Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Volkan Ülkü

  • Was the rest of the world crazy? Or, was I crazy?
  • İleti: 53
Automator - Script
- 11 Ocak 2011, 02:40

Merhabalar,

Konu ba?l???nda tam olarak istedi?imi anlatamad?m ama durum ?u;

Automator ile ekran görüntüsü al?p, bunun format?n? de?i?tirip, ismine tarih ekleyip, dropbox klasörüme kopyalay?p upload edilmesini sa?layan ve sonras?nda da URL linkini clipboard?ma kopyalatan bir workflow haz?rlad?m. Hatta bunu service olarak kaydedip k?sayol atamas? da yapt?m. Ama yeterli gelmedi. En az?ndan tam olarak kafamda planlad???m bir ?eye eri?emedim.

?stedi?im ?u ki, acaba Automator ile haz?rlad???m?z uygulamalar? menü bar arac?l??? ile eri?ebilmemiz için nas?l bir ?ey yapmam?z gerekiyor? Biraz ara?t?rd?m internette, fakat anlayamad?m. Malesef kod yazma bilgim yok hiç. Yönergeleri bile izleyemiyorum. =) Baz? uygulamalar var internette bunun için. Örne?in menüye bir aç?l?r menü ekleyip oraya uygulamalar? listeletiyor ama benim istedi?im o da de?il. =)

?imdilik hem k?sayol atamam, hem de Dock'da uygulamam var. ?ki türlü de istedi?imi yapt?rabiliyorum ama kafamdaki ?ey, menü barda konumlanm?? bir objektif resmine t?klay?p halledebilmek.

Var m?d?r bu duruma bir çözüm? =)
Kayıtlı
- Macbook Intel C2D 2.0 Ghz: MacOSx Snow Leopard 10.6.7
- iPhone 4GS 16GB
- iPod Nano 8GB
 

Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri