Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Mumy

 • ?Macbook PRO 15" 2.2GHz i7 4GB - 2011
  • Küçük Elma Kurdu
 • İleti: 20
Acemi olarak xCode ö?renmek
- 13 Temmuz 2012, 15:01

Merhabalar,
Ben lise son s?n?f ö?rencisiyim. Kendi çabalar?m ile yaz?l?m sektörüne at?lmak, en az?ndan bir dil ö?renmek istiyorum. Hayalimde hep xCode ve Objective C vard?, ancak bugüne kadar bir Mac'im olmad??? için C++ ile idare etmek zorunda kald?m. ( Yanl?? anlamay?n, C++'? da çok az biliyorum. hesap makinesi yapacak kadar.. :D ) Geçti?imiz gün sonunda bir Mac sahibi oldum. ?imdi arad???m ?ey ise internet üzerinden xCode ve Objective C ö?renmemi sa?layacak bir kaynak. ?uana kadar sadece bir kaynak bulabildim. O da Standford üniversitesinde yap?lan bir program?n Türkçe altyaz?l? videolar?.. ( Çizgi TAGEM | e-Kampüs | Developing Apps for iOS | Dersler & S?navlar )

Sonuç olarak; Sizce tamamen acemi bir ?ekilde ve kendi çabalar?m sonucunda xCode veya Objective C ö?renmek mümkün müdür? Ayr?ca ?ngilizcem var, ama mükemmel de?il. Bu da benim için çok büyük bir dezavantaj olu?turur mu? Bütün kaynaklar yabanc? dilde midir?

Cevaplar?n?z için te?ekkürler.. :)
Kayıtlı
-Muammer DOLMACI-
http://kucukelmakurdu.com

Sunchevo

 • MacBook Pro 4GB 2.2 GHz intel i5 Mac OS X Lion
 • İleti: 101
Ynt: Acemi olarak xCode ö?renmek
Cevap #1 - 13 Temmuz 2012, 15:18

E?er s?f?rdan ba?layacaksan, Objective-C den önce C ö?ren derim. Çünkü nesneye yönelik olmayan k?sm?n?n sentaks? C nin ayn?s?. Hatta herhangi bir programlama dilini ö?renmeden önce C ö?renmek gerekti?ini dü?ünüyorum ben. (:
Kayıtlı

Mumy

 • ?Macbook PRO 15" 2.2GHz i7 4GB - 2011
  • Küçük Elma Kurdu
 • İleti: 20
Ynt: Acemi olarak xCode ö?renmek
Cevap #2 - 13 Temmuz 2012, 15:23

C ile C++ aras?nda çok bir fark var m?? Yoksa, ben C++'da kald???m yerde devam etsem olur mu? Ama e?er Objektive C, C'ye daha çok benziyorsa dedi?iniz gibi C'ye ba?lasam daha iyi olur san?r?m.. :) Bu arada tavsiye edebilece?iniz güzel bir kaynak var m?? Mümkünse Türkçe.. :D
Kayıtlı
-Muammer DOLMACI-
http://kucukelmakurdu.com

Sunchevo

 • MacBook Pro 4GB 2.2 GHz intel i5 Mac OS X Lion
 • İleti: 101
Ynt: Acemi olarak xCode ö?renmek
Cevap #3 - 13 Temmuz 2012, 15:42

Ben C++ bilmiyorum ama Objective-C ye ben de yeni ba?lad?m. Piyasada benim gördü?üm sadece 1 tane Türkçe kitap var onun ilk yar?s?nda da C yi ba?tan al?yorlar. Önsözde zaten bunun sebebini Objective C nin C ve SmalTalk programlama dillerinin bile?imi olmas? olarak aç?kl?yorlar.

Sonuç olarak benim verebilece?im öneri; C yi en ba??ndan alarak ö?renmen sonra da ?ngilizce güzel bir kaynak bulup  Objective-C ye devam etmen.
Kayıtlı

Mumy

 • ?Macbook PRO 15" 2.2GHz i7 4GB - 2011
  • Küçük Elma Kurdu
 • İleti: 20
Ynt: Acemi olarak xCode ö?renmek
Cevap #4 - 13 Temmuz 2012, 16:11

Te?ekkürler.. :) Dedi?iniz gibi C'den ba?lamak daha iyi olacak galiba. Hem C'nin kaynaklar? da daha fazla. :D
Kayıtlı
-Muammer DOLMACI-
http://kucukelmakurdu.com

fizy45

 • Lütfen buraya bilgisayar?n?z?n özelliklerini yaz?n?z.
 • İleti: 18
Ynt: Acemi olarak xCode ö?renmek
Cevap #5 - 26 Ağustos 2012, 20:08

Elbetteki biraz c yada c++ bilmen laz?m.Ama bence önemli olan sadece kodu bilmen de?il algoritma kurmay?da ö?renmelisin ki algoritma kurmak kitaplarla ö?renilmez zamanla tecrübeyle olur.E?er do?ru algoritmalar kurmay? ak?l edemezsen objective-c yalay?p yutsan bile fayda etmez.

Bu sebeple arkada?lar?n dedi?i gibi c yada c++ ö?ren de?i?ik algoritmalar üstünde çal?? ben orta seviye c&c++ bilgisiyle objective-c at?ld?m ve çokta zorlanmad?m.Sanada bu yolu tavsiye ederim.
Kayıtlı

Mumy

 • ?Macbook PRO 15" 2.2GHz i7 4GB - 2011
  • Küçük Elma Kurdu
 • İleti: 20
Ynt: Acemi olarak xCode ö?renmek
Cevap #6 - 03 Eylül 2012, 15:14

Te?ekkürler.. Peki sizin önerebilece?iniz bir kaynak var m?? ?nternetten  ula?abilece?im..
Kayıtlı
-Muammer DOLMACI-
http://kucukelmakurdu.com

Antiokhos

 • macbook pro
 • İleti: 5
Ynt: Acemi olarak xCode ö?renmek
Cevap #7 - 08 Kasım 2012, 10:45

Merhabalar,
Öncelikle ben birçok programlama dili biliyorum. Onlarla birçok programlar projeler geli?tirdim.(C,c++, java,pascal,delph,visual studio(visual basic, c#, .net) web programlama...

Objective C'de neden C yada C++ bilinmelidir?. Önceki cevaplar? görünce C ile C++ aras?ndaki fark? bilmeyenleri gördüm. C çok temel bir programlama dilidir. kütüphanesi çok geni? de?ildir. Ve yetene?i çok geli?mi? de?ildir. C++ ise C ye göre çok geni? bir kütüphaneye sahiptir. Ve ekstradan S?n?f denen bir kavram getirmi?tir, Programlama diline(object oriented- nesnesel yap?).  bu yap? Java ile hat safhaya ula?m??t?r. Ama C++ performans?yla Javay? ezer.(Javada esnekli?i ile ezer-Her platformda sorunsuzca çal???labilirli?i)

Objective C dilinde neden C yada C++ bilinmesi avantaj? Objective C bir programlama dili. Nesnesel bir programlama dili. C bilinmesi için gerekli tek sebeb. Programlama mant???n?n nas?l oldu?una ili?kin bir tecrübe olmas?. Yani integer, String, double, array... vs gibi kavramlar?n ne oldu?unu anlamak için öncesinden bilinmesi gerekir. Birde C bilen adam programlama mant???n? az buçuk kapm?? demektir. Ee tabi buda bir program yazmak için önemlidir.

Neden C++ bilinmesi gerekir? Tek bir sebebi var. Oda senin nesnesel olarak program yazabilmen için. Yani bir program? object oriented olmadan 3000 sat?rdada yazabilirsin. ama object oriented mant??? ile 300 sat?rda olay? bitririrsin. bu mant??? bilmek, bu mant??? programlarda kullanabilmek önemlidir.

Bu nedenlerle Objective C'ye ba?lamadan önce bunlar? bilmek avantajd?r. Ha ben C yada C++ bilmiyorum, Objective C ö?renebilir miyim? dersen, bence zor. Tabiki bu senin sabr?na ve alg? kapasitene ba?l?. Program mant???n? çözebilirsin. Belli kavramlar? deneme yan?lma ile ç?karabilirsin.(array, stack, int, string..vs) ama nesnesel kullan?m olay?n? anlamak için C++, çok verimli bir kaynak(hatta C# ta çok basittir. O mant??? oradanda alabilirsin. Ama uyar?m? yapay?m C# çok basit ve etkili bir dil, ve seni tembelli?e al??t?r?yor. Sonradan di?er diller sana çok u?ra?mak zorundaym?? gibi gelebilir. So?uma etkisi yapabilir.)olay budur yani.

Objective C gerek mimari gerekse, söz dizimi olarak tamamen farkl?d?r. Orjinaldir. ne C 'ye nede C++'a benzer(yap? olarak belki benzer yanlar? var az buçuk ama yazarken fark? görürsün)

Kaynaklara gelince. IOS'a yönelik en güzel kaynak cizgi tagemin altyaz? ekledi?i stanford ünv dersleridir... Ben oradan ö?rendim. Tabiki oradaki sürüm eski xcode göre yaz?lm?? ama zaten xcode ö?renmeyece?iz. Objective C ö?renece?iz. O yüzden o kaynak 10 numarad?r. Sonra geçen dost kitap evine gitti?imde(ankara k?z?lay) alt katta objective c ye ait kitaplar gördüm. Ama nas?llar bilemem... bana göre bu tarz kitaplar google translate'e sokulmu? kitaplar gibi. Anla??lmaz ve karma??klar(C++ kitab?nda string array'i, sözcük katar? diye çevirmi?ler. katar nedir? :D)

tabiki bol bol pratik yapmak... o videolar?n bir güzel yan?da. adam?n her ders sonu ödev vermesi.. O ödevleri kontrol eden yok ama kendi kendine güzel bir ?ekilde e?itiyorsun.....

Edit: ?mla düzeltmesi
« Son Düzenleme: 08 Kasım 2012, 10:54 Gönderen: Antiokhos »
Kayıtlı

Mumy

 • ?Macbook PRO 15" 2.2GHz i7 4GB - 2011
  • Küçük Elma Kurdu
 • İleti: 20
Ynt: Acemi olarak xCode ö?renmek
Cevap #8 - 08 Kasım 2012, 22:55

Gerçekten çok te?ekkür ederim.. Çok güzel bir aç?klama yapm??s?n?z. Zaten ?u an için kodlamay? ask?ya almak durumunda kald?m. YGS ve LYS s?navlar?na haz?rland???m için.. :) Ama yaz?n ba?layaca??m in?allah. Tekrar te?ekkür ederim, kolay gelsin.. :)
Kayıtlı
-Muammer DOLMACI-
http://kucukelmakurdu.com

Doancan

 • Macbook Pro Retina
  • Doancan.Com
 • İleti: 2
Ynt: Acemi olarak xCode ö?renmek
Cevap #9 - 24 Ocak 2013, 14:42

K?saca bende cevap vereyim. Programlama mant??? her dilde ayn?d?r. Ço?u zaman syntax farkl?l?klar? olur. E?er bir programlama dili ö?renip genel mant??? kavrarsan daha sonra ö?rence?in diller çorap sökü?ü gibi gelecektir. Benim de tavsiyem önce C ö?renmen yönünde.
Kayıtlı

Mumy

 • ?Macbook PRO 15" 2.2GHz i7 4GB - 2011
  • Küçük Elma Kurdu
 • İleti: 20
Ynt: Acemi olarak xCode ö?renmek
Cevap #10 - 12 Şubat 2013, 22:24

Biraz geç gördüm kusura bakmay?n. Size de cevab?n?z için te?ekkür etmek istedim. Galiba ben de C'den ba?layaca??m bu gidi?le.. :)
Kayıtlı
-Muammer DOLMACI-
http://kucukelmakurdu.com
 

Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri