Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri0 Üye ve 2 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

daylight

 • İleti: 699
Ynt: Grafik tasar?m ve 3D modellemede neden MAC ?
Cevap #30 - 06 Mart 2007, 11:27

Macintosh SE 1/40 1 Mb RAM ve RagTime ile ba?lam??t?m bilgisayar kullanmaya. 91 y?l?nda 2100 USD ye alm??te?ekkürler. Hala çal???yor:) Sistem 6.0.7 miydi neydi öyle bir?ey.
Kayıtlı
MBP 17 2.4 i7 | 10.9.5 | 16 GB 1333 | 512 SSD

barsahin

 • İleti: 2.998
Ynt: Grafik tasar?m ve 3D modellemede neden MAC ?
Cevap #31 - 06 Mart 2007, 11:32

Ben de - siz pek bilmezsiniz :P - Macintosh Plus 8Mhz / 4MBRam / ReadySetGo + RagTime ile neler yapt?m zaman?nda.. Ahh ah :)

Ben o dönemler A500'ün ba??nda Kick off oynuyordum. Gerçi k?sa ?ort giyme zaman?n? geçmi?tim ama oyun da oyundu be. 10 sene b?kmadan oynan?r m? bir oyun ya.
(Bunu kendi açt???m ba?l?k "A500'e sayg? kö?esine" yazmal?yd?m galiba).
Kayıtlı
i? = MBP mid 2014
ev = MBP Pro mid 2009, mac mini mid 2011

kazimtaskin

 • Her seçi?, bir vazgeçi?tir.
  • MacCafé Gold
 • İleti: 1.498
Ynt: Grafik tasar?m ve 3D modellemede neden MAC ?
Cevap #32 - 06 Mart 2007, 11:58

Macintosh SE 1/40 1 Mb RAM ve RagTime ile ba?lam??t?m bilgisayar kullanmaya. 91 y?l?nda 2100 USD ye alm??te?ekkürler. Hala çal???yor:) Sistem 6.0.7 miydi neydi öyle bir?ey.

Ben de Macintosh ED ile tan??t?m ilk. Sonra SE/30 ve Fx ile tan??t?m. Mac ED ve Plus'un yan?nda Ferrari gibiydiler :)
Kayıtlı
K.T.
iMac Core2Duo 3.06GHz 21,5" l 8 GB RAM l Mac OS X 10.9 l WD 1 TB External HD l Working forever
Twitter: @kazimtaskin

ozgur

 • Lümpen Proleter!!
  • http://absurd.org/
 • İleti: 5.319
Ynt: Grafik tasar?m ve 3D modellemede neden MAC ?
Cevap #33 - 06 Mart 2007, 12:07

Commodore 64'de makine diliyle dünyan?n ilk unofficial virüsünü yazd?m 300bpslik modemle CIA'e gönderdim ne diyosunuz  :P

(iç ses: Yürü Be)
Kayıtlı
Umutsuz kitlelerin iLLuminati'si olaca??z![/url]

kazimtaskin

 • Her seçi?, bir vazgeçi?tir.
  • MacCafé Gold
 • İleti: 1.498
Ynt: Grafik tasar?m ve 3D modellemede neden MAC ?
Cevap #34 - 06 Mart 2007, 12:33

Commodore 64'de makine diliyle dünyan?n ilk unofficial virüsünü yazd?m 300bpslik modemle CIA'e gönderdim ne diyosunuz  :P

(iç ses: Yürü Be)

?lk maa??mla ald???m Casio saatimdeki hesap makinesine indirgetmeyin hadiseyi  :D
Kayıtlı
K.T.
iMac Core2Duo 3.06GHz 21,5" l 8 GB RAM l Mac OS X 10.9 l WD 1 TB External HD l Working forever
Twitter: @kazimtaskin

Buğra Henden

 • Yönetici
 • "Together we stand, divided we fall."
 • İleti: 15.667
Ynt: Grafik tasar?m ve 3D modellemede neden MAC ?
Cevap #35 - 06 Mart 2007, 14:58

Aranizda 4 MB'lik RAM ile Macintosh LC üzerinde SoftPC calisitirip UGH, Prehistorik2 ve Civ1 oynamaya calisan, F klavye üzerinde bu sayede Q klavye ögrenen var mi?
Kayıtlı
15" MacBook Pro (Late 2011) & iPhone 6+ & iPad 3
mac mini (Late 2011) (Media Center)

yakoo

 • Sarı Kart
 • İleti: 200
Ynt: Grafik tasar?m ve 3D modellemede neden MAC ?
Cevap #36 - 24 Mayıs 2007, 11:03

acaba bana mac icin guzel bir 3d programini oneriri misiniz? makine yapimi muhendisligi ogrencisiyim makine parcalari makine tasarimlari yapabilecegim guzel bir program istiyorum catia solidworks tarzinda
Kayıtlı

Buğra Henden

 • Yönetici
 • "Together we stand, divided we fall."
 • İleti: 15.667
Ynt: Grafik tasar?m ve 3D modellemede neden MAC ?
Cevap #37 - 24 Mayıs 2007, 12:33

ben de makina mühendisiyim, yok öyle bir program. ögrenecekseniz o programlari ögrenin okulun pc lablarinda, mac kismindaki cözümler cok basit kaliyor.
Kayıtlı
15" MacBook Pro (Late 2011) & iPhone 6+ & iPad 3
mac mini (Late 2011) (Media Center)

yakoo

 • Sarı Kart
 • İleti: 200
Ynt: Grafik tasar?m ve 3D modellemede neden MAC ?
Cevap #38 - 24 Mayıs 2007, 13:54

nasil yani ne demek istediginizi anlayamadim
Kayıtlı

Mino

 • İleti: 265
Ynt: Grafik tasar?m ve 3D modellemede neden MAC ?
Cevap #39 - 11 Haziran 2007, 11:45

Hiç sanm?yorum  :)

?u an 32 bit'teyiz program ba??na 4 gb adreslenebiliyo r. Ama 64 bit Leopard geldi?inde 16 gb destekleyecek. O zaman programc?lar bunu es geçmeyecektir.

32 bit'te bile Final Cut Pro, Shake ve Motion açsam zaten 4 gb yetmeyecek. Hele HD çal???rsam. O yüzden orta vadede dolduraca??m makinay?. En az 3 4 prof. program aç?k oldu?u için her birine 4 gb ay?rsam zaten 16 gb oluyor. Doldu bile alet  ;D

64 bit'e geçildi?inde 3D, çal??mak için Macintosh daha avantajl? olacakt?r (En az?ndan Mac Pro baz?nda) tabi ki PC'de de Xeon sunucu toplan?r. Ama OS X severler Macintosh'u tercih edecektir. Tabi güncel i? s?n?f? kartlar?n daha da ucuzlamas? ilk istedi?imdir. Quadro FX 4500, 1800 dolar mesela ate? pahas?...

Beni OS X'e ba?layan ilk etken, dertsiz kafa dinlendiren bir i?letim sistemi olmas?, ikincisi de Apple'?n programlar?yd?.

Belli alanlarda uzmanla?an programlar?n OS X de bulunmamas? bir s?k?nt?, onu da zamanla a?arlar umudunday?m.
Kayıtlı
Mac Pro 3.0 ghz (2006)/ ATI HD 4870 + 23" ACD

Sinan Karhan

 • Vita brevis, ars longa.
  • SKC Ad Design Studio
 • İleti: 321
Ynt: Grafik tasar?m ve 3D modellemede neden MAC ?
Cevap #40 - 24 Temmuz 2007, 20:42

Konu fena da??lm??. :) Muhabbetinizi bölmek gibi olmas?n amma, ben konu hakk?nda bir iki laf etmek istiyorum, müsadenizle.

3D modellemede yeni ö?rendi?im kadar?yla, ne PC ne de Mac kullan?l?yor. Solaris i?letim sistemli unix i? istasyonlar? kullan?yor 3D/animasyoncular. Mac'in ikinci s?ray? almas?n?n nedenlerinden biri (ki art?k o da kalmad? ya) RISC i?lemci kullanan PPC'ler olabilir. Art?k Intel'e geçildi?ine göre de san?r?m art?k Mac'lerin fazla bir önemi de kalmad?.

Hay?r, bu aralar 3D olay?na sard?m da. Haz?r yaz mevsimi, pek do?ru dürüst i? yok, d??ar?s? s?cak vs. Bo? durmayay?m, tasar?mlar?mda ne zamand?r arzulad???m gibi 3D objeler de kullanay?m istiyorum. ?u anda Strata 3D CX5 çal???yorum (bkz. yeni avatar?m). Ama, Photoshop ve Illustrator'?n da oldu?u gibi, Autodesk Maya'n?n endüstri standard? oldu?unu ö?rendim bugün. Onu da deneyece?im yak?nda. Hatta kim bilir, bu i?i tam anlam?yla becerebilirsem -bu ya?tan sonra :D - ciddi olarak konuya e?ilmeyi bile dü?ünmüyor de?ilim. Bu durumda ya 8 çekirdekli bir Mac Pro ya da Solaris OS'a geçi? yaparak, bir unix i? istasyonu alaca??m. Bakal?m, hay?rl?s?. :)
Kayıtlı
Life is short, and art long; the crisis fleeting; experience perilous, and decision difficult.

hayatisenturk

 • Ziyaretçi
 • İleti:
Ynt: Grafik tasar?m ve 3D modellemede neden MAC ?
Cevap #41 - 25 Temmuz 2007, 11:26

3D modelleme için unix tabanl? bilgisayarlara ihtiyaç devri kapanal? çok oldu. Art?k bu i?ler için Mac yada PC kullan?l?yor. Gerçi hala unix ve türevi i?letim sistemleri kullan?l?yor fakat özel bilgisayar ihtiyac? yok art?k.

Eskiden SGI [ http://sgi.com/ ] ile Alias&Wavefront [Önce Alias ile Wavefront ayr?ld? sonra Alias Autodesk taraf?ndan sat?n al?nd?] [ http://www.autodesk.com/ ] i?birli?i ürünü olan Maya sadece Silicon Graphics bilgisayarlarda [RISC i?lemcili] bir unix türevi olan IRIX i?letim sistemi ile çal???rd?. Bu bilgisayarlar?n bu günkü kadar h?zl? olmad??? dönemlere denk dü?er. Tabi burada 3D'nin sinema sektöründeki kullan?m?ndan bahsediyoruz. Ve sadece 3D uygulamas? de?il bunun yan?nda film sektörünün kulland??? yaz?l?mlar da önemli. Flint, Flame, Smoke [Discreet taraf?ndan üretilen bu uygulamalar Discreet'in de Autodesk taraf?ndan sat?n al?nmas? ile birlikte art?k birer Autodesk ürünü] gibi bir çok film sektörüne yönelik profesyonel yaz?l?mda önceleri sadece SGI ürünlerinde çal???yordu. [Discreet'in di?er 3D uygulamalar?na göre nispeten daha geride olan 3D Studio Max uygulamas? sadece Windows tabanl? bilgisayarlarda çal???yordu. Hala sadece Windows i?letim sistemi ile çal???r fakat art?k güçlü bir yaz?l?m.] Bir de Amiga'lar üzerinde çal??an 3D yaz?l?m Lightwave [ http://www.newtek.com/ ] vard?.

Neyse da??tmadan toparlayal?m. Önde giden bu uygulamalar?n d???nda da bir çok 3D yaz?l?mdan bahsedebiliriz tarihsel süreçte ama bunlar?n hepsi geride kald?.

Peki ?imdi neler var?

Mac taraf? çe?itlilik olarak az gözüksede 3D uygulamalar?n ço?una sahip: Maya, Lightwave, Cinema 4D [ http://www.maxon.net/ ], Strata [ http://www.strata.com/ ], Zbrush [ http://www.pixologic.com ], -benim favorim- Modo [ http://www.luxology.com ] [Lightwave ekibinden ayr?lan bir grubun geli?tirdi?i bir uygulama olan Modo bir çok aç?dan rakiplerinden bir ad?m önde]

PC taraf?nda me?hur olupta Mac taraf?nda bulunmayan, fakat pek de ihtiyaç duymayaca??n?z bir iki yaz?l?m daha var: Rhino [ http://www.rhino3d.com ], Avid'in Softimage'? [ http://www.softimage.com/ ] vs. vs... [Bu çok geni? bir konu asl?nda. Daha bir çok detay? var. Özeti ancak bu kadar oluyor.]

Burada dikkat ettiyseniz 3D konusunda sadece 3D yaz?l?m? yetmiyor. Bunun yan?nda film edit uygulamalar?na da ihtiyaç var. Bu yüzden Autodesk var. Bu yüzden Avid var.

Mac taraf?nda ise Apple FinalCut Studio ile ald? ba??n? gidiyor. 3D i?inde ise tüm uygulamalar yan?nda özellikle Modo'yu destekliyor. Peki Steve neden 3D olay?na girmiyor? B?LM?YORUM. Anlam da veremiyorum aç?kças?. Alemin en me?hur Render motoru RENDERMAN [ https://renderman.pixar.com/ ] bir Pixar ürünü. [Pixar, Steve, Disney, Apple...]

Sizce de çok anlams?z de?il mi?


Kayıtlı

Sinan Karhan

 • Vita brevis, ars longa.
  • SKC Ad Design Studio
 • İleti: 321
Ynt: Grafik tasar?m ve 3D modellemede neden MAC ?
Cevap #42 - 25 Temmuz 2007, 11:56

Bu detayl? özet için çok te?ekkürler.

Modo'yu ara?t?rmaya ba?lad?m. Gerçi Strata'y? da -i?imi rahatl?kla görebildi?im için- be?enmi?tim. Özellikle AI ve PS uyumu ideal düzeyde. Ama san?r?m Modo'da da durum ayn? ve belki de daha bile iyidir. Modo hakk?ndaki deneyimlerinizi payla?abilirseniz çok memnun olurum. Belki Modo - Strata kar??la?t?rmas? yapabilirsiniz.

Bu arada, belirtmemde fayda var ki, ben animasyon gibi çal??malar yapmay? dü?ünmüyorum; o i? beni çok a?ar. Sadece modelleme ve ambalaj çal??malar?n?n yan?s?ra belki logo tasar?m? dü?ünüyorum.

Tekrardan çok te?ekkürler.
« Son Düzenleme: 25 Temmuz 2007, 12:33 Gönderen: Sinan Karhan »
Kayıtlı
Life is short, and art long; the crisis fleeting; experience perilous, and decision difficult.

Yalç?n Eren

 • Welcome back
  • web sitem
 • İleti: 1.969
Ynt: Grafik tasar?m ve 3D modellemede neden MAC ?
Cevap #43 - 25 Temmuz 2007, 13:53

Apple yaz?l?m i?inde herkesin BUDUR demiyece?i i? yapm?yor gördü?üm kadar?yla. Bence 3D pazar?na girmek Apple için büyük bir ad?m olacakt?r ve bu ad?m? atmaya niyetlenirse en az 5 y?l haz?rlan?r +5 y?lda yaz?l?m? geli?tirir. Belkide bu süreç çoktan ba?lam??t?r.
Kayıtlı

Sinan Karhan

 • Vita brevis, ars longa.
  • SKC Ad Design Studio
 • İleti: 321
Ynt: Grafik tasar?m ve 3D modellemede neden MAC ?
Cevap #44 - 26 Temmuz 2007, 17:31

Modo'yu denedim, ama 3D al??kanl???m olmad???ndan bana oldukça zor geldi. Yan?s?ra ai ya da eps dosyalar?n? import etmeyi bir türlü ba?aramad?m. San?r?m Strata 3D ile devam edece?im. Kullan?m? hem kolay hem de nedereyse Adobe tool'lar?yla ayn? toolset'i var. Daha önce de dedi?im gibi Ai ile mükemmel uyum içinde.
Kayıtlı
Life is short, and art long; the crisis fleeting; experience perilous, and decision difficult.
 

Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri