TurkMac

Macintosh => iLife => Konuyu başlatan: skoer - 14 Şubat 2007, 13:56

Başlık: iPhoto'da dosya isimlerini de?i?tirmek
Gönderen: skoer - 14 Şubat 2007, 13:56
Farkl? zamanlarda çekilmi? ayn? isimlerde fotolara sahibim. Information bölümünden Tittle'n? de?i?tirebiliyorum lakin bu i?lem ar?ivdeki -iphoto library- dosya ad?n?n de?i?mesini sa?lam?yor. Dolay?s?yla mükerrer dosya isimleri sorunu ile albümleri cd'ye kaydetmek için bir klasörün içine alam?yorum.

Bunun bir yöntemi var m?d?r?
Başlık: Ynt: iPhoto'da dosya isimlerini de?i?tirmek
Gönderen: kazimtaskin - 14 Şubat 2007, 14:10
Kolay bir çözüm var asl?nda..
iPhoto Library'den Roll isimli klasörlere ula??n. Bunlar? seçip, Automator bölümünde aç?klad???m?z dosya ismi de?i?tirme i?lemini uygulay?n olsun bitsin.
Başlık: Ynt: iPhoto'da dosya isimlerini de?i?tirmek
Gönderen: Aktepe - 14 Şubat 2007, 14:14
Dosya isimlerini de?i?tirince iPhoto'ya tekrar atmak gerekebilir resimleri. Çünkü ben bir tanesinin ismini de?i?tirdim, iPhoto'da "?" ç?k?yor resim yerine.
Başlık: Ynt: iPhoto'da dosya isimlerini de?i?tirmek
Gönderen: kazimtaskin - 14 Şubat 2007, 14:24
Dosya isimlerinde böylesi karga?a ortada iken bence iPhoto kütüphanesini revize etmek laz?m bu ?ekilde.
Başlık: Ynt: iPhoto'da dosya isimlerini de?i?tirmek
Gönderen: barsahin - 14 Şubat 2007, 14:32
itunes'da "get info"dan ?ark?n?n dosya ismini de?i?tirmek mümkün iken, iphoto'da bu özelli?in olmamas? ilginç geldi hep bana. Geçenlerde ç?kt?ktan 1 sene sonra iphoto 6'y? yeni gördüm, "Preferences" ayarlar?na "Advanced" seçene?ini nihayet koymu?lar, önceki sürümlerde bu bile yoktu.
Başlık: Ynt: iPhoto'da dosya isimlerini de?i?tirmek
Gönderen: Buğra Henden - 14 Şubat 2007, 17:04
iPhoto'ya her resmi isimlendiriyoru m. E?er laz?m olursa export ederseniz dosya isimleri iphotodaki isimle geliyor. Library'de duran resim de istedi?i dosya ad?na sahip olabilir. :)
Başlık: Ynt: iPhoto'da dosya isimlerini de?i?tirmek
Gönderen: kazimtaskin - 14 Şubat 2007, 17:09
iPhoto'ya her resmi isimlendiriyoru m. E?er laz?m olursa export ederseniz dosya isimleri iphotodaki isimle geliyor. Library'de duran resim de istedi?i dosya ad?na sahip olabilir. :)

Peki seçilen resimler için Burn komutu verildi?inde title bilgisi mi yoksa library'deki isim bilgisi mi geçerli oluyor? Mevuzumuz CD kay?t da.