Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Mare?al

 • "Her seçi?, bir vazgeçi?tir."
 • İleti: 3.258
Ynt: imac'in, windows'u bozulmu?
Cevap #30 - 16 Şubat 2008, 16:00

:)

Bir dergiye makale yazd???n? dü?ün.. Düzgün Türkçe, elbette Türkçe karakterler kullan?larak yaz?lmal?d?r.

Oo yeea, oq. adamim simdi giriosun referansa advancede klikliosun vs. olmaz.. :)
Kayıtlı

mactrcn

 • TARCIN
 • İleti: 528
Ynt: imac'in, windows'u bozulmu?
Cevap #31 - 16 Şubat 2008, 16:42

Alıntı
Oo yeea, oq. adamim simdi giriosun referansa advancede klikliosun vs. olmaz.
zaten ben bunu sokak agzi olarak nitelendirmisti m ama su an yazdigim gibi turkce karakterler kulanma aliskanligim olmadigini goz onune alarak o actiginiz baslikta benim yorum yazmam uygun kacmaz anladigim kadari ile.
neyse oraya yazacak tecrubeli uyelerimizin bilgilerini okumakta bize yeter, sorularimizi diger basliklarda sorariz :P
Kayıtlı
MacBook Core2Duo 2.2 Ghz 4GB memory (White) - 10.5.5
iPhone 3G 3.1
Samsung 226BW widescreen
WD MyBook2 Home Edition 500 GB
Toshiba 2.5" 250 GB

Mare?al

 • "Her seçi?, bir vazgeçi?tir."
 • İleti: 3.258
Ynt: imac'in, windows'u bozulmu?
Cevap #32 - 16 Şubat 2008, 16:54

Temel Bilgilere ait ba?l?klar yoruma kapal? olacak zaten. Böylelikle, bu bölümde yay?mlanan bilgilerin yorumlar aras?nda bo?ulup gitmemesini hedefliyoruz.
Okuduklar?na ili?kin sorusu olanlar, forumdaki ilgili ba?l?klara yeni konu açarsa daha isabetli olur. Temel bilgilere ili?kin aç?lan yeni konulardaki yorumlara / sorulara göre de, ilgili konu duruma göre revize edilir.
Kayıtlı

ozgur

 • Lümpen Proleter!!
  • http://absurd.org/
 • İleti: 5.319
Ynt: imac'in, windows'u bozulmu?
Cevap #33 - 16 Şubat 2008, 21:00

Türkçe karakterleri dönü?türen bir site vard? neresiydi oras? hat?rlayan var m??
Kayıtlı
Umutsuz kitlelerin iLLuminati'si olaca??z![/url]

Hakan Yörük

 • Pretty cool,? huh?!
 • İleti: 1.292
Ynt: imac'in, windows'u bozulmu?
Cevap #34 - 16 Şubat 2008, 21:34

Türkçe karakterleri dönü?türen bir site vard? neresiydi oras? hat?rlayan var m??

Türkçele?tirme:
http://www.hlst.sabanciuniv.edu/TL/deascii.html

Türkçe karakter temizleme:
http://www.hlst.sabanciuniv.edu/TL/ascii.html
Kayıtlı
Macbook Pro 15" C2D 2.4 GHz Mountain Lion
The New iPad 32GB 4G White
iPhone 5 16GB Black

ozgur

 • Lümpen Proleter!!
  • http://absurd.org/
 • İleti: 5.319
Ynt: imac'in, windows'u bozulmu?
Cevap #35 - 16 Şubat 2008, 22:18

su an yazdigim gibi turkce karakterler kulanma aliskanligim olmadigini goz onune alarak o actiginiz baslikta benim yorum yazmam uygun kacmaz anladigim kadari ile.

Evet sevgili mactrcn a?a??daki linke Türkçe karaktersiz olarak yazd?klar?n? yap??t?r?rsan Türkçe karakterli hale kolayca dönü?türebiliyor. Dolay?s?yla istersen sen de yazabilirsin.

Türkçele?tirme:
http://www.hlst.sabanciuniv.edu/TL/deascii.html
Kayıtlı
Umutsuz kitlelerin iLLuminati'si olaca??z![/url]

mactrcn

 • TARCIN
 • İleti: 528
Ynt: imac'in, windows'u bozulmu?
Cevap #36 - 16 Şubat 2008, 22:28

Evet bu siteyi hemen bookmarklara ekledim ve kullanarak mesaj gönderiyorum. Bundan sonra umar?m hep böyle de?sitirerek gönderirim.
Ayr?ca madem yeni kullan?c?lar için yeni ba?l?k aç?lacak ama alt?na yorum yaz?lamayacak, bunun makalelerden fark? nedir? E?er imkan? varsa makale olarak verilsin ve  makaleler yay?nland?ktan sonra ayn? haberler gibi foruma linki konulsun, onun alt?nda gerekli sorular ya da yorumlar yap?ls?n. Yine imkan? varsa makaleler pdf olarak download edilebilsin?
Tabii bunlar benim fikrim...  ?ahsen güzel ve kullan??l? olur. 
Te?ekkürler. :)
Kayıtlı
MacBook Core2Duo 2.2 Ghz 4GB memory (White) - 10.5.5
iPhone 3G 3.1
Samsung 226BW widescreen
WD MyBook2 Home Edition 500 GB
Toshiba 2.5" 250 GB

Mare?al

 • "Her seçi?, bir vazgeçi?tir."
 • İleti: 3.258
Ynt: imac'in, windows'u bozulmu?
Cevap #37 - 16 Şubat 2008, 23:39

Makale farkl? bir ?ey. Ayn? zamanda, makalelerin adresi forum de?il, turkmac.com.
Açmay? dü?ündü?ümüz ba?l?kta ise daha çok, kullan?c?lar?n sistem üzerindeki hakimiyetlerini n geli?tirilmesi ön planda. Yani, "nas?l yap?l?r?" (How to) tad?nda.

Örne?in;
Mac OS X'te dosya s?k??t?rma
          "          disk image olu?turma
          "          disk formatlama
          "          CD/DVD yazma
Mail hesab? olu?turma
Mail hesab?nda kural (rule) olu?turma
iTunes'da mp3 / audio disk haz?rlama

vs.

Bunun gibi temel bilgilere do?rudan nokta at??? yap?p çok uzatmadan, sade ve anla??l?r bir ?ekilde vermek gerekiyor. Sonuçta hedef kitle, iMac'te start tu?u arayan kitle olacak. (Bkz. hadi tay tay yap da görsünler).


Kayıtlı

Tankut Bozo?lu

 • Expert
 • İleti: 309
Ynt: imac'in, windows'u bozulmu?
Cevap #38 - 17 Şubat 2008, 00:07

Alıntı
kullan?lan Türkçe'nin düzgün olmas?.
Alıntı
Düzgün Türkçe, elbette Türkçe karakterler kullan?larak yaz?lmal?d?r.

Türkçe'yi, ön plana ta??yanlara, tebrikler. Türkiye'nin kurtulu?u, Türkçe'nin kurtulu?una ba?l?d?r; Türkçe giderse, ne Türkiye kal?r, ne Türk Dünyas?, ne de Türk." Türkçe'ye sahip ç?kmak; var olu?, yok olu? meselesidir. Tarih boyunca Türkler kimli?ine sahip olamam??t?r. Kimli?ini kaybetmedi?in sürece; elinden topraklar?n? da alsalar, her ?eyini de alsalar; gün gelir o topraklar?n? gider, geri al?rs?n. Ama bir kimli?ini kaybedersen... Kimli?ini kaybeden; diline, dinine, örf ve geleneklerine sahip olamayan Türkler tamamen asimile olarak; Türklü?ünü kaybettiler. Türkler, Çin'i 2 kere istila etti. Fakat bugün Çin'de, kimliklerini kaybettikleri için Türk mevcudiyeti yoktur. ?ran'? bile istila etmi? Türkler, yüzde 60 nüfus ço?unlu?undad?r; fakat yine kimlik kayb?yla Türklük ço?unluktan; az?nl??? dü?mü?tür. Türkler, kimlikliklerini yitirerek bir çok ülkede yok oldular. Durumun ne boyutlarda oldu?unu anlayabilmeniz için ara?t?rman?z gerekiyor.

Elimizde bir tek kale olarak Anadolu kald?. Atatürk'ün çok güzel bir sözü vard?r; "Ne Mutlu Türküm Diyene! "  Ama, anlayana... Bugün Anadolu'da ise son sürat kimliksizle?tirme devam ediyor. Kimli?i yok etmek için; bir taraftan ?eriatç?lar, di?er taraftan bat? devletleri çal???yor. Amerikan ve Arap kimlikleri öne ç?k?yor. 


« Son Düzenleme: 17 Şubat 2008, 03:35 Gönderen: Tankut Bozo?lu »
Kayıtlı

Tankut Bozo?lu

 • Expert
 • İleti: 309
Ynt: imac'in, windows'u bozulmu?
Cevap #39 - 17 Şubat 2008, 00:19

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkçe sorununu çözecekmi?... 

"Türkçe'yi nas?l kurtaraca??z" diye komisyon topluyorlar.

http://ntv.com.tr/news/435765.asp

« Son Düzenleme: 17 Şubat 2008, 03:30 Gönderen: Tankut Bozo?lu »
Kayıtlı

Mare?al

 • "Her seçi?, bir vazgeçi?tir."
 • İleti: 3.258
Ynt: imac'in, windows'u bozulmu?
Cevap #40 - 17 Şubat 2008, 00:26

Türkçe'yi düzgün kullanmak tabii ki T.C. vatanda?? olarak hepimizin hassasiyet göstermesi gereken bir konu. Lakin forumun asli misyonu Türkçe dersi vermek de?il. Bununla birlikte, forumda yer al?rken melez bir ileti?im diline kar?? muhalif olman?n ve bu ?ekilde, dolayl? da olsa düzgün Türkçe kullanmay? telkin etmenin bir sak?ncas? olmasa gerek. Sonuçta kimseyi a?a??lam?yor, kendimizi de ayr? bir kefeye koymuyoruz.
Tamam, sokak a?z? daha e?lenceli olabilir (bkz. Erdener abi ve tepesinde b?k b?k yapan eleman), ancak her ileti?im e?lence maksad?yla yap?lm?yor.
S?n?r? bilmek ve biraz da sorumluluk hissetmek laz?m galiba.
Kayıtlı

canan

 • İleti: 20
Ynt: imac'in, windows'u bozulmu?
Cevap #41 - 19 Şubat 2008, 08:11

Herkese günayd?n. Bugün sabah 6'da, 4.1 büyüklü?ünde deprem ile uyand?m. Akdeniz'de, 9km derinlikte olmu?mu?. Epey heyecanland?m. :o Bir de bu bölge, deprem olma ihtimali en zay?f yer...

Geçen gün soracakt?m; unuttum. imac'in alt?nda z?playan, internet explorer logosuna bast?m. Yine ilginç bir ?ekilde logosu z?play?p durdu. Arkas?ndan internette gezindim. Fakat bir çok site, bozuk görünüyor. Siteler tamamen bozuk aç?l?yor; explorer, siteyi bozuk gösteriyor. Uzun incelemem sonucunda IE'nin 2001 y?l?na ait, 5.2.3 versiyon oldu?unu gördüm. Bu çok eski bir sürümü. Sat?c? yenisini yüklememi?. Son versiyonunu nas?l bulabilirim?

Bir di?er sorun ise Microsoft Entourage 2008 ile belirleyece?im email adreslerinden gelen mailleri, belirli klasörlere gitmesi için nas?l kural olu?turabiliriz?

Son olarak hard diskin içinde ne oldu?u anla??lamayan; baz? ?eyleri sildikten sonra alttaki klasörü silip, silmemekte karars?z kald?m. :-\ Sizce bunu da silmeli miyim? ?smi ise; Canan HDD > optBir de Applications ismindeki klasör t?kl?m t?kl?m dolu iken; ?imdi içi bombo?. ?çindekileri ise aray?nca; hepsinin de d??ar?da ba?ka bir klasörün içinde buldum. Applications klasörü kendi kendine böyle bo?al?yor mu?

Herkese iyi çal??malar dilerim.
« Son Düzenleme: 19 Şubat 2008, 15:00 Gönderen: canan »
Kayıtlı
iMac G5, 20", 2.1 GHz, 250GB, 1GB, Mac OS X 10.5.4 ingilizce.
Mac OS X 10.5.4 ile 10.4.11 yüklü 700MHz,200GB HDD,Nec DL DVD 16x Writer'l? PowerPC G4 eMac ve iMac400 PPCG3 ile Dell Notebook ve Exper Bilgisayar.

seabis

 • İleti: 144
Ynt: imac'in, windows'u bozulmu?
Cevap #42 - 19 Şubat 2008, 08:54

Hay Allah sabah sabah...  :D...

Appilacition klasörünün içinde mac'inizde kullan?lacak olan programlar vard?r. Sak?n ha silmeye kalk??may?n bütün programlar gider. Kullan?rken yanl??l?kla masaüstüne göndermi?sinizdir. Canan HDD yazan ise sizin harddiskinizdir .

Mac'inizde Internet Explorer kullanmay? tavsiye etmem. Benim favorim Firefox browser google'da arat?p Mac versiyonunu indirip kurabilirsiniz. Ayr?ca sisteminizde yüklü olarak bulunan Safari adl? browser ise apple'?n bir nevi Internet Explorer'? diyebilirim. E?er Firefox'u kullanamam derseniz Safari'yi kullanan?n.
« Son Düzenleme: 19 Şubat 2008, 08:58 Gönderen: SEAB?S »
Kayıtlı
- Mac Pro/23"Apple Cinema Display
- C2 Duo Mac Mini Mac Os X 10.6.2
- Hackintosh PC 3 Ghz C2D/500+250 HD/3 GB Ram/8800 GT/Samsung 971 P/10.6.2 Snow Leopard+Windows 7

Kablosuz hayat, ohh ne rahat diyemedim...

Ercan Eras

 • PowerMac G5 Quad 2.5 23" Apple Cinema HD MacOS X 1
 • İleti: 4.359
Ynt: imac'in, windows'u bozulmu?
Cevap #43 - 19 Şubat 2008, 10:54

Microsoft men?eili yaz?l?mlar, ilk çal??t?r?lma an?nda kendi fontlar?n? Macintosh HD > Users > Kullan?c? Ad? (Home) > Library > Fonts dizinine dahil eder... Bu da ayn? isimde birden fazla ve farkl? fontun sistemde aktif olmas? nedeniyle çak??maya sebep olup türkçe karakte sorunu ya?at?r...  E?er  kendiniz herhangi bir font eklemediyseniz yukar?daki dizindeki fontlar?n hepsini, yoksa kendi ekledikleriniz d???ndaki fontlar? direkt silebilirsiniz. .. Tekrar ediyorum Home > Library alan?ndan.. Yani Macintosh HD > Users > Kullan?c? Ad? (home) > Library > Fonts... Daha önceki mailinizde sistem dilini Türkçe'ye ayarland???n belirtmi?tiniz zaten Art?k düzgün görüntüleniyor olmal?... Bir ihtimal Internet Explorer > Preferences > Languge & Fonts alan?nda düzgün türkçele?tirilmi? ve sorunsuzlu?undan emin oldu?unuz fontlar? seçip, Turkish (ISO Latin 5) karakter setine ayarlaman?z gerekebilir... Microsoft art?k Internet Explorer'?n Mac sürümlerini geli?tirmiyor... Mac üzerindeki internet hayat?n?za SAFARI uygulamas?yla devam etmenizi öneririm... Ya da 3. parti web browser'lardan (FireFox, Opera, Camino vs) birini tercih edebilirsiniz.. .

Entourage üzerinde Rules olu?turman?n windows Outlook ve/veya Outlook Expressten pek bir fark? olmasa gerek... Tools (Araçlar) menüsünün alt?ndan ula?abilirsiniz...

Son olarak Applications klasörünün içi kendi kendine bo?almaz... Programlar? bir ?ekilde yanl??l?kla ta??m?z olmal?s?n?z.. Programlar? buldu?unuz yerden tutup Finder Penceresinin yan bar?ndaki Applications ikonunun üzerine b?rak?n... yerden tutup
« Son Düzenleme: 19 Şubat 2008, 11:39 Gönderen: ErasE »
Kayıtlı
PowerMac G5 Quad 2.5
23" Apple Cinema HD
MacOS X 10.5.8

YEKT

 • Bilkom'a kafam ******* Hani ku?lar a?açlar.......
 • İleti: 1.388
Ynt: imac'in, windows'u bozulmu?
Cevap #44 - 19 Şubat 2008, 11:17

Cansn abla gecm?s olsun deprem konusunda mac konusuna gel?rsek en safariden yanay?m ama s?z b?l?rs?n?z.
Kayıtlı
iMac 27inc i7 3.1GHZ,  Mac mini 2.5GHZ i5, iPad 2 32gb Wifi, iPhone, iPhone 3g, iPhone 4, iPod Nano 6.nesil, Colour Classic.
 

Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri