TurkMac

Audio & Video => Audio => Konuyu başlatan: max - 10 Nisan 2015, 03:06

Başlık: Mac mini 2014late ve Firewire ses kart? problemi ?
Gönderen: max - 10 Nisan 2015, 03:06
Arkada?lar merhaba yeni ald???m mac minin  firewire giri?i yok bunu biliyordum tabiki al?rken ama bit yard?mc? kablo adaptör yard?m? ile çözerim problemi diye dü?ündüm. Firewire giri?i  ses kart?m? fire wire yolu ile ancak ba?l?yabildii?im için gerekli
bunun için bir adaptör sat?l?yor apple storeda ama alt?nda 7w takadar güc verdi?ini yazm?s
http://store.apple.com/tr/product/MD464ZM/A/apple-thunderbolt-firewire-adaptörü?fnode=51
ses kart?m?n çal?smas? için gerekli güç tüketimi ise  inceledim 14 w yaz?yor altaki verdi?im linkde a?a??larda görebilirsiniz.
http://www.tcelectronic.com/impact-twin/tech-specs/
bu adaptör benim anlad???m kadar?yla benim i?imi görmüyebilir yada görür mü ? bu sorunu nas?l çözebilirim sizce ?  lütfen bilginiz var ise yaz?n.

Not: Bu ses kart?n? daha önceki bilgisayar?m olan 2010 mid imac'e firewire yoluyla ba?l?yarak rahatl?kla sorunsuz kullan?yordum.Sent from my iPhone using Tapatalk
Başlık: Ynt: Mac mini 2014late ve Firewire ses kart? problemi ?
Gönderen: Aktepe - 10 Nisan 2015, 11:21
Ses kart?n?z?n ayr? bir güç giri?i varsa onu kullanabilirsin iz. O?lumun iMac ile kulland??? harici ses kart?n?n ayr? bir güç giri?i ve adaptörü de var. ?stedi?i zaman prize tak?yor, takmasa da FireWire'den ald??? güçle s?k?nt?s?z çal??abiliyor. ?u anda marka ve modelini hat?rlam?yorum.

Ek: sonradan verdi?iniz linki inceledim. Sizin kart?n?z?n da adaptörü varm??, altlarda bir yerde "Mains Power Supply (included) - 12V DC, Adapter for 90 to 240 VAC, 50 to 60 Hz (auto select)" yaz?yor. Onu takarsan?z linkini verdi?iniz "Apple Thunderbolt-FireWire adaptörü"nün ne kadar güç destekledi?inin bir önemi kalmaz, rahatl?kla kullanabilirsin iz.
Başlık: Ynt: Mac mini 2014late ve Firewire ses kart? problemi ?
Gönderen: max - 10 Nisan 2015, 11:36
merhaba yan?t?z tesekkürler adaptörüde var ayr?ca harici olarak evet ama o ?ekilde çal?st??? zaman bilgisayara nas?l ba?l?cam   bilgisayar?n ses kart?no görmesi gerekli firewire üzerinden görüyor tan?yor ses kart?n? logic pro program?nda cal?sabilmem için o gerekli


Sent from my iPhone using Tapatalk
Başlık: Ynt: Mac mini 2014late ve Firewire ses kart? problemi ?
Gönderen: max - 10 Nisan 2015, 11:37
lütfen bu sorunu nas?l çözrbilirim yard?mlar?n?z? bekliyorum :(


Sent from my iPhone using Tapatalk
Başlık: Ynt: Mac mini 2014late ve Firewire ses kart? problemi ?
Gönderen: max - 10 Nisan 2015, 11:38
o?lunuzda macminimi kullan?yor ?


Sent from my iPhone using Tapatalk
Başlık: Ynt: Mac mini 2014late ve Firewire ses kart? problemi ?
Gönderen: Aktepe - 10 Nisan 2015, 11:47
O?lum iMac kullan?yor, yukar?da yazm??t?m.

Linkini verdi?iniz adaptörü al?p ses kart?n?z? Mini'ye ba?lay?n ayr?ca güç adaptörünü de prize takarak ses kart?n?n güç giri?ine tak?n. Yan? ses kart?n?z hem Mac Mini'ye hem de prize ba?l? olacak, güç s?k?nt?s? kalmayacak bu durumda.
Başlık: Ynt: Mac mini 2014late ve Firewire ses kart? problemi ?
Gönderen: max - 10 Nisan 2015, 11:55
Tesekkürler iki ?ekildede ba?l? olmas? elektriksek yada teknik bir sorun yaratmaz san?r?m de?ilmi ?


Sent from my iPhone using Tapatalk
Başlık: Ynt: Mac mini 2014late ve Firewire ses kart? problemi ?
Gönderen: max - 10 Nisan 2015, 11:58
Bende daha önceden dedi?im gibi imacde sadece firewiredan ba?l?yarak kullan?yordum. ?unu merak ediyorum imac dede firewire 800 portu var o port üzerinden ba?lad???n?zda kaç w bir enerji sa?l?yordu imacde ? bu adaptör 7w sa?lad???na göre san?r?m oda öyle olmal? ?


Sent from my iPhone using Tapatalk
Başlık: Ynt: Mac mini 2014late ve Firewire ses kart? problemi ?
Gönderen: Aktepe - 10 Nisan 2015, 12:15
iMac bir adaptör kullanmadan do?rudan prize tak?ld??? için belki gücü yüksektir diye dü?ünmü?tüm ba?ta ama Apple Support'taki FireWire Ports: Specifications (https://support.apple.com/en-us/HT201818)'daki bilgilere göre hepsi 7 W gibi görünüyor.

Bu durumda sizin de prizden ayr?ca güç almadan kullanabiliyor olman?z gerekir eskisi gibi. Bence hem güç adaptörü ba?l? iken hem de ba?lamadan ses kart?n? Mac Mini'ye takarak deneyin.
Başlık: Ynt: Mac mini 2014late ve Firewire ses kart? problemi ?
Gönderen: max - 10 Nisan 2015, 12:48
Te?ekkürler evet tam merak etti?im ?eyde buydu ikisinide deniyeyim. Peki bir ihtimal her ikisinide ba?lamam teknik yada elektriksel bir s?k?nt? yarat?r m? ?


Sent from my iPhone using Tapatalk
Başlık: Ynt: Mac mini 2014late ve Firewire ses kart? problemi ?
Gönderen: Aktepe - 10 Nisan 2015, 13:00
Ses kart?n?n kendi adaptörü ilen güç neden problem olsun? S?k?nt? ç?kmaz bu ?ekilde. Ayr?ca güç adaptörsüz de deneyin s?k?nt? olmazsa öyle de kullanabilirsin iz.
Başlık: Ynt: Mac mini 2014late ve Firewire ses kart? problemi ?
Gönderen: max - 10 Nisan 2015, 13:03
Tamam tesekkürler öyle çal?st??? takdirde öyle kullanay?m.


Sent from my iPhone using Tapatalk
Başlık: Ynt: Mac mini 2014late ve Firewire ses kart? problemi ?
Gönderen: max - 10 Nisan 2015, 13:04
Tekrar sa?olun ilginiz için ve yard?mc? oldu?unuz için


Sent from my iPhone using Tapatalk
Başlık: Ynt: Mac mini 2014late ve Firewire ses kart? problemi ?
Gönderen: fujiman - 10 Nisan 2015, 15:18
E?er Ses kart?n?n üzerinde Elektrik beslemesinin nas?l yap?laca??n? seçebilece?in bir switch var m? ? örn: Benim Motu Traveler'?mda bir switch var. ?stersem tüm gücü firewiredan al diyorum. ?stersem '' Bus Power Off '' seçene?ine getirip sadece elektrik beslemesinden enerji almas?n? sa?l?yorum... Sende böyle bir switch var ise kullan. Yok ise ses kart? gerekli tayinleri kendisi yap?yodur. . . Önce adaptörü al dene onu her halukarda almak zorundas?n ki çözüm sa?l?yacak gibime geliyo. Sonucuda buraya yaz... Sevgiler...
Başlık: Ynt: Mac mini 2014late ve Firewire ses kart? problemi ?
Gönderen: max - 10 Nisan 2015, 16:10
tamam yazaca??m te?ekkürler ilginiz için


Sent from my iPhone using Tapatalk
Başlık: Ynt: Mac mini 2014late ve Firewire ses kart? problemi ?
Gönderen: max - 10 Nisan 2015, 16:21
evet o adaptörü kesin almam gerekli zaten bilgisayar?n ses kart?n? görebilmesi için o yolla zaten ba?l? olmas? laz?m umar?m o adaptör tek ba??na i?e yarar. aksi takdirde hem ses kart?n?n adaptörü hem firewire yolu ikisini bir kullanmak zorunda kalaca??m bunun ne kadar sa?l?kl? oldu?undan hala emin de?ilim. ses kart? adaptörünün bilgisayar kullan?lmaya harici i?ler için oldu?unu dü?ünüyorum. yani bilgisayar kullan?l?caksa sadece firewire ba?lant?s? sa?l?kl?  diye bir tahmin yürütüyorum ikisi ayn? anfa teknik bir s?k?nt? yapar m? yapmazm? bundan emin de?ilim henüz .


Sent from my iPhone using Tapatalk
Başlık: Ynt: Mac mini 2014late ve Firewire ses kart? problemi ?
Gönderen: Aktepe - 10 Nisan 2015, 18:13
Bizim evdekinde ikisi de tak?l? olsa da hiç bir ?ey de?i?miyor. S?k?nt? ç?kaca??n? sanmam.
Başlık: Ynt: Mac mini 2014late ve Firewire ses kart? problemi ?
Gönderen: max - 10 Nisan 2015, 20:27
Bu cok iyi aes kart?n?n ürericilerine yazd?m cevap bekliyorum bir sorun olustururmu gibi sordum


Sent from my iPhone using Tapatalk
Başlık: Ynt: Mac mini 2014late ve Firewire ses kart? problemi ?
Gönderen: max - 14 Nisan 2015, 14:23
Ses kart? üreticeleri ikisini ayn? anda ses kart? adaptörü ve firewire olarak ba?lamam? tavsiye ettiler,
 Sorun çözülmü?tür ?imdilik. Tekrar te?ekkürler..


Sent from my iPhone using Tapatalk
Başlık: Ynt: Mac mini 2014late ve Firewire ses kart? problemi ?
Gönderen: max - 15 Nisan 2015, 04:37
güncel: sadece firewire to thunderbolt yoluyla firewire ba?lant?s? olan ses kart?m? ba?lad?m çal??mad? bu ?ekilde yar?n ses kart? adaptörü ile birlikte deneyece?im sonucu tekrar yazar?m umar?m çal???r. not : ses kart? adaptörünün çevirici ucu olmad??? için ?uan birlikte deneme ?ans?m olmad? yar?n gerekli aparat? al?p birlikte deneyip sonucu payla?aca??m. ilginiz için te?ekkürler.


Sent from my iPhone using Tapatalk
Başlık: Ynt: Mac mini 2014late ve Firewire ses kart? problemi ?
Gönderen: max - 16 Nisan 2015, 04:38
bugun iki ?ekilde ba?l? olarak denedim kartt elektrik al?yor kendi aadaptöründen ..firewire yolundan ise mac miniye thunderbolt adaptörü ike ba?l?. Mac mini kart? tan?m?yor fire wire yolunda bir s?k?nt?m? var ?müthi? performansl? çal?san ses kart?n? mac mini san?r?m çal?st?ramad? ve moralim baya bozuldu halbuki ses kart?n?n driverlar?da güncel anlam?? de?ilim :((( sizlerin bir fikri var m? ?


Sent from my iPhone using Tapatalk
Başlık: Ynt: Mac mini 2014late ve Firewire ses kart? problemi ?
Gönderen: Aktepe - 16 Nisan 2015, 11:36
Ba?ka bir FireWire cihaz (HDD, Kamera...) takarak kablonun sa?lam veya uygun kablo oldu?undan emin olun bence.
Başlık: Ynt: Mac mini 2014late ve Firewire ses kart? problemi ?
Gönderen: max - 16 Nisan 2015, 15:50
seskart?na ba?lad???m yeni bir firewire kablosu sorunu çözdü hem power adaptör hemde firewire kablosu ile sorunum ortadan kalkm?? durumda ?uan te?ekkürler


Sent from my iPhone using Tapatalk