Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

 Siret 

 • E.T sevimli Uzayl? Filminden Beri A????m Sana
 • İleti: 1.631

bir sunum haz?rlamam gerekiyor. 1,5 sat?r aral???nda yaz? yazmam gerekli.interne tte ara?t?rd?m yapt?m ama galiba benim sürümde olmuyor.bu sürümde bu komut geçerli de?ildir uyar?s? ç?k?yor.

microsoft word 2008 12.0.1 for mac sürüm.varm?d?r bunu 1,5 sat?r aral??? yapman?n yolu. word veya pages te yap?l?yorsada olur. net aç?klama olursa güzel olur çünkü bu tür yaz? programlar?n? ustaca kulland???m söylenemez.
Kayıtlı
iMAC 20. 2,1 Ghz PPC G5.Leopard 10.5.8
2,5 GB DDR2 SDRAM

Bu?ra Henden

 • Yönetici
 • "Together we stand, divided we fall."
 • İleti: 15.665
Ynt: 1,5 Sat?r Aral??? ile Nas?l Yaz? Yazabilirim
Cevap #1 - 15 Nisan 2014, 23:28

Metni seçin ve ard?ndan sa? t?klay?p Pharagraph'? seçin. Aç?lan pencereden sat?r aral???n? seçebilirsiniz.

Ya da buradaki line spacing ile:

Kayıtlı
15" MacBook Pro (Late 2011) & iPhone 6+ & iPad 3
mac mini (Late 2011) (Media Center)

 Siret 

 • E.T sevimli Uzayl? Filminden Beri A????m Sana
 • İleti: 1.631
Ynt: 1,5 Sat?r Aral??? ile Nas?l Yaz? Yazabilirim
Cevap #2 - 16 Nisan 2014, 12:17

te?ekkürler @bu?rahenden üst menüden söyledi?iniz line paragraf ve line spacing ten buldum oldu  :)
« Son Düzenleme: 16 Nisan 2014, 12:24 Gönderen:  Siret  »
Kayıtlı
iMAC 20. 2,1 Ghz PPC G5.Leopard 10.5.8
2,5 GB DDR2 SDRAM

 Siret 

 • E.T sevimli Uzayl? Filminden Beri A????m Sana
 • İleti: 1.631
Ynt: 1,5 Sat?r Aral??? ile Nas?l Yaz? Yazabilirim
Cevap #3 - 20 Nisan 2014, 14:57

k?sa bir önsöz yaz?p bir sayfa dolmadan ikinci sayfaya nas?l geçebilirim.acil laz?m.üst menüden yap?lma örne?i verilirse güzel olur.
Kayıtlı
iMAC 20. 2,1 Ghz PPC G5.Leopard 10.5.8
2,5 GB DDR2 SDRAM

Bu?ra Henden

 • Yönetici
 • "Together we stand, divided we fall."
 • İleti: 15.665
Ynt: 1,5 Sat?r Aral??? ile Nas?l Yaz? Yazabilirim
Cevap #4 - 21 Nisan 2014, 01:22

Insert > Break > Page Break
Kayıtlı
15" MacBook Pro (Late 2011) & iPhone 6+ & iPad 3
mac mini (Late 2011) (Media Center)

 Siret 

 • E.T sevimli Uzayl? Filminden Beri A????m Sana
 • İleti: 1.631
Ynt: 1,5 Sat?r Aral??? ile Nas?l Yaz? Yazabilirim
Cevap #5 - 21 Nisan 2014, 08:08

Insert > Break > Page Break

te?ekkürler.birinci sayfan?n sonunda page break diye mavi yaz? kal?yor.yaz?c?dan ç?kt? al?nca o mavi yaz? görünürmü ka??da bas?l?rm?.
Kayıtlı
iMAC 20. 2,1 Ghz PPC G5.Leopard 10.5.8
2,5 GB DDR2 SDRAM

Aktepe

 • İleti: 3.343
Ynt: 1,5 Sat?r Aral??? ile Nas?l Yaz? Yazabilirim
Cevap #6 - 21 Nisan 2014, 10:16

te?ekkürler.birinci sayfan?n sonunda page break diye mavi yaz? kal?yor.yaz?c?dan ç?kt? al?nca o mavi yaz? görünürmü ka??da bas?l?rm?.

Hay?r, paragraf i?areti, sütün ve sayfa sonu gibi bas?lmayan karakterler kâ??da döktü?ünde veya PDF yapt???nda ç?kmazlar.

?stersen üst barda bulunan "Show all nonprinting characters" dü?mesi ile bas?lmayacak karakterleri gizleyebilirsin .
Kayıtlı
Mac mini Intel Core2Duo 2,4 GHz 4 GB OS X 10.6.8
iMac Intel i3 3,06 GHz 21,5" 4 GB OS X 10.9.4
iPod Classic 5G 30 GB Siyah

 Siret 

 • E.T sevimli Uzayl? Filminden Beri A????m Sana
 • İleti: 1.631
Ynt: 1,5 Sat?r Aral??? ile Nas?l Yaz? Yazabilirim
Cevap #7 - 22 Nisan 2014, 10:46

@aktepe abi te?ekkürler. bu arada uzun süre oldu yaz??mayal?  :D

bir de proje yaz?s?  yazmadan önce '' yap??kan notlar '' a yaz?yorum. sonra kopyalay?p worda yap??t?r?yorum. ama bir sürü mavi ok.uzun noktalar vs. semboller ç?k?yor.birde yaz?n?n bütünlü?ü kaybolmu?,paragraflar sat?rlar birle?mi? olarak gözüküyor.

bunun otomatik düzeni varm?.yaz?y? otomatik hizalayacak ve o sembolleri göstermeyecek bir formül. yap??kan notlara yazmaya al??m???m sonra direk word e aktar?yorum.ama internettende bir yaz? aktar?rsam gene ayn? biçimsizlik oluyor.


Kayıtlı
iMAC 20. 2,1 Ghz PPC G5.Leopard 10.5.8
2,5 GB DDR2 SDRAM

Aktepe

 • İleti: 3.343
Ynt: 1,5 Sat?r Aral??? ile Nas?l Yaz? Yazabilirim
Cevap #8 - 24 Nisan 2014, 10:33

Metinlerini do?rudan Word'de yazmayacaksan TextEdit'te yazman daha iyi olur. Ba?ka uygulamalarda yaz?lan veya internetten al?nan yaz?larda görünmeyen karakterler olabilir (tab, paragraf, sütün sonu, sayfa sonu, birden fazla bo?luk vs. gibi).

Word'ün görünmeyen karakterleri göstermesi asl?nda faydal?. Bu sayede onlar? temizlemen kolay olur. Görünmeyen karakterlerin her biri asl?nda bir amaca hizmet etti?i için otomatik olarak ortadan kald?r?lmaz, görünmez yap?labilir. Zaten dökümde de ç?km?yorlar.

Yaz? yazarken e?er yeni paragrafa ba?lam?yorsan return tu?u ile a?a?? inme, sat?r dolunca kendisi zaten inecektir. Sat?r sonlar?n?n elle ayarlanmas? dosyada yap?lan de?i?ikliklere olumsuz etki eder, i?ini zorla?t?r?r. Hem de sat?r aras?ndan farkl? paragraf aral??? veremezsin.
Kayıtlı
Mac mini Intel Core2Duo 2,4 GHz 4 GB OS X 10.6.8
iMac Intel i3 3,06 GHz 21,5" 4 GB OS X 10.9.4
iPod Classic 5G 30 GB Siyah

 Siret 

 • E.T sevimli Uzayl? Filminden Beri A????m Sana
 • İleti: 1.631
Ynt: 1,5 Sat?r Aral??? ile Nas?l Yaz? Yazabilirim
Cevap #9 - 24 Nisan 2014, 12:20

@aktepe te?ekkürler  :)

projeyi yazarken kontrol için mail atacakt?m ama eski mail adresin hala geçerlimi bilmiyorum.kend i çabamla yazmaya çal??t?m ama pragraflar tamda istedi?im gibi olmad?.biraz s?k???k oldu.

bundan sonra dikkat ederim art?k.10 y?ld?r ilk defa word a i?im dü?tü.bunca zamand?r ö?renmemenin cezas? i?te  :D
Kayıtlı
iMAC 20. 2,1 Ghz PPC G5.Leopard 10.5.8
2,5 GB DDR2 SDRAM
 

Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri