Alıntı yapılan: iTunes 10.6.3 Güncellemesi
iTunes 10.6.3 includes support for OS X Mountain Lion and addresses a number of important issues:

• Addresses a problem where iTunes may become unresponsive when syncing an iPad (1st generation) that contains an iBooks textbook
• Fixes a problem where photos synced to a device may appear in an unexpected order
• Resolves an issue where iTunes may unexpectedly delete playlists created on a device
• Fixes issues where iTunes may unexpectedly delete apps on a device
• Improves overall performance and reliability

For information on the security content of this update, please visit: support.apple.c om/kb/HT1222

Forumdaki ilgili konu ba?l???: iTunes 10.6.3 yay?nland?
Kayıtlı
Mustafa Akda? - Mustafa Akda? - Günce

- MBP 2.5 Ghz. (Mid 2012) - Os X 10.10.1, ing.
- iPhone 4s.

makdag

  • http://www.mustafaakdag.net
 • İleti: 5.513
Ynt: Son Sistem Güncellemeleri
Cevap #43 - 12 Haziran 2012, 12:24

Airport Utility 6.1 Güncellemesi

Alıntı yapılan: Airport Utility 6.1 Güncellemesi
Use AirPort Utility to set up and manage your Wi-Fi network and AirPort base stations, including AirPort Express, AirPort Extreme, and Time Capsule. See a graphical overview of your Wi-Fi network and devices. Change base station and network settings, or manage advanced features such as security modes, wireless channels, and more.

For the latest information on AirPort software, check Software Update in System Preferences or the following Apple website: Apple Support Downloads.

Learn more about Apple Wi-Fi at: Apple - Wi-Fi - Compare Wi-Fi base stations.
Kayıtlı
Mustafa Akda? - Mustafa Akda? - Günce

- MBP 2.5 Ghz. (Mid 2012) - Os X 10.10.1, ing.
- iPhone 4s.

makdag

  • http://www.mustafaakdag.net
 • İleti: 5.513
Ynt: Son Sistem Güncellemeleri
Cevap #44 - 19 Haziran 2012, 15:02

Java (Update) For OS X 2012-004 (66.8 MB)

Alıntı yapılan: Java For OS X 2012-004
Java for OS X 2012-004 delivers improved security, reliability, and compatibility by updating Java SE 6 to 1.6.0_33.

This update configures the Java plug-in to deactivate when no applets are run for an extended period of time. If the prior update named "Java for OS X 2012-003" was not installed, this update will disable the Java web plug-in immediately. Java applets may be re-enabled by clicking the region labeled "Inactive plug-in" on a web page.

Please quit any web browsers and Java applications before installing this update.

See About Java for OS X Lion 2012-004 for more details about this update.

See Apple security updates for information about the security content of this update.
Kayıtlı
Mustafa Akda? - Mustafa Akda? - Günce

- MBP 2.5 Ghz. (Mid 2012) - Os X 10.10.1, ing.
- iPhone 4s.
 

Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri