Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

gokayeren

 • İleti: 750

Single Layer Leopard DVD si ile açt?m Powerbook'u.

Ne oldu?unu anlamad?m. Çünkü harddisk seçme bölümü geldi?i zaman, bu harddiskte zaten son sürüm leopard yüklü, bu yüzden upgrade edemezsiniz gibi bir yaz? ç?k?yor.

Disk utilityden format at?p, sistemi yüklerim bi ?ekilde o sorun de?il ama bu DVD den sistem yüklemek istemiyorum.
Kayıtlı
Power Mac 11,2, Dual 2 GHz G5, 4 GB DDR2 SDRAM, 500GB WD HDD, GeForce 6600Le 128 MB
MacBook 4.1 Core 2 Duo 2.4GHz, 3 GB DDR2 SDRAM, 250GB HDD, Intel GMA X3100 144 MB
iPhone 5C 16GB, iOS 8.0.2
Logic Express 9 - Apogee Duet Fw

ozgur

 • Lümpen Proleter!!
  • http://absurd.org/
 • İleti: 5.319

Yüklü sistem 10.5.8 diyelim. E?er i?letim sistemi DVD'sindeki sürüm 10.5.3 ise üstüne yüklemeyecektir.
Kayıtlı
Umutsuz kitlelerin iLLuminati'si olaca??z![/url]

gokayeren

 • İleti: 750

Sorunum o de?ilki. Ben sadece sistem yüklendimi yüklenmedimi onu anlamak için girdim oraya.

Yüklü olan bir sistem varsa neden o sistemden aç?lm?yor makine? Ondan önceki mesaj?m? okurmusunuz. As?l sorunum orda.
Kayıtlı
Power Mac 11,2, Dual 2 GHz G5, 4 GB DDR2 SDRAM, 500GB WD HDD, GeForce 6600Le 128 MB
MacBook 4.1 Core 2 Duo 2.4GHz, 3 GB DDR2 SDRAM, 250GB HDD, Intel GMA X3100 144 MB
iPhone 5C 16GB, iOS 8.0.2
Logic Express 9 - Apogee Duet Fw

ozgur

 • Lümpen Proleter!!
  • http://absurd.org/
 • İleti: 5.319

PowerBook'un diskini formatlarken Disk Utility'de Partition Scheme k?sm?nda Apple Partition Map'i seçtiniz mi? PPC tabanl? Mac'lerin ba?layabilmeleri için diskin bu ?ekilde formatlanm?? olmas? gerekiyor.

Kayıtlı
Umutsuz kitlelerin iLLuminati'si olaca??z![/url]

gokayeren

 • İleti: 750

Tüh ya o ayar? hiç ellememi?tim. ?uan küçültülmü? dvd den kurulum yap?yorum. Sonra Target Disk Mode ile ba?lat?p, yeniden sistem kurulumu yap?cam. Bu sefer Apple Partition Map i?aretini seçerek deniycem.

Tekrar te?ekkürler. Bir sorun olursa yine yazar?m.
Kayıtlı
Power Mac 11,2, Dual 2 GHz G5, 4 GB DDR2 SDRAM, 500GB WD HDD, GeForce 6600Le 128 MB
MacBook 4.1 Core 2 Duo 2.4GHz, 3 GB DDR2 SDRAM, 250GB HDD, Intel GMA X3100 144 MB
iPhone 5C 16GB, iOS 8.0.2
Logic Express 9 - Apogee Duet Fw

ozgur

 • Lümpen Proleter!!
  • http://absurd.org/
 • İleti: 5.319

MacBook'tan ba?latt???n?z için GUID otomatik olarak seçili kalm?? olabilir. Bak?p bizi bilgilendirirsi niz.
Kayıtlı
Umutsuz kitlelerin iLLuminati'si olaca??z![/url]

gokayeren

 • İleti: 750

Evet dedi?iniz gibi GUID seçili kal?yormu?.

?lk ba?ta options aktif olmad? ama biraz kurcal?y?nca aktif oldu ve de?i?tirdim. ?uan kurulum yap?yorum tekrardan. Gayet h?zl? kuruyor. Sorunsuz oluca??n? tahmin ediyorum.

?ki maci olanlar için çok çok iyi bir özellik bu.

Dvd sürücü olmadan sistem kurman?n ba?ka bir yolunu da sayenizde aç?klam?? olduk.
Kayıtlı
Power Mac 11,2, Dual 2 GHz G5, 4 GB DDR2 SDRAM, 500GB WD HDD, GeForce 6600Le 128 MB
MacBook 4.1 Core 2 Duo 2.4GHz, 3 GB DDR2 SDRAM, 250GB HDD, Intel GMA X3100 144 MB
iPhone 5C 16GB, iOS 8.0.2
Logic Express 9 - Apogee Duet Fw

gokayeren

 • İleti: 750

):

Yine sistem aç?lmad? ve harddiski görmüyor. Target Disk Mode'da devre d??? kal?yor hemen. ?imdi 1 bucuk saat tekrar ba?a dönmek için u?ra??cam.

Bi sorum olucak elimdeki sistem .dmg sinin generic olup olmad???n? nerden anlar?m? E?er de?ilse hiç kurulmazd? diymi?
Kayıtlı
Power Mac 11,2, Dual 2 GHz G5, 4 GB DDR2 SDRAM, 500GB WD HDD, GeForce 6600Le 128 MB
MacBook 4.1 Core 2 Duo 2.4GHz, 3 GB DDR2 SDRAM, 250GB HDD, Intel GMA X3100 144 MB
iPhone 5C 16GB, iOS 8.0.2
Logic Express 9 - Apogee Duet Fw

ozgur

 • Lümpen Proleter!!
  • http://absurd.org/
 • İleti: 5.319

Evet generic olmasayd? kurulum s?ras?nda bu Mac'e kurulamaz diyecekti.

Daha önce Bu?ra'n?n bahsetti?i Intel <=> PPC uyumsuzlu?u olabilir. Yani siz Intel Mac'ten kurulum yapt???n?z için PPC Mac'e gereken kütüphaneleri yüklememe durumu. Elinizdeki .dmg dosyas?n? bir DVD'ye yaz?p PowerBook'u ondan ba?latmay? deneme imkan?n?z varsa o ?ekilde deneyin. E?er çal???rsa, sorun Intel'den PPC'ye yüklemeden kaynaklan?yor demektir, çal??m?yorsa dmg'de bir problem olabilir ama bana bu daha dü?ük bir ihtimal gibi geliyor.

Maalesef daha kestirme bir çözüm akl?ma gelmiyor :/
Kayıtlı
Umutsuz kitlelerin iLLuminati'si olaca??z![/url]

gokayeren

 • İleti: 750

Asl?nda benim sistem kurma sorunum yok. Daha do?rusu çözdüm sistem kurma sorunumu.

Çift katman DVD yok elimde. Zaten iMac çift katman yaz?yormu bilmiyorum. ?nternetten tek DVD Leopard indirdim ve onu kullan?yorum, PowerBook'a sistem yüklerken.

Bu DVD, kurcalanm?? bir DVD oldu?u için yakla??k 1 bucuk saatte kurulum yap?yor. Sorunlu, anl?yaca??n?z.

Bende bu i?i yapman?n k?sa bir yolunu ara?t?r?yordum. Konuyu açan ki?i de ben de?ildim ama haz?r aç?lm??ken sor?y?m demi?tim. Çözemedik malesef.

Yaln?z daha rahat kurcalamak için, PowerBook'u iki partition yapt?m ve DVD olmadan sistem kurma çal??malar?ma bu ?ekilde devam etmeyi dü?ünüyorum(: Bu çözüm akl?ma yeni geldi?i içinde yakla??k 5 saattir bo?una format at?p durdum makineye. Bir tane kurtarma sistemi kurdum ve her seferinde ba?tan format atmak zorunda kalmayaca??m? umut ediyorum.

Yard?mlar?n?z için te?ekkürler.

Kayıtlı
Power Mac 11,2, Dual 2 GHz G5, 4 GB DDR2 SDRAM, 500GB WD HDD, GeForce 6600Le 128 MB
MacBook 4.1 Core 2 Duo 2.4GHz, 3 GB DDR2 SDRAM, 250GB HDD, Intel GMA X3100 144 MB
iPhone 5C 16GB, iOS 8.0.2
Logic Express 9 - Apogee Duet Fw

Bu?ra Henden

 • Yönetici
 • "Together we stand, divided we fall."
 • İleti: 15.665

Ben yine ortadan mevzuya gireyim. PPC i?lemcili Mac'lere sistem kuracaksan?z GUID olmamal?. PPC i?lemcili Macler sadece Apple Partition Map disklerden boot olabilir.

Ayr?ca çal??an makina Intel ise, o PPC makinaya sistem kuramaz, bu malesef böyle. Kurulsa bile aç?lmayacakt?r. En az?ndan 'touch' komutu bile farkl? dosyalar? bootable ayarlayacakt?r.

E?er target disk modunda Intelli aletin ekran?nda Firewire logosu dönerken PPC i?lemcili Mac Intel'li Mac'in DVD sürücüsündeki DVD'den boot olam?yorsa alternatif yollar denemelisiniz. Ama ben bu yöntemle zaman?nda sistem kurdu?umu hat?rl?yorum.

E?er PPC'deki sabit diski ikiye bölecek ve içine Tiger DVD'sini restore edecekseniz PPC'deki hd Apple Partition Map ile bölüntülenmeli.
Kayıtlı
15" MacBook Pro (Late 2011) & iPhone 6+ & iPad 3
mac mini (Late 2011) (Media Center)

ozgur

 • Lümpen Proleter!!
  • http://absurd.org/
 • İleti: 5.319


Yaln?z daha rahat kurcalamak için, PowerBook'u iki partition yapt?m ve DVD olmadan sistem kurma çal??malar?ma bu ?ekilde devam etmeyi dü?ünüyorum(: Bu çözüm akl?ma yeni geldi?i içinde yakla??k 5 saattir bo?una format at?p durdum makineye. Bir tane kurtarma sistemi kurdum ve her seferinde ba?tan format atmak zorunda kalmayaca??m? umut ediyorum.

E?er partitionlar?n birinde ba?lat?labilir sistem varsa, onu kullanarak di?er partition'a bu yöntemle yükleyebilirsiniz. PPC, Intel karma?as? olmayaca?? için sorun ç?kmayaca??n? dü?ünüyorum.
Kayıtlı
Umutsuz kitlelerin iLLuminati'si olaca??z![/url]

gokayeren

 • İleti: 750

?u an onu deniyorum.

Umar?m bu yöntemde de sorun ç?kmaz. (:
Kayıtlı
Power Mac 11,2, Dual 2 GHz G5, 4 GB DDR2 SDRAM, 500GB WD HDD, GeForce 6600Le 128 MB
MacBook 4.1 Core 2 Duo 2.4GHz, 3 GB DDR2 SDRAM, 250GB HDD, Intel GMA X3100 144 MB
iPhone 5C 16GB, iOS 8.0.2
Logic Express 9 - Apogee Duet Fw

gokayeren

 • İleti: 750

Evet son yöntem i?e yar?yor. Bu ?ekilde kurdum.

Bir ayr?nt? vermekte vayda var. Di?er bölüntüye sistem kurma yönteminde, as?l sisteminiz Tiger diyelim, di?er bölüntüye de Leopard kurmak isterseniz olmuyor. Yani alt versiyon sistem kurulabiliyor ama as?l sistemin üzerinde bir sistemi kuram?yorsunuz.

yaln?z bu yöntem baya i?e yar?yor. Te?ekkürler.
Kayıtlı
Power Mac 11,2, Dual 2 GHz G5, 4 GB DDR2 SDRAM, 500GB WD HDD, GeForce 6600Le 128 MB
MacBook 4.1 Core 2 Duo 2.4GHz, 3 GB DDR2 SDRAM, 250GB HDD, Intel GMA X3100 144 MB
iPhone 5C 16GB, iOS 8.0.2
Logic Express 9 - Apogee Duet Fw

Ercan Eras

 • PowerMac G5 Quad 2.5 23" Apple Cinema HD MacOS X 1
 • İleti: 4.359

Alıntı
Di?er bölüntüye sistem kurma yönteminde, as?l sisteminiz Tiger diyelim, di?er bölüntüye de Leopard kurmak isterseniz olmuyor.
Bence ba?ka bir durum olmal?...
?ki bölüntülü bir bilgisayarda
 bölüntülerden birine Jaguar di?rine Panter,
Panter/Tiger, Tiger/Leopar çok kurdum ben vakti zaman?nda...
Kayıtlı
PowerMac G5 Quad 2.5
23" Apple Cinema HD
MacOS X 10.5.8
 

Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri