Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

SY

 • Ziyaretçi
 • İleti:
Ynt: Font Türkçele?tirme Operasyonu - video -
Cevap #15 - 26 Nisan 2009, 02:30

Yapan yap?yor Deniz bey (bak?n?z cevap 13)...
Yok oras? ne yok buras? nas?l diye sormuyor...
Yol al?yor... (:
Kayıtlı

Deniz Dalk?ran

 • Söz sessizlikte!
 • İleti: 1.253
Ynt: Font Türkçele?tirme Operasyonu - video -
Cevap #16 - 26 Nisan 2009, 04:16

Yapan yap?yor Deniz bey (bak?n?z cevap 13)...
Yok oras? ne yok buras? nas?l diye sormuyor...
Yol al?yor... (:

Yapmakta sorun yok can?m...
Yap?yoruz, misler gibi de her platformda, her i?letim sisteminde kullan?yoruz... Velakin, biraz da ezberden yap?yoruz... Sorun o! Att???m?z ad?mlar? biraz da ne yapt???m?z? tam bilerek atsak diyorum...
Kötü mü diyorum?..
C?k!
: )
« Son Düzenleme: 26 Nisan 2009, 04:18 Gönderen: Deniz Dalk?ran »
Kayıtlı

SY

 • Ziyaretçi
 • İleti:
Ynt: Font Türkçele?tirme Operasyonu - video -
Cevap #17 - 26 Nisan 2009, 12:54

O kadar gerekli gelmedi bana bu sorgulama... Fontlar?mdan en çok kulland?klar?m? bu ?ekilde türkçele?tirdim, gül gibi geçinip gidiyoruz...

Ama senin için rahat edecekse seminerde birebir Mare?al beye de sorabilirsin...
Kayıtlı

Mare?al

 • "Her seçi?, bir vazgeçi?tir."
 • İleti: 3.258
Ynt: Font Türkçele?tirme Operasyonu - video -
Cevap #18 - 26 Nisan 2009, 13:07

h???...


Yav ?aka maka, sen ne zaman klavye ba??na oturacaks?n ?u font meselesi için!
?öyle ayr?nt?l? bir kaynak olu?tursan, neyi niye yapt???m?z? tam olarak bilsek... (Key Dimensions tam olarak nedir? Neden Recalculate deriz? HDMX ne demektir? Kern Table neden i?aretli kalmal?d?r? Fontlab'da yapt???m?z ek??nlar?n grafik dünyas?ndaki birebir kar??l??? nedir?)
Klavyem, ellerim ve beynim (çeviri harici) her türlü yard?ma haz?r. Bütün testlerini ben yapmaya haz?r?m. ?lla el yaz?s?yla yazacam dersen, on parmak klavyen olurum... : )

B s?n?f? ehliyeti koy cebine, sür araban?. :)
?anz?man, krank mili, ?aft, yanma prensipleri falan bunlara girersek i?in rengi de?i?ir Denizcim.
Font Türkçele?tirme ayr?, FontLab e?itimi apayr? ?eyler. ?kincisine girmeyi pek tercih etmiyorum zira benim de halen üzerinde çal??t???m ve kendimi geli?tirdi?im bir mevzu.
Ha, çok zevkli ve renkli bir mevzu o ayr?. :)


Key Dimensions: Fonttaki her bir karakter için, text içinde kullan?lan ve baz? programlar?n destek vermesiyle otomatik olarak olu?turulan CAPS komutu, m3/m2, CO2, alt çizgi (underline) gibi atraksiyonlar için temel boyut de?erleri ile, italik bir fontun italik aç? de?eri gibi bile?enleri kapsayan de?erlerin belirlenmesidir .

Recalculate; yeniden hesaplama anlam?na gelir. Menülerde hesaplamaya ili?kin baz? de?erlerin (yanl?? verilmi? olmas? ve/veya default sabit bir de?erin bulunmas?na kar??l?k) fontun yap?sal özelliklerine göre yeniden hesaplanmas? ve uygun de?erlerin olu?turulmas?d?r.

Kern Table, Kerning (harf aras? bo?luk de?erleri) ayarlar?n? bar?nd?rd??? için, fonta gömülmesi gerekir.

HDMX'in ne oldu?unu ben de tam kavrayamad?m ama anlad???m ?u:
Karakterlerin (Glpyps) ekranda görüntülenirken yani boyutland?r?lmas?nda kullan?lan piksel de?erleri olsa gerek.
« Son Düzenleme: 26 Nisan 2009, 13:47 Gönderen: Mare?al »
Kayıtlı

Deniz Dalk?ran

 • Söz sessizlikte!
 • İleti: 1.253
Ynt: Font Türkçele?tirme Operasyonu - video -
Cevap #19 - 26 Nisan 2009, 22:14

O kadar gerekli gelmedi bana bu sorgulama... Fontlar?mdan en çok kulland?klar?m? bu ?ekilde türkçele?tirdim, gül gibi geçinip gidiyoruz...

Ama senin için rahat edecekse seminerde birebir Mare?al beye de sorabilirsin...
Font Türkçele?tirmede problem ya?am?yorum... Elimden geçenlerin hepsi de canavar ma?allah...
Seminerde birebir sormak m?? Allah korusun! Döverler beni yahu! Bitmez ki o konu...


B s?n?f? ehliyeti koy cebine, sür araban?. :)
?anz?man, krank mili, ?aft, yanma prensipleri falan bunlara girersek i?in rengi de?i?ir Denizcim.
Font Türkçele?tirme ayr?, FontLab e?itimi apayr? ?eyler. ?kincisine girmeyi pek tercih etmiyorum zira benim de halen üzerinde çal??t???m ve kendimi geli?tirdi?im bir mevzu.
Ha, çok zevkli ve renkli bir mevzu o ayr?. :)


Key Dimensions: Fonttaki her bir karakter için, text içinde kullan?lan ve baz? programlar?n destek vermesiyle otomatik olarak olu?turulan CAPS komutu, m3/m2, CO2, alt çizgi (underline) gibi atraksiyonlar için temel boyut de?erleri ile, italik bir fontun italik aç? de?eri gibi bile?enleri kapsayan de?erlerin belirlenmesidir .

Recalculate; yeniden hesaplama anlam?na gelir. Menülerde hesaplamaya ili?kin baz? de?erlerin (yanl?? verilmi? olmas? ve/veya default sabit bir de?erin bulunmas?na kar??l?k) fontun yap?sal özelliklerine göre yeniden hesaplanmas? ve uygun de?erlerin olu?turulmas?d?r.

Kern Table, Kerning (harf aras? bo?luk de?erleri) ayarlar?n? bar?nd?rd??? için, fonta gömülmesi gerekir.

HDMX'in ne oldu?unu ben de tam kavrayamad?m ama anlad???m ?u:
Karakterlerin (Glpyps) ekranda görüntülenirken yani boyutland?r?lmas?nda kullan?lan piksel de?erleri olsa gerek.


Ehliyet tamam da... ??te o renkli ve zevkli konunun bir de kendi dilimizde ve tad?ndan yenmez bir üslupta kayna?? olsa diyorum ben...

Kern Table ve di?erlerini örnek olsun diye söylemi?tim...
Böyle böyle söksem mi seni acaba? : )
Sonra kopi/pest... Al sana canavar gibi bir kitap! Sen istemeden söyleyeyim... 500 kaat'?n? haz?r bil.
Kayıtlı

hvatan

 • İleti: 12
Ynt: Font Türkçele?tirme Operasyonu - video -
Cevap #20 - 28 Nisan 2009, 10:54

Gerek Videoda yapilan, gerekse FTO kitapcigindaki anlatilan yöntemleri deneyerek. gayet güzel sekilde fontlarimi türkcelestirdim. Ne kadar te?ekkür etsem azdir. Türkçe ögrenen bu fontlarimi Quark 6.5'ta denedim.. pdf yaptim hicbir sorun yok.. quark 7.3 'te denedim orda da sorun yok..  Fakat quark 6.5'ta hazirladigim dokumani quark 7.3'te actigim zaman turkcelestirmis oldugum fontun türkce karakterlerini görmüyorum ama Quark 7.3'te yeni bir sayfa acip ayn? fontu denedi?imde türkçe karakterler yerli yerinde ve pdf'inde de sorun olmuyor. Bu sorun Font'la mi Programla mi ilgili.?
Kayıtlı

Mare?al

 • "Her seçi?, bir vazgeçi?tir."
 • İleti: 3.258
Ynt: Font Türkçele?tirme Operasyonu - video -
Cevap #21 - 28 Nisan 2009, 12:34

Fontla ilgili.
Özellikle Hybrid dizilimli (ASCII+Unicode) fontlarda yapar bunu.
Sebebi de ?u;
Eski sürüm fontu okurken ASCII tabloya göre yorumlar. Unicode bir sürümle aç?ld???nda ise tabiat?yla ASCII tablo verileri desteklenmiyor.
Yeni sayfa açt???n?zda ise, fontun unicode diziliminden okur ve sorun olmaz.

Kayıtlı

Zen

 • İleti: 1.092
Ynt: Font Türkçele?tirme Operasyonu - video -
Cevap #22 - 20 Mayıs 2009, 11:51

Diyelimki bir font çantas?n? aç?p içinden sadece tek bir fontu i?leyece?iz. Bunu kaydetti?imizde ayn? font çantas?nda olmas?n? nas?l sa?l?yoruz? Mesela Helvetican?n de?i?ik stillerinin oldu?u bir çantay? aç?pta içinden sadece regular olan? Türkçele?tirdi?im zaman kaydederken fontu çantan?n içine de?il ayr? bir font olarak kaydediyor o bak?mdan.
Kayıtlı
iMac 3,2 GHz Intel Core i5 16 Gb 1600 MHz DDR3 27"
MacPro 2x2.8 GHz Quad-Core Intel Xeon
4 Gb 800 MHz DDR2 FB-DIMM Ram 20" Cinema Display
iMac 2.5 GHz Intel Core i5 8 Gb 1333 MHz DDR3 Ram

*Çetin

 • Grammar Lieutenant...
 • İleti: 7.465
Ynt: Font Türkçele?tirme Operasyonu - video -
Cevap #23 - 20 Mayıs 2009, 11:53

Çanta yaratma Classic sistemden sonra kullan?lmad? diye hat?rl?yorum. Ama destekleniyor ?uan.
Kayıtlı
iMac 21.5'' (10,1) - OS X 10.8.2
MBP 15'' (3.1) - OS X 10.8 K?? Uykusunda
Nokia Lumia 920 WP8

umt

 • İleti: 299
Ynt: Font Türkçele?tirme Operasyonu - video -
Cevap #24 - 20 Mayıs 2009, 12:47

selamlar,

bu video'yu indiremiyor muyuz bilgisayar?m?za?

te?ekkürler...
Kayıtlı
imac 20" 2.4 ghz, 3 gb ram, 2 tb hd, 10.5 leopard vs...

Zen

 • İleti: 1.092
Ynt: Font Türkçele?tirme Operasyonu - video -
Cevap #25 - 20 Mayıs 2009, 12:53

Çanta yaratma Classic sistemden sonra kullan?lmad? diye hat?rl?yorum. Ama destekleniyor ?uan.

Yanl?? ifade etmi? olabilirim ?öyle izah edeyim. Sistem 10.5.6'n?n fontlar?ndan olan Helvetican?n mesela sadece bold halini Türkçele?tirmek istesem kaydederken ayr? bir font gibi kaydediyor oysa benim istedi?im yine tek bir font gibi kaydetmesi.
Kayıtlı
iMac 3,2 GHz Intel Core i5 16 Gb 1600 MHz DDR3 27"
MacPro 2x2.8 GHz Quad-Core Intel Xeon
4 Gb 800 MHz DDR2 FB-DIMM Ram 20" Cinema Display
iMac 2.5 GHz Intel Core i5 8 Gb 1333 MHz DDR3 Ram

Mare?al

 • "Her seçi?, bir vazgeçi?tir."
 • İleti: 3.258
Ynt: Font Türkçele?tirme Operasyonu - video -
Cevap #26 - 20 Mayıs 2009, 13:01

FontLab sadece 4 stil için (Regular, Italic, Bold, BoldItalic) suitcase (bavul, çanta v.s.) deste?i verir.
Çanta içinden açt???n?z fontu tekrar çantaya ekleyemezsiniz. Yani en az?ndan o ?ekilde olmaz.
Bunun için tüm stillerin .vfb dosyalar?n? ekranda aç?k tutup, Generate ederken de;

File > Generate Suitcase komutunu verip, ç?kan pencereden Plain - Bold - Italic - Bold Italic sekmelerinden arka planda aç?k tuttu?umuz fontlar? göstermek gerekiyor.
Kayıtlı

Cyanide

 • ...
 • İleti: 3.392
Ynt: Font Türkçele?tirme Operasyonu - video -
Cevap #27 - 20 Mayıs 2009, 16:58

Ben Türkçele?tirdi?im fontlar? aynen al?p at?yorum di?erlerinin aras?na.
Suitcase Fusion çanta olarak gösteriyor onlar?. :P
Kayıtlı
Mac Pro [3.1] 2.8 Ghz Quad-Core Intel Xeon | 6 GB Ram | WD-Black 640 GB
Ati Radeon 2600XT & Ati Radeon 4650[/url] | Cinema Display HD 23"

"all work and no play makes jack a dull boy..."

Mare?al

 • "Her seçi?, bir vazgeçi?tir."
 • İleti: 3.258
Ynt: Font Türkçele?tirme Operasyonu - video -
Cevap #28 - 20 Mayıs 2009, 18:32

Tebrik ederim de, mevzu o de?il.
Kayıtlı

Yalç?n Eren

 • Welcome back
  • web sitem
 • İleti: 1.969
Ynt: Font Türkçele?tirme Operasyonu - video -
Cevap #29 - 20 Mayıs 2009, 18:53

Tebrik ederim de, mevzu o de?il.

Koptum ak?am ak?am  ;D
Kayıtlı
 

Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri