Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Ceren_Blg

 • Lütfen buraya bilgisayar?n?z?n özelliklerini yaz?n?z.
 • İleti: 26


Web Adresi : http://www.cerenbilgisayar.com.tr/

Genel

- Yerel Diskte çal???rken Machintosh ' ta veritabanlar? yanl?? yerde olu?uyordu , düzeltildi.

- Machintosh ' ta ç?k?? butonu gelmiyordu , eklendi.

- "yonetici" ?ifresini sadece "yonetici" de?i?tiribilir. Aksi taktirde güvenlik aç??? olu?uyordu.

- Bilgi giri?i esnas?nda uzunluk s?n?rlanmad???nda SQL hatalar?na sebep oluyordu , uyar? eklendi. Uyar? ald???n?zda lütfen bildirin.

- 10 ' yak?n SQL hatas? tespit edildi , düzeltildi.

K9

- Personel Bordosu ' nda çok fazla de?i?iklik yap?ld? , hata giderildi.

- Cari Hesap Ektresi hatal? çal???yordu. Düzeltildi.

- Cari Firma kay?tlar?na s?n?rs?z yetkili ekleyebilme özelli?i eklendi.

- Banka Makro Tan?mlar? ' na YUVARLA / A?A?IYA_?ND?R / YUKARIYA_TAMAML A seçene?i eklendi.

- ?ube / Depo / Kasa bölümü yeniden organize edildi. A?aç yap?s?yla gösterme eklendi.

- Kullan?c? Yetkiler ekran? yeniden düzenlendi.

- Muhasebe Fi?i giri?inde 1 ve 2 ile ba?layan hesaplar alacak bakiye verdi?inde ; 3 , 4 ve 5 ile ba?layan hesaplar borç bakiye verdi?inde uyar? verilmeye ba?land?.

- Sabit K?ymet Modülü'nde k?st amortisman hesab? düzeltildi.

- Kasa/Perakende Modülü ' ne Kasa Raporu eklendi.

- K9 Onar ' da hatalar vard? , düzeltildi.

- Banka Hareket fi?inde muhasebe kasa hesab? seçme eklendi.

- ?rsaliye Faturala?t?rma esnas?nda irsaliye sat?rlar? fatura sat?rlar?na yans?t?lm?yordu. Hata giderildi.

- BA/BS formunda hatalar vard? , düzeltildi.

K9.Adres

- D??ar?dan kay?t alma ve d??ar?ya ihraç etme eklendi. Art?k , mevcut adreslerinizi elle girmeniz gerekmiyor.

- Firma kay?tlar?na s?n?rs?z yetkili ekleyebilme özelli?i eklendi.

K9.Sys

- Yard?m sayfalar? eklendi / düzeltildi.

- Mü?teri kayd? yaparken cep telefonu için 90 yerine 9 geliyordu , düzeltilemiyordu. Sorun giderildi.

- Haftal?k pro?ram A4 'e s??m?yor , iki sayfa ç?k?yordu. Yeniden düzenlendi.

K9.Uye

- Yard?m sayfalar? eklendi / düzeltildi.

- Borçland?rma raporu eklendi , ama tam sa?l?kl? de?il. Düzeltilecek.

HER TÜRLÜ SORUNLARINIZI info@cerenbilgisayar.com.tr ' YE B?LD?REB?L?R, ÜCRETS?Z MA?L DESTE?? ALAB?L?RS?N?Z.
Bilgi ?çin   : 0212 639 96 34
Kayıtlı

MacSercan

 • İleti: 479

Bir önceki mesaj?mda program?n Snow Leopardda çal??t???n?z söylemi?tim ama hatal? bilgi vermek istemedim. Benim hatamdan dolay? program? önce açamam??t?m fakat ?uan program 10.5 te çal???yor. Gayet güzel ve kullan??l?. Tavsiye ediyorum. Yapanlar?n ellerine sa?l?k.

Te?ekkürler.
« Son Düzenleme: 22 Şubat 2011, 12:14 Gönderen: MacSercan »
Kayıtlı
--------------------------------------
Sercan ARSLAN
MacPro 2 Ghz Dual, 3 Gb Ram, 250 Gb HDD

Ciyabo

 • MB 2.16 Core2 Duo 3GB 10.6.5
  • Horizon Hunting
 • İleti: 863

Tebrikler. ?irket olarak denemeye ba?lad?k
Kayıtlı
Huzur Do?adad?r...

SY

 • Ziyaretçi
 • İleti:

10.6.6 üzerinde çal??t?ramad?m yine...
Kayıtlı

Ceren_Blg

 • Lütfen buraya bilgisayar?n?z?n özelliklerini yaz?n?z.
 • İleti: 26

Dikkat edilmesi gereken bir husus.

Veritabanlarini ortak yapabilmek icin /Application/CEREN dizinlerinde K9.app , ADRES.app dizinleri olusturulmus durumda.

Ama bunlar calistirilamaz durumda. Lutfen /Applications/CEREN/K9.app degil /Applications/K9.app ' i calistirin.

Bu duruma daha iyi bir cozum bulmamiz lazim :(
Kayıtlı

MacSercan

 • İleti: 479

Kurulum yap?ld???nda program "Applications" klasörüne "CEREN" isimli bir klasör olu?turuyor. Klasörün içinde "K9" isimli bir uygulama var. Bu uygulmaya t?klad???n?zda aç?lm?yor program.

Fakat "Applications" klasörünüze tekrar bakarsan?z orada "K9" isimli bir uygulaman?n oldu?unu göreceksiniz. Bu "K9" t?klad???n?zda program aç?lacakt?r.

"CEREN" klasörünün içindeki "K9" isimli uygulama bizi yan?ltan :)
Kayıtlı
--------------------------------------
Sercan ARSLAN
MacPro 2 Ghz Dual, 3 Gb Ram, 250 Gb HDD

Ceren_Blg

 • Lütfen buraya bilgisayar?n?z?n özelliklerini yaz?n?z.
 • İleti: 26

Evet , yanlis bir yapi tasarladik.

CEREN dizinindeki K9 ' u yok etmeliyiz. Yakinda duzeltiriz
Kayıtlı

MacSercan

 • İleti: 479

Böyle güzel bir program yap?p sonrada kullan?c?y? ma?dur etmek anca sizin gibi firmalarda olurdu herhalde :@

Sen böyle kapsaml? bir program yap, sonra yeni versiyonu ç?k?nca bütün hesaplar silinsin :@ Bu nas?l bir i? mant???? Bu nas?l bir program yazmak?

?nsan yeni versiyon ekledi?inde bi sorgu pencenesi yapar, "yeni versiyon ç?kt? indirmek istiyor musunuz?" diye, isteyen versiyonu indirir isteyen hay?r der programa girer. Ama malesef siz bunu yapmam??s?n?z, bu sabah program? açmak için uygulamaya t?klad???mda "Yeni Versiyon Ç?kt?" uyar?s? ald?m ve hemen alt?nda da "indir" butonu vard?. ??te buras? tam bir komedi ve ?aka gibi. ?ndir butonuna t?kl?yorsunuz "oda ne" t?klanm?yor. T?kl?yorsunuz hiçbir?ey inmiyor. Daha fenas?, bu ekran? geçip program? hiçbir ?ekilde açam?yorsunuz. Yani illa program?n yeni versiyonunu indireceksiniz. Ama nas?l?

Proram?n internet sitesine ba?lan?yorsunuz safariden, yeni versiyonu download ediyorsunuz, kuruyorsunuz ve süpriz! program çal??m?yor. Ne applicationsdak i "K9" uygulamas?ndan çal??t?rabiliyorsunuz ne de "CEREN" klasörünün içindeki "K9" uygulamas?ndan çal??t?rabiliyorsunuz.

Tabi program aç?lmay?nca ne oluyor? Olu?turdu?unuz bütün bilgiler çöpe. Bravo arkada?lar, çok güzel program yazm??s?n?z. Sen koskoca program yaz, yeni versiyon indirmek için bi sorgu penceresi yüzünden çuvalla.

Her yeni versiyonda (ki z?rt p?rt yeni versiyon ç?kar?yorsunuz) bu olacaksa, biz exelle çal??maya devam edelim.
Kayıtlı
--------------------------------------
Sercan ARSLAN
MacPro 2 Ghz Dual, 3 Gb Ram, 250 Gb HDD

Ceren_Blg

 • Lütfen buraya bilgisayar?n?z?n özelliklerini yaz?n?z.
 • İleti: 26

K9 V2.28 cok saglikli calisiyor.  Muhtemelen bozuk indirdiniz
Kayıtlı

palangula

 • Lütfen buraya bilgisayar?n?z?n özelliklerini yaz?n?z.
 • İleti: 2

Kullanmaya ba?la kapans?n ve bir daha aç?lmas?n... Programa güvenip veri girmek için harcad???m zaman? dü?ündüm. Hemen ortadan yok etmek daha mant?kl? geldi.
Kayıtlı

Ceren_Blg

 • Lütfen buraya bilgisayar?n?z?n özelliklerini yaz?n?z.
 • İleti: 26

Evet , hemen ortadan yok etmek daha mantikli
Kayıtlı

Ciyabo

 • MB 2.16 Core2 Duo 3GB 10.6.5
  • Horizon Hunting
 • İleti: 863

Ben bunu mant?ks?z buluyorum. Mali deste?i olmadan yap?land?r?lmaya çal???lan ve türkiyede emsali bence bulunmayan bir çal??ma. ortadan kald?rmak yaz?k olur.
Kayıtlı
Huzur Do?adad?r...

Ceren_Blg

 • Lütfen buraya bilgisayar?n?z?n özelliklerini yaz?n?z.
 • İleti: 26

Programlar? 4 y?ldan fazlad?r geli?tiriyoruz.  K9 , Adres , Salon Yönetim , Serbest Meslek ve Üye Takip

Son iki ayd?r güncelleme mekanizmas?n? oturtmaya çal??te?ekkürler. 2 defa soruna sebep olduk.

?u anda pull down menü ve sekme ekran özelli?i ekleniyor.

MAC ' te yapt???m?z en büyük hata /Applications/CEREN/K9 dizini. Çünkü program asl?nda /Applications/K9 ' da oldu?u halde herkes /Applications/CEREN/K9 ' u çal??t?rmaya çal???yor. 

Bu yüzden yap?y? de?i?tirip /Applications/CEREN/K9 ' u çal???r hale getirmeye çal???yoruz.

K?saca , herhangi bir ?eyi silmedi?imiz gibi aksine geli?tirmeye devam ediyoruz , devam edicez
Kayıtlı

Ceren_Blg

 • Lütfen buraya bilgisayar?n?z?n özelliklerini yaz?n?z.
 • İleti: 26

1 Nisan ' dan  sonra da art?k iki sürüm üzerinde çal??maya geçicez.

Kararl? Sürüm ve Geli?tirme Sürümü

Kararl? Sürüm ' ler ayda bir yay?nlanacak. Yay?nland?ktan sonra herhangi bir özellik ilave edilmeyecek. Sadece hatalar? varsa ay?klanacak.

Geli?tirme Sürümü ise yeni özellikleri içerek ve hatal? olabilecek.
Kayıtlı

ozgur

 • Lümpen Proleter!!
  • http://absurd.org/
 • İleti: 5.319

Programlari kullanmiyorum gerci ama yerel (hem de ucretsiz) yazilimlarin gelistirildigin i gormek guzel. Buradaki arkadaslarin negatif elestirilerini tabi dinleyin ve gerekeni yapin ama anlik sinirle soylendigini dusundugum "yoketmek lazim bu programi, gidin bogaz koprusunden atlayin, ocagimi kuruttunuz, boyunuz devrilsin" tarzi soylemlerin sevkinizi kirmaniza izin vermeyin. Insanlar, ozellikle de Turkiye'de dogup buyumus bizler, elestirileri daha siddetli yapma gibi bir tutum icerisindeyiz. Huyumuz kurusun :-)

Sizlere calismalarinizd a basarilar.
Kayıtlı
Umutsuz kitlelerin iLLuminati'si olaca??z![/url]
 

Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri