Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

sehavetkar

  • PROGRESSIVE.
  • İleti: 74
Aquafadas vs Adobe DPS
- 30 Kasım 2013, 23:56

Merhaba sevgili arkada?lar.
Yakla??k 2 senedir dijital yay?nc?l?k üzerine çal???yorum. Piyasa ve sektör ara?t?rmas? yaparken bir çok dijital yay?nc?l?k arac?yla da tan??m?? oldum. Bu yaz?da dijital yay?nc?l?k araçlar?n?n en me?hurlar?ndan ve tercih edilenlerinden Aquafadas ve Adobe DPS'i kar??la?t?raca??m. "Aqua? Aquafadas?" diyen arkada?lar ?u yaz?m? okuyabilirler: Aquafadas’a merhaba! | Mücahit Çak?r
Öncelikle ihtiyac?n?z?n ne oldu?unu belirlemeniz ve bu do?rultuda iki araçtan birini tercih etmeniz gerekiyor. Misal, bir çocuk kitab?n? tablet ortam?na uyarlamak istiyorsan?z; sürükle-b?rak, çizme-boyama gibi "enrichment" dedi?imiz eklentilerin var oldu?u arac? tercih etmeniz gerekir. Ki bu da sizi do?rudan Aquafadas'a götürecektir.
Hiçbir ek ücret ödemeden slideshow, drag-drop, draw, maze, matching game gibi eklentileri kullanabilirsin iz. Fizik motoru gibi geli?mi? 12 adet ücretli eklentisiyle de Aquafadas en cafcafl?, zengin dijital yay?nc?l?klar için yap?labilecek en mant?kl? tercihlerden birisidir.
Adobe DPS ise Aquafadas'a nazaran daha h?zl?d?r. Sayfa geçi?leri ya? gibi akar, stabildir, CC ailesinden oldu?u için cloud üzerinden çal???r. Uygulama dosyalar?n? servis etmek için sunucu kiralaman?za gerek kalmaz. Ancak pahal?d?r. Ülkemizde Dipnot Tablet on the App Store on iTunes DPS ile üretilmi?tir mesela. Aquafadas kadar zengin eklentileri yoktur. Sadece iOS platformu için uygulama üretir, Android'de yoktur. DPS'in referanslar?n? inceledi?iniz zaman da genelde dergiler taraf?ndan tercih edildi?ini görebilirsiniz. Örne?in yurtd??? seyahatlerini kitap haline getiren ve bu kitab? dijital ortama aktarmak isteyen birisi, Adobe CC sat?n alm??sa hali haz?rda ahip oldu?u Single Edition lisans?n? de?erlendirebilir. Ancak bir gazeteyseniz, her gün say? ç?karman?z gerekiyorsa ve s?rad??? eklentilerle okuyucular?n?z? s?kça ?a??rtmak istiyorsan?z; Aquafadas'? tercih edebilirsiniz.
Gazete veya dergiyseniz, senede 1'den fazla say? ç?karacaksan?z DPS lisans?n? yükseltmeniz gerekir. Net rakam? hat?rlam?yorum ancak söz konusu lisans ücret için 20.000$ gibi rakamlara (yanl?? olabilir, düzeltilirse sevinirim) varabilir, belki de geçebilir. Oysa Aquafadas senede 12 say? için sizden 2500-3000 Euro gibi bir rakam talep eder.

Benim ki?isel tercihim Aquafadas'tan yana. 500$ gibi cüz'i say?labilecek bir fiyata hem Android, hem iOS, hem de taray?c? tabanl? uygulama üretebiliyorsunuz. AqufadasTR - Digital/Tablet Yay?nc?l?k Sistemi üzerinden Türkçe destek alabilmeniz de mümkün. Varsa sorular?n?z, yard?mc? olmaya çal???r?m.
« Son Düzenleme: 01 Aralık 2013, 22:34 Gönderen: sehavetkar »
Kayıtlı
ibooks author, indesign nerd, sürekli ö?renen mekanizma.
 

Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri