Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

makdag

  • http://www.mustafaakdag.net
 • İleti: 5.513
Ynt: user ismi de?i?tirmek
Cevap #60 - 16 Mayıs 2010, 16:10

Asl?nda onu yapman?za bile gerek yok kökeninde... Enter'a bas?p da de?i?tirebilirsiniz muhtemelen... Bu kadar kolay de?i?ti?i için zaten 4 sayfa konu?ulmu? :)

Hiç de?i?tirmedim aç?kças?, akl?ma da gelmemi?ti hiç. Ancak, birebir (büyük - küçük harf, bo?luk...vb.) eskisinin ayn?sn? yazarsan?z e?er, muhtemelen sorun olmaz diye dü?ünüyorum.
Kayıtlı
Mustafa Akda? - Mustafa Akda? - Günce

- MBP 2.5 Ghz. (Mid 2012) - Os X 10.10.1, ing.
- iPhone 4s.

muratist

 • you snooze, you lose..
 • İleti: 130
Ynt: user ismi de?i?tirmek
Cevap #61 - 16 Mayıs 2010, 16:16

Benim dikkatimden kaçm?? ozaman..
System prefrences taki Accounts bölümündeki isim de?i?iyordu rahatça ama bu Finder daki ev resmindeki ismi de?i?tirememi?tim bende bi türlü.
Burdan da okuyunca komut falan yazmak gerekti?inden t?rsm??t?m fakat demin dedi?im ?ekilde de?i?ti.
Böyle kals?n bakal?m nasolsa art?k system disk im var bi numara olursa tekrar yüklerim :) Ama bence olmaz gibi :D.
Neyse belki kullan?c? ad?na g?c?k olanlar için faydal? bi çözüm olabilir :)
Kayıtlı
?15.4" MacBook Pro OS X Mountain Lion 10.8.2 | 2.2GHz Intel i7 QuadCore | 16GB DDR3 RAM | 240GB SanDisk Extreme SSD
?13" MacBook OS X Lion 10.7.2 | 2.1GHz Intel Core2Duo | 4GB DDR2 RAM | 500GB Seagate SSHD
?iPad Retina 16GB | WiFi + 4G | iOS 6.0.1
?iPhone 5 16GB | iOS 6.0.2
?iPod Nano

Bu?ra Henden

 • Yönetici
 • "Together we stand, divided we fall."
 • İleti: 15.666
Ynt: user ismi de?i?tirmek
Cevap #62 - 17 Mayıs 2010, 08:25

Benim sistemimde de?i?mesine izin yok. Tabiki kullan?c? ad?m? ve ?ifremi girerek de?i?tirebilirim ama ben yine de tavsiye etmiyorum.
Kayıtlı
15" MacBook Pro (Late 2011) & iPhone 6+ & iPad 3
mac mini (Late 2011) (Media Center)

June8

 • MacBook Pro 13", Yosemite
 • İleti: 1.036
Ynt: user ismi de?i?tirmek
Cevap #63 - 13 Temmuz 2010, 22:06

Baz? dokümanlarda, k?sa kullan?c? ad?n?n tamam?n?n küçük harflerden olu?mas? gerekti?i belirtilmi?. Örne?in,

http://support.apple.com/kb/ht1428

Ben ?imdiye kadar hep büyük harf kullanm???md?r ve bir sorun olmam??t?r. Var m? böyle bir zorunluluk?
Kayıtlı

*Çetin

 • Grammar Lieutenant...
 • İleti: 7.465
Ynt: user ismi de?i?tirmek
Cevap #64 - 13 Temmuz 2010, 22:21

Baz? i?lemlerde s?k?nt? yaratabiliyor. Örne?in kullan?c? ad?m Windows'da Çetin. Eski atari emulatörlerimi kullan?c? ad?m alt?nda çal??t?ram?yorum, C:'ye atmam gerekiyor çünkü Ç harfini tan?mad???ndan kendi user klasörüme giremiyor. Mac için de ayn?s? geçerli ama büyük harfle yaparsan?z bir?ey olacak diye de?il, ne olur ne olmaz. Bir program? kurarken ne oldu?u belirsiz bir hata ald???n?zda çözümünü bulman?z zor olacakt?r. Terminal'de problem yaratabilir mesela belki.
Kayıtlı
iMac 21.5'' (10,1) - OS X 10.8.2
MBP 15'' (3.1) - OS X 10.8 K?? Uykusunda
Nokia Lumia 920 WP8

cameration

 • Lütfen buraya bilgisayar?n?z?n özelliklerini yaz?n?z.
 • İleti: 4
Ynt: user ismi de?i?tirmek
Cevap #66 - 17 Ekim 2010, 05:14

merhaba arkada?lar batu merhaba; dediklerinin hepsini yapt?m ama terminal içerisinde senin resimde gösterdiklerinin hiçbiri ç?km?yor, sadece ?unlar var.
Last login: Sun Oct 17 05:06:39 on console
Cameration:~ eskiisim$
sadece bunlar var. ne yapmal?y?m peki ?imdi, yoksa yanl?? bi?eymi yapt?m anlamad?m.
Kayıtlı

cameration

 • Lütfen buraya bilgisayar?n?z?n özelliklerini yaz?n?z.
 • İleti: 4
Ynt: user ismi de?i?tirmek
Cevap #67 - 17 Ekim 2010, 05:18

Kullan?c? ismi de?i?tirmenin çok riskli bir i?lem oldu?unu ve sistemin çökmesi gibi sorunlar yaratabilece?ini; bu sebepten i?lem öncesinde sa?lam bir yedekleme yap?lmas? gerekti?ini ve herhangi bir sorumluluk kabul etmeyece?imi belirtmeliyim ;)

Kullan?c? ismini de?i?tirmek için önce ikinci bir kullan?c? ad? aç?n; ad?n? de?i?tirmek istedi?iniz kullan?c?n?n otomatik giri? (auto login) özelli?ini ve File Vault ?ifrelemesini kapat?n; ard?ndan farkl? bir kullan?c? ile giri? yap?n.

Daha sonra System Preferences > Accounts'ta de?i?tirmek istedi?iniz kullan?c? ad?na sa? t?klayarak Advanced Options'a t?klay?n.


Advanced Options ekran?nda mevcut kullan?c? isminizi, yenisiyle de?i?tirin.
Ayr?ca /Users/eskikullaniciismi olarak görünen k?sm?, /User/yenikullaniciismi ?eklinde de?i?tirin.

OK diyerek System Preferences'tan ç?k?n.

Daha sonra Terminal uygulamas?n? açarak (Applications/Utilites içerisinde) ve
sudo mv /Users/eskikullaniciismi /Users/yenikullanicismi komutunu girin.Ve Mac'inizi yeniden ba?lat?n.

merhaba arkada?lar batu merhaba; dediklerinin hepsini yapt?m ama terminal içerisinde senin resimde gösterdiklerinin hiçbiri ç?km?yor, sadece ?unlar var.
Last login: Sun Oct 17 05:06:39 on console
Cameration:~ eskiisim$
sadece bunlar var. ne yapmal?y?m peki ?imdi, yoksa yanl?? bi?eymi yapt?m anlamad?m.
Kayıtlı

makdag

  • http://www.mustafaakdag.net
 • İleti: 5.513
Ynt: user ismi de?i?tirmek
Cevap #68 - 17 Ekim 2010, 06:20

Kod: [Seç]
sudo mv /Users/eskikullaniciismi /Users/yenikullanicismi komutunu yazacaks?n?z tam olarak oraya...

- Eski kullan?c? ismi de?i?tirmeden önce kulland???n?z,
- Yeni kullan?c? ismi ise, de?i?tirdikten sonra kullanmaya ba?layaca??n?z isimler.
« Son Düzenleme: 17 Ekim 2010, 06:23 Gönderen: makdag »
Kayıtlı
Mustafa Akda? - Mustafa Akda? - Günce

- MBP 2.5 Ghz. (Mid 2012) - Os X 10.10.1, ing.
- iPhone 4s.

liane cartman

 • Lütfen buraya bilgisayar?n?z?n özelliklerini yaz?n?z.
 • İleti: 22
Ynt: user ismi de?i?tirmek
Cevap #69 - 10 Nisan 2011, 21:56

Konunun üzerinden biraz zaman geçmi? ama ayn? ?eyi yapmak isteyenlere yard?mc? olmak ad?na belirtiym; bu denilenleri yapt?m ve ev simgesindeki ismi sorunsuzca de?i?tirdim. Art?k her?eyde benim ismim yaz?yor, süper oldu. Ancak terminal k?sm?nda o yaz?lmas? gerekenleri yazmak istedi?imde yaz?lacak bir sat?r bo?lu?u yoktu - restart att???mdaysa, her?ey istedi?im gibiydi. Önceki isimse, users k?sm?nda duruyor.
Kayıtlı

? Murat

 • İleti: 27
Ynt: user ismi de?i?tirmek
Cevap #70 - 07 Mayıs 2011, 14:21

Aman can?m ha "apple" yazm?? ha "ahmet mehmet" yazm?? ne fark eder :) ama herkesin kendi zevki tabi :) risk almaya de?mez derim :)
Kayıtlı
?MacBook Mac OS X 10.6.6
2.4 Ghz 2 GB
? Iphone 3GS 16 GB

sermac

 • Snow Leopard 10.6.7 2.53 GHz Intel Core 2 Duo MacB
 • İleti: 2

Merhaba ,Ben kullan?c? ad? de?i?tirdim fakat ,yeni bir kullan?c? açt? ve eski bilgilerime ula?am?yorum.HDD de kullan?lan alan görünüyor fakat bilgilerime bu kullan?c? ile oturum aç?nca ula?am?yorum.Eski kullan?c? dosyalar?ma ve arayüzüne nas?l ula?abilirim.Veya restore yapabilrimiyim yard?mc? olursan?z çok sevinirim.
Kayıtlı

sermac

 • Snow Leopard 10.6.7 2.53 GHz Intel Core 2 Duo MacB
 • İleti: 2

Merhaba,

Ben cevab?n? buldum,fakat home directory'i de?i?tirirken dikkatli olmak gerekiyor bütün datalarda silinebilirmi?.O yüzden gerek yok ama yinede de?i?tirmek istetenlere duyurulur.
Home directory ye hangi directory olmas? gerekti?ni yazarsan?z o kullan?c?ya ait arayüz ve bilgiler geliyor.
Kayıtlı

Turker Inanmaz

 • MPXV2LL/A
  • www
 • İleti: 168
Ynt: user ismi de?i?tirmek
Cevap #73 - 01 Aralık 2012, 16:53

"Bahsi geçen yöntem 10.8.2'de de geçerlidir" diye not dü?eyim.
Kayıtlı
Macbook Pro 13" Late 11 • MacBook Pro 13" Mid 17 • iPhone 6 • iPad Air 2 • Apple TV 3rd • Airport Extreme • Watch 42mm • AirPods

sehavetkar

 • PROGRESSIVE.
 • İleti: 74
Ynt: user ismi de?i?tirmek
Cevap #74 - 24 Ocak 2013, 16:46

Bir kullan?c? ismi de?i?tirmenin bu kadar uzun sürmemesi laz?md?.. Olmad? OSX, olmad?! :)
Kayıtlı
ibooks author, indesign nerd, sürekli ö?renen mekanizma.
 

Yenilogo Logo ve Kurumsal Kimlik Hizmetleri