Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Selçuk Y?lmaz

 • Ziyaretçi
 • İleti:

Merhaba arkada?lar,

Bu bölüme Automator'dan beklentileriniz i ona yapt?rmak istediklerinizi yazarsan?z, neler yap?labilece?ini birlikte tart???p denemelerimizi Action'lar ba?l??? alt?nda yay?nlayal?m...

Bu arada Automator makalesi de haz?rlan?yor...  di mi? :)
Kayıtlı

kazimtaskin

 • Her seçi?, bir vazgeçi?tir.
  • MacCafé Gold
 • İleti: 1.498
Automator'a yapt?rmak istedikleriniz?
Cevap #1 - 28 Ocak 2007, 16:11

Çok yararl? olaca??n? dü?ündü?üm bir ba?l?k aç?ld? nihayet. Bu ba?l?k alt?nda toplanan mesajlar? irdeledi?imizde, Automator'un gücünü de s?nam?? olaca??z. Zaten Automator'a heveslendi?inizde ?evkinizi k?racak ilk hadise elinizde herhangi bir "kurgu" olmamas?. Ben de ilk açt???mda aval aval bak?p durmu?tum. Sonras?nda gün içinde s?kl?kla yapt???m eylemleri gözden geçirip bunlar? kurgulad???mda Automator için elimde sa?lam senaryolar oldu.
Bir de imkans?z? istemeyin. Örne?in, www.ogame.com.t r'yi aç, hesab?ma gir, filolar? ?uraya gönder, maden kademelerini yükselt vs. :p
Kayıtlı
K.T.
iMac Core2Duo 3.06GHz 21,5" l 8 GB RAM l Mac OS X 10.9 l WD 1 TB External HD l Working forever
Twitter: @kazimtaskin

TwinCahil

 • Kırmızı Kart
 • Sanat Ayr?nt?larda Gizlidir.
 • İleti: 2.597
Automator'a yapt?rmak istedikleriniz?
Cevap #2 - 28 Ocak 2007, 17:26

Alıntı yapılan: "kazimtaskin"
Örne?in, www.ogame.com.t r'yi aç, hesab?ma gir, filolar? ?uraya gönder, maden kademelerini yükselt vs. :p


?leride neden olmas?n. ;) :p
Kayıtlı
Bildiklerim damlaysa bilmediklerim okyanustur. Ne yaz?k ki bu okyanusta yüzme bilmiyorum. @TwinCahil

daylight

 • İleti: 699
FTP ye dosya atmak istiyorum
Cevap #3 - 28 Ocak 2007, 18:08

Automator'da FTP sunucumda belirledi?im klasörlere dosyalar? göndermek istiyorum.
Cuteftp ya da Transmit kullan?yorum.
Kayıtlı
MBP 17 2.4 i7 | 10.9.5 | 16 GB 1333 | 512 SSD

Hakan Yörük

 • Pretty cool,? huh?!
 • İleti: 1.292
Re: FTP ye dosya atmak istiyorum
Cevap #4 - 28 Ocak 2007, 18:38

Alıntı yapılan: "daylight"
Automator'da FTP sunucumda belirledi?im klasörlere dosyalar? göndermek istiyorum.
Cuteftp ya da Transmit kullan?yorum.


Transmit'in widget'? sayesinde bu i?lem automator rahatl???nda yap?labiliyor:

http://www.macupdate.com/info.php/id/17858
Kayıtlı
Macbook Pro 15" C2D 2.4 GHz Mountain Lion
The New iPad 32GB 4G White
iPhone 5 16GB Black

kazimtaskin

 • Her seçi?, bir vazgeçi?tir.
  • MacCafé Gold
 • İleti: 1.498
Re: FTP ye dosya atmak istiyorum
Cevap #5 - 28 Ocak 2007, 19:49

Alıntı yapılan: "daylight"
Automator'da FTP sunucumda belirledi?im klasörlere dosyalar? göndermek istiyorum.
Cuteftp ya da Transmit kullan?yorum.


Automator'un destekledi?i standart uygulamalar (MacOS X sistem düzeyi & native Apple yaz?l?mlar?) ve standart action setleri ile spesifik yaz?l?mlar (Transmit, Photoshop, QuarkXPress vs.) üzerinden i?lem yapam?yoruz.
Çünkü kullan?c? Automator üzerinden mevcut actionlar? birbirleri ile etkile?ime sokarak bir "workflow" olu?turuyor. Böylece, birçok Action'un ortakla?a çal??arak bir eylemi gerçekle?tirdi?i bir "set" haz?rlam?? oluyoruz.

Sorunuza dönersek, native (yerel) Mac OS X yaz?l?mlar? d???ndaki di?er yaz?l?mlar?n, Automator'da kullanabilece?imiz Action'lar? default olarak Automator Library'de bulunmuyor. Bunlar? ya oturup yazacaks?n?z, ya da internette aray?p bulacaks?n?z. Size örnek bir site vereyim, bu siteden ho?uma giden Action'lar? indirip, Automator Library'e ekledim.

http://www.automatorworld.com/archives/category/workflows-actions/

Bu siteden özellikle QuarkXPress, Photoshop, Indesign gibi programlar için yaz?lm?? Automator Action'lar?n? indiriyorum. Böylelikle, Automator üzerinden spesifik yaz?l?mlara da i? buyurabilece?im in?allah..
Kayıtlı
K.T.
iMac Core2Duo 3.06GHz 21,5" l 8 GB RAM l Mac OS X 10.9 l WD 1 TB External HD l Working forever
Twitter: @kazimtaskin

kazimtaskin

 • Her seçi?, bir vazgeçi?tir.
  • MacCafé Gold
 • İleti: 1.498
Automator workflow for Transmit :)
Cevap #6 - 28 Ocak 2007, 20:17

Bir önceki mesaj?mda belirtti?im gibi, Automator'un standart Action setleri içinde Transmit için bir action yok. Verdi?im siteden buldum, o ayr? :-)

Transmit Action'lar?n? buradanhttp://www.automatorworld.com/?dl=upload-to-ftp.zip indirebilirsini z.

Sonras? da böyle:Upload Path dizininin önemini belirtmeme gerek yok san?yorum.

Workflow'u istedi?iniz yere "Application" olarak kaydedin ve upload etmek istedi?iniz dosyay? üzerine sürükleyin.
Kayıtlı
K.T.
iMac Core2Duo 3.06GHz 21,5" l 8 GB RAM l Mac OS X 10.9 l WD 1 TB External HD l Working forever
Twitter: @kazimtaskin

TwinCahil

 • Kırmızı Kart
 • Sanat Ayr?nt?larda Gizlidir.
 • İleti: 2.597
Automator'a yapt?rmak istedikleriniz?
Cevap #7 - 28 Ocak 2007, 20:21

Kaz?m, peki Transmit yaz?l?m?n?n bende demosu bulunmaktad?r. Sat?n almad???m için san?r?m 5dk sonra ba?lant?y? kesiyordu.

Bu ?ekilde bir yap?lan bir automator kestirmesinde yine ayn? ?ekilde 5dk 'l?k kullan?m m? olacak yoksa Transmit'ten ba??ms?z olarak çal???p limitsiz kullan?m m? olacakt?r.

(çok kar??t?rd?m kusura bakmay?n)

Sayg?lar?mla,
Cahil
Kayıtlı
Bildiklerim damlaysa bilmediklerim okyanustur. Ne yaz?k ki bu okyanusta yüzme bilmiyorum. @TwinCahil

daylight

 • İleti: 699
Automator'a yapt?rmak istedikleriniz?
Cevap #8 - 28 Ocak 2007, 20:30

Ayn? resmi ben gönderiyordum tam, kurtard?n beni:)
Ben de buldum, kurdum, bütün alt klasörlerü sa? t?ka ekledim, gel keyfim gel:)

Widgetlardan haberim vard?. Ba?ka widgetlar da buldum konuyla ilgili ama nedense ?s?namad?m widget ?eklinde yüklemeye.

4 tane ftp sunucusu kullan?yorum ayr? ayr?, sürekli güncellemeler oluyor.
Benim için hayati bir mesele bu. ?nsan?n kafas? kar???kken ftp ye dosya atmaya korkuyor:) Bi?ey mi siliyorum, yanl?? yere mi at?yorum, bu o klasör mü vs.
Çok iyi oldu bu.
Tavsiye ederim s?k kullananlara.
Kayıtlı
MBP 17 2.4 i7 | 10.9.5 | 16 GB 1333 | 512 SSD

kazimtaskin

 • Her seçi?, bir vazgeçi?tir.
  • MacCafé Gold
 • İleti: 1.498
Automator'a yapt?rmak istedikleriniz?
Cevap #9 - 28 Ocak 2007, 20:30

Alıntı yapılan: "Cahil"
Kaz?m, peki Transmit yaz?l?m?n?n bende demosu bulunmaktad?r. Sat?n almad???m için san?r?m 5dk sonra ba?lant?y? kesiyordu.

Bu ?ekilde bir yap?lan bir automator kestirmesinde yine ayn? ?ekilde 5dk 'l?k kullan?m m? olacak yoksa Transmit'ten ba??ms?z olarak çal???p limitsiz kullan?m m? olacakt?r.

(çok kar??t?rd?m kusura bakmay?n)

Sayg?lar?mla,
Cahil


Transmit'ten ba??ms?z çal??maz. Herhangi bir workflow ekranda bir uygulama açmadan i?lem görüyorsa, çal??t?rd??? Action'lar script tabanl?d?r. Yaz?l?mlar devreye giriyorsa e?er, mutlaka o yaz?l?m? ekranda görürsünüz. Velhas?l, Transmit de Action'daki kurguyu yerine getirmek için aç?l?yor  :)
Kayıtlı
K.T.
iMac Core2Duo 3.06GHz 21,5" l 8 GB RAM l Mac OS X 10.9 l WD 1 TB External HD l Working forever
Twitter: @kazimtaskin

daylight

 • İleti: 699
Automator'a yapt?rmak istedikleriniz?
Cevap #10 - 28 Ocak 2007, 20:32

Alıntı yapılan: "Cahil"
Kaz?m, peki Transmit yaz?l?m?n?n bende demosu bulunmaktad?r. Sat?n almad???m için san?r?m 5dk sonra ba?lant?y? kesiyordu.

Bu ?ekilde bir yap?lan bir automator kestirmesinde yine ayn? ?ekilde 5dk 'l?k kullan?m m? olacak yoksa Transmit'ten ba??ms?z olarak çal???p limitsiz kullan?m m? olacakt?r.

(çok kar??t?rd?m kusura bakmay?n)

Sayg?lar?mla,
Cahil


Zaten sa? t?klay?p dosyay? gönderdi?imde, Transmiti aç?yor. Dolay?s?yla 5 dakikadan daha k?sa sürede ekleyebilece?in ?eyleri gönderebilirsin. Zaten çok büyük tek bir dosya olursa sorun olur ancak. Internet üzerinde de zaten tek ba??na 5 mb olan dosyalar az olur. Veritaban? dosyalar? vs. Sorun ya?amazs?n?z yani. Kurman?z? öneririm.
Kayıtlı
MBP 17 2.4 i7 | 10.9.5 | 16 GB 1333 | 512 SSD

kazimtaskin

 • Her seçi?, bir vazgeçi?tir.
  • MacCafé Gold
 • İleti: 1.498
Automator'a yapt?rmak istedikleriniz?
Cevap #11 - 28 Ocak 2007, 20:39

Sa? te?ekkürler olay? (yani save as > Finder plug-in) çok daha kullan??l?ym??  :)
Kayıtlı
K.T.
iMac Core2Duo 3.06GHz 21,5" l 8 GB RAM l Mac OS X 10.9 l WD 1 TB External HD l Working forever
Twitter: @kazimtaskin

TwinCahil

 • Kırmızı Kart
 • Sanat Ayr?nt?larda Gizlidir.
 • İleti: 2.597
Automator'a yapt?rmak istedikleriniz?
Cevap #12 - 28 Ocak 2007, 20:43

Ellerinize sa?l?k,
Kayıtlı
Bildiklerim damlaysa bilmediklerim okyanustur. Ne yaz?k ki bu okyanusta yüzme bilmiyorum. @TwinCahil

daylight

 • İleti: 699
Automator'a yapt?rmak istedikleriniz?
Cevap #13 - 28 Ocak 2007, 20:43

Specified Folder Ba?l??? yerine Favorite'i seçersek, Transmitteki favorilerimizi seçiyor. Yani yeniden bilgileri girmeye gerek yok.

Ve upload haricinde download da mevcut.
Yani sürekli indirip de?i?tirip yeniden yükledi?iniz dosyalar için...
Sa? t?kla, t?klad???n yere indir, de?i?tir, sa? t?kla geri gönder geldi?i yere:)
Menülerde ask, replace gibi, sor, sormadan de?i?tir gibi seçenekler de var.

Çay?m so?umayacak art?k:)
Kayıtlı
MBP 17 2.4 i7 | 10.9.5 | 16 GB 1333 | 512 SSD

SAFFAH

 • Cold Blue
  • http://www.uzerine.com
 • İleti: 313
Automator'a yapt?rmak istedikleriniz?
Cevap #14 - 30 Ocak 2007, 22:25

merhaba,

ben automator'un istedi?im bir resmi sabit bir büyüklü?e çevirmesini sa?lamak istiyorum (genelde 300 x 300 ?eklinde ihityac?m oluyor)...

Acaba bunu yapmak mümkünmüdür?
Kayıtlı
Cold Blue
 

Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri