Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Selçuk Y?lmaz

 • Ziyaretçi
 • İleti:
Siyasi ba?l?k açmayal?m...
- 20 Ocak 2007, 14:01

Forumumuzla ilgisi olmayan ve özellikle siyasi ba?l?klar?n aç?lmamas? rica olunur...
Kayıtlı

barsahin

 • İleti: 2.998
Siyasi ba?l?k açmayal?m...
Cevap #1 - 20 Ocak 2007, 14:44

Yaln?z burada TurkmacForum üyeleri küçük bir taktiri hakediyor.
Bu ba?l??? açt?rma ihtiyac? duyulan ve ?u an silinmi? olan ba?l?k, tam bir hesap yapmad?m ama yakla??k 30 saat kadar aç?k kald? ve bu geçen sürede konu ile alakal? hiçbir cevap yaz?lmad?. ?n?allah bundan sonra eski Turkmac forumlar?nda yap?lan hatalar? burada görmeyece?iz.

Bu sözünü etti?im ba?l??? açan arkada?da ba?ta beni yanl?? anlamas?n, çünkü iptal olmadan önce Turkmac forumlar?nda bu tarz siyasi içerikli ba?l?klar aç?ld???nda, konular hiçbir zaman tatl? tatl? devam edemedi. Zatenin sitenin aç?l?? amac?na da ayk?r? olan bu tarz konular bu kadar güzel ve düzeyli olan bilgi al??veri? ortamam?z? da gererek birçok kullan?c?n?n so?umas?na neden oldu.

Baz? arkada?lar siyasi konu tart???lmas?n? istememizi "anlams?z" bulsa da sitenin büyüsünün bozulmamas? ad?na ben bunu çok anlaml? bir istek olarak görüyorum.
Kayıtlı
i? = MBP mid 2014
ev = MBP Pro mid 2009, mac mini mid 2011

TwinCahil

 • Kırmızı Kart
 • Sanat Ayr?nt?larda Gizlidir.
 • İleti: 2.597
Kimselerin tad? kaçmas?n
Cevap #2 - 20 Ocak 2007, 15:19

??in içine siyasi görü? girdi?inde mutlaka k?r?lan, incilen ve k?zan kesimler olaca?? için ; forumunda amac?n?n birlik ve beraberlik olu?turmak maksatl? oldu?unu dü?ündü?ümüzde iki amac?n tezatl??? bariz ortaya ç?kmaktad?r.

Sayg?lar?mla,
Cahil
Kayıtlı
Bildiklerim damlaysa bilmediklerim okyanustur. Ne yaz?k ki bu okyanusta yüzme bilmiyorum. @TwinCahil

iyiinsan

  • iyiinsan.net
 • İleti: 597
Siyasi ba?l?k açmayal?m...
Cevap #3 - 20 Ocak 2007, 19:25

Ba?l?k san?r?m Hrant Dink'in öldürülmesiyle ilgili olan, zira o ba?l?k art?k yok...

PCLabs'de bu konuyla ilgili ba?l??? sitenin kurucular?ndan biri açarken, burada bir kullan?c?n açt??? ba?l?k silinip kaybolup gidiyor... Moderatör tak?m?n?n yeterlili?ine veya kullan?c? kitlesinin seviyesine güvenemeyen her forumun sorunu bu, umar?m atlat?r?z...
Kayıtlı
i y i i n s a n . n e t[/url]
MacBook C2D 2.0GHz - 2GB | 250GB
(16GB iPod touch[/url] | 5. Nesil 30GB iPod | 3. Nesil iPod nano)

Selçuk Y?lmaz

 • Ziyaretçi
 • İleti:
ne alaka?
Cevap #4 - 20 Ocak 2007, 19:56

Buras?n?n ismini bir daha hat?rlatma gere?i hissettim... PCLabs veya herhangi ba?ka bir yer de?il... TurkMacForum...

Ne yapal?m iyiinsan? biz böyleyiz, yetersiziz, siyasi konularda ba?l?k açam?yoruz...

ne alaka ?imdi o ba?l?k bizim forumda?
yüzbinlerce forum var o konularda içinizdekini aktarabilece?iniz...
buraya aktarmay?verin ne olur? içinizde mi kal?r?

son mesaj?md?r bu konuda... gereksiz polemik yapmay?n...
Kayıtlı

giotto

 • Ziyaretçi
 • İleti:
Siyasi ba?l?k açmayal?m...
Cevap #5 - 21 Ocak 2007, 01:00

Demokrasi, tüm üye veya vatanda?lar?n, organizasyon veya devlet politikas?n? ?ekillendirmede e?it hakka sahip oldu?u bir yönetim biçimidir.

Hrant Dink de bunun mücadelesini veriyordu. Tamda o'nun dedi?i gibi "ben dü?üncelerimi söylerim kar?? dü?ünceler varsa onlarda söylensin ama beni dü?üncelerim yüzden yarg?lamay?n"

Evet bu konuda her demokratik platform tepkisini bi ?ekilde duyuruyor. Beni bu form çat?s?nda ilk ilgilendiren formun demokratikli?i, iyi insan?n kayg?lar?na bende kat?l?yorum "... Moderatör tak?m?n?n yeterlili?ine veya kullan?c? kitlesinin seviyesine güvenemeyen her forumun sorunu bu, umar?m atlat?r?z..."

Ama Selçuk Y?lmaz?n Bu tavr?yla de?il "son mesaj?md?r bu konuda... gereksiz polemik yapmay?n..."
Kayıtlı

Selçuk Y?lmaz

 • Ziyaretçi
 • İleti:
Siyasi ba?l?k açmayal?m...
Cevap #6 - 21 Ocak 2007, 01:41

Anlayamam??s?n?z anla??lan tekrar ediyorum o zaman:
"Gereksiz polemik yapmay?n!" anlamayan bu sat?r? 100 kere geri dönüp okusun... Yine de anlamazsan?z yapacak bir?ey yok en iyisi siz gidip kendinize daha demokratik bir platform olu?turun...

Burada konu?ulmas? en gereksiz konular bunlar...
Neden bunu anlamak bu kadar zor geliyor?

Eh bir mesaj daha yazd?rd?n?z bana bu konuda ya helal olsun...

Demek ki neymi? iyiinsan'?n söyledi?i gibi
Kullan?c? kitlesinin seviyesine pek güvenmemek gerekiyormu?...
Kayıtlı

kazimtaskin

 • Her seçi?, bir vazgeçi?tir.
  • MacCafé Gold
 • İleti: 1.498
Siyasi ba?l?k açmayal?m...
Cevap #7 - 21 Ocak 2007, 12:34

Elbette siyaset, hayat?n ta kendisidir. Lakin ya?ad???m?z ?u dünya, pespayedir. Demokrasi ve fikir özgürlü?ü ise, kendilerini hakl? görenlerin kimin pespaye oldu?u konusunda verilen sava?ta, daha çok, as?l pespayeyi gizlemek için uydurulan; özgürlü?ü ça??r??t?rsa da çizme boyu erk sahiplerinin tekelinde olan bu yüzden manas? ile her daim çeli?en süper bir kurgudur.
Öte yandan siyaset, tuttu?unuz saf? belli etmek ad?na öte safta yer tutanlara kar?? mevzi almak, yeri geldi?inde ayaklar?na basabilmektir. Böyle dü?ünmüyorsan?z bile, gerçek hayatta olan biten budur. Bu yüzden siyaset, forumumuzun d???nda kalmas? gereken bir hadisedir. Destekliyorum.
Kayıtlı
K.T.
iMac Core2Duo 3.06GHz 21,5" l 8 GB RAM l Mac OS X 10.9 l WD 1 TB External HD l Working forever
Twitter: @kazimtaskin

oguz

 • İleti: 19
buralar kimin?
Cevap #8 - 21 Ocak 2007, 21:50

Alıntı yapılan: "Selçuk Y?lmaz"
Anlayamam??s?n?z anla??lan tekrar ediyorum o zaman:
"Gereksiz polemik yapmay?n!" anlamayan bu sat?r? 100 kere geri dönüp okusun... Yine de anlamazsan?z yapacak bir?ey yok en iyisi siz gidip kendinize daha demokratik bir platform olu?turun...

Burada konu?ulmas? en gereksiz konular bunlar...
Neden bunu anlamak bu kadar zor geliyor?

Eh bir mesaj daha yazd?rd?n?z bana bu konuda ya helal olsun...

Demek ki neymi? iyiinsan'?n söyledi?i gibi
Kullan?c? kitlesinin seviyesine pek güvenmemek gerekiyormu?...


dun aksam bu yaziyi okudugumda sinirim ziplamis, en iyisi bi daha ben 'buralara' ugramiyim, olsun bitsin demistim. tmf'yi doktan silmeyi unutmusum, bi daha bakayim, mutlaka edit edilmistir diyordum, yok, aynen duruyor.
buralarin kimin oldugu anlasilmistir.
esenlikler herkese
oguz karabeli
Kayıtlı

Selçuk Y?lmaz

 • Ziyaretçi
 • İleti:
Siyasi ba?l?k açmayal?m...
Cevap #9 - 21 Ocak 2007, 22:18

Güle güle oguz...

Ba?ka gitmek isteyen varsa buraya yazmaya yorulmas?n, kap? aç?k...
Kayıtlı
 

Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri