Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Molev

  • Lütfen imza k?sm?na Mac'inizin özelliklerini yaz?n?z.
  • İleti: 1

Merhabalar,

Ba?l?ktan'da anlayaca??n?z gibi problemim çok çetrefilli  ;D

?irketimize yeni alm?? oldu?umuz imac için hali haz?rda firma bünyesinde kullanmakta oldu?umuz microsoft server 2003 & Exchange local a? maille?me program?n? kurmaya çal???rken hata al?yorum ve birtürlü kuram?yorum.

Exchange server d??ar?ya aç?k bir domain yap?s?na sahip de?il zaten mail uzant?s?da ''örnek@mainoffice.local'' olarak geçiyor.

Ayn? ?ekilde Osx mail program?ndada exchange ba?lant?s? yapam?yorum.

Microsoft ile yapt???m görü?meye istinaden 2014 ms office for mac program?n?n 2003 server'? desteklemedi?ini söyledilerç ( ikiside ms yaz?l?m? ve birbirlerini desteklemiyor çok komik geldi bana.) uzun ara?t?rmalar sonucu 2003 server'? ms office 2008 içerisinde bulunan Entourage ( outlook) program?n?n destekledi?ini ö?rendim, mac imiz domain yap?s?na ba?l? ortak alanda bütün dosyalar? görüyor ip ve dns ayarlar? tamamen yap?l? ancak birtürlü exchange mail kurulumunu gerçekle?tiremiyoruz sorunumuz bu :/:/

?imdiden yard?mc? olan veyahut olam?yan çaba gösteren herkese en içten te?ekkürlerimi sunuyorum.

Kayıtlı
 

Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri