Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Bu?ra Henden

 • Yönetici
 • "Together we stand, divided we fall."
 • İleti: 15.665
Jailbreak nedir ne ise yarar?
- 16 Şubat 2012, 13:09

Oldukca detayli sekilde Wikipedia anlatmis:

http://tr.wikipedia.org/wiki/Jailbreak_(iOS)

Nedir?

Jailbreak, ?ngilizce kökenli bir kelime olup, "firar, hapisten kaç??, zincirleri k?rma" anlam?na gelmektedir. Genelde, Apple'?n iOS ??letim Sistemi yüklü cihazlar?na dayatt??? k?s?tlamalardan kurtulmak için uygulanan yöntem anlam?nda kullan?l?r (iPhone, iPad, iPod Touch, Apple TV gibi). Jailbreak, iOS kullan?c?lar?na resmi Apple App Store'da bulunmayan ve/veya k?s?tlamalar dolay?s?yla eklenemeyen ek uygulama, eklenti, ve temalar? indirme imkan? sa?layarak, kullan?c?lar?n i?letim sistemine "root" eri?imi olana?? sa?lamaktad?r. Jailbreak'li cihazlar, App Store, iTunes gibi uygulamalar? kullanabilmekte ve telefon görü?meleri yapmak gibi di?er normal faaliyetlerine devam edebilmektedir.
Android'li cihazlar? "root"laman?n aksine, jailbreak e?er kullan?c? Apple taraf?ndan yetkilendirilme mi? bir yaz?l?m? çal??t?rmak istiyorsa gereklidir. Tethered (ba??ml?) jailbreak'li bir cihaz, her kapat?l???ndan sonra tekrar aç?l?p çal???r hale gelmesi için bilgisayara ba?lan?p; "redsn0w" ve "iBooty" gibi harici programlar?n çal??t?r?lmas?na ihtiyaç duyar. Untethered (ba??ms?z) jailbreak'li bir cihazda ise bu durum söz konusu de?ildir ve kullan?c? olmas? gerekti?i gibi cihaz?n? kapat?p açabilmektedir. iPhone, iPad, iPod gibi cihazlarda bu çok büyük bir sorun olmamakla beraber Apple TV kullan?c?lar? cihazlar?n? kapatamama durumundan dolay? s?k?nt? duyduklar? için genelde tethered jailbreak kullanmazlar. Jailbreak Amerika Birle?ik Devletleri'nde yasal olmakla beraber, Apple bunun bir "garanti ihlali" sebebi oldu?unu duyurmu?tu.

Neden Jailbreak yapilir?

Jailbreak'in ana nedenlerinden biri de, Apple ve App Store taraf?ndan sa?lanan s?n?rl? say?daki özelli?i geni?letmektir. Birçok jailbreak arac?, jailbreak'li ayg?tlarda yaz?l?m bulmaya ve yüklemeye yarayan do?al bir iOS APT ?stemcisi olan Cydia'y? otomatik olarak yükler. Cydia'da mevcut olan yaz?l?mlar?n App Store talimatlar?na uymalar? zorunlu olmad??? için, ço?u indirilebilir içerik tipik kendine yeten uygulamalar olman?n aksine iOS ve di?er uygulamalara göre haz?rlanm?? eklenti ve özelle?tirmelerdir. Kullan?c?lar bu programlar? arayüzü ki?iselle?tirmek ve özelle?tirmek, istedi?i özellikleri eklemek ve s?k?nt?lar? gidermek, dosya sistemi eri?imi ve komut sat?r? araçlar? sayesinde yaz?l?m geli?tirme i?lerini kolayla?t?rmak için yüklüyor.
Kayıtlı
15" MacBook Pro (Late 2011) & iPhone 6+ & iPad 3
mac mini (Late 2011) (Media Center)

lewndoski

 • 2.2 GHz ?ntel Core i7 4 gb 1333 MHz DDR3 15.4'' in
 • İleti: 11
Ynt: Jailbreak nedir ne ise yarar?
Cevap #1 - 25 Haziran 2012, 22:04

jailbreak i nas?l bulabiliriz hocam tam ben?m aradg?m sey yanl?s anlamad?ysam k?s?tlama olm?yacak bendeee
Kayıtlı
macbkpro a????

Excellence

 • Ziyaretçi
 • İleti:
Ynt: Jailbreak nedir ne ise yarar?
Cevap #2 - 25 Haziran 2012, 22:30

jailbreak i nas?l bulabiliriz hocam tam ben?m aradg?m sey yanl?s anlamad?ysam k?s?tlama olm?yacak bendeee

burda verilen linkten iphone secerek ios secerek indire bilirsin
iClarified - Jailbreak Wizard for iPhone, iPad, iPod, AppleTV yada Profesyonel jailbreak ve sim kilidi açma sihirbaz?
Kayıtlı

cybrtrk

 • Lütfen buraya bilgisayar?n?z?n özelliklerini yaz?n?z.
 • İleti: 5
Jailbreak nedir ne ise yarar?
Cevap #3 - 30 Temmuz 2012, 09:51

Çok güzel ve kapsaml? b? aç?klama olmu? tesekkurler


tptlk desem olur herhalde
Kayıtlı

pretioza

 • Lütfen buraya bilgisayar?n?z?n özelliklerini yaz?n?z.
 • İleti: 40
Ynt: Jailbreak nedir ne ise yarar?
Cevap #4 - 11 Ağustos 2012, 23:05

Her sey cok guzel indirdim kurdum ama genel olarak ne oldugunu hala anlamadim.
Anladigim ucretli programlari ucretsiz indiriyorsun.Go rdugum hala app.larin yaninda fiyat yazmasi.
Bi ikinci sorum applestore da olmayan applicationlarm i mevcut ?
Kayıtlı
Mac Book Pro 13" Intel Core 2 Duo 2.53 GHz
4 gb 1067 MHz DDR3
Mac OSX 10.6.4
 

Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri