Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik HizmetleriSayfa: 1 ... 6 7 8 9 10 [11]   Aşağı git
0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

sharky

 • Haswell rMBP 13" 256 GB SSD 2,6 GHz i5 16 GB RAM
 • İleti: 95
Ynt: Time Capsule nedir?
Cevap #150 - 07 Nisan 2014, 23:07

modemin ayarlar?na dokunmadan benim TC'de yapt???m gibi google DNS'lerini veya open DNS girerek deneyin bir de isterseniz.
Bu arada ben de airties kullan?yorum ve DNS'lerde 3. bir seçenek ç?k?yor. Onda da 3. seçenek olarak open DNS (208.67.220.220) girilmi? pozisyonda.
Kayıtlı

Mustafa ESEN

 • MBP 13'' i5 2,4 Ghz Late 2011 8Gb - 500Gb SSD
 • İleti: 236
Ynt: Time Capsule nedir?
Cevap #151 - 07 Nisan 2014, 23:24

modemin ayarlar?na dokunmadan benim TC'de yapt???m gibi google DNS'lerini veya open DNS girerek deneyin bir de isterseniz.
Bu arada ben de airties kullan?yorum ve DNS'lerde 3. bir seçenek ç?k?yor. Onda da 3. seçenek olarak open DNS (208.67.220.220) girilmi? pozisyonda.

?u an Mac'den Apple TV'ye iTunes üstünde müzik dinliyorum  (Stereo Amfi ile Apple TV birbirine ba?l?) ayn? anda nette dola??yorum bir yandan Müzik indiriyorum. An itibariyle bir sorun gözükmüyor, yukar?da yazd???m gibi acaba daha önce yava?lad? diye dü?ündü?ümde Time Machine otomatik yedekleme mi yap?yordu ? Olabilir !

Bu ?ekilde birkaç gün (Hiç bir ayar? de?i?tirmeden ) test edeyim, akabinde sizin tavsiyelerinizi deneyece?im. Bu arada sizin modemde Open DNS adresi olmas? ilginç de?il mi? acaba önceden siz girmi? olabilirmisiniz?

Selçuk Bey yukardaki fotolardaki DNS'leri payla?t?m , gördü?ünüz bir anormallik var m??

Te?ekkürler Sharky
Kayıtlı
iPhone 5s 32 gb
iPad Air 2       64 gb
Apple TV 3

sharky

 • Haswell rMBP 13" 256 GB SSD 2,6 GHz i5 16 GB RAM
 • İleti: 95
Ynt: Time Capsule nedir?
Cevap #152 - 08 Nisan 2014, 00:45

Evet open DNS adresini ben girmi?tim 3. seçene?e.
Kayıtlı

SY

 • Ziyaretçi
 • İleti:
Ynt: Time Capsule nedir?
Cevap #153 - 08 Nisan 2014, 01:36

Selçuk Bey yukardaki fotolardaki DNS'leri payla?t?m , gördü?ünüz bir anormallik var m??

Gördü?üm kadar?yla TC router'a bak?yor router'da ISP'nin DNS'lerini al?yor... Bir anormallik yok bu durumda...
Kayıtlı

Mustafa ESEN

 • MBP 13'' i5 2,4 Ghz Late 2011 8Gb - 500Gb SSD
 • İleti: 236
Ynt: Time Capsule nedir?
Cevap #154 - 08 Nisan 2014, 08:22

Te?ekkürler Selçuk Bey

TC'ü yeni tan?maya ba?lad???mdan acemice sorular soruyor olabilirim , ne olur kusura bakmay?n.
Madem DNS'lerde sorun yok daha önceki payla?t???m arayüz ekran?ndaki ayarlar da do?ru ise o zaman yukarda yazd???m gibi sadece Mac ile TC aras?ndaki yedekleme an?na denk geldi?imi dü?ünüyorum. Birkaç gün dikkatlice takip edece?im.

Sayg?lar
Kayıtlı
iPhone 5s 32 gb
iPad Air 2       64 gb
Apple TV 3

Mustafa ESEN

 • MBP 13'' i5 2,4 Ghz Late 2011 8Gb - 500Gb SSD
 • İleti: 236
Ynt: Time Capsule nedir?
Cevap #155 - 09 Nisan 2014, 09:26

Günayd?n Dostlar

  Ben bu TC'ü de?i?tirmeyi dü?ünüyorum içime sinmedi (14 gün hakk?m var), ancak verilerimi diske yedekledi?inden dolay? her ne kadar silsem de endi?eliyim , disktekli yedeklerimin tan?mad???m birilerinin eline geçmesini istemem.
  Dün Disk izlencesinden bakt?m disk bir görünüyor bir kayboluyor, daha sonra Ethernet ile ba?lad?m yine görünmedi ancak biraz kurcalat?p Time Machine uygulamas?n? açt?ktan sonra (Masa üstüne Time Machine Yedekleri isminde bir klasör belirdi) "Data" isminde bir disk ve alt?nda "Time machine Yedekleri" vard? , ?imdi güvenli olarak TC'ü silip s?f?rlamak için Time Machine'i Off yapt?ktan sonra "Data" diskini mi silmeliyim (Yani komple) yoksa "Time Machine Yede?i" ismindeki bölümü mü silmeliyim + silme i?lemini "En Güvenli "?ekilde silersem  gerçekten verileri temizlemi? olur mu?

 ?kinci olarak Modem k?sm?, burdaki modem ismi , Konuk A? ismi ve ?ifrelerimi cihaz?n arka k?sm?ndaki "Reset" butonu ile yapabiliyormuyu m? yoksa tek tek manuel olarak m? silece?im?

 Sayg?lar
Kayıtlı
iPhone 5s 32 gb
iPad Air 2       64 gb
Apple TV 3

Mustafa ESEN

 • MBP 13'' i5 2,4 Ghz Late 2011 8Gb - 500Gb SSD
 • İleti: 236
Ynt: Time Capsule nedir?
Cevap #156 - 10 Nisan 2014, 22:40

Herkese iyi ak?amlar

Yukardaki sordu?um sorular?n cevaplar?n? kendim buldum ve payla?mak istedim (Biraz özet olacak detaylar? ilerleyen günlerde payla??r?m)

Öncelikle TC'ü s?f?rlamak için iki bölüm var, biri disk yani yede?i tuttu?u di?eri ise wifi görevini üstlenen bölüm ve buradaki ayar, kullan?c? isimleri ve ?ifreler.

Öncelikle ÖNEML? oldu?unu ö?rendi?im konu TC içindeki diski Mac'deki Disk ?zlencesi ile silmeMEmiz gerikti?i, bu özellikle belirtilmi?. Disk silme i?lemini ayn? Disk ?zlencesindeki gibi H?zl?'dan Güvenliye kadar bir kaç kademe seçene?inde silebiliyoruz, bu i?lemi AirPort uygulamas?n? aç?p buradan Disk bölümüne giriyoruz ve hemen alt k?smda Diskimizi seçip onun alt?ndaki Diski Sil butonuna bas?p ba?l?yoruz (tabi hangi güvenlik kademesinde silece?imizi de seçiyoruz) .

Wifi ayar, ?ifre ve a? isimlerinin oldu?u bölümünün silme veya s?f?rlama i?lemi için üç ?ekilde aç?klama verilmi?, bunlar?n da ço?u cihaz?n arka k?sm?ndaki reset butonu ile yap?l?yor ki detaylar? daha sonra payla?aca??m.

K?s?tl? zamanda bunlar? payla?mak istedim
Sayg?lar
iPad 'den Tapatalk arac?l??? ile gönderildi
Kayıtlı
iPhone 5s 32 gb
iPad Air 2       64 gb
Apple TV 3

Mustafa ESEN

 • MBP 13'' i5 2,4 Ghz Late 2011 8Gb - 500Gb SSD
 • İleti: 236
Ynt: Time Capsule nedir?
Cevap #157 - 11 Nisan 2014, 08:37

Evet Dostlar yukar?daki yazd???m mesajlar? k?s?tl? bir zamanda payla?m?t?m, ?imdi bu bilgileri edindi?im Apple'?n sitesinden linkleri payla?mak istiyorum ;

Time Capsule S?f?rlamak :

AirPort baz istasyonunu s?f?rlama SSS

Time Capsule içindeki yedekleme Diskini Silmek :

AirPort Time Capsule diskinin do?rulanmas? ve silinmesi

AirPort Utility 6.x: AirPort Time Capsule diskini silme
Kayıtlı
iPhone 5s 32 gb
iPad Air 2       64 gb
Apple TV 3

gulsenarikan

 • Lütfen imza k?sm?na bilgisayar?n?z?n özelliklerini yaz?n?z.
 • İleti: 17
Ynt: Time Capsule nedir?
Cevap #158 - 14 Mayıs 2014, 18:54

Bugunlerde ben de veri depolamak icin bir urun almaya karar verdim ama Time Capsule mi (2TB) yoksa harici hard disk mi bilemedim.  Time Capsule cok pahali geldi (875TL) ama hhd'ler 200-300TL civarinda dolasiyor.  Aldigimda 2 tane almayi planliyorum. Ne yapsam?Sürüm : 10.7.5
I?lemci : 2.8GHz intel core i7
Bellek : 4GB 1333 MHz DDR3
Grafikler: Intel HD Graphics 3000 384 mb
Yazilim : Mac OS X Lion 10.7.5 (11G63)
Kayıtlı

mdc

 • Lütfen imza k?sm?na Mac'inizin özelliklerini yaz?n?z.
 • İleti: 1
Ynt: Time Capsule nedir?
Cevap #159 - 03 Aralık 2014, 17:16

Merhaba,

Time Capsule'ün kurulumu hakk?nda bir çok makale okudu?umdan dolay? bildiklerimi de unuttum ve kafam kar??t?r aç?kças?.

Disk'e LAN üzerinden ba?lanmada herhangi bir sorun yok. Airport ?zlencesinde WAN üzerinden payla?ma'n?n aç?k olmas?na, Mac'ime Dön bölümünün ayarl? olmas?na ra?men Wan üzerinden eri?im sa?layam?yorum. Otomatik ayarl? bir ?ekilde ba?lant? türü Yöneltici Yok ayarl?. D??ardan eri?im için Airport ?zlencesindeki A? ve Ba?lant? sekmelerinde nas?l bir ba?lant? yapmam gerekiyor. E?er ilk kurulumda olu?an otomatik ayar do?ru ise ben nerede yanl?? yap?yorum :)

Ofisteki Time Capsule'e evimden, evimdeki Time Capsule'e ofisten ba?lanam?yorum basitçe anlatmak gerekirse.

Yard?mlar için te?ekkür ederim.
Duru,

Kayıtlı

pureman

 • İleti: 5
Ynt: Time Capsule nedir?
Cevap #160 - 22 Ocak 2015, 21:41

Merhabalar,

TC hakk?nda bende naçizane birkaç soru sormak istiyorum..

Ben uzun süredir TC almak istiyorum ama birkaç husus kafam? kurcal?yor..

TC alaca??m ama sadece mac bilgisayarlar? m? yedekleyebiliyo ruz.. Evde e?imin kulland??? pc windows ve onun yede?ini de alman?n bir yolu var m??

Di?er bir konu ise filmlerimi bunun içine koyup izlemek.. 3TB olan? al?p, bunun 1TB alan?n? yedek, 2TB alan?n?da multimedya için kullanmak istiyorum.. Evdeki player WDTV Live.. Bu model hfs+ destekliyor.. Ama acaba TC veya yaz?l?m kaynakl? bir sorun ya?arm?y?m? Apple tv'nin yeni versiyonu ç?kana kadar aç?kças? bu player ile devam etmek istedi?im için bu konu önemli..

Burada kafama tak?lan bir husus da usb giri?ini WDTV player'a ba?lasam acaba player TC'yi bir karici disk olarak görür mü? Player da wi-fi olmad??? için tek seçene?im kablo ile ba?lamak..

Son olarak da bu diskler sürekli çal???r durumda olacak i?levlerinden dolay?.. Acaba ömürlerinde ciddi bir problem ya?arm?y?m bu da endi?elendiriyor.. Nihayetinde al?p 3 y?l sonra çöpe atmak istemem..
Kayıtlı
Apple 13" Retina MacBook Pro  (Mid 2014)

CagdasOzgur

 • MacBook Pro Retina 13" Mid 2014 - Yosemite 10.10.3
 • İleti: 14
Ynt: Time Capsule nedir?
Cevap #161 - 26 Şubat 2015, 21:56

Merhaba arkada?lar TC 2tb ?m var ve bugün kullanmaya ba?lad?m ama daha çok ara?t?rmadan ald???m bu ürün için azda olsa hayal k?r?kl??? ya?ad?m fakat bu bildi?im eksik bi?elerdende olmu? olabilir dite burada sizlere sormak istedim..

Ürünümü ald?m ve kurmak istedim evimde wifi var ve benim al?rkeki dü?üncem TC ye sadece elektrik ba?layarak evdeki wifi a ba?lay?p TC üzerinden yeni kurulacak wifi ile 2tb l?k alan + interneti payla?t?rmakt?. fakat bunu yapamad?m eternet baglamadan bir türlü bu olmad?. eternet baglayarak bir s?k?nt? yok dedi?im oldu eternetten gelen net ile 2tb l?k alan payla??l?yor.

Fakat benim istedi?im eternet baglamadan bunu yapabilmek TC wifi ile internete baglanarak paylas?m yapam?yormu... yap?yorsada nas?l oluyor aç?klarsan?z memnun olurum...
Kayıtlı
MacBook Pro Retina 13" Mid 2014 - Yosemite 10.10.3

azizcarman

 • imac 27" 3.4 i7 8gb ram 2 gb 6970m 1 tb hdd
 • İleti: 66
Ynt: Time Capsule nedir?
Cevap #162 - 05 Ekim 2015, 02:35

bugün airport time capsule ald?m ancak bir s?k?nt?m var

aleti tak?p ethernete ba?lad?m airport utility den ayarlamaya çal???yorum

s?k?nt? yeni a? kurmak istemiyorum var olan? güçlendirmek amac?m ancak a?? geni?let diyip ileri dedi?imde beni tekrar a? olu?turmaya at?yor

a? olu?turup sonradan modemin a??n? geni?letmek istedi?imde ise a?? geni?lete bas?nca herhangi bir a? ç?km?yor modemin yan?ndada denedim olmad? bunu nas?l düzeltebilirim acaba yard?m edin lütfen
Kayıtlı
Sayfa: 1 ... 6 7 8 9 10 [11]   Yukarı git
 

Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri