Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

daylight

 • İleti: 699

20 ?ubat 2015 Güncelleme

Selamlar, Apple daha fazla dayanamadi  :D ve problemli mbplar icin ucretsiz onarim programi baslatti.
Hayirli olsun.
http://www.apple.com/support/macbookpro-videoissues/

Turkiyede onarimlara 27 subatta baslanacakmis. Daha once onarim icin para odeyenler paralarini geri alabilecekler.
Bilginize


Merhaba,

Uzun süredir foruma bakma imkan?m olmad?.
SSD hakk?nda ba?ka ba?l?k var m? ya da sordu?um soru konu?uldu mu bilmiyorum, o yüzden kusura bakmay?n ?imdiden.

Macbook Pro 17-inch  Late 2011 makineme SSD Samsung 840 Pro disk takt?m dün. S?f?rdan USB Boot disk ile Mavericks'i 10.9.1 paketi vard? elimde, onu kurup üzerine de 10.9.5 güncellemesi yapt?m.
Bilgisayar?m yakla??k 6 saniyede aç?l?yor. Programlar?n aç?l?? h?zlar? oldukça iyi eskisine göre.
Sorun ?u, 2 defa ekran?mda titreme olup, tüm ekran çizgi çizgi kareli renklerle dolup kapand?. ?kincisinde dikey çizgiler olu?tu ve kapand?. Yani bir tür elektrik titremesi sorunu vs. gibi bir ?ey.
Power dü?mesinden kapatarak yeniden açt?m, aç?ld?.

Alt bilgi olarak, bundan yakla??k 2-3 ay önce, -disk de?i?iminden önce yani- bilgisayar uykuda iken uyand?rmak istedi?imde yakla??k yar?m saat açamam??t?m ekran?. Dü?meden bilgisayar? kapatp yeniden açt?m, bilgisayar aç?l?yor, ses geliyor ancak ekrana hiç görüntü gelmiyordu. Bir müddet sonra ekran aç?ld? yine ve bir daha sorun olmad?.

?u an olan ?ey, disk sorunu mudur?
Sistemi yeni kurdum, sistemsel bir sorun mudur?
Disk de?i?imine denk gelmi?tir, ekran kart? ile ilgili mi bir sorundur?

SSD Firmware, trim vs. bir ?eyler okudum ama bunlarla ilgili bir durum mudur?

?imdiden te?ekkürler.?LAVE:
Disk izinlerini onar dedi?imde a?a??da onar?ld? yazmas?na ra?men, her defas?nda yeniden görünüyor. Kapanmalarla ilgili mi bilmiyorum.

“Applications/Safari.app/Contents/Resources/Safari.help/Contents/Resources/index.html” üzerinde izinler farkl?; lrwxr-xr-x  olmas? gereken izinler ?u anda -rwxr-xr-x .“Applications/Safari.app/Contents/Resources/Safari.help/Contents/Resources/index.html” onar?ld?“System/Library/CoreServices/Feedback Assistant.app” üzerinde izinler farkl?; drwxr-xr-x  olmas? gereken izinler ?u anda lrwxr-xr-x .“System/Library/CoreServices/Feedback Assistant.app” onar?ld?
« Son Düzenleme: 20 Şubat 2015, 14:23 Gönderen: Bu?ra Henden »
Kayıtlı
MBP 17 2.4 i7 | 10.9.5 | 16 GB 1333 | 512 SSD

daylight

 • İleti: 699
Ynt: Macbook Pro 2011 AMD Ekran Kart? Problemi
Cevap #1 - 26 Eylül 2014, 14:19

Merhaba,

Uzun süredir foruma bakma imkan?m olmad?.
SSD hakk?nda ba?ka ba?l?k var m? ya da sordu?um soru konu?uldu mu bilmiyorum, o yüzden kusura bakmay?n ?imdiden.

Macbook Pro 17-inch  Late 2011 makineme SSD Samsung 840 Pro disk takt?m dün. S?f?rdan USB Boot disk ile Mavericks'i 10.9.1 paketi vard? elimde, onu kurup üzerine de 10.9.5 güncellemesi yapt?m.
Bilgisayar?m yakla??k 6 saniyede aç?l?yor. Programlar?n aç?l?? h?zlar? oldukça iyi eskisine göre.
Sorun ?u, 2 defa ekran?mda titreme olup, tüm ekran çizgi çizgi kareli renklerle dolup kapand?. ?kincisinde dikey çizgiler olu?tu ve kapand?. Yani bir tür elektrik titremesi sorunu vs. gibi bir ?ey.
Power dü?mesinden kapatarak yeniden açt?m, aç?ld?.

Alt bilgi olarak, bundan yakla??k 2-3 ay önce, -disk de?i?iminden önce yani- bilgisayar uykuda iken uyand?rmak istedi?imde yakla??k yar?m saat açamam??t?m ekran?. Dü?meden bilgisayar? kapatp yeniden açt?m, bilgisayar aç?l?yor, ses geliyor ancak ekrana hiç görüntü gelmiyordu. Bir müddet sonra ekran aç?ld? yine ve bir daha sorun olmad?.

?u an olan ?ey, disk sorunu mudur?
Sistemi yeni kurdum, sistemsel bir sorun mudur?
Disk de?i?imine denk gelmi?tir, ekran kart? ile ilgili mi bir sorundur?

SSD Firmware, trim vs. bir ?eyler okudum ama bunlarla ilgili bir durum mudur?

?imdiden te?ekkürler.?LAVE:
Disk izinlerini onar dedi?imde a?a??da onar?ld? yazmas?na ra?men, her defas?nda yeniden görünüyor. Kapanmalarla ilgili mi bilmiyorum.

“Applications/Safari.app/Contents/Resources/Safari.help/Contents/Resources/index.html” üzerinde izinler farkl?; lrwxr-xr-x  olmas? gereken izinler ?u anda -rwxr-xr-x .“Applications/Safari.app/Contents/Resources/Safari.help/Contents/Resources/index.html” onar?ld?“System/Library/CoreServices/Feedback Assistant.app” üzerinde izinler farkl?; drwxr-xr-x  olmas? gereken izinler ?u anda lrwxr-xr-x .“System/Library/CoreServices/Feedback Assistant.app” onar?ld?


Kapanmalar dünden beri devam etti.
Dikkatimi çeken, genelde Adobe programlar?ndan biriyle çal???rken ve bir i?lem için komut verdi?imde kapan?yordu.
Mesela gece boyu bilgisayar aç?kt?, sistem download vs. i?lemler yapt?, kapanma olmad?.
Bu yüzden Adobe uygulamalar?na odakland?m. Lisansl? Master Collection kullan?yorum, ?imdi ba?ka bir kopyadan yüklemeyi denedim. Adobe uygulamalar? ile çal??mad???m bu süre içerisinde de hiç kapanma olmad?. Demek ki Adobe ile ilgili bir sorun diye tahmin ediyorum.

Yine de Samsung'un sitesinden SSD 840 Pro için firmware güncellemesi yapt?m, ayr?ca bir forumdaki terminal uygulamas? üzerinden yap?lan yönlendirmelerle TRIM deste?ini açt?m.
Bunlardan önce de, USB diske Mavericks boot yap?p, Disk izinlerini onar, diski onar vs. i?lemlerden geçirdim.

Bunlardan sonra yine kapanmaya devam ederse, neyi kontrol etmeliyim bilmiyorum art?k.
Kayıtlı
MBP 17 2.4 i7 | 10.9.5 | 16 GB 1333 | 512 SSD

Bu?ra Henden

 • Yönetici
 • "Together we stand, divided we fall."
 • İleti: 15.665
Ynt: Macbook Pro 2011 AMD Ekran Kart? Problemi
Cevap #2 - 27 Eylül 2014, 12:20

Sorun ssd'den ziyade grafik kart? ile ilgili gibi geldi bana. Bir sonraki sorundan sonra konsolu aç?p en son ne gibi hatalar olu?mu? inceleyebilir misiniz?

E?er harici bir ekran kullanm?yorsan?z gfxstatus adl? yaz?l?m? kurarak sadece dahili ekran kart?n?n kullan?m?na zorlay?n, bak?n yine ayn? ?eyler oluyor mu?
Kayıtlı
15" MacBook Pro (Late 2011) & iPhone 6+ & iPad 3
mac mini (Late 2011) (Media Center)

daylight

 • İleti: 699
Ynt: Macbook Pro 2011 AMD Ekran Kart? Problemi
Cevap #3 - 15 Ekim 2014, 15:20

Sorun ssd'den ziyade grafik kart? ile ilgili gibi geldi bana. Bir sonraki sorundan sonra konsolu aç?p en son ne gibi hatalar olu?mu? inceleyebilir misiniz?

E?er harici bir ekran kullanm?yorsan?z gfxstatus adl? yaz?l?m? kurarak sadece dahili ekran kart?n?n kullan?m?na zorlay?n, bak?n yine ayn? ?eyler oluyor mu?

Maalesef bu soruya cevap veremeden bilgisayar iyice kullan?lmaz olmu?tu (kapan?yor, zor aç?l?yor vs.) servise götürdük. Yani ald??m?z yere verdik, o da servise gönderdi.
Servise, kendi orjinal diskini tak?p gönderdik.
10 günlük bir beklemeden sonra "bir sorun görünmüyor" cevab?yla, sistem yüklenmi? ?ekilde geldi.
Dün ak?am teslim ald?m.
Eski SATA diskte kullan?yorum ?u an.
Bu sabah yine photoshop kullan?rken ayn? ?ey oldu. Ekran kapand?.
Güç dü?mesinden bilgisayar? kapat?p, yeniden açt?m.
Ayn? i?lemi yapmak için Photoshop'u açt?m, yine ayn? doküman üzerinde, ekran bu sefer zebra gibi siyah-gri ?ekilde kapand?.
Yine dü?meyle kapatmak zorunda kald?m.

Konsolda'da bu saatler aras?ndaki bölümü yap??t?r?yorum a?a??ya.

Kod: [Seç]
15.10.2014 11:25:28,556 netbiosd[261]: findReachableAddress: Using port 139 family = 33
15.10.2014 11:27:12,918 WindowServer[85]: _CGXGetWindowOrderingGroup: Operation on a window 0x724 requiring rights 0x5 by caller Photoshop
15.10.2014 11:27:15,415 WindowServer[85]: WSRemoveTrackingArea: WindowServer, window 0xd10, invalid tracking area 0xffffffffffffffff
15.10.2014 11:27:15,415 WindowServer[85]: WSRemoveTrackingArea: WindowServer, window 0xd10, invalid tracking area 0xfffffffffffffffe
15.10.2014 11:27:15,415 WindowServer[85]: WSRemoveTrackingArea: WindowServer, window 0xd10, invalid tracking area 0xfffffffffffffffd
15.10.2014 11:27:15,415 WindowServer[85]: WSRemoveTrackingArea: WindowServer, window 0xd10, invalid tracking area 0xfffffffffffffffc
15.10.2014 11:30:46,591 Mail[4718]: CFNetwork SSLHandshake failed (-9807)
15.10.2014 11:30:47,466 Mail[4718]: CFNetwork SSLHandshake failed (-9807)
15.10.2014 11:30:47,567 Mail[4718]: CFNetwork SSLHandshake failed (-9807)
15.10.2014 11:30:55,537 Mail[4718]: CFNetwork SSLHandshake failed (-9807)
15.10.2014 11:31:54,791 Mail[4718]: CFNetwork SSLHandshake failed (-9807)
15.10.2014 11:31:54,801 Mail[4718]: CFNetwork SSLHandshake failed (-9807)
15.10.2014 11:40:46,798 Mail[4718]: CFNetwork SSLHandshake failed (-9807)
15.10.2014 11:40:48,448 Mail[4718]: CFNetwork SSLHandshake failed (-9807)
15.10.2014 11:40:48,535 Mail[4718]: CFNetwork SSLHandshake failed (-9807)
15.10.2014 11:42:02,271 Mail[4718]: CFNetwork SSLHandshake failed (-9807)
15.10.2014 11:42:04,747 Mail[4718]: CFNetwork SSLHandshake failed (-9807)
15.10.2014 11:42:05,009 Mail[4718]: CFNetwork SSLHandshake failed (-9807)
15.10.2014 11:44:51,000 bootlog[0]: BOOT_TIME 1413362691 0


Kod: [Seç]
15.10.2014 11:50:30,963 Adobe Photoshop CS6[350]: CoreText performance note: Client called CTFontCreateWithName() using name "BlairMdITCTTMedium" and got font with PostScript name "BlairMdITCTT-Medium". For best performance, only use PostScript names when calling this API.
15.10.2014 11:50:30,972 Adobe Photoshop CS6[350]: CoreText performance note: Client called CTFontCreateWithName() using name "BlairMdITCTTMedium" and got font with PostScript name "BlairMdITCTT-Medium". For best performance, only use PostScript names when calling this API.
15.10.2014 11:50:30,973 Adobe Photoshop CS6[350]: CoreText performance note: Client called CTFontCreateWithName() using name "BlairMdITCTTMedium" and got font with PostScript name "BlairMdITCTT-Medium". For best performance, only use PostScript names when calling this API.15.10.2014 11:50:30,989 Adobe Photoshop CS6[350]: CoreText performance note: Client called CTFontCreateWithName() using name "BlairMdITCTTMedium" and got font with PostScript name "BlairMdITCTT-Medium". For best performance, only use PostScript names when calling this API.
15.10.2014 11:50:40,227 Adobe Photoshop CS6[350]: CoreText performance note: Client called CTFontCreateWithName() using name "HelveticaCYPlain" and got font with PostScript name "HelveticaCY-Plain". For best performance, only use PostScript names when calling this API.
15.10.2014 11:50:40,227 Adobe Photoshop CS6[350]: CoreText performance note: Client called  For best performance, only use PostScript names when calling this API.
15.10.2014 11:53:53,000 bootlog[0]: BOOT_TIME 1413363233 0
15.10.2014 11:54:08,000 syslogd[20]: Configuration Notice:
ASL Module "com.apple.appstore" claims selected messages.
Those messages may not appear in standard system log files or in the ASL database.
15.10.2014 11:54:08,000 syslogd[20]: Configuration Notice:
ASL Module "com.apple.authd" sharing output destination "/var/log/system.log" with ASL Module "com.apple.asl".
Output parameters from ASL Module "com.apple.asl" override any specified in ASL Module "com.apple.authd".
15.10.2014 11:54:08,000 syslogd[20]: Configuration Notice:
ASL Module "com.apple.authd" claims selected messages.
Those messages may not appear in standard system log files or in the ASL database.
15.10.2014 11:54:08,000 syslogd[20]: Configuration Notice:
ASL Module "com.apple.bookstore" claims selected messages.
Those messages may not appear in standard system log files or in the ASL database.
15.10.2014 11:54:08,000 syslogd[20]: Configuration Notice:
ASL Module "com.apple.eventmonitor" claims selected messages.
Those messages may not appear in standard system log files or in the ASL database.
15.10.2014 11:54:08,000 syslogd[20]: Configuration Notice:
ASL Module "com.apple.install" claims selected messages.
Those messages may not appear in standard system log files or in the ASL database.
15.10.2014 11:54:08,000 syslogd[20]: Configuration Notice:
ASL Module "com.apple.securityd" claims selected messages.
Those messages may not appear in standard system log files or in the ASL database.
15.10.2014 11:54:08,000 syslogd[20]: Configuration Notice:
ASL Module "com.apple.securityd" claims selected messages.
Those messages may not appear in standard system log files or in the ASL database.
15.10.2014 11:54:08,000 syslogd[20]: Configuration Notice:
ASL Module "com.apple.securityd" claims selected messages.
Those messages may not appear in standard system log files or in the ASL database.
15.10.2014 11:54:08,000 kernel[0]: Longterm timer threshold: 1000 ms
15.10.2014 11:54:08,000 kernel[0]: PMAP: PCID enabled
15.10.2014 11:54:08,000 kernel[0]: Darwin Kernel Version 13.4.0: Sun Aug 17 19:50:11 PDT 2014; root:xnu-2422.115.4~1/RELEASE_X86_64
15.10.2014 11:54:08,000 kernel[0]: vm_page_bootstrap: 3909927 free pages and 251609 wired pages
15.10.2014 11:54:08,000 kernel[0]: kext submap [0xffffff7f807a9000 - 0xffffff8000000000], kernel text [0xffffff8000200000 - 0xffffff80007a9000]
15.10.2014 11:54:08,000 kernel[0]: zone leak detection enabled
15.10.2014 11:54:08,000 kernel[0]: "vm_compressor_mode" is 4

HelveticaCNY ve GenevaCyr içerikli sat?rlar çok fazla, buraya s??mad??? için örnek yap??t?rd?m.

Te?ekkürler.
Kayıtlı
MBP 17 2.4 i7 | 10.9.5 | 16 GB 1333 | 512 SSD

daylight

 • İleti: 699
Ynt: Macbook Pro 2011 AMD Ekran Kart? Problemi
Cevap #4 - 15 Ekim 2014, 20:35

...

E?er harici bir ekran kullanm?yorsan?z gfxstatus adl? yaz?l?m? kurarak sadece dahili ekran kart?n?n kullan?m?na zorlay?n, bak?n yine ayn? ?eyler oluyor mu?

gfxCardStatus adl? uygulamay? indirdim, aç?lan menüde Entegre, ?kincil, De?i?ken seçeneklerinden De?i?ken olan seçili idi, Entegre olan? seçtim. Yapmam gereken i?lem bu mudur?
Kayıtlı
MBP 17 2.4 i7 | 10.9.5 | 16 GB 1333 | 512 SSD

Bu?ra Henden

 • Yönetici
 • "Together we stand, divided we fall."
 • İleti: 15.665
Ynt: Macbook Pro 2011 AMD Ekran Kart? Problemi
Cevap #5 - 16 Ekim 2014, 00:12

Evet bahsetti?im buydu. Sistemi yeniden ba?lat?rsan?z veya harici bir ekran takarsan?z ekran kart?n?z yine de?i?ken moduna geçecektir. Bir de bu ?ekilde "Entegre" sabit kalarak deneyin.

gfxCardStatus adl? uygulamay? indirdim, aç?lan menüde Entegre, ?kincil, De?i?ken seçeneklerinden De?i?ken olan seçili idi, Entegre olan? seçtim. Yapmam gereken i?lem bu mudur?
Kayıtlı
15" MacBook Pro (Late 2011) & iPhone 6+ & iPad 3
mac mini (Late 2011) (Media Center)

daylight

 • İleti: 699
Ynt: Macbook Pro 2011 AMD Ekran Kart? Problemi
Cevap #6 - 16 Ekim 2014, 16:16

Bugün sabahtan beri, Entegre seçene?iyle çal??t?m.
Photoshop, indesign, illustrator'le çok yo?un olmasa da i?im oldu.
Excel a??rl?kl? geçti daha çok. ?u ana kadar hiç kapanmad?/hata olu?mad?.

Bu ?ekilde hiç hata olu?mazsa, ikincil ekran kart?nda m? problem var demektir?
Bir de konsoldaki rapordan ç?karabildi?iniz bir ?ey var m??

Te?ekkürler.

Evet bahsetti?im buydu. Sistemi yeniden ba?lat?rsan?z veya harici bir ekran takarsan?z ekran kart?n?z yine de?i?ken moduna geçecektir. Bir de bu ?ekilde "Entegre" sabit kalarak deneyin.
Kayıtlı
MBP 17 2.4 i7 | 10.9.5 | 16 GB 1333 | 512 SSD

daylight

 • İleti: 699
Ynt: Macbook Pro 2011 AMD Ekran Kart? Problemi
Cevap #7 - 17 Ekim 2014, 17:54

Sorun ssd'den ziyade grafik kart? ile ilgili gibi geldi bana. Bir sonraki sorundan sonra konsolu aç?p en son ne gibi hatalar olu?mu? inceleyebilir misiniz?

E?er harici bir ekran kullanm?yorsan?z gfxstatus adl? yaz?l?m? kurarak sadece dahili ekran kart?n?n kullan?m?na zorlay?n, bak?n yine ayn? ?eyler oluyor mu?

Sadece dahili ekran? kullan?rken Photoshop çal??m?yor. ?kincil ekranda ya da de?i?ken seçene?indeyken çal???yor.
Sonra da bu hata ile kapan?yor.
Yani hata, %90 ?n üzerinde Photoshop'ta çal???rken oluyor.

Bu durumda ikincil ekran kart? ar?zal? m? oluyor?

Te?ekkürler.
Kayıtlı
MBP 17 2.4 i7 | 10.9.5 | 16 GB 1333 | 512 SSD

Bu?ra Henden

 • Yönetici
 • "Together we stand, divided we fall."
 • İleti: 15.665
Ynt: Macbook Pro 2011 AMD Ekran Kart? Problemi
Cevap #8 - 17 Ekim 2014, 18:41

Evet bence öyle.

Sorununuz buna benziyor mu? 2011 modellerde var bir sorun cünkü:

http://9to5mac.com/2014/10/17/2011-macbook-pro-gpu-complaints-not-going-away-as-petition-reaches-18k-signatures/

Umarim beni de yakalamaz...

Sadece dahili ekran? kullan?rken Photoshop çal??m?yor. ?kincil ekranda ya da de?i?ken seçene?indeyken çal???yor.
Sonra da bu hata ile kapan?yor.
Yani hata, %90 ?n üzerinde Photoshop'ta çal???rken oluyor.

Bu durumda ikincil ekran kart? ar?zal? m? oluyor?

Te?ekkürler.
Kayıtlı
15" MacBook Pro (Late 2011) & iPhone 6+ & iPad 3
mac mini (Late 2011) (Media Center)

daylight

 • İleti: 699
Ynt: Macbook Pro 2011 AMD Ekran Kart? Problemi
Cevap #9 - 18 Ekim 2014, 07:54

Evet bence öyle.

Sorununuz buna benziyor mu? 2011 modellerde var bir sorun cünkü:

http://9to5mac.com/2014/10/17/2011-macbook-pro-gpu-complaints-not-going-away-as-petition-reaches-18k-signatures/

Umarim beni de yakalamaz...

Buna benzemiyor.
Bunun ayn?s?:) Maalesef sorun bu evet.
Arada daha de?i?ik ?ekiller de al?yor ama genelde bu ?ekilde görüntü ç?k?yor ekrana ve kapan?yor.

Bendeki ikincil ekran kart?, AMD Radeon HD 6770M
Yaz?l?m sorunu mu donan?m sorunu mu acaba bu?
Kayıtlı
MBP 17 2.4 i7 | 10.9.5 | 16 GB 1333 | 512 SSD

dravdan

 • Lütfen buraya bilgisayar?n?z?n özelliklerini yaz?n?z.
 • İleti: 27
Kayıtlı

Bu?ra Henden

 • Yönetici
 • "Together we stand, divided we fall."
 • İleti: 15.665
Ynt: Macbook Pro 2011 AMD Ekran Kart? Problemi
Cevap #11 - 18 Ekim 2014, 11:56

Donan?m sorunu ama Apple kabul etmiyor malesef.

Bu konunun pek SSD ile ilgisi kalmad???ndan bölüyorum.
Kayıtlı
15" MacBook Pro (Late 2011) & iPhone 6+ & iPad 3
mac mini (Late 2011) (Media Center)

Bu?ra Henden

 • Yönetici
 • "Together we stand, divided we fall."
 • İleti: 15.665
Ynt: Macbook Pro 2011 AMD Ekran Kart? Problemi
Cevap #12 - 28 Ekim 2014, 21:39

Konuyla ilgili geli?meler seyrek de olsa devam ediyor:

http://www.macrumors.com/2014/10/28/macbook-pro-2011-graphics-lawsuit/
Kayıtlı
15" MacBook Pro (Late 2011) & iPhone 6+ & iPad 3
mac mini (Late 2011) (Media Center)

daylight

 • İleti: 699
Ynt: Macbook Pro 2011 AMD Ekran Kart? Problemi
Cevap #13 - 10 Kasım 2014, 11:27

Merhaba,
Bilgisayar?m uzun süredir serviste.
Anakart de?i?imi için onay verdik, bekliyorum bu hafta gelmesini.

Bu hata neden olu?tu bilmiyorum ama, garantisi bitmi? macbook pronuzun, anakart?n? ç?kar?p, termal macununu de?i?tirmenizi öneririm. En az?ndan bir önlemdir.
Forumlardan anlayabildi?im kadar?yla y?lda bir termal macun de?i?imini tavsiye edenler ço?unlukta.
Gerek yok diyenler de var ama, ben gerek oldu?unu dü?ünenlerdenim.

Konuyla ilgili geli?meler seyrek de olsa devam ediyor:

http://www.macrumors.com/2014/10/28/macbook-pro-2011-graphics-lawsuit/
Kayıtlı
MBP 17 2.4 i7 | 10.9.5 | 16 GB 1333 | 512 SSD

Bu?ra Henden

 • Yönetici
 • "Together we stand, divided we fall."
 • İleti: 15.665
Ynt: Macbook Pro 2011 AMD Ekran Kart? Problemi
Cevap #14 - 10 Kasım 2014, 11:45

Bir de gfxcardstatus adli yazilimla sürekli intel grafik kartini kullandirabilir siniz. Ben öyle yapiyorum, ama harici ekran takinca bu özellik devre disi kaliyor tabi.

Merhaba,
Bilgisayar?m uzun süredir serviste.
Anakart de?i?imi için onay verdik, bekliyorum bu hafta gelmesini.

Bu hata neden olu?tu bilmiyorum ama, garantisi bitmi? macbook pronuzun, anakart?n? ç?kar?p, termal macununu de?i?tirmenizi öneririm. En az?ndan bir önlemdir.
Forumlardan anlayabildi?im kadar?yla y?lda bir termal macun de?i?imini tavsiye edenler ço?unlukta.
Gerek yok diyenler de var ama, ben gerek oldu?unu dü?ünenlerdenim.
Kayıtlı
15" MacBook Pro (Late 2011) & iPhone 6+ & iPad 3
mac mini (Late 2011) (Media Center)
 

Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri