Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri

TurkMac » TurkMac » Haberler » iPh6ne


0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

SY

 • Ziyaretçi
 • İleti:
iPh6ne
- 04 Eylül 2014, 16:57iPhone 6'n?n lansman?na az bir süre kala beklentileriniz/tahminleriniz nelerdir, bu ba?l?k alt?nda tart??abiliriz...

Ben ba?layay?m, öncelikle daha büyük bir ekran olaca??n? dü?ünüyorum... iOS8 ile birlikte Mac'lerimizle daha etkile?imli olaca?? da önceki sunumda belli edilmi?ti zaten... Tabi ki daha h?zl? ve daha awesome olacak... (:

Benim beklentim ise, mighty mouse'daki gibi telefonu iki kenar?ndan s?k?nca ekrana dashboard gelmesi gibi bir buton sistemi vs. yap?lmas?... (haydi bakal?m)

Bu arada ruslar çok güzel bir tan?t?m yapm??lar, izlemenizi tavsiye ederim (:
http://www.youtube.com/watch?v=657UeODW178
« Son Düzenleme: 04 Eylül 2014, 17:06 Gönderen: sy »
Kayıtlı

emintolga

 • İleti: 8
Ynt: iPh6ne
Cevap #1 - 04 Eylül 2014, 17:22

Apple her ?eyi koklata koklata verdi?i için fazla ümitlenmemek laz?m.
Kayıtlı

Bu?ra Henden

 • Yönetici
 • "Together we stand, divided we fall."
 • İleti: 15.665
Ynt: iPh6ne
Cevap #2 - 04 Eylül 2014, 17:24

Valla sizmadik pek bir tasarimi kalmadi. Ortaliktaki parcalari toplayip calistirdilar bile.

Niyetim 3 senelik 4S'i bir adet 4.7" ile degistirmek. Ama umarim düzgün RAM miktari olur.
Kayıtlı
15" MacBook Pro (Late 2011) & iPhone 6+ & iPad 3
mac mini (Late 2011) (Media Center)

TheCotanak

  • http://www.emirarkman.com
 • İleti: 5
Ynt: iPh6ne
Cevap #3 - 04 Eylül 2014, 17:45

Kotu bir tasarima gecis yapmalari (bkz. sizan goruntuler)
Umarim oyle olmaz tasarimi.
Kayıtlı

umt

 • İleti: 299
Ynt: iPh6ne
Cevap #4 - 05 Eylül 2014, 09:41

Her f?rsatta "kullan?c? dostu" oldu?unu iddia eden Apple, yüksek ihtimalle, yine astronomik düzeyde fiyat politikas? belirleyecek. Cepler ve "kullan?c?lar" yanacak. Basit bir iPad HDMI kabloyu -evet, evet, üstelik di?er markalar taraf?ndan alternatifinin üretilmesi de imkans?z hale getirilmi?- 190 TL'ye satan "kullan?c? dostumuz" :) bize drsteklerini bu kez de esirgemeyecekti r diye dü?ünüyorum...
Kayıtlı
imac 20" 2.4 ghz, 3 gb ram, 2 tb hd, 10.5 leopard vs...

spider

 • Wing Chun
 • İleti: 1.793
Ynt: iPh6ne
Cevap #5 - 05 Eylül 2014, 17:35

Ben 4'' cihazdan b?kt?m usand?m. Ekran büyüsün, iOS 8 daha stabil olsun, bir kaç tweak eklesinler yeter.
Kayıtlı
- Mac Pro 2.8GHz Quad-Core Intel Xeon (Mid 2010) Mac OS 10.12 TR
- Apple Aluminium Wireless Keyboard + Numeric Keypad & Magic Mouse
- Apple 27'' Cinema Display
- iPhone 8 Plus 64GB Uzay Grisi iOS 11 TR & iPad 5th 32GB Uzay Grisi iOS 11 TR

barsahin

 • İleti: 2.998
Ynt: iPh6ne
Cevap #6 - 06 Eylül 2014, 00:31

?arj süresi en az?ndan ipad miniye yakla??rsa ilgilenirim, aksi durumda ne yaparlarsa yaps?nlar umrumda olmaz iphone 4S ile devam ederim.
Kayıtlı
i? = MBP mid 2014
ev = MBP Pro mid 2009, mac mini mid 2011

Onur_

 • İleti: 128
Ynt: iPh6ne
Cevap #7 - 07 Eylül 2014, 02:33

5S'le devam edece?im.
Kayıtlı
MacBook Pro 13'' mid 2012 (OS X 10.13.3)
iPhone 7 32GB Black

deatpawk

 • Macbook Pro 13.3 2.3 GHz i5 320 GB HD 8 GB DDR3
 • İleti: 274
Ynt: iPh6ne
Cevap #8 - 07 Eylül 2014, 14:07

Benim için de?i?tirme ko?ulu yaz?l?m deste?i. iPhone 4 kullan?yorum ve bildi?iniz üzere art?k iOS8 yüklenemeyecek. Bu durumda bana yakla??k 4 senelik güncelleme alan bir telefon kullanma imkan? sa?lad?. Ayr?ca iPhone 4 ç?kt??? zamanlar ekran boyutu yeterliydi. Ancak günümüzde durum de?i?ti, en az?ndan bana göre. ?uan videolar? bile olan yeni iPhone al?c?s?y?m bakal?m. 9 Eylül'de daha detayl? görece?iz.
Kayıtlı
Ya?amak ?stemem Aran?zda

icmimar

 • Sarı Kart
 • İleti: 649
Ynt: iPh6ne
Cevap #9 - 11 Eylül 2014, 11:43

Arkada?lar ne i?tah kald? ne heyecan art?k. ios7 ile beraber dü?ü? ba?lad?. Di?erlerinden ayr?lan çizgileri kayboldu. 2011 olmas? laz?m san?r?m WWDC sunumunda ekrana yans?t?lan bir görsel vard?. iPhone'a tek elle ba?parmakla nas?l hakim olunabildi?ini gösteren. Ve s?rf bu yüzden en olarak de?il boy olarak büyüttüklerini savunan. Görseli bulamad?m. Sonuç olarak kendi savundu?u ?eylerle bile çeli?iyor art?k. Her y?l illa ki yeni bi model ç?kartmas? gerekmez ki bi markan?n ya hu. Bi zaman y?llarca iMac ayn? kasayla kald?. Hiç de?i?mesini de istemezdik belki de. De?i?se bile ad?m ad?m çizgilerini koruyarak mükemmele do?ru gidiyordu. ?imdiyse ?anz?man? da??tt?. Elimde ki iPhone 5'imle ve ios6'?mla gidebildi?i yere kadar gidece?im. Bi markam?z vard? teknolojide o da yak?nda Nokia gibi sonunu haz?rl?yor sanki. Malesef bana göre durum bu. Kafam? çevirip bakaca??m hiçbir yan? kalmad? iPhone'un. Arkadaki aptal ç?k?nt?l? kameraya bak. Bu nas?l olabilir ya? Eski tasar?mlara bak?p "hey gidi ne tasar?mlard?" diyece?iz. Bari Mac'lere bula?masalar.
Kayıtlı
Autodesk Maya+AutoCAD mimarl?kvetasar?m/içmimarl?k
iMac 27" 2.8GHz/i5/4GB/ATI Radeon HD 5750 1GB (2011) (10.8.2)
iPod Nano 8 gb Silver+LunaTik[/url] . iPhone 5 16GB
MacBook Pro 13.3" C2D 4GB Ram (10.8.2)
https://twitter.com/olgunsenel

barsahin

 • İleti: 2.998
Ynt: iPh6ne
Cevap #10 - 11 Eylül 2014, 17:15

Arkada?lar ne i?tah kald? ne heyecan art?k. ios7 ile beraber dü?ü? ba?lad?. Di?erlerinden ayr?lan çizgileri kayboldu...

Yukar?da ?ekilde ba?layan ve devam eden ele?tirel yaz?n?z?n büyük bir k?sm?na kat?l?yorum. Özellikle her sene yeni bir ürün ç?karma saplant?s? rahats?z edici. Hadi ürünü anlar?m ama her sene bu ürünlerle birlikte i?letim sistemlerininde yenilenmesi ciddi stabilite sorunlar? do?uruyor. ios 7 bir yana, Mac'ler 10.7 ile birlikte bu ak?mdan en kötü etkilenen cihazlar oldu. 10.6.7'den sonra (çünkü 10.6.8 güncellemesiyle Snow Leopard'? da bozdular) os x'de ciddi hatalar ve rand?man sorunlar? ba?lad?.

iphone konusuna döndü?ümüzde ise ben iphone 5'deki enin ayn? kal?rken boyunun büyümesini çok anlams?z bulmu?tum, ?ahsi dü?üncem amaç ekran? büyütmekse homojen bir büyüme sa?lanmal?yd?. Dolay?s?yla her ne kadar cepte ta??man?n daha kolay olmas?ndan dolay? bozulana kadar 4s'i kullanmaya devam edecek olsam da iphone 6 ve plus'daki büyümeyi mant?kl? buluyorum.

Cihaz?n kasas?ndaki de?i?im hakk?nda elime almadan s?rf görseline bakarak yorum yapamayaca??m. Elimize ald???m?zda yarataca?? his ve ele oturmas? da önemli.
Kayıtlı
i? = MBP mid 2014
ev = MBP Pro mid 2009, mac mini mid 2011

alper

 • Bazinga!
 • İleti: 1.807
Ynt: iPh6ne
Cevap #11 - 11 Eylül 2014, 20:32

Ben yeni tasar?m? hiç be?enmedim maalesef. Arka kapak çok basit bir görüntüye sahip. ?ahsen uzun süredir estetik güzelli?inede hayran kal?p Apple kullanan ki?ilerin 5s ile 6 y? yanyana koyup bakt?klar?nda 6 y? tercih edeceklerini hiç dü?ünmüyorum. Ekran büyük ama tasar?m? o kadar iyi de?il yinede ios için al?n?r diyenleri anlar?m. Steve Jobs olsa bu tasar?m? onaylard? diyebilecek bir Apple sever yoktur heralde. Ön tasar?m ayn? ama arka tasar?m gerçekten kötü. Ben Apple"dan yuvarlak hatlar olacak diyince ipad retina veya ipad air gibi bir arka yüzey bekliyordum ama kamera ç?k?nt?s? ve o bantlar bitirmi? tasar?m?. 6'y? bekliyordum ama 5s alaca??m san?r?m. Apple Store'da dü?er mi acaba fiyatlar? iphone 6 gelince? Bo?a fazla ödemeyelim 1 sene önceki modele.
Kayıtlı
MacBook Pro 15" 2.66Ghz (Alu-Unibody/Late 2008) 10.9
Seagate FreeAgent 1TB+Logitech V470 white (Mouse)+Logitech F710 (Gamepad)+Logitech Z323 360° (Speaker)
iPhone 5s 32gb Silver
Steam sayfas?: Steam Community :: Elrond9[/url]

Turker Inanmaz

 • MPXV2LL/A
  • www
 • İleti: 168
Ynt: iPh6ne
Cevap #12 - 12 Eylül 2014, 21:41

Apple
Her sene cihaz üretmek i?letim sistemi üretmek cidden ç?lg?nl?k. Sen kullan?c?n?n ne istedi?ine karar veren bir firmayken yava? yava? samsung gibi kullan?c?n?n istedi?ini yapan firma olmaya gidiyorsun. Her sene bir cihaz üret ama ayn? cihaz? ayn? i?letim sistemini araya bir sene koyarak yap. Tüketicide perakendicide kendi çal??an?nda farkl?l?k görsün. Eskiden oldu?un gibi ol be apple!

iphone 6
iphone 5 lansman? yap?ld???nda ve ios7 ç?kt???nda One M7 alm??t?m böyle arayüz mü olur lan diyerekten. Aletten memnunum lakin MBP ile senkronizasyon için ekstra uygulamar (instashare, dropbox, telephone vs. vs.) kullanmak durumunda kalmak beni sinir eder bir hale geldi.
Her ne kadar s?rf alüminyum diyerek M7 ald?ysamda bir müdden sonra DoubleDip, Kauçuk ve son olarak silikon k?l?flarla kullanmaya ba?lad?m. Aç?kças? cihaz?n kasas?n? çok nadiren görmeye ve dokunmaya ba?lad?m. iphone6'yla beraber koruma yoluna da gidilmi? gibi zira k?l?flar? bile kendileri üretmi?ler http://www.apple.com/iphone-6/accessories/

?imdilerde ise yosemite ve iphone senkronize çal??aca??ndan hatta buna watch'ta  dahil olaraktan okeye dördüncü olarak bir kullan?c? arayacaklar?ndan oldukça ilgimi çekip heyecan uyand?rmaya ba?lad?. Yar?n apple store'a u?ray?p cihazlar geldiyse bir tan??may? planl?yorum.
Kayıtlı
Macbook Pro 13" Late 11 • MacBook Pro 13" Mid 17 • iPhone 6 • iPad Air 2 • Apple TV 3rd • Airport Extreme • Watch 42mm • AirPods

deatpawk

 • Macbook Pro 13.3 2.3 GHz i5 320 GB HD 8 GB DDR3
 • İleti: 274
Ynt: iPh6ne
Cevap #13 - 13 Eylül 2014, 01:01

Uygulamalar?n alan? dü?ünüldü?ünde ekran olarak iPhone 6 bekledi?imi verdi. Zaten ço?umuz dü?en videolar?ndan ne oldu?unu biliyorduk. Asl?nda pekte süpriz olmad? diyebiliriz. Ancak iPhone 6 Plus garibime gitti. Önceden de gitmi?ti. O kadar büyük bir ekran olmas? ve esas nokta kafama tak?lan 5c ler ne olacak? Nedir onlar?n gelece?i? iPhone için biraz fazla ürün yelpazesi oldu gibi ve sanki i?ler kontrolden ç?k?yor.
Özetlersem 6 bekledi?im bir iPhone oldu. Ancak plus'? gereksiz görüyorum ve unutulmas?n? istemedi?im 5c lerin devam? beklentisi nedense hala içimde var.
Kayıtlı
Ya?amak ?stemem Aran?zda

alper

 • Bazinga!
 • İleti: 1.807
Ynt: iPh6ne
Cevap #14 - 13 Eylül 2014, 11:44

Karar?m? verdim ve 32 gb 5s ald?m dün zorlu centerdan. Tasar?m?n? be?enmedi?im bir ürüne sadece ekran? daha büyük diye en az 64 gb yeterli olaca?? için 2700tl vermek mant?ks?z geldi bana.
Kayıtlı
MacBook Pro 15" 2.66Ghz (Alu-Unibody/Late 2008) 10.9
Seagate FreeAgent 1TB+Logitech V470 white (Mouse)+Logitech F710 (Gamepad)+Logitech Z323 360° (Speaker)
iPhone 5s 32gb Silver
Steam sayfas?: Steam Community :: Elrond9[/url]
 

Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri