Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

x_brknt

 • Lütfen buraya bilgisayar?n?z?n özelliklerini yaz?n?z.
 • İleti: 13

Merhabalar arkada?lar nas?l yapabilece?imi bilmesemde i?ime çok yarayacak devaml? kullanabilece?im bir sorun ile kar?? kar??yay?m konu ba?l???ndan anla??l?yodur yinede daha ac?klay?c? anlatmam gerekirse sorunum 2 ye ayr?l?yor;

1. Elimde alt alta s?ralanm?? bu tür kelime guruplar?n? var tekrarlar? kald?r?p teke dü?ürmem gerekiyo ama bunu yaparken Oil kelimesi kald?r?rken ayn? zamanda Oil Industry kelimesinin içerisindeki Oil kelimesini kald?rm?yacak

2. si ise yukar?daki gibi kelimeleri tek bir hüçreye birle?tirip aralar?na virgül koymas? 
Yard?m?n?z gerçekten çok makbule geçecek en azn?ndan 2 sinden bir tanesini bile halledebilmem beni epey bi me?galeden kurtaracak ?imdiden çok te?ekkür ederim.
Kayıtlı

theunnamed

 • Lütfen buraya bilgisayar?n?z?n özelliklerini yaz?n?z.
 • İleti: 32

Mac üzerinde automator tarz? bir biçimde yap?l?r m? bilemiyorum ama benim akl?ma ?öyle bir?ey geldi,

Bunu yapt???n?zda tamamen halletmi? olmayacaks?n?z kesinlikle, ba?tan sona gözden geçirmeniz gerekecek, ama belki i?inize yarar, ya da birileri bunun üstüne ba?ka ?eyler ekleyerek daha kullan??l? hale getirir. Ben olsam;

1- Önce alt alta s?ralanm?? gelimeleri seçer, bir word belgesine yap??t?r?r?m, sonra da Find fonksiyonu ile "tümünü de?i?tir" seçene?ini kullan?r?m. De?i?tirilmesi gereken ?eyi bo?luk(space) olarak girerim, de?i?tirilecek k?sma ise ",+bo?luk" yazar tümünü de?i?tiririm. Birden fazla kelimeden olu?an gruplar için yapacak bir?ey bilemiyorum, onlar? da teker teker gözden geçirip silmeniz gerekecek san?r?m. (umar?m tek kelime halindedir büyük bir bölümü :) )

2- E?er yukar?dakini uygulay?p kelimelerin sonuna virgül koymu? iseniz, ?imdi de arama fonksiyonunda yine tümünü de?i?tiri kullanacaz, silmemiz gereken kelimeyi oil olarak dü?ünelim, arama k?sm?na "oil," de?i?mesini istedi?iniz k?s?ma da yine bo?luk koyup tümünü de?i?tir diyebilirsiniz.

Umar?m birazda olsa yard?mc? olur..
Kayıtlı

x_brknt

 • Lütfen buraya bilgisayar?n?z?n özelliklerini yaz?n?z.
 • İleti: 13

Mac üzerinde automator tarz? bir biçimde yap?l?r m? bilemiyorum ama benim akl?ma ?öyle bir?ey geldi,

Bunu yapt???n?zda tamamen halletmi? olmayacaks?n?z kesinlikle, ba?tan sona gözden geçirmeniz gerekecek, ama belki i?inize yarar, ya da birileri bunun üstüne ba?ka ?eyler ekleyerek daha kullan??l? hale getirir. Ben olsam;

1- Önce alt alta s?ralanm?? gelimeleri seçer, bir word belgesine yap??t?r?r?m, sonra da Find fonksiyonu ile "tümünü de?i?tir" seçene?ini kullan?r?m. De?i?tirilmesi gereken ?eyi bo?luk(space) olarak girerim, de?i?tirilecek k?sma ise ",+bo?luk" yazar tümünü de?i?tiririm. Birden fazla kelimeden olu?an gruplar için yapacak bir?ey bilemiyorum, onlar? da teker teker gözden geçirip silmeniz gerekecek san?r?m. (umar?m tek kelime halindedir büyük bir bölümü :) )

2- E?er yukar?dakini uygulay?p kelimelerin sonuna virgül koymu? iseniz, ?imdi de arama fonksiyonunda yine tümünü de?i?tiri kullanacaz, silmemiz gereken kelimeyi oil olarak dü?ünelim, arama k?sm?na "oil," de?i?mesini istedi?iniz k?s?ma da yine bo?luk koyup tümünü de?i?tir diyebilirsiniz.

Umar?m birazda olsa yard?mc? olur..

?lgilenmen bile yeterli çok te?ekkür ederim yaln?z kelimeler aras?nda bo?luk de?il bir alt sat?r var yani enter komutu bunuda de?i?tirecek kelimeye girmem mümkün olmuyor ki bo?lu?u de?i?tirmeyi denesem bu sefer 2 kelimeli olanlar?n aras?ndaki bo?lu?a da virgül koyacak ki bu durum da uygun olmuyor yinede çok sa?olas?n
Kayıtlı

bambu

 • 2,9 GHz Intel Core i5 21.5 Inc 10.10.5 Yosemite
 • İleti: 107

Bence ilk olarak tabloyu word belgesine ya da bul de?i?tir özelli?i olan bir programa metin biçimini iptal ederek yap??t?r.
Daha sonra her sat?r?n son harfinin yan?na alakas?z bir karakter koy.
Örnek olarak;
Storage Tank^
Oil^
Son olarak imleci oil'in o'sunun ba??na getirip shift tu?una bas?l? tutarak sol ok tu?uyla ?apka i?areti dahil (sen ?apka i?aretinin yerine ba?ka bir ?ey kullanabilirsin) seç. Seçti?ini de bul de?i?tirde ",bo?luk" (" i?aretini vurgulamak için kulland?m. Sen bunu gözard? et) ?eklinde de?i?tir.
Benim akl?ma gelen bu.
Kayıtlı

x_brknt

 • Lütfen buraya bilgisayar?n?z?n özelliklerini yaz?n?z.
 • İleti: 13

Bence ilk olarak tabloyu word belgesine ya da bul de?i?tir özelli?i olan bir programa metin biçimini iptal ederek yap??t?r.
Daha sonra her sat?r?n son harfinin yan?na alakas?z bir karakter koy.
Örnek olarak;
Storage Tank^
Oil^
Son olarak imleci oil'in o'sunun ba??na getirip shift tu?una bas?l? tutarak sol ok tu?uyla ?apka i?areti dahil (sen ?apka i?aretinin yerine ba?ka bir ?ey kullanabilirsin) seç. Seçti?ini de bul de?i?tirde ",bo?luk" (" i?aretini vurgulamak için kulland?m. Sen bunu gözard? et) ?eklinde de?i?tir.
Benim akl?ma gelen bu.

Yine çok sa?olas?n karde? ilgilendin ama i?aret koyaca??m kadar u?ra?a kendim birle?tirebilirim tek sorun bu i? devaml? yapacak olmam çok zaman?m? al?yor ?imdi ba?ka excel formunda act?m konuyu san?r?m bi çözüm bulunacak
Kayıtlı

bambu

 • 2,9 GHz Intel Core i5 21.5 Inc 10.10.5 Yosemite
 • İleti: 107

bütün sat?rlar?n sonuna ekleyebilirsin karakteri. her sat?r?n sonuna "?u karakteri ekle" diye.
Kayıtlı

ufuk

 • İleti: 1.300

Metini kopyala ve TextWrangler program?nda bir text'e yap??t?r. sonra; find replace all i?leminde

\r

leri

,

ile de?i?tir dersen, hepsinin aras?na virgül koyar ve tek sat?r yapar. Metin belgelerinde \r ve \n sat?r sonu'nu ifade eder.
Kayıtlı

Bu?ra Henden

 • Yönetici
 • "Together we stand, divided we fall."
 • İleti: 15.665

1. Sütunu seçin ve Sort ile s?ralay?n. Zaten birbirinin ayn? hücreler gözünüze çarpacakt?r.

2. Excel dosyan?zdaki ayn? isimleri sildikten sonra Alt - F11'e bas?p makro penceresini aç?n ve ?unu yap??t?r?n:

Kod: [Seç]
Sub MergeCells()
Dim cell As Range
For Each cell In Selection
Range("A1").Value = Range("A1") & ", " & cell
Next
End Sub

Buradaki makroyu kaydedin ve pencereyi kapatmay?n. Bu makroyu çal??t?rmadan önce A1 hücrenizi bo?alt?n ve hepsi yanyana gelecek kelimeleri seçin. Ard?ndan makroyu çal??t?r?rsan?z seçili hücreler A1 hücresine s?rayla yerle?ecektir ve hepsinin yan?nda virgül i?areti olacakt?r.

Not: Bilgisayar?n?z dizüstü ise veya k?sa klavye ise fn tu?una basarak alt F11'e basman?z gerekebilir.

Not2: Yapt???m dosyay? da ekliyorum. Bu arada VBA deste?i sadece Microsoft Office 2011'de var, 2008 kullan?yorsan?z güncellemeniz gerekiyor ya da bir PC'de yapman?z. Belki openoffice i?e yarayabilir.
« Son Düzenleme: 03 Ocak 2012, 00:19 Gönderen: Bu?ra Henden »
Kayıtlı
15" MacBook Pro (Late 2011) & iPhone 6+ & iPad 3
mac mini (Late 2011) (Media Center)

daylight

 • İleti: 699

Kelimeleri tek bir hücreye birle?tirip aralar?na virgül koymas? için:

Indesign'a tablo olarak al?n. Place seçene?iyle ya da kopyala/yaz? alan? içine yap??t?r seçene?iyle.
Indesignde tabloyu hücrelerin tamam?n? alacak ?ekilde seçin ve Table/Convert Table to text seçene?ini t?klat?n.
Aç?lan pencerede, Row Seperator : Comma'y? seçin. Yani sat?r hücrelerini virgüle çevirir...
Kayıtlı
MBP 17 2.4 i7 | 10.9.5 | 16 GB 1333 | 512 SSD
 

Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri